Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/10/2020 13:10 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


Trang đăng điểm bài 6, môn phương pháp luận.

SV có khiếu nại, gởi theo thông tin đã đăng trước lớp./.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6
1 25205102427 Nguyễn Thị Thúy An 22/09/2001 Nữ 7
2 25205101619 Nguyễn Thị Lan Anh 22/07/2000 Nữ 8
3 25205104134 Đặng Lê Quỳnh Anh 10/10/2001 Nữ 8
4 25205107272 Nguyễn Thị Mai Anh 23/06/2001 Nữ 8
5 25205107948 Hoàng Mỹ Hiếu Anh 18/05/2001 Nữ 0
6 25205108428 Hoàng Thị Lâm Anh 9/3/2001 Nữ 8
7 25205108432 Đinh Thị Ngọc Anh 17/11/2001 Nữ 8
8 25205110289 Lê Thị Minh Anh 26/11/2001 Nữ 9
9 25205110708 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2/9/2001 Nữ 9
10 25215104704 Nguyễn Tuấn Anh 4/7/2001 Nam 8
11 25215108786 Hoàng Nguyễn Tuấn Anh 5/4/2001 Nam 7
12 25205109245 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 28/01/2001 Nữ 8
13 25205109548 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 22/03/2001 Nữ 8
14 25205109864 Dương Ngọc Ánh 7/7/2001 Nữ 0
15 2221125586 Nguyễn Lý Thiên Bửu 28/11/1998 Nam 6
16 2321158418 Cao Ngọc Châu 8/3/1999 Nam 8
17 25205116421 Võ Thị Hàn Châu 24/01/2001 Nữ 8
18 25212407305 Võ Đại Chiến 27/09/2001 Nam 0
19 25215107778 Võ Đặng Hoàng Đức 12/3/2001 Nam 0
20 25205103238 Nguyễn Hồng Dung 10/9/2001 Nữ 8
21 2321123215 Lê Đình Quốc Dũng 25/10/1999 Nam 6
22 25203100634 Đỗ Thị Thùy Dương 28/01/2001 Nữ 8
23 25205105475 Lê Nguyễn Thùy Dương 18/10/2001 Nữ 8
24 25205107857 Phạm Võ Thùy Dương 26/02/2001 Nữ 8
25 25205117340 Nguyễn Đỗ Thùy Dương 11/11/2001 Nữ 7
26 25207101930 Trịnh Thị Thùy Dương 11/11/2001 Nữ 7
27 2221149134 Trương Trần Công Duy 13/04/1998 Nam 0
28 25215103407 Trần Lê Nhật Duy 20/04/2001 Nam 0
29 25202608465 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 11/8/2001 Nữ 0
30 25203111181 Phạm Thuỳ Duyên 15/11/2001 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


31 25205102586 Nguyễn Thị Thùy Duyên 17/01/2001 Nữ 8
32 25205117627 Đầu Thị Mỹ Duyên 15/06/2001 Nữ 0
33 25203208022 Trương Đinh Hà Giang 31/10/2001 Nữ 8
34 25205105944 Phan Lương Hà Giang 3/9/2001 Nữ 0
35 25205109806 Nguyễn Lê Hương Giang 18/08/2001 Nữ 8
36 25205105633 Nguyễn Quỳnh Giao 2/6/2001 Nữ 9
37 25205102273 Triệu Việt 6/4/2000 Nữ 8
38 25205104168 Đặng Vũ 5/1/2001 Nữ 8
39 25205108585 Phạm Thị Ngọc 1/5/2001 Nữ 7
40 2320710506 Nguyễn Hữu Ngọc Hải 21/03/1999 Nữ 8
41 25205111609 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/11/2001 Nữ 9
42 25203203822 Nguyễn Võ Quế Hằng 3/11/2001 Nữ 0
43 25205117308 Nguyễn Thị Thuý Hằng 19/06/2001 Nữ 9
44 25205117359 Nguyễn Thị Bích Hằng 10/9/2001 Nữ 8
45 25205110526 Phan Phạm Hồng Hạnh 9/9/2001 Nữ 7
46 25205115946 Nguyễn Phạm Mỹ Hạnh 20/03/2001 Nữ 8
47 2320315584 Nguyễn Thị Thu Hiền 1/1/1999 Nữ 8
48 25202903974 Trần Thị Hiền 3/3/2001 Nữ 0
49 25205104736 Trần Thị Hiền 22/08/2001 Nữ 0
50 25205109338 Lê Thị Thu Hiền 16/09/2001 Nữ 9
51 25205110025 Phạm Thị Hiền 20/07/2001 Nữ 9
52 25215104034 Nguyễn Trần Nhật Hiếu 14/06/2001 Nam 0
53 25205109780 Đặng Thị Phương Hoa 20/10/2000 Nữ 8
54 25205107223 Đặng Thị Khánh Hoà 26/12/2001 Nữ 8
55 25205117232 Nguyễn Thị Hòa 16/10/2001 Nữ 9
56 25205111911 Lê Thị Hồng 28/08/2001 Nữ 7
57 25205117412 Trần Thị Ánh Hồng 24/09/2001 Nữ 8
58 2321164735 Phạm Công Hùng 10/3/1999 Nam 7
59 2321424167 Nguyễn Xuân Hùng 14/03/1999 Nam 8
60 25205102260 Vũ Thu Hương 7/9/2001 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


