Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/01/2021 15:01 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


Các SV xem điểm phản hồi theo kênh thông tin.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Ghi_Chú
1 25217107442 Đặng Thái An 9/2/2001 Nam 6  
2 26212137358 Nguyễn Văn An 4/8/2002 Nam 6  
3 26202220622 Ngô Hương Lan Anh 16/06/2002 Nữ 7  
4 26202226398 Nguyễn Thị Lan Anh 19/08/2002 Nữ 0  
5 26202241945 Nguyễn Thị Kiều Anh 19/10/2002 Nữ 7  
6 26202242723 Đậu Mai Anh 9/10/2001 Nữ 7  
7 26207133120 Võ Thị Quỳnh Anh 1/7/2002 Nữ 0  
8 26212236391 Nguyễn Đức Anh 22/02/2001 Nam 7  
9 26202232182 Nguyễn Ngọc Ánh 18/11/2002 Nữ 6  
10 26204833766 Đậu Thị Ánh 17/01/2002 Nữ 7  
11 26212227839 Lê Trần Bắc 7/2/2002 Nam 0  
12 26212100159 Lê Tuấn Bảo 21/10/2002 Nam 7  
13 26212135197 Trần Viết Bảo 9/2/2002 Nam 7  
14 26212137391 Đỗ Đăng Bảo 29/10/2001 Nam 7  
15 26212242089 Nguyễn Trần Quốc Bảo 7/1/2002 Nam 7  
16 26207131450 Hồ Thị Thu Biên 25/10/2002 Nữ 7  
17 26202121420 Nguyễn Thị Như Bình 23/12/2002 Nữ 7  
18 26202242609 Nguyễn Như Bình 14/03/2002 Nữ 6  
19 26212241783 Nguyễn Lê Quốc Bình 31/12/2001 Nam 7  
20 26202137410 Ngô Huỳnh Bích Chi 28/10/2002 Nữ 7  
21 26203328955 Nguyễn Linh Chi 15/04/2002 Nữ 8  
22 26213727981 Bùi Thị Yến Chi 29/11/2002 Nam 7  
23 26211036384 Lê Minh Chí 19/02/2002 Nam 7  
24 26212236063 Trần Quốc Cường 28/04/2002 Nam 4  
25 26212233011 Huỳnh Ngọc Đại 5/6/2001 Nam 6  
26 26212242314 Ngô Lê Hải Đăng 16/02/2002 Nam 6  
27 26211042414 Lê Tiến Đạt 8/1/2002 Nam 6  
28 26212120218 Nguyễn Tiến Đạt 22/01/2001 Nam 8  
29 26212200033 Nguyễn Minh Đạt 8/7/2001 Nam 7  
30 26212223557 Dương Văn Đạt 28/02/2002 Nam 7  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


31 26212229815 Nguyễn Phong Đạt 28/02/2001 Nam 8  
32 26212242099 Nguyễn Như Đích 23/05/2002 Nam 6  
33 26202136439 Huỳnh Thị Hồng Diễm 20/12/2002 Nữ 7  
34 26202242147 Bùi Thị Diễm 5/11/2002 Nữ 7  
35 26202224913 Võ Thị Thanh Diệp 23/04/2002 Nữ 7  
36 26202242011 Đoàn Bích Diệp 27/11/2002 Nữ 7  
37 26212232735 Nguyễn Xuân Diệu 1/1/2002 Nam 7  
38 26202230740 Nguyễn Thị Trà Din 2/7/2002 Nữ 7  
39 26212234592 Hồ Mạnh Đông 16/01/2002 Nam 7  
40 26202220189 Dương Hưng Du 21/10/2002 Nữ 7  
41 26211042505 Tạ Việt Đức 3/8/2002 Nam 6  
42 26212220231 Hoàng Quang Đức 20/11/2000 Nam 6  
43 26212226335 Võ Minh Đức 7/2/2002 Nam 6  
