Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/12/2010 19:12 # 1
HTPHAU
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 12/70 (17%)
Kĩ năng: 54/70 (77%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 222
Được cảm ơn: 264
Chú ý: Thời Khóa Biểu HKII K16 Khoa Kiến Trúc


BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 12- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần:   SLSV 240/5*2  
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00 Hình họa 2
( KTR1)
Toán A2   Hình họa 2
( KTR1)
Toán A2   AV bố trí sau tuần 34  
2 8h00-9h00 (23-34)*2=18 (23-44)*2=36   (23-34)*2=18 (23-44)*2=36      
3 9h15-10h15 Hình họa 2
( KTR1)
Cơ sở kiến trúc 2   Hình họa 2
( KTR1)
Cơ sở kiến trúc 2      
4 10h15-11h15 (23-34)*2=18 (23-34)*2=18   (23-34)*2=18 (23-44)*2=36      
Phòng học 306-Phan Thanh 410-Quang Trung   306-Phan Thanh 410-Quang Trung      
Chiều 1 13h00-14h00                
2 14h00-15h00                
3 15h15-16h15     Khoa Bố trí môn Vẽ Mỹ thuật          
4 16h15-17h15                
Phòng học                
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            
                     
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 34- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần:   SLSV    
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00   Cơ sở kiến trúc 2 Hình họa 2
( KTR3)
  Cơ sở kiến trúc 2 Hình họa 2
( KTR3)
   
2 8h00-9h00   (23-34)*2=18 (23-34)*2=18   (23-34)*2=18 (23-34)*2=18    
3 9h15-10h15   Toán A2 Hình họa 2
( KTR4)
  Toán A2 Hình họa 2
( KTR4)
   
4 10h15-11h15   (23-44)*2=36 (23-34)*2=18   (23-44)*2=36 (23-34)*2=18    
Phòng học   402-Quang Trung 408-Quang Trung   310--Quang Trung 408-Quang Trung    
Chiều 1 13h00-14h00                
2 14h00-15h00                
3 15h15-16h15                
4 16h15-17h15                
Phòng học                
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            
                     
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 5- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần:   SLSV    
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00                
2 8h00-9h00                
3 9h15-10h15                
4 10h15-11h15                
Phòng học                
Chiều 1 13h00-14h00 Toán A2 Hình họa2 Cơ sở kiến trúc 2   Hình họa2      
2 14h00-15h00 (23-44)*2=36 (23-31)*3=18 (23-34)*2=18   (23-31)*3=18      
3 15h15-16h15 Cơ sở kiến trúc 2   Toán A2          
4 16h15-17h15 (23-34)*2=18   (23-44)*2=36          
Phòng học 408-Quang Trung 406-Phan Thanh 408-Quang Trung   406-Phan Thanh      
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            
                     
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 12- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần: 36   SLSV 240/5*2  
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00 Nói và trình bày tiếng Việt Toán A2   Nói và trình bày tiếng Việt Toán A2 Viết tiếng Việt AV bố trí sau tuần 34  
2 8h00-9h00 (36-44)*4=36 (23-44)*2=36   (36-44)*4=36 (23-44)*2=36 (36-44)*4=36    
3 9h15-10h15         Cơ sở kiến trúc 2      
4 10h15-11h15         (23-44)*2=36      
Phòng học 306-Phan Thanh 410-Quang Trung   306-Phan Thanh 410-Quang Trung      
Chiều 1 13h00-14h00                
2 14h00-15h00                
3 15h15-16h15     Khoa Bố trí môn Vẽ Mỹ thuật          
4 16h15-17h15                
Phòng học                
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            
                     
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 34- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần:   SLSV    
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00   Cơ sở kiến trúc 2 Nói và trình bày tiếng Việt Viết tiếng Việt Cơ sở kiến trúc 2 Nói và trình bày tiếng Việt    
2 8h00-9h00   (23-34)*2=18 (36-44)*4=36 (36-44)*4=36 (23-34)*2=18 (36-44)*4=36    
3 9h15-10h15   Toán A2     Toán A2      
4 10h15-11h15   (23-44)*2=36     (23-44)*2=36      
Phòng học   402-Quang Trung 408-Quang Trung   310--Quang Trung 408-Quang Trung    
Chiều 1 13h00-14h00                
2 14h00-15h00                
3 15h15-16h15                
4 16h15-17h15                
Phòng học                
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            
                     
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II  
TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN NĂM HỌC 2010 -2011  
PHÒNG ĐÀO TẠO K16KTR 5- KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH  
          Bắt đầu từ tuần:   SLSV    
Buổi Giờ Thời gian Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật  
Sáng 1 7h00-8h00                
2 8h00-9h00                
3 9h15-10h15                
4 10h15-11h15                
Phòng học                
Chiều 1 13h00-14h00 Toán A2 Nói và trình bày tiếng Việt Cơ sở kiến trúc 2   Nói và trình bày tiếng Việt      
2 14h00-15h00 (23-44)*2=36 (36-44)*4=36 (23-34)*2=18   (36-44)*4=36      
3 15h15-16h15     Toán A2          
4 16h15-17h15     (23-44)*2=36          
Phòng học 408-Quang Trung 406-Phan Thanh 408-Quang Trung   406-Phan Thanh      
                     
Số Hiệu Tên môn học TC            
ENG 101 Anh Ngữ Sơ Cấp 1   2       Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2010    
COM 101 Nói & Trình Bày (tiếng Việt)   2   Phòng Đào Tạo Trưởng Khoa  
MTH 104 Toán Cao Cấp A2   4 3+1          
ARC 102 Cơ Sở Kiến Trúc 2   3            
ARC 112 Hình Họa 2   2            
ART 151 Vẽ Mỹ Thuật 1   2   Trương Minh Trí      
COM 102 Viết (tiếng Việt)   2            
                     
                     
Tổng Cộng:   17            Hãy Sống Với Tất Cả Lòng Tin

 
Các thành viên đã Thank HTPHAU vì Bài viết có ích:
25/12/2010 17:12 # 2
isabella_bmt
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 46/50 (92%)
Kĩ năng: 12/30 (40%)
Ngày gia nhập: 10/08/2010
Bài gởi: 146
Được cảm ơn: 42
Phản hồi: Chú ý: Thời Khóa Biểu HKII K16 Khoa Kiến Trúc


sao bella xem mà hem hiểu cái j cả.........................thế này là sao??????????


Đối với một số người, vết thương có thể chữa lành theo thời gian.
Đối với một số khác, thời gian chỉ càng làm cho vết thương thêm rứm máu 
28/12/2010 15:12 # 3
hoaxoantrang
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/20 (25%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 11/11/2010
Bài gởi: 15
Được cảm ơn: 2
Phản hồi: Chú ý: Thời Khóa Biểu HKII K16 Khoa Kiến Trúc


úi dời..mình cũng chả hiểu..sao lại có ktr5 nhỉ? k lẽ phân lại lớp? 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020