Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/08/2018 20:08 # 1
hienhien1503
Cấp độ: 25 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 99/250 (40%)
Kĩ năng: 4/20 (20%)
Ngày gia nhập: 04/08/2018
Bài gởi: 3099
Được cảm ơn: 14
Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018


Các quy định về thuế có hiệu lực từ 01/02/2018 do Cục thuế Hà Nội gửi thông tin cho các người nộp thuế trực tiếp do Cục thuế Hà Nội quản lý. Bạn tham khảo để tăng tính tuân thủ cho doanh nghiệp mình nhé!

Thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của Quý doanh nghiệp.

Hàng tháng Cục thuế TP Hà Nội có gửi Thông báo nợ thuế tới quy doanh nghiệp, Trường hợp nợ đúng đề nghị đơn vị nộp ngay số thuế còn nợ vào NSNN theo qui định. Trường hợp số liệu nợ trên không khớp với số liệu mà Quý doanh nghiệp đang theo dõi đề nghị đối chiếu và liên hệ với cơ quan thuế để điều chỉnh kịp thời.

1.1 Về nghĩa vụ thuế và các tờ khai phát sinh trong tháng 1/2018

– Đề nghị các doanh nghiệp kê khai tờ khai và nộp tiền thuế phát sinh (nếu có) chậm nhất là ngày 20/01 hàng tháng đối với tờ khai tháng (TNCN, GTGT, TTĐB) và chậm nhất ngày 30 của tháng tiếp theo đối với các tờ khai quý (thuế TNCN, thuế GTGT).

1.2 Một số lưu ý khi kê khai và nộp thuế

*) Về thuế môn bài

– Đề nghị Quý doanh nghiệp nộp thuế môn bài trước ngày 30/01/2018. Mức thuế môn bài căn cứ theo mức vốn điều lệ của doanh nghiệp đăng ký theo thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016:

“ 1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

 1. a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm – Tiểu mục 2862;
 2. b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm – Tiểu mục 2863;
 3. c) Chi nhánh, văn phòng đại diện,địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu)đồng/năm – Tiểu mục 2864.”

*) Thuế TNDN

Đề nghị các doanh nghiệp rà soát các nguồn thu, chi để thực hiện kê khai nộp thuế hàng quý sát với thực tế phát sinh và điều chỉnh trên tờ khai quyết toán thuế được kịp thời.

Đối với doanh nghiệp lỗ, đề nghị các doanh nghiệp rà soát lại nguyên nhân lỗ, cơ quan thuế sẽ thực hiện sẽ thực hiện ấn định thuế nếu nguyên nhân lỗ không phù hợp với quy định tại Luật quản lý thuế

*) Thuế TNCN

Rà soát các khoản thu nhập của các cá nhân trong năm để kê khai đầy đủ thu nhập khi kê khai quyết toán thuế TNCN. Đồng thời thực hiện quyết toán thuế TNCN theo số thực chi trả cho người lao động trong năm từ 01/01/2017 đến 31/12/2017.

 1. Những thông tin đề nghị quý Doanh nghiệp cung cấp

Đề nghị Quý doanh nghiệp chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về phương án kinh doanh, kế hoạch nộp NSNN năm 2018 và dự kiến số thuế nộp trong tháng 1/2018.

 1. Những quy định mới của chính sách Thuế

Cục thuế TP Hà Nội lưu ý một số điểm mới của các văn bản chính sách thuế mới trong tháng 1/2018 để quý Doanh nghiệp biết và thực hiện.

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

 1. Một số nội dung thay đổi về chính sách thuế GTGT.

Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/ 02/ 2015 của Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018

Theo đó, một số điểm mới về chính sách thuế GTGT quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 như sau:

– Thứ nhất, Sửa đổi quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT đối với sản phẩm xuất khẩu liên quan đến tài nguyên, khoáng sản.

+ Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP thì quy định đối tượng không chịu thuế như sau:

Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên trừ các trường hợp sau:

* Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh trực tiếp khai thác và chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

* Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

* Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ nguyên liệu chính không phải là tài nguyên, khoáng sản (tài nguyên, khoáng sản đã chế biến thành sản phẩm khác) do cơ sở kinh doanh mua về chế biến hoặc thuê cơ sở khác chế biến thành sản phẩm xuất khẩu thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 12 Luật thuế giá trị gia tăng.