44 26201624513 Lê Thị Minh Dung 28/02/2002 Nữ 7  
45 26202220757 Nguyễn Trang Thùy Dung 16/11/2001 Nữ 7  
46 26211036147 Phan Ngọc Dũng 23/08/2002 Nam 8  
47 26211221472 Võ Jony Dũng 3/6/2002 Nam 7  
48 26212230804 Lý Minh Dũng 7/3/2002 Nam 7  
49 26202232646 Hoàng Mai Thùy Dương 8/10/2002 Nữ 8  
50 26212226251 Nguyễn Hoàng Bảo Duy 11/8/2002 Nam 0  
51 26212226376 Duy 3/8/2002 Nam 6  
52 26212231355 Trịnh Quang Anh Duy 1/8/2000 Nam 8  
53 26202222724 Lê Thị Duyên 15/03/2002 Nữ 7  
54 26202232080 Mai Thị Mỹ Duyên 8/4/2002 Nữ 7  
55 26202234984 Dương Thị Mỹ Duyên 12/2/2002 Nữ 6  
56 26202827157 Vũ Thanh Duyên 26/10/2002 Nữ 7  
57 26202137491 Diệp Quỳnh Giang 23/01/2002 Nữ 6  
58 26202137498 Nguyễn Thị Thùy Giang 25/07/2002 Nữ 7  
59 26202222107 Lê Thị Trà Giang 6/3/2002 Nữ 8  
60 26202231855 Bùi Võ Hoàng Giang 24/01/2002 Nữ 8  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


61 26202228635 Đỗ Nguyễn Nhật 21/10/2002 Nữ 7  
62 26202241638 Hòa Ngân 20/11/2002 Nữ 7  
63 26212222771 Trịnh Thanh 18/08/2002 Nam 7  
64 26202224620 Trần Thị Thúy Hằng 20/01/2002 Nữ 7  
65 26202232787 Nguyễn Thị Hằng 24/02/2002 Nữ 7  
66 26202241947 Nguyễn Thị Kim Hằng 4/5/2002 Nữ 8  
67 26202242018 Võ Thúy Hằng 19/01/2002 Nữ 6  
68 26202242035 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/08/2002 Nữ 7  
69 26202242095 Trương Thị Thu Hằng 31/05/2002 Nữ 7  
70 26202241636 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5/7/2002 Nữ 8  
71 26212124548 Cao Xuân Hảo 6/12/2002 Nam 6  
72 26202226324 Phan Thị Hậu 6/1/2002 Nữ 7  
73 26212200209 Nguyễn Tấn Hậu 3/4/2002 Nam 3  
74 26207134670 Thái Thị Thu Hiền 11/10/2002 Nữ 6  
75 26217128299 Đoàn Nhật Hiếu 26/02/2002 Nam 6  
76 26202121377 Vũ Thanh Hoa 17/02/2002 Nữ 7  
77 26211224129 Lê Nhật Hòa 8/12/2002 Nam 7  
78 26202120322 Trần Thị Thu Hoài 15/01/2002 Nữ 8  
79 26212230119 Trần Thanh Hoàng 7/2/2002 Nam 8  
80 26202200362 Đinh Thị Uyến Hoanh 24/06/2002 Nữ 7  
81 26202220123 Lê Thị Hoa Hồng 25/08/2001 Nữ 7  
82 26202230344 Đỗ Thị Bích Hợp 7/7/2002 Nữ 5  
83 26212425437 Trần Phi Hùng 7/11/2002 Nam 6  
84 26211036126 Đặng Việt Hưng 20/10/2002 Nam 8  
85 26212233285 Phạm Tấn Hưng 7/4/2002 Nam 7  
86 26212234816 Nguyễn Lương Hưng 9/10/2001 Nam 5  
87 26217100215 Trần Nguyên Hưng 11/8/2002 Nam 8  
88 26202137634 Lê Huỳnh Hương 14/07/2002 Nữ 7  
89 26202242650 Nguyễn Thị Diễm Hương 3/3/2002 Nữ 7  
