Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/09/2010 12:09 # 1
coixuong
Cấp độ: 16 - Kỹ năng: 17

Kinh nghiệm: 158/160 (99%)
Kĩ năng: 77/170 (45%)
Ngày gia nhập: 08/12/2009
Bài gởi: 1358
Được cảm ơn: 1437
[Đề Thi]kiểm toán căn bản


Phần I : lý thuyết (3đ)
Câu 1: Nêu nội dung, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kiểm toán hệ thống.
Câu 2: Nêu khái niệm trọng yếu? trong quy trình kiểm toán, tính trọng yếu được vận dụng như thế nào? Cho ví dụ?

Phần II : Trắc nghiệm (7đ)
Trắc nghiệm đúng, sai, giải thích.

1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán.
2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm toán.
7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.


 trả lời :
phần lý thuyết  ( có trong giáo trình)

Phần câu hỏi trắc nghiệm
1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán.
Sai vì KTV chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những nhận định của mình. Để xảy ra gian lận sai sót là trách nhiệm của ban lãnh đạo đơn vị, kiểm toán chỉ có trách nhiệm kiểm tra tìm ra những sai phạm đó và đánh giá ảnh hưởng của nó với BCTC của doanh nghiệp :drive1: Các bạn được học là KTV ko xác nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp là đúng và chính xác mà chỉ xác định nó là trung thực và hợp lý (true and fair) :65:

2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
Sai, vì phương pháp đúng là phương pháp Kiểm tra đối chiếu, thực hiện thủ tục quan sát kiểm kê vật chất của hàng tồn kho (stocktake) :lol1:

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
Sai, một hệ thống KSNB mạnh không chỉ được thiết kế đầy đủ hợp lý và còn phải được vận hành đúng, thường xuyên liên tục như thiết kế ban đầu. Ví dụ, nếu kiểm soát việc phân quyền bằng mật khẩu trong hệ thống máy tính nhưng các nhân viên lại nhờ nhau đăng nhập hoặc chia sẻ mật khẩu của mình thì hệ thống đó không được coi là hoạt động hiệu quả :busted_cop:

4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn bộ tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm toán: thư mời, hợp đồng, bằng chứng ...vv

5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
Sai, trong trường hợp này phải đưa ra ý kiến trái ngược
Ý kiến chấp nhận từng phần chỉ được đưa ra khi
+ Dạng tuỳ thuộc: Phạm vi kiểm toán bị giới hạn hoặc tài liệu không rõ ràng mà kiểm toán viên chưa nhất trí, chưa diễn đạt được ý kiến của mình
+ Dạng ngoại trừ: KTV còn có những ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị trong từng phần của đối tượng kiểm toán

6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm toán.(Câu 6 đọc qua thì tưởng là đúng nhưng đọc kỹ thì hóa ra lại là SAI :(. Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược chỉ được lập ở cuộc kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán báo cáo tài chính nhiều năm. Ví dụ như bây giờ KPMG đi kiểm toán tập đoàn FPT chẳng hạn. Còn chương trình kiểm toán được thực hiện ở mọi cuộc kiểm toán rồi vì ko có chương trình )

7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.
Sai, vì rủi ro tiềm tàng trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản thường cao vì đây là một loại hình doanh nghiệp đặc thù. Các sai phạm thường xảy ra: giá cả vật liệu được khai cao hơn, chất lượng vật tư không giống với khai báo, thất thoát vật tư trong quá trình thi công ...vv ai mà chẳng biết lĩnh vực xây dựng cơ bản bị thất thoát tới 50% giá trị công trình 
Các thành viên đã Thank coixuong vì Bài viết có ích:
09/03/2011 21:03 # 2
thanhngoc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 09/03/2011
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Xin chào, em là thành viên mới. Cho em hỏi trong kết quả kiểm tra toàn bộ BCTC có BẢNG TỔNG HỢP SAI LỆCH CHƯA ĐIỀU CHỈNH như sau:
                                                                                                Ảnh hưởng đến
Sai lệch                                                            Tổng tài sản                        Tổng lợi nhuận sau thuế

Phát hiện
Hàng tồn kho (khóa sổ)                                     100                                                 00
Nợ phải thu (dự phòng)                                     100                                                 70
Tài sản cố định (vốn hóa)                                  750                                                 520
                                                                           850                                                 590
Dự kiến
Hàng tồn kho(tính giá)                                        100                                                 70
Nợ phải thu xác nhận                                          100                                                 70
                                                                            200                                                140

