Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
01/08/2015 10:08 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 36 - Kỹ năng: 19

Kinh nghiệm: 8/360 (2%)
Kĩ năng: 147/190 (77%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 6308
Được cảm ơn: 1857
[Fshare]Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong một số tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam hiện đại


Các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ được sử dụng trong

một số tiểu thuyết và truyện ngắn việt nam hiện đại

MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 
2. Lịch sử vấn đề 
3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu 
4. Mục đích nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu 
5. Phương pháp nghiên cứu 
6. Cấu trúc của luận văn 
Chương 1 : CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN

VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ BÌNH DIỆN TÍN HIỆU HỌC 
1.1. Một số vấn đề lí thuyết có liên quan 
1.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nhìn từ phương diện cái biểu hiện 
(tức mặt hình thức của tín hiệu) 
1.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ nhìn từ phương diện cái được 
biểu hiện (tức mặt nội dung của tín hiệu) 
Chương 2: CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TIỂU THUYẾT VÀ TRUYỆN NGẮN

VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NHÌN TỪ BÌNH DIỆN NGỮ DỤNG HỌC 
2.1. Một số vấn đề lí thuyết có liên quan 
2.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện thể hiện hành 
động ngôn trung (hành vi ở lời) 
2.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện chủ thể sử dụng 
2.4. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ xét từ phương diện hoàn cảnh sử dụng 
2.5. Vai trò của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong hoạt động giao tiếp 
Chương 3: VAI TRÒ CỦA CÁC PHưƠNG TIỆN GIAO TIẾP PHI NGÔN NGỮ ĐưỢC SỬ DỤNG TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN CHưƠNG VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 
3.1. Tình hình sử dụng các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong một 
số tác phẩm văn chương Việt Nam hiện đại 
3.2. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ góp phần thể hiện tính chân thực 
và sinh động cho cuộc thoại của các nhân vật 
3.3. Phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ góp phần khắc họa tính cách nhân vật 

KẾT LUẬN 
THư MỤC THAM KHẢO 


LINK DOWN: http://www.fshare.vn/file/U9CQGQ1P49M6 

SMOD GÓC HỌC TẬP

소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Các thành viên đã Thank nguyenquynhtran vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022