Chào mọi người ! Hiện tại mình sắp phải seminar bài Module 7: AMBITIONS AND DREAMS phần vocabulary and speaking. Bạn nào tốt bụng có thể làm giúp mình cái slide của bài này với được không. Hoặc là ai có slide, bài giảng về phần này có thể làm ơn cho minh xin được không. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc. Thanks !
P/S: mail của mình là lyk14tmt@gmail.com.