61 25205104703 Nguyễn Mai Hương 27/02/2001 Nữ 8
62 25205105029 Lê Thu Hương 10/3/2001 Nữ 8
63 25205107294 Nguyễn Thị Thu Hương 3/6/2001 Nữ 0
64 25205107510 Nguyễn Thị Thanh Hương 30/07/2001 Nữ 9
65 2321129745 Trần Công Huy Huy 15/10/1998 Nam 6
66 25205103904 Võ Thị Diệu Huyền 11/6/2001 Nữ 9
67 25207103635 Đặng Thị Ngọc Huyền 15/02/2001 Nữ 10
68 25205107780 Trần Kim Khánh 15/03/2001 Nữ 6
69 25215109378 Nguyễn Hoàng Liêm 18/01/2001 Nam 8
70 25205100559 Đinh Thị Hoàng Liên 25/03/2001 Nữ 7
71 2321125335 Nguyễn Quang Linh 24/04/1999 Nam 6
72 25205108297 Huỳnh Khánh Linh 31/12/2001 Nữ 8
73 25205108757 Phạm Thị Thùy Linh 10/8/2001 Nữ 8
74 25205112441 Lê Thị Kim Linh 22/03/2001 Nữ 9
75 25205117739 Trần Thị Phương Linh 30/09/2001 Nữ 0
76 25207110054 Huỳnh Thị Mỹ Linh 22/04/2001 Nữ 5
77 2121713645 Nguyễn Hoàng Bửu Long 20/09/1997 Nam 8
78 25215117222 Lê Hoàng Long 16/10/2001 Nam 8
79 25205102646 Thái Thị Cẩm Ly 3/9/2001 Nữ 8
80 25205105108 Lê Thị Hoàng Ly 10/4/2001 Nữ 8
81 25205105748 Trần Nguyễn Khánh Ly 19/05/2001 Nữ 0
82 25205110059 Lê Thị Cẩm Ly 18/10/2001 Nữ 0
83 25205104070 Nguyễn Lê Nhật Mai 25/07/2001 Nữ 8
84 25215101596 Nguyễn Đức Mạnh 22/04/2001 Nam 8
85 2121235966 Nguyễn Quang Minh 14/01/1997 Nam 0
86 24216116391 Trần Công Minh 22/07/2000 Nam 8
87 25215109449 Phạm Quang Minh 28/07/2000 Nam 8
88 25202408996 Trương Thị Thanh My 9/5/2001 Nữ 8
89 25205116327 Nguyễn Thị Diễm My 17/11/2001 Nữ 8
90 2321124970 Ngô Ngọc Mỹ 8/5/1999 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