90 26212235861 Phạm Thị Thu Hương 11/4/2002 Nam 8  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


91 26212225993 Ngô Quang Huy 30/10/2002 Nam 6  
92 26212234492 Lê Tấn Anh Huy 9/11/2002 Nam 3  
93 26212236087 Nguyễn Quang Anh Huy 6/8/2002 Nam 0  
94 26212242576 Trần Nhật Huy 9/3/2002 Nam 6  
95 26218630323 Nguyễn Tấn Huy 25/04/2002 Nam 5  
96 26202220693 Trần Thị Thanh Huyền 26/09/2002 Nữ 6  
97 26202225887 Nguyễn Thị Thu Huyền 25/06/2002 Nữ 5  
98 26202232212 Nguyễn Thanh Huyền 23/10/2002 Nữ 7  
99 26202232650 Trần Thị Ánh Huyền 20/02/2002 Nữ 8  
100 26202234814 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16/09/2002 Nữ 7  
101 26202542053 Đỗ Thị Phương Huyền 20/04/2002 Nữ 2  
102 26207127232 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/06/2002 Nữ 7  
103 26211035853 Nguyễn Huỳnh Chí Khang 14/05/2002 Nam 6  
104 26202241655 Cao Thị Khánh 1/8/2002 Nữ 6  
105 26202242512 Đoàn Minh Khánh 21/05/2002 Nữ 7  
106 26212120361 Hà Việt Khánh 22/10/2002 Nam 6  
107 26212230698 Phạm Ngọc Khánh 2/9/2002 Nam 6  
108 26212234599 Trần Kim Khánh 13/01/2002 Nam 7  
109 26212221158 Phạm Đình Khuê 3/10/2002 Nam 6  
110 26212230582 Huỳnh Trung Kiên 18/01/2001 Nam 6  
111 26202236173 Nguyễn Thị Diễm Kiều 24/09/2002 Nữ 6  
112 26212225628 Lý Gia Lâm 5/6/2001 Nam 6  
113 26212231850 Trương Tùng Lâm 29/06/2001 Nam 8  
114 26202242088 Phạm Hoàng Lan 23/03/2002 Nữ 7  
115 26203336938 Khổng Thị Cẩm 7/9/2002 Nữ 7  
116 26202223851 Huỳnh Thị Thùy Linh 18/10/2002 Nữ 7  
117 26202231340 Nguyễn Thùy Linh 1/6/2002 Nữ 6  
118 26202232602 Huỳnh Thị Mỹ Linh 13/01/1998 Nữ 8  
119 26202241943 Bùi Phương Linh 4/10/2002 Nữ 7  
120 26202242312 Hoàng Thị Ái Linh 17/11/2002 Nữ 8  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


121 26203720573 Nguyễn Hoài Linh 1/4/2002 Nữ 7  
122 26207133807 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 4/7/2002 Nữ 7  
123 26207239842 Nguyễn Thị Linh 7/3/2002 Nữ 7  
124 26202200298 Trần Thị Hương Loan 22/02/2001 Nữ 7  
125 26212233430 Nguyễn Văn Lộc 14/04/2002 Nam 7  
126 26202127053 Huỳnh Thị Thu Lợi 6/10/2002 Nữ 7  
127 26212234087 Trần Nhân Long 14/09/2002 Nam 7  
128 26215100379 Đặng Hữu Phi Long 23/07/2002 Nam 7  
129 26212137735 Cao Minh Lực 22/09/2002 Nam 7  
130 26202231541 Nguyễn Thị Lương 4/8/2001 Nữ 8  
131 26202234051 Trần Thị Thu Luyến 12/4/2001 Nữ 8  
132 26202137744 Phan Kiều Ly 30/05/2002 Nữ 7  
