Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/03/2011 16:03 # 1
penhung145
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 6/10 (60%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 16/11/2010
Bài gởi: 6
Được cảm ơn: 0
Danh sách lớp: K16XCD3


1 161215082 Lý Hiền Anh 02/01/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
2 161216856 Phạm Quang Ban 18/04/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
3 161215089 Nguyễn Thanh Châu 15/11/1991 NAM K16XCD3 Quảng Trị
4 161216460 Nguyễn Thanh Công 06/02/1992 NAM K16XCD3 Quảng Ngãi
5 161216461 Nguyễn Chương Đài 31/03/1992 NAM K16XCD3 Bình Định
6 161215096 Đỗ Nguyễn Thành Đạt 27/11/1991 NAM K16XCD3 Quảng Nam
7 161446058 Nguyễn Thành Đạt 10/04/1992 NAM K16XCD3 Đà Nẵng
8 161215101 Trần Đình Diện 16/02/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
9 161215102 Phạm Trung Đức 03/10/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
10 161216789 Đặng Quốc Dũng 23/07/1992 NAM K16XCD3 Quảng Trị
11 161216561 Nguyễn Bình Dương 23/02/1991 NAM K16XCD3 Quảng Trị
12 161215109 Trần Dy 22/07/1991 NAM K16XCD3 Huế
13 161215112 Hồ Thái Hải 10/05/1991 NAM K16XCD3 Quảng Bình
14 161217382 Nguyễn Thanh Hải 08/09/1991 NAM K16XCD3 Quảng Bình
15   Nguyễn Nguyên Thuần 14/02/1991 NAM K16XCD3 Quảng Nam
16 161136687 Bùi Sỹ Hoàng 16/09/1992 NAM K16XCD3 Nghệ An
17 161215123 Hồ Sỹ Hoàng 12/09/1992 NAM K16XCD3 Quảng Trị
18 161215125 Trần Vũ Thanh Hùng 18/09/1992 NAM K16XCD3 Đà Nẵng
19 161215127 Trần Tiến Hưng 23/08/1990 NAM K16XCD3 Quảng Nam
20 161215129 Nguyễn Đăng Huy 28/07/1992 NAM K16XCD3 Kon Tum
21 161217028 Lưu Quang Huy 08/08/1992 NAM K16XCD3 Thanh Hóa
22 161216463 Nguyễn Đình Khan 04/03/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
23 161215136 Nguyễn Đức Khánh 13/11/1991 NAM K16XCD3 Quảng Trị
24   Nguyễn Ngọc Quang 1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
25 161215140 Hồ Tấn Lộc 23/09/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
26 161215142 Nguyễn Văn Long 21/05/1991 NAM K16XCD3 Quảng Nam
27 161215147 Võ Thành Nam 02/06/1991 NAM K16XCD3 Gia Lai
28 161446169 Đậu Quốc Nam 08/03/1991 NAM K16XCD3 Nghệ An
29 161217383 Phan Văn Ngọc 11/12/1991 NAM K16XCD3 Quảng Nam
30 161215149 Nguyễn Văn Nhàn 06/02/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
31 161215153 Hoàng Thị Nhung 14/05/1992 NỮ K16XCD3 Quảng Bình
32 161217328 Nguyễn Văn Phú 05/05/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
33 161215160 Hoàng Thị Anh Phương 01/03/1992 NỮ K16XCD3 Kon Tum
34 161216858 Nguyễn Văn Phương 07/02/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
35 161217289 Nguyễn Văn Quí 18/05/1992 NAM K16XCD3 Bình Định
36   Ngô Tất Thọ 06/02/1992 NAM K16XCD3 Đà Nẵng
37 161215172 Trần Văn Sự 27/03/1992 NAM K16XCD3 Quảng Bình
38 161215175 Nguyễn Quốc Tân 13/08/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
39 161215178 Đinh Thị Hồng Thắng 10/07/1992 NỮ K16XCD3 Quảng Bình
40 161216563 Nguyễn Phan Văn Thành 01/10/1991 NAM K16XCD3 Huế
41 161215187 Nguyễn Tấn Thoại 02/12/1992 NAM K16XCD3 Huế
42 161327399 Trương Quang Thuận 24/06/1992 NAM K16XCD3 Quảng Ngãi
43 161215188 Trần Văn Thường 03/12/1991 NAM K16XCD3 Quảng Trị
44 161216672 Nguyễn Công Tiến 26/06/1992 NAM K16XCD3 Huế
45 161215195 Huỳnh Thanh Toàn 04/02/1991 NAM K16XCD3 Quảng Nam
46 161217215 Trần Hữu Trí 04/03/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
47 161215199 Lê Duy Trung 22/04/1992 NAM K16XCD3 Quảng Ngãi
48 161217031 Võ Xuân Trung 22/08/1991 NAM K16XCD3 Đà Nẵng
49 161217487 Trần Cảnh Trường 23/10/1992 NAM K16XCD3 Quảng Nam
50 161215208 Mai Văn Tuấn 06/02/1988 NAM K16XCD3 Thanh Hóa
51 161217508 Phạm Anh Tuấn 18/04/1991 NAM K16XCD3 Quảng Bình
52 161215212 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1991 NAM K16XCD3 Quảng Bình
53 161215216 Bùi Thanh Việt 08/04/1992 NAM K16XCD3 Bình Định
54 161217032 Trịnh Hoàn 02/01/1992 NAM K16XCD3 Đà Nẵng


                                                                <<<penhung145>>>


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023