Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/03/2011 09:03 # 1
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 93/380 (24%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7123
Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


 MỤC LỤC

 

Chương Mở Đầu........................................................................................................................ 1

1. Đặt vấn đề.............................................................................................................................. 1

2. Mục tiêu................................................................................................................................. 2

3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn........................................................................................... 2

4. Phạm vi nghiên cứu.............................................................................................................. 2

5. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................................... 3

5.1. Dựa trên tài liệu sách vở và Internet............................................................................ 3

5.2. Tham khảo sự hướng dẫn của Giáo Viên và những người có kinh nghiệm.......... 3

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH............................................................ 4

1.1. Giới thiệu mạng máy tính và các mô hình mạng........................................................ 4

1.1.1. Giới thiệu mạng máy tính................................................................................... 4

1.1.2. Các mô hình mạng................................................................................................ 4

1.1.2.1. Mô hình khách chủ (client/server)....................................................... 4

1.1.2.2. Mô hình mạng ngang hàng(Peer-to-Peer).......................................... 5

1.2. Giao thức mạng (Protocol)............................................................................................. 6

1.2.1. Giao thức không có khả năng tìm đường........................................................ 7

1.2.1.1 NetBIOS ( Network BIOS)...................................................................... 7

1.2.1.2 NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)................................... 7

1.2.2. Giao thức có khả năng tìm đường..................................................................... 7

1.2.2.1. IPX/SPX...................................................................................................... 7

1.2.2.2. TCP/IP........................................................................................................ 8

1.2.3. Giao thức định tuyến......................................................................................... 11

1.2.3.1. Routing Information Protocol (RIP)................................................. 11

1.2.3.2. Interior Gateway Routing Protocol (IGRP).................................... 12

1.2.3.3. EGP (Exterior Gateway Protocol)..................................................... 12

1.3. Các dịch vụ hạ tầng trên Internet............................................................................... 12

1.3.1. DHCP service(Dynamic Host Config Protolcol)......................................... 12

1.3.1.1. Hoạt động của DHCP............................................................................ 13

1.3.1.2. Phương thức bốn bước........................................................................... 13

1.3.2. DNS service......................................................................................................... 14

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ AN TOÀN MẠNG  VÀ FIREWALL............................. 16

2.1. An toàn mạng.................................................................................................................. 16

2.1.1. Khái niệm an toàn mạng................................................................................... 16

2.1.2. Phân loại các kiểu tấn công hệ thống phổ biến............................................ 16

2.1.2.1. Tấn công trực tiếp.................................................................................. 16

2.1.2.2. Nghe trộm................................................................................................ 17

2.1.2.3. Giả mạo địa chỉ....................................................................................... 17

2.1.2.4. Vô hiệu hóa chức năng của hệ thống (denial of service)................ 17

2.1.2.5. Lỗi của người quản trị hệ thống.......................................................... 17

2.1.2.6. Tấn công vào yếu tố con người............................................................ 18

2.1.3. Tầm quan trọng của việc bảo mật mạng....................................................... 18

2.1.4. Giải pháp.............................................................................................................. 18

2.2. Tìm hiểu về Firewall...................................................................................................... 20

2.2.1. Khái niệm Firewall  .......................................................................................... 20

2.2.2. Phân loại và đặc điểm Firewall ...................................................................... 20

2.2.2.1. Firewall cứng.......................................................................................... 21

2.2.2.2. Firewall mềm.......................................................................................... 21

2.2.3. Vì sao cần Firewall............................................................................................ 21

2.2.4. Chức năng............................................................................................................ 22

2.2.5. Nhiệm vụ Firewall.............................................................................................. 22

2.2.6. Những hạn chế của firewall.............................................................................. 22

2.2.7. Các thành phần của Firewall và nguyên lý hoạt động................................ 23

2.2.7.1. Bộ lọc gói (Packet Filtering)............................................................... 23

2.2.7.2. Cổng ứng dụng (Application-Level Gateway)................................. 25

2.2.7.3. Cổng vòng (Circuit-Level Gateway)................................................. 26

2.2.8. Kiến trúc cơ bản của Firewall......................................................................... 27

2.2.8.1. Dual homed host..................................................................................... 27

2.2.8.2. Screened Host......................................................................................... 29

2.2.8.3. Screened Subnet..................................................................................... 30

2.2.8.4. Demilitarized Zone (DMZ).................................................................. 32

Chương 3: GIỚI THIỆU PM ISA 2006 CÀI ĐẶT &CẤU HÌNH ISA 2006............... 33  

3.1. Tổng quan về ISA 2006 (Internet Security Acceleration)..................................... 33

3.2. Các chức năng của ISA 2006........................................................................................ 33

3.2.1.Tính năng Firewall.............................................................................................. 33