133 26202137747 Trương Ngọc Bảo Ly 1/1/2002 Nữ 7  
134 26202225383 Trần Thị Khánh Ly 5/3/2002 Nữ 7  
135 26207130953 Huỳnh Khánh Ly 25/10/2002 Nữ 5  
136 26202235570 Lê Thị Thu Mai 20/10/2001 Nữ 7  
137 26202242244 Đậu Thị Ngọc Mai 28/09/2002 Nữ 8  
138 26212224427 Nguyễn Đức Mạnh 21/10/2002 Nam 7  
139 26212242703 Trần Công Đức Mạnh 7/5/2001 Nam 6  
140 26207125801 Nguyễn Phúc Như Minh 10/10/2002 Nữ 7  
141 26212226270 Đặng Ngọc Minh 22/11/2001 Nam 7  
142 26201042574 Nguyễn Thị Họa My 1/1/2002 Nữ 7  
143 26202137764 Hoàng Thị Trà My 7/7/2002 Nữ 8  
144 26202232834 Thái Thị Trà My 17/09/2002 Nữ 7  
145 26202234480 Nguyễn Thị Trà My 20/05/2002 Nữ 7  
146 26202942392 Dương Thị Trà My 16/07/2002 Nữ 7  
147 26207126783 Trần Hoài My 17/08/2002 Nữ 8  
148 26202234962 Phan Ly Na 7/7/2002 Nữ 7  
149 26202242415 Nguyễn Thị Ly Na 26/06/2002 Nữ 7  
150 26212137776 Tạ Đình Nam 11/9/2002 Nam 6  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


151 26212235811 Trần Anh Nam 11/12/2002 Nam 8  
152 26212230240 Trần Cảnh Nên 21/08/2001 Nam 8  
153 26202241732 Nguyễn Thị Thu Ngân 3/9/2002 Nữ 7  
154 26202222391 Phạm Thị Nghĩa 19/08/2002 Nữ 7  
155 26202233372 Lê Thị Như Ngọc 21/01/2002 Nữ 7  
156 26202227392 Nguyễn Thị Mỹ Nguyên 21/06/2002 Nữ 7  
157 26211041652 Nguyễn Tri Nhân 22/07/2002 Nam 7  
158 26212229211 Phan Thành Nhân 27/04/2002 Nam 7  
159 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật 3/10/2002 Nam 6  
160 26202233288 Lê Đào Phương Nhi 4/6/2002 Nữ 6  
161 26202241914 Đỗ Thị Thu Nhi 7/2/2002 Nữ 7  
162 26202242671 Bùi Bảo Nhi 16/09/2001 Nữ 7  
163 26202722920 Đỗ Thị Yến Nhi 2/9/2002 Nữ 7  
164 26202137851 Lê Thị Quỳnh Như 16/12/2002 Nữ 7  
165 26202137857 Nguyễn Tường Ý Như 20/02/2002 Nữ 6  
166 26202228784 Trương Hồng Nhung 1/9/2002 Nữ 7  
167 26202232398 Mai Thị Hồng Nhung 2/5/2001 Nữ 9  
168 26202235421 Nguyễn Trần Phi Nhung 6/9/2002 Nữ 6  
169 26202137869 Lê Thị Ny 8/5/2002 Nữ 9  
170 26202241601 Nguyễn Thị Loan Oanh 18/02/2002 Nữ 7  
171 26202824632 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8/6/2002 Nữ 6  
172 26202230493 Nguyễn Thị Kim Pha 18/03/2002 Nữ 8  
173 26212137877 Hồng Quang Pháp 28/06/2002 Nam 7  
174 26212235639 Võ Nhật Phi 27/03/2002 Nam 8  
175 26212126232 Đặng Bá Hồng Phong 3/10/2002 Nam 8  
176 26212227893 Hoàng Quảng Khánh Phong 9/10/2002 Nam 6  
177 26202235899 Phạm Thị Trường Phú 13/03/2001 Nữ 6  