TỔNG HỢP                                                         1150                                               730
 
Với M1 = 1400 và M2 = 700
Chúng ta sẽ xử lý trường hợp trên như thế nào? 
Các thành viên đã Thank thanhngoc vì Bài viết có ích:
24/10/2011 09:10 # 3
maiphuong146
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 24/10/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


thanks ban nhiu nhe mong lan sau ban dua ra nhieu cau trac nghiem hay nua hi 
Các thành viên đã Thank maiphuong146 vì Bài viết có ích:
12/01/2012 19:01 # 4
socola_hp00
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 2/10 (20%)
Ngày gia nhập: 11/01/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 2
[Đề Thi]kiểm toán căn bản


Trích:
Phần I : lý thuyết (3đ)
Câu 1: Nêu nội dung, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp kiểm toán hệ thống.
Câu 2: Nêu khái niệm trọng yếu? trong quy trình kiểm toán, tính trọng yếu được vận dụng như thế nào? Cho ví dụ?

Phần II : Trắc nghiệm (7đ)
Trắc nghiệm đúng, sai, giải thích.

1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán.
2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm toán.
7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.


 trả lời :
phần lý thuyết  ( có trong giáo trình)

Phần câu hỏi trắc nghiệm
1. KTV phải chịu trách nhiệm về những gian lận và sai sót xảy ra ở đơn vị được kiểm toán.
Sai vì KTV chỉ phải chịu trách nhiệm đối với những nhận định của mình. Để xảy ra gian lận sai sót là trách nhiệm của ban lãnh đạo đơn vị, kiểm toán chỉ có trách nhiệm kiểm tra tìm ra những sai phạm đó và đánh giá ảnh hưởng của nó với BCTC của doanh nghiệp :drive1: Các bạn được học là KTV ko xác nhận báo cáo tài chính của doanh nghiệp là đúng và chính xác mà chỉ xác định nó là trung thực và hợp lý (true and fair) :65:

2. Để kiểm tra tính hiện hữu đối với hàng tồn kho thì KTV cần áp dụng kỹ thuật tính toán.
Sai, vì phương pháp đúng là phương pháp Kiểm tra đối chiếu, thực hiện thủ tục quan sát kiểm kê vật chất của hàng tồn kho (stocktake) :lol1:

3. Hệ thống kiểm soát nội bộ được coi là mạnh khi nó được thiết kế đầy đủ.
Sai, một hệ thống KSNB mạnh không chỉ được thiết kế đầy đủ hợp lý và còn phải được vận hành đúng, thường xuyên liên tục như thiết kế ban đầu. Ví dụ, nếu kiểm soát việc phân quyền bằng mật khẩu trong hệ thống máy tính nhưng các nhân viên lại nhờ nhau đăng nhập hoặc chia sẻ mật khẩu của mình thì hệ thống đó không được coi là hoạt động hiệu quả :busted_cop:

4. Hồ sơ kiểm toán chỉ gồm những thông tin chung về khách hàng kiểm toán.
Sai, Hồ sơ kiểm toán gồm toàn bộ tài liệu có liên quan đến cuộc kiểm toán: thư mời, hợp đồng, bằng chứng ...vv

5. Báo cáo kiểm toán với dạng ý kiến chấp nhận từng phần được đưa ra trong trường hợp các vấn đề không thống nhất với ban lãnh đạo đơn vị được kiểm toán là quan trọng hoặc liên quan đến một số lượng lớn các khoản mục.
Sai, trong trường hợp này phải đưa ra ý kiến trái ngược
Ý kiến chấp nhận từng phần chỉ được đưa ra khi
+ Dạng tuỳ thuộc: Phạm vi kiểm toán bị giới hạn hoặc tài liệu không rõ ràng mà kiểm toán viên chưa nhất trí, chưa diễn đạt được ý kiến của mình
+ Dạng ngoại trừ: KTV còn có những ý kiến bất đồng với nhà quản lý đơn vị trong từng phần của đối tượng kiểm toán

