Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
07/08/2012 22:08 # 1
skybad88
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 2

Kinh nghiệm: 4/30 (13%)
Kĩ năng: 1/20 (5%)
Ngày gia nhập: 18/03/2012
Bài gởi: 34
Được cảm ơn: 11
đồ án tốt nghiệp lập trình game bằng opengl


Lời mở đầu

PHẦN 1: TÌM HIỂU THƯ VIỆN ĐỒ HỌA OPENGL  1

Chương 1: Sơ lược về OPENGL        

1.1. Lịch sử phát triể....1

1.2. Khái niệm  1

1.3. Thành phần           5

Chương 2: Đồ họa hai chiều GDI 6

2.1. Tọa độ đề các và tọa độ màn hình   6

2.2. Định nghĩa vertex và kiểu dữ liệu hình dạng....8

2.3. Các phép biến hình            10

2.4. Sử dụng ma trận cho các phép biến hình    17

Chương 3: Đồ họa ba chiều GDI  25

3.1. Hệ tọa độ ba chiều 25

3.2. Định nghĩa đối tượng ba chiều       25

3.3. Các phương pháp thể hiện hình 3-D lên màn hình  28

3.4. Biến hình đối tượng 3-D    31

Chương 4: Chương trình OpenGL tối thiểu 36

4.1. Các kiểu dữ liệu OpenGL   36

4.2. Ngữ cảnh biểu diễn            36

4.3. Định dạng điểm vẽ..........38

4.4. Tạo ngữ cảnh biển diễn      ..44

4.5. Tổng kết:.........      48

Chương 5: Vẽ hình và sử dụng màu:   48

5.1. Cú pháp lệnh OpenGL       .....48

5.2. Các trạng thái OpenG......49

5.3. Xét một chương trình OpenGL tối thiểu50

5.4. Định nghĩa và vẽ điểm...........53

5.5. Định nghĩa và vẽ đường     ....................56

5.6. Định nghĩa và vẽ đa giác..........61

5.7. Tổng kết    .......................74

Chương 6: Các phép biếnhình OpenGL         75

6.1. Xây dựng đối tượng 3-D từ các đa giác       75

6.2. Phép chiếu 77

6.3. Phép biến hình đối tượng   79

6.4. Phép biến đổi viewport       85

6.5. Tổng kết    88

Chương 7: Chiếu sáng đối tượng 3-D  89

7.1. Các loại nguồn sáng           89

7.2. Định nghĩa một nguồn sáng           90

7.3. Định nghĩa tích chất vật liệu          92

7.4. Định nghĩa các pháp tuyến 95

7.5. Xác định kiểu bóng và kích hoạt việc kiểm tra chiều sâu     97

7.6. Định nghĩa đèn chiếu         98

7.7. Thể hiện đối tượng 3-D được chiếu sáng    99

7.8. Bảng màu logic      103

7.9. Tổng kết    107

Chương 8: Tạo cảnh 3-D           108

8.1. Sử dụng các phép biến hình OpenGL để tạo cảnh 3-D         108

8.2. Sử dụng các stack ma trận  113

8.3. Tạo ảo giác chuyển động với OpenGL............117

8.4. Tổng kết    119

Chương 9: Anh và gán cấu trúc 119

9.1. Bitmap và ảnh OpenGL      120

9.2. Bitmap phụ thuộc thiết bị và bitmap độc lập với thiết bị     .125

9.3. Định dạng DIB      125

9.4. Giới thiệu lớp Cdib            129

9.5. Gán cấu trúc cho đa giác   

chương 10: Pha trộn , giảm hiệu ưng răng cưa, và sương mù      148

10.1. Pha trộn   148

10.2. Giảm hiệu ứng răng cưa   154

10.3. Sương mù            157

Chương 11: Display List  160

11.1. Định nghĩa:          160

11.2. Tại sao phải dùng display list        160

11.3. Các tính chất của display list        162

11.4. Các trường hợp có thể sử dụng display list            162

11.5. Nhược điểm của display list          162

11.6. Tạo và thực thi một display list     163

11.7. Quản lý biến trạng thái trong display list   164

Chương 12: Quadric. 164

PHẦN 2: MÔ PHỎNG CÁC GIẢI THUẬT ĐỒ HỌA 3 D VƠI OPENGL:  166

Chương 1: Tổng quan:  166

1.1. Một số khái niệm liên quan:           166

1.2. Các phép biên đổi:  167

Chương 2: Xây dựng ứng dụng mô phỏng thuật giải: 169

2.1. Xây dựng ứng dụngOpenGL           169

2.2. Cách làm việc của ứng dụng           172

2.3. Bảng kê chương trình:       179

DOWNLOAD

đây

 
 
Các thành viên đã Thank skybad88 vì Bài viết có ích:
27/09/2012 16:09 # 2
sharecodeweb
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/10 (20%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 27/09/2012
Bài gởi: 2
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: đồ án tốt nghiệp lập trình game bằng opengl


Link kia hết muốn download luôn. hix 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021