178 26212241980 Nguyễn Thị Phúc 26/11/2002 Nam 8  
179 26207123486 Nguyễn Thị Thảo Phương 16/09/2002 Nữ 8  
180 26211034187 Mai Đăng Phương 14/10/1996 Nam 8  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


181 26202137901 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 18/06/2002 Nữ 7  
182 26212200660 Phạm Viết Quân 17/05/2002 Nam 7  
183 26212232030 Nguyễn Hữu Hoàng Quân 8/9/2002 Nam 5  
184 26212241688 Trần Bùi Minh Quân 14/10/2002 Nam 7  
185 26212234338 Đinh Minh Quang 16/09/2002 Nam 6  
186 26212242691 Võ Nhật Quang 6/8/2002 Nam 7  
187 26211042411 Nguyễn Tấn Quốc 15/07/2002 Nam 4  
188 26202221598 Nguyễn Thị Kiều Quy 26/09/2002 Nữ 7  
189 26211034618 Nguyễn Quang Quy 11/9/2002 Nam 8  
190 26202236078 Phan Thị Lan Quyên 15/07/2002 Nữ 7  
191 26202241731 Nguyễn Thị Ánh Quyên 26/07/2002 Nữ 7  
192 26212233189 Võ Văn Quyền 22/06/2002 Nam 7  
193 26202126446 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 20/07/2002 Nữ 7  
194 26202137917 Chu Thị Như Quỳnh 4/6/2002 Nữ 7  
195 26202235200 Lê Đỗ Như Quỳnh 10/1/2002 Nữ 7  
196 26202734104 Võ Thị Như Quỳnh 16/07/2002 Nữ 6  
197 26212228428 Huỳnh Thành Rem 10/6/2002 Nam 5  
198 26214742704 Nguyễn Đình Thanh San 9/7/2002 Nam 8  
199 26212224599 Trần Đình Sang 20/10/2000 Nam 8  
200 26212242716 Dương Thái Sơn 4/3/2002 Nam 8  
201 26202200044 Trần Thị Hồng Sương 31/01/2002 Nữ 7  
202 26212231878 Võ Chí Sỹ 1/11/2002 Nam 6  
203 26202233651 Đỗ Nhất Tâm 5/3/2002 Nữ 7  
204 26202234138 Đỗ Nhị Tâm 5/3/2002 Nữ 7  
205 26202234536 Trần Thị Mỹ Tâm 21/11/2002 Nữ 7  
206 26202731164 Nguyễn Thị Thanh Tâm 23/06/2002 Nữ 8  
207 26212234037 Nguyễn Công Tân 8/9/2002 Nam 0  
208 26211034049 Mai Ngọc Thăng 10/11/1999 Nam 7  
209 26212242731 Tô Hữu Thắng 27/05/2002 Nam 7  
210 26202121365 Chu Thị Thanh 11/12/2002 Nữ 8  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


241 26202138066 Lê Thị Trang 5/12/2002 Nữ 8  
242 26202220198 Lương Thị Huyền Trang 10/1/2002 Nữ 7  
243 26202225030 Phan Huyền Trang 30/04/2002 Nữ 8  
244 26202241895 Phan Thị Huyền Trang 29/08/2002 Nữ 7  
245 26202242272 Trần Thị Mỹ Trang 24/02/2002 Nữ 7  
246 26202242315 Phạm Thị Quỳnh Trang 15/05/2002 Nữ 7  
247 26202242712 Trần Nguyễn Huyền Trang 27/07/2002 Nữ 8  
248 26202224625 Nguyễn Thị Trinh 1/2/2002 Nữ 7  
249 26202232996 Trần Thị Ngọc Trinh 30/08/1999 Nữ 8  
250 26202242452 Nguyễn Tú Trinh 22/07/2002 Nữ 8  
