Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/12/2010 20:12 # 1
HTPHAU
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 12/70 (17%)
Kĩ năng: 54/70 (77%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 222
Được cảm ơn: 264
Tổng quan Corel Draw

 

I. Giới thiệu CorelDRAW

 

CorelDRAW CorelDRAW là một phần mềm biên tập đồ họa vectơ được phát triển và tiếp thị bởi Corel orporation ở Ottawa, Canada. Đây cũng là tên của Bộ công cụ đồ họa Corel

1. Các hệ thống được hỗ trợ


Ngay từ lúc đầu, CorelDRAW được thiết kế cho Windows của Microsoft và hiện nay cũng chỉ thực thi trên hệ điều hành Windows. Phiên bản mới nhất có tên là X3 (thực chất là phiên bản 13), được xuất xưởng tháng 1 năm 2006.
Các phiên bản cho Macintosh (Mac OS Classic và Mac OS X) và Linux cũng đã từng một lần được xuất xưởng, nhưng những sản phẩm này hiện thời không còn được tiếp tục phát triển. Phiên bản cuối cùng cho Linux là phiên bản 9, ra đời năm 2000. Phiên bản cuối cùng cho Macintosh là phiên bản 11, ra đời năm 2001.
Cho đến phiên bản 5, CorelDraw cũng được thiết kế cho OS/2.

2. Lịch sử phát triển

Năm 1985, Tiến sĩ Michael Cowpland thành lập hãng Corel để bán các hệ thống desktop publishing dựa trên các phần cứng của Intel.
Năm 1987, Corel thuê hai kỹ sư phần mềm Michel Boullion và Pat Beirne để phát triển một chương trình minh họa dựa trên vectơ để đóng gói với các hệ thống xuất bản desktop. Chương trình này - CorelDRAW - được xuất bản lần đầu tiên năm 1989 và được đón nhận một cách nồng nhiệt; với lý do này, Corel sau đó đã chỉ tập trung vào việc phát triển CorelDRAW.

3. Các đặc điểm

Có rất nhiều sự sáng tạo trong thiết kế của CorelDRAW: một công cụ biên tập nút hoạt động trên nhiều đối tượng khác nhau, căn lề chữ, stroke-before-fill, fill/stroke nhanh, các palette chọn màu, các phép chiếu và các phép điền gradient phức tạp.
CorelDRAW đã tự phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh bằng nhiều cách. Điều đầu tiên đó là định hình một bộ công cụ đồ họa hơn chỉ là một chương trình đồ họa vectơ. Thứ hai, gói phần mềm này luôn luôn chứa một bộ sưu tập lớn các loại phông chữ và các hình vẽ thiết kế sẵn.
Đối thủ cạnh tranh chính của CorelDRAW là Adobe Illustrator. Mặc dù đây đều là những chương trình minh họa dựa trên vectơ, nhưng người sử dụng đều có cảm nhận khác nhau về hai chương trình này. Ví dụ, CorelDRAW có thể làm việc với tài liệu nhiều trang; Illustrator chỉ làm việc đơn trang nhưng cho phép chia trang thành theo nhiều lựa chọn in khác nhau nên có thể in trên nhiều trang. Thêm nữa, trong khi Illustrator có thể đọc được định dạng tập tin của CorelDRAW và ngược lại, việc chuyển đổi này không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Đặc điểm này làm cho người sử dụng khó khăn trong việc chuyển đổi giữa hai chương trình này.

4. Bộ công cụ đồ họa CorelDRAW

Thời gian trôi đi, có thêm nhiều thành phần bổ trợ được thiết kế để đóng gói cùng với CorelDRAW. Danh sách các gói phần mềm được đóng gói thường thay đổi theo từng phiên bản. Có nhiều các chức năng chính vẫn còn được giữ nguyên từ phiên bản này đến phiên bản khác, ngoài một số chức năng như: PowerTRACE (bộ chuyển đổi từ ảnh bitmap sang đồ họa vectơ), PHOTO-PAINT (bộ biên tập đồ họa bitmap), và CAPTURE (tiện ích chụp màn hình).

