Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
11/11/2010 00:11 # 1
pumpkin_166
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 11/30 (37%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/05/2010
Bài gởi: 41
Được cảm ơn: 37
CHÚ Ý "ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN "


 LƯU Ý KHI ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN NĂM HỌC 2010-2011 _LỚP K15KTR4

I/ Tham gia sinh hoạt lớp:

-Vắng mặt tất cả các buổi sinh hoạt :  trừ tối đa  25 điểm (-25đ)

-Vắng mặt một buổi sinh hoạt          :  trừ tối đa 05 điểm   (-05đ)

* Các cột điểm sẻ bị trừ :

1/ Ý thức tham gia sinh hoạt lớp, đoàn thể

2/ Công tác văn, thể, mỹ  

3/ Ý thức bảo vệ tài sản, vệ sinh môi trường,không hút thuốc lá

II/ Nộp giấy xác nhận ngoại trú:

-Không nộp hoặn nộp chậm trể :trừ tối đa 15 điểm (-15đ)

III/ Kết quả học tập :

1/ Kém                            ở lại lớp

2/ Trung bình                  Được cộng tối đa 05 điểm (+05đ)

3/  Khá                            Được cộng tối đa 10 điểm (+10đ)

4/  Giỏi_Xuất Sắc           Được cộng tối đa 15 điểm (+15đ)

IV/ Gây quỹ lớp:

-Không nộp hoặn nộp chậm trể :trừ tối đa 20 điểm (-20đ)

* Các cột điểm sẻ bị trừ :

1/ Đóng học phí, Đoàn phí, Hội phí

2/ Công tác văn, thể, mỹ  

3/ Tinh thần phấ đấu vươn lên trong học tập

4/ Ý thức tham gia sinh hoạt lớp, đoàn thể

V/ Tham gia ban cán sự lớp, đoàn đội và tham gia các hoạt động sinh hoạt lớn của lớp :

-Tham gia đầy đủ : Được cộng tối đa 10 điểm (+10đ)

-Không tham gia  Trừ tối đa             10 điểm (-10)

VI/ Không làm đánh giá RLSV : Xếp loại kém và ở lại lớp

VII/ Bảng xếp loại RLSV:

            Điểm :   ..................................    Xếp loại:

         90 => 100 ..................................    Xuất sắc

         80 => 89   ..................................    Tốt

         70 => 79   ..................................    Khá

         60 => 69   ..................................    Trung Bình - Khá

         50 => 59   ..................................    Trung Bình

         40 => 49   ..................................    Trung Bình – Yếu

         30 => 39   ..................................    Yếu

         00 => 29   ..................................    Kém
...tất cả thành viên ktr4 chú ý xem kĩ...cuối năm tổng kết kết quả mọi người không được có ý kiến nào...
TM.BCS Lớp k15ktr4
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024