91 25202500765 Nguyễn Thị Mỹ 19/10/2001 Nữ 9
92 25203107648 Nguyễn Kim Hoàng Mỹ 10/7/2001 Nữ 8
93 25205100557 Nguyễn Đức Hoàn Mỹ 12/4/2001 Nữ 8
94 25205117186 Nguyễn Thị Mỹ 20/08/2001 Nữ 8
95 23202112533 Nguyễn Thị Na 19/09/1999 Nữ 9
96 25205103564 Nguyễn Thúy Na 7/11/2001 Nữ 0
97 25205117032 Nguyễn Thị Thanh Nga 20/01/2001 Nữ 10
98 23204110599 Phạm Thị Kim Ngân 7/9/1999 Nữ 9
99 25205103578 Nguyễn Trần Hương Ngân 9/2/2001 Nữ 8
100 25205104090 Lương Hiếu Ngân 15/09/2001 Nữ 8
101 25205107936 Phạm Thị Hiếu Ngân 1/5/2001 Nữ 8
102 25205101564 Nguyễn Thị Kim Ngọc 5/3/2001 Nữ 8
103 25205107352 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 16/01/2001 Nữ 8
104 25215104696 Hoàng Bảo Ngọc 8/1/2001 Nam 6
105 25205102760 Lê Thị Hạnh Nguyên 8/6/2001 Nữ 6
106 25205103144 Nguyễn Trần Khánh Nguyên 21/08/2001 Nữ 6
107 25205109851 Võ Thị Tây Nguyên 1/1/2001 Nữ 8
108 25205117218 Cáp Thị Hồng Nguyên 7/2/2001 Nữ 8
109 25207104024 Lương Thị Thảo Nguyên 1/8/2001 Nữ 9
110 25205102901 Lê Thanh Nguyệt 26/06/2001 Nữ 8
111 25205110336 Phan Ánh Nguyệt 13/08/2001 Nữ 8
112 25215113240 Phạm Lê Tài Nhân 5/4/2001 Nam 8
113 25203201438 Phan Thị Bảo Nhi 12/11/2001 Nữ 6
114 25205102530 Nguyễn Lê Tú Nhi 26/10/2001 Nữ 9
115 25205107712 Nguyễn Ngọc Đan Nhi 15/10/2000 Nữ 9
116 25205107975 Lê Linh Nhi 2/8/2001 Nữ 8
117 25205109240 Nguyễn Thị Bảo Nhi 12/10/2001 Nữ 7
118 25205110380 Đinh Thị Nhi 12/2/2000 Nữ 0
119 25205117354 Lê Thị Khánh Như 14/09/2001 Nữ 8
120 25205100883 Nguyễn Thị Thanh Nhung 9/1/2001 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


121 25205105685 Nguyễn Thị Nhung 4/4/2001 Nữ 9
122 25205204098 Trần Thị Tuyết Nhung 12/6/2001 Nữ 9
123 25205102410 Nguyễn Thị Ni Ni 12/3/2001 Nữ 8
124 25215110216 Trịnh Duy Phong 20/07/2001 Nam 8
125 2321124718 Đỗ Phạm Hoàng Phúc 1/8/1999 Nam 6
126 2321612049 Phạm Nguyễn Vạn Phúc 8/7/1999 Nam 0
127 25205102979 Phạm Thị Thanh Phương 23/07/1999 Nữ 0
128 25205107170 Nguyễn Thị Nhã Phương 20/10/2001 Nữ 8
129 25215101510 Lê Văn Quang 23/11/2001 Nam 8
130 2321613226 Phạm Văn Quốc 22/03/1999 Nam 7
131 2321115074 Trần Phú Quý 16/04/1999 Nam 7
132 2321121722 Nguyễn Văn Quỳnh 23/11/1998 Nam 8
133 25205102450 Phạm Thị Thúy Quỳnh 21/01/2001 Nữ 8
134 25205104110 Trần Thị Quỳnh 30/11/2001 Nữ 8
135 25205107110 Nguyễn Kim Phương Quỳnh 1/3/2001 Nữ 8
136 25205107935 Nguyễn Xuân Quỳnh 26/07/2001 Nữ 8
137 25205107953 Nguyễn Khánh Quỳnh 26/07/2001 Nữ 8
138 25205113875 Nguyễn Như Quỳnh 25/09/2001 Nữ 7
139 25205116323 Bùi Như Quỳnh 8/10/2001 Nữ 0
140 25212107818 Đặng Ngọc Sâm 4/11/1999 Nam 8
141 25215103040 Đặng Thái Sơn 18/09/2001 Nam 0
142 25205101553 Trần Thị Tâm 5/9/2001 Nữ 9
143 2321429642 Nguyễn Đình Tây 24/01/1999 Nam 8
144 2321114072 Hoàng Huy Thăng 29/11/1999 Nam 9
145 23211211870 Huỳnh Bá Thắng 30/04/1999 Nam 7
146 25205102536 Hồ Phương Thanh 3/5/2001 Nữ 8
147 23204111285 Lê Thị Phương Thảo 9/2/1999 Nữ 8
148 25205101688 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/04/2001 Nữ 0
149 25205105499 Trần Phương Thảo 6/12/2001 Nữ 10
150 25205107916 Vũ Văn Ngọc Thảo 12/9/1996 Nữ 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