– Thứ hai, Bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT khi xuất khẩu:

+ Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP thì:

a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý.

b) Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu mà hàng hóa xuất khẩu đó không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan; hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan.

Vậy: Trước ngày 01/02/2018, theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/100/2016/NĐ-CP thì: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan và các văn bản hướng dẫn.

Như vậy: Tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã quy định chi tiết các trường hợp không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT liên quan đến Sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là tài nguyên, khoáng sản; đồng thời bổ sung trường hợp được hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu. Các bạn thi F6 ACCA lưu ý rất dễ nhầm!

B/ Về thuế thu nhập doanh nghiệp:

 1. Nội dung mới quy định về khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngày 15/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/ 02/ 2015 của Chính phủ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018

Theo đó, một số điểm mới về chính sách thuế TNDN quy định tại Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 như sau:

– Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 146/2017/NĐ-CP, khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động;

– Trước ngày 1/2/2018, theo quy định tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP  thì khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: Phần chi vượt mức 01 triệu đồng/tháng/người để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động; phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Như vậy: Tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP đã tăng định mức phần chi vượt không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi để trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện từ 01 triệu đồng/tháng/người  lên 03 triệu đồng/tháng/người; đồng thời bổ sung thêm phần bảo hiểm nhân thọ cho người lao động vào định mức, nếu vượt định mức sẽ không được trừ khi tính thuế.

C/ Thuế nhà thầu:

 1. Thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài.

Tổng cục Thuế có công văn số 5763/TCT-CS ngày 15/12/2017 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế nhà thầu đối với hợp đồng mua phần mềm từ nước ngoài.

Theo đó, trường hợp Công ty ở Việt Nam mua phần mềm hệ điều hành và phần mềm diệt virut của Công ty ở nước ngoài, sau đó Công ty cung cấp phần mềm cho đơn vị khác cũng ở nước ngoài thì thu nhập từ việc bán phần mềm của Công ty ở nước ngoài cho Công ty ở Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế nhà thầu (Thuế TNDN).

D/ Vấn đề khác có liên quan

 1. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022. 

– Ngày 26/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 149/2017/NĐ-CP quy định cụ thể suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 (thuế suất VKFTA) và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này.

– Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN-Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này (thuế suất AKFTA).

Hai nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

 1. Quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ sSở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam:

Ngày 25/12/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 138/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 138/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/02/2018.

 1. Quy định về mức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ngày 15/12/2017, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về mức quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2017.

 1. Quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội ban hành Quyết định số 9044/QĐ-UBND về việc phê duyệt Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/12/2017.

 1. Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Cơ quan thuế (CQT) đang dần hoàn thiện hệ thống dịch vụ công điện tử đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả. Để cung cấp một cổng điện tử duy nhất cho người nộp thuế (NNT) giao dịch với cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã xây dựng ứng dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) cho phép tất cả NNT thực hiện kê khai, nộp thuế, tra cứu thông tin.

Bắt đầu từ ngày 11/01/2018, Cục Thuế TP Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ khai thuế và tờ khai Quyết toán thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNCN, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT (chi tiết nội dung thông báo và hướng dẫn sử dụng được đăng tải trên trang web của Cục thuế TP Hà Nội  http://hanoi.gdt.gov.vn).

Để công tác triển khai được hiệu quả, Cục Thuế TP Hà Nội kính mong quý tổ chức, cá nhân nghiên cứu, thực hiện và phối hợp cùng cơ quan Thuế để tuyên truyền đến người lao động thuộc đơn vị mình được biết và thực hiện theo các hướng dẫn của cơ quan Thuế

                                                                                                                                                                  Nguồn:kênh 14Cuộc sống giống như bông hoa hồng

Vẽ đẹp luôn đi cùng với gai.

Facebook: Nguyenhien

Gmail: nguyenhienduong2k@gmail.com


 
Các thành viên đã Thank hienhien1503 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024