Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/08/2015 11:08 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 36 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 8/360 (2%)
Kĩ năng: 147/190 (77%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 6308
Được cảm ơn: 1857
[Fshare]Truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975-1985Truyện ngắn việt nam giai đoạn 1975-1985

Mục lục 
Phần mở đầu 
1. Lí do chọn đề tài.............................................. ...................................... 1 
2. Lịch sử vấn đề............................................. ........................................... 3 
2.1. Những bài nghiên cứu, những ý kiến về những vấn đề khái quát của 
truyện ngắn sau 1975.............................................. ................................... 3 
2.2. Những bài nghiên cứu về tác giả............................................. ....... 7 
2.3. Những bài viết về tác phẩm............................................ ................ 8 
3. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu............................................. ........... 9 
3.1. nhiệm vụ nghiên cứu............................................. ........................ 9 
3.2. Đối tượng nghiên cứu............................................. ....................... 9 
4. Phương pháp nghiên cứu............................................. .......................... 10 
5. Đóng góp của luận văn.............................................. ............................ 10 
6. Cấu trúc của luận văn.............................................. .............................. 10 
Phần nội dung 
Chương I 
Bối cảnh lịch sử 
và diện mạo truyện ngắn Việt nam 1975- 1985 
1. Bối cảnh lịch sử, xã hội............................................. ........................... 12 
1.1. Tình hình đất nước sau chiến tranh............................................. ..12 
1.2. Thống nhất về mặt nhà nước, khôi phục kinh tế, bước đầu xây dựng 
chủ nghĩa xã hội............................................. .......................................... 13 
1.3. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc............................................ ................. 14 
2. Tình hình phát triển của văn xuôi............................................. ............ 15 
3. Diện mạo của truyện ngắn............................................ ........................ 19 
3.1. Chuyển đổi trong quan niệm nghệ thuật về hiện thực và con 
người.......................................... .................................................. ............. 19 
3.2. Sự tiếp nối của những thế hệ nhà văn tài năng.............................35 
3.3. Thành tựu của truyện ngắn............................................ .............. 37 
Những thay đổi về đề tài và cảm hứng 
trong truyện ngắn việt nam 1975-1985 
1. Những thay đổi về đề tài ở truyện ngắn sau 1975..................... ........... 41 
Sự tiếp tục đề tài chiến tranh............................................. ............. 41 
. Sự xuất hiện và chiếm lĩnh của đề tài thế sự, đời tư..................... 51 
2. Sự chuyển đổi cảm hứng nghệ thuật trong truyện ngắn 1975- 1985..... 62 
2.1. Chuyển đổi từ cảm hứng sử thi sang cảm hứng thế sự, đời tư...... 63 
2.2. Cảm hứng đạo đức giữ vị trí quan trọng....................................... 65 
2.3. Sự trở lại của cảm hứng bi kịch............................................ ... ... 69 
2.4. cảm hứng phê phán............................................. ...........................71 
2.5. Cảm hứng nhân văn.............................................. .........................72 
Chương III 
Những đổi mới bước đầu 
trong nghệ thuật truyện ngắn việt nam 1975-1985 
1. Đặc điểm kết cấu cốt truyện.......................................... .......................75 
1.1. Khái niệm và vai trò của cốt truyện.......................................... ....75 
1.2. Sự vận động trong việc xây dựng cốt truyện của truyện ngắn sau 
1975.............................................. .................................................. ....76 
1.3. Các đặc điểm kết cấu cốt truyện.......................................... ....... 80 
2. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn 1975-1985............ 87 
Các kiểu nhân vật mới .................................................. ........... 89 
1.5 . Những đổi mới bước đầu trong nghệ thuật xây dựng nhân 
vật............................................. .................................................. .. 96 
3. Nghệ thuật trần thuật........................................... ................................103 
3.1. Sự đa dạng về điểm nhìn trần thuật........................................... . 103 
3.2. Sự đa thanh trong giọng điệu trần thuật..................................... 107 
Phần kết luận............................................ .................................. ........ 110 
Tài liệu tham khảo .................................................. .......................... .. 113 

 


Link down: http://www.fshare.vn/file/KM5IUIPRGNMX

  

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022