Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
13/11/2010 17:11 # 1
pumpkin_166
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/05/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 37
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC 
Các thành viên đã Thank pumpkin_166 vì Bài viết có ích:
13/11/2010 18:11 # 2
pumpkin_166
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/05/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ
KHOA KIẾN TRÚC

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH
Kiến trúc (Tín chỉ)
  Năm 1 - Học Kỳ 1  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Toán cao cấp 1 4
Hinh hoạ 1 4
Tin học đại cương 5
Phương pháp luận 2
Cơ Sở Kiến Trúc 1 2
 
 
 
  Năm 1 - Học Kỳ 2  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Toán cao cấp 2 4
Hình hoạ 2 4
Anh Ngữ Sơ Cấp 1 2
Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 2
Cơ Sở Kiến Trúc 2 3
Vẽ Mỹ Thuật 1 2
Viết (tiếng Việt) 2
 
 
  Năm 2 - Học Kỳ 1  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Vẽ ghi 2
Lý thuyết kiến trúc 3
Anh Ngữ Sơ Cấp 2 2
Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 1 (Triết Học Mác - Lê Nin 1) 2
Hoá Học Đại Cương Cơ Sở 1
Cấu Tạo Kiến Trúc 1 3
Vẽ Mỹ Thuật 2 2
Đồ Án Cơ Sở 1 2
Đồ Án Cơ Sở 2 2
 
 
 
  Năm 2 - Học Kỳ 2  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Cơ sở tạo hình kiến trúc 3
Kiến trúc nhà ở 2
Đồ án kiến trúc DD1 3
Đồ án kiến trúc DD2 3
Anh Ngữ Trung Cấp 1 2
Những Nguyên Lý Cơ Bản của Chủ Nghĩa Marx - Lenin 2 (Triết Học Mác - Lê Nin 2) 3
Tin Học Ứng Dụng 3 (2+1)
Vẽ Mỹ Thuật 3 2 (2)
 
 
  Năm 3 - Học Kỳ 1  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Kiến trúc nhà công cộng 3
Đồ án kiến trúc DD 3 3
Đồ án kiến trúc DD 4 4
Anh Ngữ Trung Cấp 2 2 (2)
Pháp Luật Đại Cương 2 (2)
Cơ Lý Thuyết 1 2 (2)
Cơ Sở Vật Lý Kiến Trúc 1 2 (2)
Vẽ Mỹ Thuật 4 2 (2)
Kỹ Năng Xin Việc 2 (2)
 
 
 
  Năm 3 - Học Kỳ 2  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Tư tưởng Hồ Chí Minh 3
Đồ án kiến trúc DD 5 4
Đồ án kiến trúc CN 1 3
Anh Ngữ Cao Cấp 1 2 (2)
Cơ Học Kết Cấu 1 (gồm SAP) 4 (3+1)
Kiến Trúc Công Nghiệp 2
Cơ Sở Vật Lý Kiến Trúc 2 2
Thiết Kế Nhanh 1 1
 
 
  Năm 4 - Học Kỳ 1  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Vật liệu xây dựng 3
Trắc địa 4
Đồ án kiến trúc CN 2 5
Đồ án quy hoạch 1 3
Anh Ngữ Cao Cấp 2 2
Lịch Sử Kiến Trúc Phương Đông & Việt Nam 2
Thiết Kế Nhanh 2 1
Cấu Tạo Kiến Trúc 2 2
Quy Hoạch 1 2
 
 
 
  Năm 4 - Học Kỳ 2  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Điêu khắc 4
Đồ án kiến trúc DD 6 4
Đồ án quy hoạch 2 5
Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép 3
Kỹ Thuật (Thiết Kế) Đô Thị 2
Quy Hoạch 2 3
 
 
  Năm 5 - Học kỳ 1  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Thông gió 2
Kết Cấu Thép 2
Lịch Sử Kiến Trúc Phương Tây 2
Cảnh Quan Kiến Trúc 2
Kỹ Thuật Thi Công 2
Lập Dự Án Đầu Tư Xây Dựng 2
Đồ Án Tổng Hợp 3
 
 
 
  Năm 5 - Học kỳ 2  
 
Tên môn học Số tín chỉ
Đại Cương Mỹ Học 3
Lịch Sử (Phát Triển) Đô Thị 1
Đồ Án Tốt Nghiệp 8
Thực Tập Tốt Nghiệp 2
 
  
13/11/2010 18:11 # 3
pumpkin_166
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/05/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC


 
                                        DANH SÁCH TỔ BỘ MÔN
  Kiến trúc
Danh sách thành viên
Lê Thị Thu Hà (Tổ trưởng)
Lê Đình Dương
Lê Thị Thu Hà
Lê Thị Hoàng Nhi
Dương Văn Nghĩa
Trần Minh Trí
 
  Cơ sở Kiến trúc
Danh sách thành viên
Phan Quang Minh (Tổ trưởng)
Hoàng Hà
Lương Xuân Hiếu
Nguyễn Kim Vũ Linh
Võ Hồng Phong
Nguyễn Thành Phương
Phạm Phước Thịnh
 
  Trưởng Khoa
Danh sách thành viên
Vưu Hữu Thạnh
 
  Phó trưởng Khoa
Danh sách thành viên
Lương Xuân Hiếu
 
  Giáo vụ
Danh sách thành viên
Trần Thị Lan Anh 
Các thành viên đã Thank pumpkin_166 vì Bài viết có ích:
19/11/2010 15:11 # 4
HTPHAU
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 12/70 (17%)
Kĩ năng: 54/70 (77%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 222
Được cảm ơn: 264
Phản hồi: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KIẾN TRÚC


Quốc ơi cảm ơn trước nhé mình mang cái này về cho lớp ^^Hãy Sống Với Tất Cả Lòng Tin

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024