Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
06/12/2010 10:12 # 1
prokakana
Cấp độ: 5 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 5/50 (10%)
Kĩ năng: 5/40 (12%)
Ngày gia nhập: 29/10/2010
Bài gởi: 105
Được cảm ơn: 65
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN::


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN HỌC KỲ I - NĂM 2010-2011
PHÒNG ĐÀO TẠO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN -TUẦN 21-22
STT Thứ Ngày thi  Giờ thi
 môn học
SỐ
 HIỆU
Môn thi Khối thi L
 thi
S.P Phòng Thi  ĐỊA ĐIỂM Khoa-Phòng
 chủ trì
GHI CHÚ
1 Ba 21/12/2010 7h00 FIN 272 Nhập Môn Tài Chính Tiền Tệ 2 K14QTC12 1 5 508-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
2 Ba 21/12/2010 7h00 ACC 301 Kế Toán Quản Trị 1 K14QTH123, K14QTM 1 8 308-407-408-507 Phan Thanh QTKD  
3 Ba 21/12/2010 7h00 PHI 162 Những N. Lý C.B của CN Marx - Lenin 2  K15QTM 1 2 307 Phan Thanh QTKD  
4 Ba 21/12/2010 9h00 LAW 201 Pháp Luật Đại Cương K15QNH1-8 1 15 307-308-407-408-507-508-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
5 Năm 23/12/2010 7h00 ACC 201 Nguyên Lý Kế Toán 1 K15QTH12, K15QTM, K15QTC12 1 10 307-308-407-408-507 Phan Thanh QTKD  
6 Năm 23/12/2010 7h00 HIS 361 Đường Lối CM của ĐCSVN K16QTM, K16QTC123 1 8 508-207-306-406-506-208 Phan Thanh QTKD  
7 Năm 23/12/2010 9h00 PHI 161 Những NLCB của CN Marx - Lenin 1 K16QNH1-6, K16QTH123 1 18 208-207-307-308-407-408-507-508-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
8 Bảy 25/12/2010 7h00 ECO 302 Kinh Tế Trong Quản Trị K14QTH123 K14QTM, K14QTC12 1 12 307-308-407-408-507-508 Phan Thanh QTKD  
9 Bảy 25/12/2010 9h00 HIS 361 Đường Lối CM của ĐCSVN K14QNH1-6 1 13 307-308-407-408-507-508-306 Phan Thanh QTKD  
10 Hai 27/12/2010 13h00 ECO 251 Kinh Tế Lượng K14QTH123 1 6 508-207-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
11 Hai 27/12/2010 13h00 ECO 151 Căn Bản Kinh Tế Vi Mô K15QTH12, K15QTM, K15QTC12 1 10 307-308-407-408-507 Phan Thanh QTKD  
12 Hai 27/12/2010 15h00 STA 151 Lý Thuyết Xác Suất & Thống Kê Toán K16QTH123, K16QNH1-6 1 18 208-307-308-407-408-507-508-207-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
13 Hai 27/12/2010 7h00 ACC 201 Nguyên Lý Kế Toán 1 K15QNH1-8 1 15 307-308-407-408-507-508-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
14 29/12/2010 13h00 ECO 152 Căn Bản Kinh Tế Vĩ Mô K15QNH1-8 1 15 307-308-407-408-507-508-306-406-506 Phan Thanh QTKD  
15 29/12/2010 13h00 CS 201 Tin Học Ứng Dụng K15QTC12 1 2 Phòng máy:501-502 Quang Trung QTKD+CNTT  
16 29/12/2010 13h00 CS 201 Tin Học Ứng Dụng K15QTM 1 1 Phòng máy:507 Quang Trung QTKD+CNTT  
17 29/12/2010 13h00 CS 101 Tin Học Đại Cương K16QTH123 1 3 Phòng máy:609-610-623 Quang Trung QTKD+CNTT  
18 29/12/2010 15h00 HRM 301 Quản Trị Nhân Lực K14QNH1-6 1 13 307-308-407-408-507-508-306 Phan Thanh QTKD    
19 29/12/2010 15h00 MGO 301 Quản Trị Hoạt Động & Sản Xuất K14QTM 1 2 406-506 Phan Thanh QTKD    
20 29/12/2010 7h00 CS 101 Tin Học Đại Cương K16QNH1-6 1 6 Phòng máy:501-502-507-609-610-623 Quang Trung QTKD+CNTT    
21 29/12/2010 7h00 FIN 301 Quản Trị Tài Chính 1 K14QTH123, K14QTC12 1 11 307-308-407-408-507-508 Phan Thanh QTKD    
22 29/12/2010 9h00 MTH 102 Toán Cao Cấp C2 K15QTH12 1 4 307-308 Phan Thanh QTKD    
23 29/12/2010 9h00 MTH 101 Toán Cao Cấp C1 K16QTM, K16QTC123 1 8 407-408-507-508 Phan Thanh QTKD    
24 Sáu 31/12/2010 13h00 IS 251 Hệ Thống Thông Tin Quản Lý K14QTC12, K14QNH1-6 1 18 307-308-407-408-507-508-208(3)-207-306-406-506 Phan Thanh QTKD    
25 Sáu 31/12/2010 15h00 LAW 362 Thuế Nhà Nước K15QNH1-8 1 15 307-308-407-408-507-508-208(3) Phan Thanh QTKD    
26 Sáu 31/12/2010 15h00 MKT 302 Điều nghiên tiếp thị K15QTH12 1 4 207-306-406-506 Phan Thanh QTKD    
Sinh viên phải hoàn thành học phí & lệ phí trước khi thi 2 ngày  

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2010
Sinh viên phải có thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân mới được dự thi Phòng Đào tạo
Sinh viên đi đúng xuất thi của mình


...

 
Các thành viên đã Thank prokakana vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024