Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
03/10/2018 17:10 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 39 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 11/390 (3%)
Kĩ năng: 136/200 (68%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 7421
Được cảm ơn: 2036
[Fshare]Đề tài Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Constrexim


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất có vị trí hết sức quan trọng trong nền kinh tế của mỗi quốc gia. XDCB là quá trình xây dựng mới, xây dựng lại, cải tạo, hiện đại hoá, khôi phục các công trình, nhà máy, xí nghiệp, đường xá, cầu cống, nhà cửa…nhằm phục vụ cho sản xuất và đời sống xã hội. Chi phí đầu tư XDCB chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng ngân sách nhà nước cũng như ngân sách các doanh nghiệp. Sản xuất xây lắp là một ngành sản xuất công nghiệp đặc biệt, đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sản phẩm XDCB cũng được tiến hành sản xuất liên tục, từ khâu thăm dò, điều tra khảo sát đến thiết kế thi công và quyết toán công trình khi hoàn thành. Sản xuất XDCB cũng có tính dây chuyền, giữa các khâu của hoạt động sản xuất có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nếu một khâu ngừng trệ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các khâu khác. Tuy nhiên, XDCB có những đặc điểm kinh tế kỹ thuật rất đặc trưng, thể hiện rõ ở sản phẩm xây dựng và quá trình sáng tạo ra sản phẩm của ngành:

 

LINK DOWN: https://www.fshare.vn/file/51H2I5Y26E9Q

 

Nguồn: luanvan.net.vn 

SMOD GÓC HỌC TẬP

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023