3.2.2. Tính năng Proxy................................................................................................. 33

3.2.3. Thiết lập mạng VPN........................................................................................... 33

3.2.4. Tính năng Web Cache....................................................................................... 34

3.2.5. Tính năng Public Server................................................................................... 34

3.3. Nhu cầu người sử dụng đặt ra cho hệ thống mô hình và giải pháp....................... 34

3.3.1. Nhu cầu người sử dụng đặt ra.......................................................................... 34

3.3.2. Mô hình và giải pháp......................................................................................... 35

3.3.2.1. Mô Hình................................................................................................... 35

3.3.2.2. Giải pháp.................................................................................................. 36

3.4. Tiến hành cài đặt và cấu hình ISA 2006 theo mô hình Dual-Homed Host......... 37

3.4.1. Tiến hành cài đặt ISA 2006.............................................................................. 37

3.4.2. Cấu hình ISA 2006............................................................................................. 40

KẾT LUẬN...................................................................................................................................

Kết quả đạt được của đề tài......................................................................................................

Những vấn đề còn tồn đọng......................................................................................................

Hướng phát triển đề tài.............................................................................................................

 

 

 

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download 
Các thành viên đã Thank tanphuong85 vì Bài viết có ích:
24/03/2011 19:03 # 2
thienthanbenho
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 24/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


sao không có phần chương trình hả bạn!
Nếu có một ngày ta gõ nhầm một căn nhà kín cửa hãy mỉm cười từ biệt ra đi
 

 
25/03/2011 09:03 # 3
tanphuong85
Cấp độ: 37 - Kỹ năng: 38

Kinh nghiệm: 142/370 (38%)
Kĩ năng: 93/380 (24%)
Ngày gia nhập: 19/01/2010
Bài gởi: 6802
Được cảm ơn: 7123
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Trích:
sao không có phần chương trình hả bạn!
Trời, dựa vào phần lý thuyết, bạn có thể tự cài đặt được mà. Với lại đồ án chuyên ngành chỉ in tập ra nộp. Khi bảo vệ, giảng viên phản biệt sẽ nêu câu hỏi, và bạn trả lời thôi mà. Đâu cần demo đâu  
31/05/2011 16:05 # 4
longnguyen01
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/04/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


minh dang can demo . ban nao co goi wa ch minh di
 
18/10/2011 22:10 # 5
anhtuan4989
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 18/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Trang này rất hay, mong mọi người cố gắng phát huy, thank nhiều 
23/10/2011 10:10 # 6
mrpmoney87
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


ai có đề tài nào nói về an toàn an ninh mạng ko nhỉ ...... có thì giúp mình với 
11/11/2011 13:11 # 7
minhchauk15
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 11/11/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


co dêo khong chị
e dang can tim hieu.
 
11/11/2011 19:11 # 8
anhtaicit
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 23

Kinh nghiệm: 137/250 (55%)
Kĩ năng: 210/230 (91%)
Ngày gia nhập: 13/01/2010
Bài gởi: 3137
Được cảm ơn: 2740
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Trích:
co dêo khong chị
e dang can tim hieu.
 Có demo ko chị tanphuong kìa, cho bạn ý với nào 


Contact me : 
anhtaicit

Mail : anhtai.cit@gmail.com
Yahoo / Skype : newstars_19889


Không nghe phò kể chuyện
Không nghe nghiện trình bày
Không nghe say chém gió
Không nghe chó sủa linh tinh

 
19/11/2011 16:11 # 9
okmendtu
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 38/40 (95%)
Kĩ năng: 12/40 (30%)
Ngày gia nhập: 21/01/2010
Bài gởi: 98
Được cảm ơn: 72
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


 bài rất hay.mình đang làm về đề tài firewall. :) 


Tình yêu là bát bún riêu....
Bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình.....


 


 
19/11/2011 21:11 # 10
bunyeu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/11/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


 
19/11/2011 21:11 # 11
bunyeu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 19/11/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Thật sự rất cảm ơn mọi người rất nhìu,vì tớ cũng đang tìm hiểu về đề tài này. 
05/01/2012 09:01 # 12
truonggiangc5
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 04/01/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


chủ topic có bản demo thỳ share nha !! 
18/04/2012 22:04 # 13
taiphimlove
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Bạn ơi !!!


Cái  Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall

 bạn có bài báo cáo ko vậy ..
nếu có up lên cho mình đi 
17/05/2012 16:05 # 14
nhan5252
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 17/05/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


thank nha bạn
 
13/03/2013 16:03 # 15
nhant_dtu
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/12/2010
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Đồ án chuyên ngành: Bảo vệ và phòng ngừa tấn công hệ thống mạng bằng Firewall


Thanks bạn nhiều...
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021