151 25205117660 Nguyễn Phương Thảo 12/8/2001 Nữ 9
152 2321123384 Trần Huy Thiện 14/07/1999 Nam 6
153 25205117105 Trần Thị Xuân Thịnh 3/2/2001 Nữ 0
154 25205101194 Trần Thị Kim Thoa 5/7/2001 Nữ 8
155 25205114450 Nguyễn Thị Thơm 15/01/2001 Nữ 9
156 25205105443 Hà Thị Thu 17/04/2001 Nữ 9
157 25205109678 Nguyễn Thị Lệ Thu 24/09/2001 Nữ 8
158 25205105643 Lê Thị Thanh Thư 27/10/2001 Nữ 8
159 25205109343 Nguyễn Thị Thanh Thư 4/8/2001 Nữ 8
160 25205103591 Phan Đình Thuận 22/02/2001 Nữ 8
161 25205101278 Võ Thị Thương 17/10/2000 Nữ 8
162 25205103266 Trần Thị Thanh Thương 12/12/2001 Nữ 6
163 25205104202 Võ Hoài Thương 11/6/2001 Nữ 8
164 25205105277 Nguyễn Thị Hoài Thương 12/2/2001 Nữ 8
165 25205108358 Thái Thị Thương 2/10/2001 Nữ 8
166 25205102644 Võ Lê Uyên Thuy 19/05/2001 Nữ 7
167 2320315456 Nguyễn Thị Thu Thúy 16/07/1999 Nữ 9
168 25205107752 Huỳnh Thị Thùy 1/11/2001 Nữ 8
169 25205117488 Bùi Thị Bích Thùy 8/1/2001 Nữ 8
170 25202314551 Phan Thị Bích Thủy 20/02/2001 Nữ 9
171 25205104700 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 25/02/2001 Nữ 8
172 25205108503 Đoàn Thị Bích Trâm 9/2/2001 Nữ 9
173 25205109954 Nguyễn Thị Thanh Trâm 21/02/2001 Nữ 0
174 25205115764 Võ Thị Lê Trâm 13/07/2001 Nữ 6
175 2320325298 Cao Thị Phương Trang 9/7/1999 Nữ 0
176 25205103011 Hồ Thị Thu Trang 12/6/2001 Nữ 9
177 25205107183 Nguyễn Nguyệt Trang 25/02/2000 Nữ 8
178 2321415341 Đoàn Nguyễn Hải Triều 18/08/1999 Nam 8
179 25202101410 Hoàng Nguyễn Kiều Trinh 17/10/2001 Nữ 8
180 25205101463 Trần Thị Tú Trinh 9/12/2001 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/10/2020 13:10 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận PHI100E HK1, 20-21


181 25205102665 Võ Thị Xuân Trinh 2/11/2001 Nữ 8
182 25205116722 Nguyễn Trần Thu Trinh 9/1/2000 Nữ 7
183 25205117124 Lê Thị Thu Trinh 4/12/2001 Nữ 8
184 2321123388 Trần Đình Quang Trọng 1/1/1999 Nam 7
185 25205107906 Nguyễn Thị Bảo Trúc 12/5/2001 Nữ 8
186 25215102958 Nguyễn Ngọc Quốc Trung 8/8/2001 Nam 0
187 25215109186 Nguyễn Kim Trường 24/10/2001 Nam 8
188 25205104830 Nguyễn Hoàng Cẩm 18/03/2001 Nữ 8
189 25205104654 Nguyễn Thị Minh 29/03/2001 Nữ 9
190 23211111543 Nguyễn Công Tuấn 27/01/1999 Nam 6
191 25205102162 Vũ Thị Thanh Tuyền 2/12/2000 Nữ 8
192 25205104731 Trần Thanh Tuyền 22/10/2001 Nữ 9
193 25205108583 Lê Thị Tú Uyên 23/05/2001 Nữ 9
194 25205109226 Huỳnh Hải Uyên 23/12/2001 Nữ 8
195 25205109498 Trần Ngọc Quỳnh Uyên 22/09/2001 Nữ 8
196 25205115355 Nguyễn Thị Uyên 18/01/2001 Nữ 9
197 25205103381 Võ Thị Nhật Vi 11/3/2001 Nữ 7
198 25205117146 Võ Lê Thảo Vy 10/12/2001 Nữ 0
199 25205117592 Lưu Lệ Trúc Vy 31/07/2001 Nữ 0
200 25207215582 Phan Nguyễn Thảo Vy 31/07/2001 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020