251 26207121759 Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh 6/11/2002 Nữ 7  
252 26211035893 Nguyễn Phước Trinh 1/3/2002 Nam 8  
253 26212220422 Bùi Quốc Trọng 17/04/2002 Nam 7  
254 26212241607 Lê Đức Trọng 5/12/2002 Nam 7  
255 26217132291 Lý Đình Trọng 22/01/2002 Nam 5  
256 26202121986 Hoàng Thị Thanh Trúc 14/12/2002 Nữ 7  
257 26211035149 Bùi Anh Trúc 17/02/2002 Nam 8  
258 26211231350 Nguyễn Thành Trung 8/5/2002 Nam 7  
259 26212232383 Lê Thanh Trung 27/06/2002 Nam 7  
260 26212138113 Trương Văn Trường 17/07/2002 Nam 7  
261 26212242629 Nguyễn Linh Trường 20/02/2002 Nam 8  
262 26202222448 Phan Lê Hoàng Khả 1/3/2002 Nữ 8  
263 26212233385 Lại Quốc Tuấn 24/12/2001 Nam 7  
264 26212242618 Đoàn Minh Tuấn 18/04/2002 Nam 7  
265 26212229483 Huỳnh Thanh Tùng 11/5/2002 Nam 7  
266 26212236395 Đỗ Thanh Tùng 28/09/2002 Nam 7  
267 26217226984 Nguyễn Văn Anh Tùng 29/11/2002 Nam 8  
268 26202231896 Huỳnh Nữ Phú Tuyền 5/9/2002 Nữ 8  
269 26206639215 Bùi Thị Tuyền 17/02/2002 Nữ 8  
270 26202224594 Phan Thị Tú Uyên 12/4/2002 Nữ 8  
271 26202242054 Nguyễn Thị Thu Uyên 19/08/2002 Nữ 7  
272 26202138149 Lê Ngọc Hồng Vân 1/2/2002 Nữ 7  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
08/01/2021 15:01 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100S HK1, 20-21


273 26202221011 Võ Thị Thanh Vân 25/11/2002 Nữ 8  
274 26202227415 Trần Thị Yến Vân 6/1/2002 Nữ 7  
275 26202235036 Nguyễn Thị Cẩm Vân 17/10/2002 Nữ 7  
276 26202242081 Nguyễn Thảo Vân 24/01/2002 Nữ 7  
277 26202242096 Nguyễn Thị Vân 4/3/2002 Nữ 7  
278 26202532454 Nguyễn Thị Khánh Vân 2/4/2002 Nữ 7  
279 26206624168 Bùi Thị Phương Vân 8/11/2002 Nữ 7  
280 26212233467 Nguyễn Tấn Văn 21/04/2001 Nam 7  
281 26202138157 Nguyễn Ái Vi 16/04/2002 Nữ 7  
282 26202226359 Hồ Hoàn Vi 3/6/2002 Nữ 7  
283 26202231342 Nguyễn Thị Thảo Vi 26/01/2001 Nữ 6  
284 26211222168 Nguyễn Văn Việt 3/12/2002 Nam 7  
285 26212241554 Ông Duy Vinh 15/07/2002 Nam 6  
286 26211033235 Hoàng Văn 17/09/2001 Nam 8  
287 26211034269 Trần Hoàn 27/10/2002 Nam 6  
288 26212200401 Phạm Quang 1/9/2002 Nam 8  
289 26202226367 Nguyễn Tường Vy 17/12/2002 Nữ 7  
290 26202226579 Bùi Anh Vy 25/02/2002 Nữ 7  
291 26202241798 Dương Thị Bích Vy 28/08/2002 Nữ 8  
292 26207128629 Nguyễn Huỳnh Thảo Vy 24/06/2002 Nữ 7  
293 26202223197 Lê Trần Ý 15/11/2002 Nữ 7  

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022