 

II. Tên Lệnh Phím tắt Mô tả

 

Bold Text Editing Ctrl+B Chuyển sang chữ đậm
Center Ctrl+E Căn lề giữa
Change Case... Shift+F3 Thay đổi loại chữ trong văn bản đã chọn
Column/Frame Break Ctrl+Enter Phá liên kết khung/cột
Delete Character to Right Delete Xóa ký tự chữ từ trái sang phải
Delete Word to Right Ctrl+Delete Xóa chữ từ trái sang phải
Em Dash Alt+_ Em &Dash
Em Space Ctrl+Shift+M E&m Space
En Dash Alt+- En D&ash
En Space Ctrl+Shift+N E&n Space
Find Text... Alt+F3 Ttìm đoạn văn trong bản vẽ
Font List Ctrl+Shift+F Hiển thị danh sách các font tự có và kích hoạt(available/active)
Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 Giảm cỡ font chữ
Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 Tăng cỡ font chữ
Font Size List Ctrl+Shift+P Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có và kích hoạt(available/active)
Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List
Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List
Font Weight List Ctrl+Shift+W Hiển thị một danh sách tất cả available/active font weights
Force Justify Ctrl+H Ép buộc căn lề 2 bên
Full Justify Ctrl+J Căn lề toàn diện 2 bên
HTML Font Size List Ctrl+Shift+H Hiện thị một danh sách tất cả các cỡ font tự có/kích hoạt của HTML
Italic Ctrl+I Chuyển sang chữ nghiêng
Left Ctrl+L Căn lề trái
Move Down 1 Frame PgDn Di chuyển chữ xuống một khung màn hình
Move Down 1 Line DnArrow Di chuyển chữ xuống một dòng
Move Down 1 Paragraph Ctrl+DnArrow Di chuyển chữ xuống một đoạn văn
Move Left 1 Character LeftArrow Di chuyển chữ sang trái một ký tự
Move Left 1 Word Ctrl+LeftArrow Di chuyển chữ sang trái một từ
Move Right 1 Character RightArrow Di chuyển chữ sang phải một ký tự
Move Right 1 Word Ctrl+RightArrow Di chuyển chữ sang phải một từ
Move Up 1 Frame PgUp Di chuyển chữ lên một khung màn hình
Move Up 1 Line UpArrow Di chuyển chữ lên một dòng
Move Up 1 Paragraph Ctrl+UpArrow Di chuyển chữ lên một đoạn văn
Expand Selection Table Editing Ctrl+A Mỡ rộng vùng chọn
Merge Cells Ctrl+M Liên kết các ô đx trọng trong một ô
Move Down DnArrow Di chuyển xuống
Move Left LeftArrow Di chuyển sang trái
Move Right RightArrow Di chuyển sang phải
Move Up UpArrow Di chuyển lên
Align Bottom Main B Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo đáy
Align Centers Horizontally E Sắp xếp các đối tượng đã chọn theo tâm giữa chiều ngang
Align Centers Vertically C Sắp xếp các đối tượng theo tâm giữa chiều thẳng đứng
Align Left L Sắp xếp các đối tượng theo bên trái
Align Right R Sắp xếp các đối tượng theo bên phải
Align To Baseline Alt+F12 Sắp xếp chữ theo đường cơ sở baseline
Align Top T Sắp xếp các đối tượng theo đỉnh
Artistic Media I "Vẽ đường curves và áp dụng Preset, Brush, Spray,
Calligraphic hay các hiêu ứngPressure Sensitive cho strokes"
Back One Ctrl+PgDn Quay lại một trang
Break Apart Ctrl+K Phá liên kết apart của các đối tượng đã chọn
Brightness/Contrast/Intensity... Ctrl+B Sỡ hộp thoại Brightness/Contrast/Intensity
Bring up Property Bar Ctrl+Enter "Brings up the Property Bar and gives focus
to the first visible item that can be tabbed to"
Center to Page P Sắp sếp các đối tượng về giữ trang giấy
Character Formatting Ctrl+T Mở hộp thoại Character &Formatting
Color Balance... Ctrl+Shift+B Mở hộp thoại Color Balance
Combine Ctrl+L Liên kết các đối tượng đã chọn
Contour Ctrl+F9 Mở hộp thoại Contour Docker
Convert Ctrl+F8 Chuyển đổi chữ artistic sang đoạn văn paragraph hay vice versa
Convert Outline To Object Ctrl+Shift+Q Chuyên đổi đường biên outline sang thành đối tượng