6. Mọi cuộc kiểm toán đều phải có kế hoạch kiểm toán chiến lược và chương trình kiểm toán.(Câu 6 đọc qua thì tưởng là đúng nhưng đọc kỹ thì hóa ra lại là SAI :(. Vì Kế hoạch kiểm toán chiến lược chỉ được lập ở cuộc kiểm toán quy mô lớn, địa bàn rộng, kiểm toán báo cáo tài chính nhiều năm. Ví dụ như bây giờ KPMG đi kiểm toán tập đoàn FPT chẳng hạn. Còn chương trình kiểm toán được thực hiện ở mọi cuộc kiểm toán rồi vì ko có chương trình )

7. Rủi ro tiềm tàng trong hoạt động của các DN xây lắp được đánh giá là thấp.
Sai, vì rủi ro tiềm tàng trong các doanh nghiệp xây dựng cơ bản thường cao vì đây là một loại hình doanh nghiệp đặc thù. Các sai phạm thường xảy ra: giá cả vật liệu được khai cao hơn, chất lượng vật tư không giống với khai báo, thất thoát vật tư trong quá trình thi công ...vv ai mà chẳng biết lĩnh vực xây dựng cơ bản bị thất thoát tới 50% giá trị công trình
  
Các thành viên đã Thank socola_hp00 vì Bài viết có ích:
09/04/2012 23:04 # 5
jenny90
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/06/2010
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


 Môn này ai dạy vậy bạn ơi.

Ngày xưa tớ học kiểm toán căn bản ko được học nhiều như thế này đâu.

Về câu hỏi thì tớ thấy câu 6 là đúng đấy chứ. Mọi cuộc kiểm toán đều cần có chiến lược kiểm toán tổng thể. Cái này VSA 300 cũng đã quy định. Tuy nhiên, tùy từng loại khách hàng lớn, nhỏ mà KTV sẽ xây dựng chiến lược kiểm toán đầy đủ hoặc ngắn gọn, đơn giản hơn.

Thêm chút về câu 1: KTV đưa ra ý kiến về BCTC có trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu. Key word ở đây là "khía cạnh trọng yếu" chứ ko phải trung thực, hợp lý. Do 1 số giới hạn, ie: thời gian kiểm toán, giới hạn tiềm tàng của HTKSNB, giới hạn trong lấy mẫu kiểm toán...nên KTV ko thể test hết để phát hiện hết các gian lận, sai sót (mà dù có test 100% mẫu thì cũng ko chắc cover hết sai phạm :)) nên KTV chỉ care đến các khía cạnh trọng yếu và chỉ có thể cung cấp 1 sự đảm bảo hợp lý (Đây cùng là lý do mà nghề kiểm toán ngoài tên "audit" còn có tên gọi khác tương tự là "assurance")

Về vấn đề này, VSA 200 cũng đã phân định rõ trách nhiệm của BGĐ đơn vị và KTV như bạn coixuong đã nêu :) 
10/04/2012 09:04 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Trích:
 Môn này ai dạy vậy bạn ơi.

Ngày xưa tớ học kiểm toán căn bản ko được học nhiều như thế này đâu.

Về câu hỏi thì tớ thấy câu 6 là đúng đấy chứ. Mọi cuộc kiểm toán đều cần có chiến lược kiểm toán tổng thể. Cái này VSA 300 cũng đã quy định. Tuy nhiên, tùy từng loại khách hàng lớn, nhỏ mà KTV sẽ xây dựng chiến lược kiểm toán đầy đủ hoặc ngắn gọn, đơn giản hơn.

Thêm chút về câu 1: KTV đưa ra ý kiến về BCTC có trung thực, hợp lý trên khía cạnh trọng yếu. Key word ở đây là "khía cạnh trọng yếu" chứ ko phải trung thực, hợp lý. Do 1 số giới hạn, ie: thời gian kiểm toán, giới hạn tiềm tàng của HTKSNB, giới hạn trong lấy mẫu kiểm toán...nên KTV ko thể test hết để phát hiện hết các gian lận, sai sót (mà dù có test 100% mẫu thì cũng ko chắc cover hết sai phạm :)) nên KTV chỉ care đến các khía cạnh trọng yếu và chỉ có thể cung cấp 1 sự đảm bảo hợp lý (Đây cùng là lý do mà nghề kiểm toán ngoài tên "audit" còn có tên gọi khác tương tự là "assurance")

Về vấn đề này, VSA 200 cũng đã phân định rõ trách nhiệm của BGĐ đơn vị và KTV như bạn coixuong đã nêu :)
  Câu 6 là SAI, giải thích như coi xuọng là đúng rồi. 
Câu 1, mình nghĩ bạn Jeny90 lạc đề chút rồi. Trên thực tế câu hỏi này không mang trong nó ý nghĩ tiềm tàng sâu xa như bạn nói, đơn giản chỉ cần trả lời ngắn gọn như trong bài của coi xuong là đủ. Trong đề bài không nêu tới key word thì tự dưng kéo nó vào để nói làm gì? Các câu hỏi này là dạng câu hỏi trả lời ngắn, giải thích như bạn có khi còn bị trừ điểm thêm!


Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
10/04/2012 16:04 # 7
jenny90
Cấp độ: 2 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 15/20 (75%)
Kĩ năng: 7/30 (23%)
Ngày gia nhập: 09/06/2010
Bài gởi: 25
Được cảm ơn: 37
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


 Hi bạn,

Về câu 6: không biết bạn đã lướt qua VSA 300 chưa, hay chi tiết là tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, hay cụ thể hơn gần đây là dự thảo chuẩn mực kiểm toán mới, sắp sửa đc ban hành. Bạn tự tìm hiểu sẽ thấy rõ hơn nên mình sẽ ko quote ra đây :) 
Các bạn có thể đọc sách, báo, tạp chí, lấy thông tin từ nhiều nguồn..nhưng nhớ kiểm chứng lại. Thông tin từ Quy định, chuẩn mực, thông tư vẫn có độ tin cậy cao nhất. 


Về câu 1: trả lời như bạn coi xuong thì mình có nói là sai đâu. Chỉ chia sẽ thêm ngoài lề một tí, dựa trên kinh nghiệm thực tế mà mình có và biết thôi.

Theo mình thì cách sử dụng từ ngữ rất quan trọng, nhất là những môn liên quan đến luật, quy định nhiều như kiểm toán. Việc các bạn sử dụng đúng thuật ngữ chuyên môn là điều rất quan trọng. Các bạn chưa đi thực tế nên chưa thấy các KTV coi trọng vấn đề này như thế nào. Đôi khi chỉnh 1 chữ thôi là đã khác đi rất nhiều rồi :) 
11/08/2012 08:08 # 8
lanhuong901
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/08/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Trích:
 Hi bạn,

Về câu 6: không biết bạn đã lướt qua VSA 300 chưa, hay chi tiết là tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn mực này, hay cụ thể hơn gần đây là dự thảo chuẩn mực kiểm toán mới, sắp sửa đc ban hành. Bạn tự tìm hiểu sẽ thấy rõ hơn nên mình sẽ ko quote ra đây :) 
Các bạn có thể đọc sách, báo, tạp chí, lấy thông tin từ nhiều nguồn..nhưng nhớ kiểm chứng lại. Thông tin từ Quy định, chuẩn mực, thông tư vẫn có độ tin cậy cao nhất. 


Về câu 1: trả lời như bạn coi xuong thì mình có nói là sai đâu. Chỉ chia sẽ thêm ngoài lề một tí, dựa trên kinh nghiệm thực tế mà mình có và biết thôi.

Theo mình thì cách sử dụng từ ngữ rất quan trọng, nhất là những môn liên quan đến luật, quy định nhiều như kiểm toán. Việc các bạn sử dụng đúng thuật ngữ chuyên môn là điều rất quan trọng. Các bạn chưa đi thực tế nên chưa thấy các KTV coi trọng vấn đề này như thế nào. Đôi khi chỉnh 1 chữ thôi là đã khác đi rất nhiều rồi :)
Hi ban! Mình thấy bài chia sẻ của bạn rất có ích. Nhưng mình muốn đóng góp thêm ý kiến. Như bạn nói trong VAS 300 mình có đọc qua và xin trích dẫn cho cả nhà cùng tham khảo.

Kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về qui mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều năm.

        Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán.

        Chương trình kiểm toán phải được lập và thực hiện cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể.

Vậy theo mình như bạn coixuong trả lời thì chính xác hơn. Mình cũng chưa có kinh nghiệm thực tế. Nên nếu bạn dã từng tìm hiểu thực tế rùi thì có thể là đúng! Có gì mình trao đổi tiếp nhe'
 
11/08/2012 08:08 # 9
lanhuong901
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 11/08/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Hi ban! Mình thấy bài chia sẻ của bạn rất có ích. Nhưng mình muốn đóng góp thêm ý kiến. Như bạn nói trong VAS 300 mình có đọc qua và xin trích dẫn cho cả nhà cùng tham khảo.

Kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về qui mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều năm.

        Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán.

        Chương trình kiểm toán phải được lập và thực hiện cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể.

Vậy theo mình như bạn coixuong trả lời thì chính xác hơn. Mình cũng chưa có kinh nghiệm thực tế. Nên nếu bạn dã từng tìm hiểu thực tế rùi thì có thể là đúng! Có gì mình trao đổi tiếp nhe'
 
Các thành viên đã Thank lanhuong901 vì Bài viết có ích:
17/09/2012 12:09 # 10
tuonghn01
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 3/10 (30%)
Ngày gia nhập: 01/08/2012
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 3
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Trích:
Hi ban! Mình thấy bài chia sẻ của bạn rất có ích. Nhưng mình muốn đóng góp thêm ý kiến. Như bạn nói trong VAS 300 mình có đọc qua và xin trích dẫn cho cả nhà cùng tham khảo.

Kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về qui mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều năm.

        Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán.

        Chương trình kiểm toán phải được lập và thực hiện cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng thể.

Vậy theo mình như bạn coixuong trả lời thì chính xác hơn. Mình cũng chưa có kinh nghiệm thực tế. Nên nếu bạn dã từng tìm hiểu thực tế rùi thì có thể là đúng! Có gì mình trao đổi tiếp nhe'

mình cũng đồng ý với bạn.


Lớp Học kế Toán Hà Nộ----->KTHN


 
14/10/2012 00:10 # 11
tamlun
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 13/10/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Trích:
Hi ban! Mình thấy bài chia sẻ của bạn rất có ích. Nhưng mình muốn đóng góp thêm ý kiến. Như bạn nói trong VAS 300 mình có đọc qua và xin trích dẫn cho cả nhà cùng tham khảo.

Kế hoạch chiến lược phải được lập cho các cuộc kiểm toán lớn về qui mô, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán báo cáo tài chính của nhiều năm.

        Kế hoạch kiểm toán tổng thể phải được lập cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó mô tả phạm vi dự kiến và cách thức tiến hành công việc kiểm toán.

        Chương trình kiểm toán phải được lập và thực hiện cho mọi cuộc kiểm toán, trong đó xác định nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ tục kiểm toán cần thiết để thực hiện kế hoạch kiểm toán tổng t

Vậy theo mình như bạn coixuong trả lời thì chính xác hơn. Mình cũng chưa có kinh nghiệm thực tế. Nên nếu bạn dã từng tìm hiểu thực tế rùi thì có thể là đúng! Có gì mình trao đổi tiếp nhe'

bản trích dẫn rất hữu ích, khỏi phải bàn cãi nhìu, quá rõ ràng rùi,..bạn coi xuong trả lời đúng rồi, nhưng bạn nói thêm câu là trong một cuộc kiểm toán thì bắt buộc phải có kế hoạch tổng thể và chương trình kiểm toán chứ ko phải là kế hoạch chiến lược, kế hoạch chiến lược chỉ áp dụng cho trường hợp nêu trên đây,

p/s:hehe, bài này cô mình mới giảng hôm bữa

  
01/11/2012 21:11 # 12
Ngochip03
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 30/10/2012
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


 
 
07/12/2012 16:12 # 13
dolalado
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 5/10 (50%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 07/12/2012
Bài gởi: 5
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: [Đề Thi]kiểm toán căn bản


Công ty kiểm toán ABC được công ty DEF mời thực hiện cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Trước đây công ty DEF đã được kiểm toán bởi 1 KTV của công ty kiểm toán độc lập khác. Bạn là KTV được giao nhiệm vụ kiểm toán đối với công ty DEF phát hiện những thông tin sau:
• 3 năm trước DEF đã có những dấu hiệu phá sản
• 2 năm trước DEF bị phát hiện gian lận trong kê khai thuế thu nhập
• Năm tới, DEF dự kiến phát hành cổ phiếu ra công chứng để thu hút vốn đầu tư
Bạn hãy vận dụng thủ tục phân tích để lập chương trình kiểm toán bao gồm: Mục tiêu kiểm toán. Cơ sở dẫn liệu , thủ tục kiểm toán, tương ứng với giai đoạn 

tìm hiểu hoạt động jinh doanh
đánh giá hoạt động kiểm soát 
tìm hiểu rủi ro của khách hàng
THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN GIUP VỚI  
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024