Convert To Curves Ctrl+Q Chuyển đổi các đối tượng đã chọn sang curve
Copy Ctrl+C Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
Copy Ctrl+Insert Copies một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
Cut Ctrl+X Cuts một vùng chọn và đặt nó trong Clipboard
Cut Shift+Delete
Delete Delete Xóa một đối tượng đã chọn
Distribute Bottom Shift+B Phân phối các đối tượng đã chọn theo đáy
Distribute Centers Horizontally Shift+E Phân phối các đối tượng the tâm chiều ngang
Distribute Centers Vertically Shift+C Phân phối các đối tượng the tâm chiều thẳng đứng
Distribute Left Shift+L Phân phối các đối tượng theo bên trái
Distribute Right Shift+R Phân phối các đối tượng theo bên phải
Distribute Spacing Horizontally Shift+P Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều ngay
Distribute Spacing Vertically Shift+A Phân phối khoảng cách giữa các đối tượng theo chiều thẳng đứng
Distribute Top Shift+T Phân phối các đối tượng đã chọn theo đỉnh
Duplicate Ctrl+D "Nhân bản đối tượng đã chọn và di chuyển theo một theo
một quỹ đạo/kích thước đã định specified amount "
Dynamic Guides Alt+Shift+D Hiện/ẩn Dynamic Guides (toggle)
Edit Text... Ctrl+Shift+T Mở hộp thoại Edit Text
Ellipse F7 Vẽ hình ellipses và cung circles; kích kép vào công cụ opens để mở hộp tùy chọn
Envelope Ctrl+F7 Mở cửa sổ Envelope
Eraser X Xóa đường part của một graphic hay splits an object into two closed paths
Exit Alt+F4 Thoát khỏi chương trình corel
Export... Ctrl+E Xuất các đối tượng sang định dạng khác
Font Size Decrease Ctrl+NUMPAD2 Giảm cỡ font so với thời điểm lúc đầu
Font Size Increase Ctrl+NUMPAD8 Tăng cỡ font so với thời điểm lúc đầu
Font Size Next Combo Size Ctrl+NUMPAD6 Tăng cỡ font trong thiết lập kế tiếp danh sách cỡ Font Size List
Font Size Previous Combo Size Ctrl+NUMPAD4 Giảm cỡ trong thiết lập trước tự có trong Font Size List
Forward One Ctrl+PgUp Chuyển tiếp một trang
Fountain Fill... F11 Áp dụng màu fountain fills cho đối tượng chọn
Freehand F5 Vẽ đường lines và curves trong Freehand mode
Full-Screen Preview F9 Hiện thị toàn màn hình trang vẽ
Graph Paper D Vẽ một nhóm rectangles; kích kép để mở hộp thoại tùy chọn Toolbox tab
Graphic and Text Styles Ctrl+F5 Mở cửa sổ Graphic và kiểu ký tự Text Styles
Group Ctrl+G Thiết lập nhóm các đối tượng
Hand H Công cụ bàn tay
Horizontal Text Ctrl+, Chuyển đổi chữ theo chiều ngang horizontal direction
Hue/Saturation/Lightness... Ctrl+Shift+U Mỡ hộp thoại Hue/Saturation/Lightness
Import... Ctrl+I Nhập/chèn chữ/đối tượng ngoài từ trương trình khác
Insert Symbol Character Ctrl+F11 Mở hộp thoại chèn ký tự Insert Character Docker Window
Interactive Fill G Adds a fill to object(s); clicking and dragging on object(s) applies a fountain fill
Lens Alt+F3 Mở hợp thoại hiệu ứng Lens
Linear Alt+F2 Contains functions for assigning attributes to linear dimension lines
Macro Editor... Alt+F11 Macro &Editor...
Mesh Fill M Converts an object to a Mesh Fill object
Micro Nudge Down Ctrl+DnArrow Nudges the object downward by the Micro Nudge factor
Micro Nudge Left Ctrl+LeftArrow Nudges the object to the left by the Micro Nudge factor
Micro Nudge Right Ctrl+RightArrow Nudges the object to the right by the Micro Nudge factor
Micro Nudge Up Ctrl+UpArrow Nudges the object upward by the Micro Nudge factor

 

III. Giáo trình hướng dẫn sử dụng

 

Download Here: Sổ tay hướng dẫn sử dụng Corel Draw dạng .chm
Hãy Sống Với Tất Cả Lòng Tin

 
Các thành viên đã Thank HTPHAU vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020