Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/07/2020 10:07 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


Sinh viên đọc thông tin, phản hồi theo kênh thông tin đã công bố trước lớp!-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6
1 2321223050 Nguyễn Tuấn Anh 27/03/1999 Nam 0
2 24202608731 Phan Nguyễn Ngọc Anh 30/06/2000 Nữ 6
3 24207102222 Nguyễn Ngọc Anh 24/11/2000 Nữ 0
4 24214316214 Trần Lê Công Bảo 27/07/2000 Nam 0
5 24217215743 Trần Quốc Bảo 3/5/2000 Nam 7
6 24214305265 Đinh Phú Bình 8/2/2000 Nam 7
7 24207203640 Ngô Quỳnh Châu 11/10/2000 Nữ 8
8 24217102241 Trần Thị Chung 5/6/2000 Nữ 7
9 2321377708 Nguyễn Trọng Dần 15/01/1999 Nam 6
10 24207202329 Kỳ Lê Khánh Đan 14/04/2000 Nữ 8
11 24204301618 Trần Bích Đào 29/09/2000 Nữ 0
12 24217215395 Trần Trung Đạo 8/9/1999 Nam 0
13 2321712241 Lê Đức Đạt 17/06/1998 Nam 0
14 24214302864 Nguyễn Văn Tuấn Đạt 2/6/2000 Nam 6
15 24212416507 Nguyễn Phước Điền 29/02/2000 Nam 8
16 24207205681 Nguyễn Thị Tố Diệp 2/12/2000 Nữ 0
17 24211204900 Võ Phước Đông 19/09/2000 Nam 8
18 24212409434 Nguyễn Ngọc Anh Đức 25/12/2000 Nam 0
19 24212405211 Nguyễn Ngọc Duy 16/12/1999 Nam 5
20 24214302652 Trương Công Duy 16/02/2000 Nam 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


21 24203109289 Bùi Thị Mỹ Duyên 22/05/2000 Nữ 7
22 24208600758 Phạm Thị Mỹ Duyên 8/11/2000 Nữ 0
23 23212112041 Nguyễn Trường Giang 23/09/1998 Nam 0
24 24217200052 Lê Anh Giang 14/04/1997 Nam 6
25 25202517341 Huỳnh Thị Ngọc 24/04/2000 Nữ 8
26 24207204145 Phan Đỗ Gia Hân 7/1/2000 Nữ 7
27 23217210351 Trần Anh Hào 14/09/1999 Nam 8
28 24214316580 Nguyễn Như Hiếu 6/10/1999 Nam 5
29 24217202706 Nguyễn Minh Hiếu 15/01/2000 Nam 0
30 24211210130 Bùi Thiện Hòa 11/10/1998 Nam 8
31 24214305494 Trần Tiến Hòa 11/9/2000 Nam 0
32 24214305907 Dương Châu Mỹ Hòa 19/12/2000 Nam 7
33 24217105729 Huỳnh Nhật Hoàng 14/10/2000 Nam 0
34 24218602431 Đoàn Đức Hùng 26/04/1996 Nam 6
35 24218608540 Ninh Doãn Hùng 4/2/2000 Nam 0
36 24202110509 Phạm Thị Lan Hường 29/03/2000 Nữ 6
37 25202504281 Võ Thị Thanh Hường 20/10/2001 Nữ 0
38 2321124133 Nguyễn Văn Minh Huy 30/06/1999 Nam 0
39 2321715270 Đỗ Hoàng Anh Huy 20/11/1999 Nam 7
40 24211707134 Nguyễn Phúc Huy 6/9/2000 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


41 24214308204 Nguyễn Quốc Huy 21/01/2000 Nam 8
42 24217205726 Hứa Lê Huy 14/01/2000 Nam 0
43 24207116052 Phạm Thị Huyền 28/05/2000 Nữ 8
44 2321111507 Nguyễn Hồ Minh Hy 5/12/1999 Nam 0
45 24215216062 Lê Phước Bảo Khang 19/02/2000 Nam 0
46 24211616683 Nguyễn Bảo Khánh 6/3/1999 Nam 0
47 24211801596 Nguyễn Duy Khánh 14/09/2000 Nam 7
48 24218604832 Lê Bảo Khôi 12/12/2000 Nam 0
49 23218611321 Ngô Tuấn Kiệt 6/3/1999 Nam 0
50 2320719891 Nguyễn Thúy Kiều 21/11/1999 Nữ 6
51 24211705787 Đặng Xuân Kiều 12/10/2000 Nam 6
52 24217108548 Trịnh Vũ Tùng Lâm 29/12/2000 Nam 0
53 2320254341 Nguyễn Thị Lan 8/4/1999 Nữ 8
54 24204303925 Tăng Thị Liên 30/01/2000 Nữ 0
55 24207203699 Trần Thị Thu Linh 27/04/2000 Nữ 7
56 24207215118 Phạm Ánh Linh 29/03/2000 Nữ 8
57 24207215287 Phạm Thị Minh Loan 22/11/2000 Nữ 8
58 2321377790 Võ Quang Lợi 14/08/1999 Nam 6
59 24214308077 Đàm Văn Lợi 6/6/2000 Nam 8
60 24218615368 Lê Hoàng Long 8/6/2000 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


61 24207211327 Nguyễn Thị Phương Mai 2/1/2000 Nữ 6
62 24203204586 Lê Huệ Mẫn 2/6/2000 Nữ 8
63 24217215140 Đặng Văn Mẫn 8/1/2000 Nam 5
64 24217205371 Nguyễn Lê Nhật Minh 30/10/2000 Nam 5
65 24204307484 Võ Nguyên Kiều My 18/05/1999 Nữ 6
66 24207203999 Nguyễn Thý Na 8/12/2000 Nữ 7
67 24214305850 Ngô Võ Hoài Nam 2/3/2000 Nam 8
68 24207106071 Lê Thị Mỹ Nga 26/09/2000 Nữ 0
69 24208602497 Phan Thị Thanh Nga 23/06/2000 Nữ 0
70 24207206906 Bùi Nguyễn Kim Ngân 24/07/2000 Nữ 7
71 24218615330 Lê Văn Nghĩa 11/3/2000 Nam 5
72 2320254838 Hồ Lê Uyễn Nhi 16/10/1999 Nữ 7
73 24207104753 Ngô Thị Yến Nhi 18/04/2000 Nữ 7
74 24207211966 Nguyễn Dương Khánh Nhi 28/12/2000 Nữ 8
75 24203201660 Võ Thị Hồng Nhung 23/07/1999 Nữ 8
76 24207212146 Nguyễn Thị Quỳnh Nhung 21/06/2000 Nữ 8
77 24217105298 Võ Duy Phú 7/3/2000 Nam 7
78 24214304803 Phan Xuân Phúc 6/11/2000 Nam 7
79 24217206760 Hoàng Hải Phước 26/08/2000 192127030 6
80 2321377793 Nguyễn Thanh Phương 17/10/1998 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


81 24207212451 Bùi Uyên Phương 10/11/2000 Nữ 6
82 24207212467 Huỳnh Mai Phương 16/12/2000 Nữ 2
83 24217107968 Trần Viết Phương 9/8/1997 Nam 2
84 24218607855 Nguyễn Văn Phương 29/11/2000 Nam 0
85 24217104612 Hồ Hoàng Khánh Quân 20/06/2000 Nam 6
86 2221613468 Phạm Tuấn Quang 20/02/1997 Nam 0
87 24217104955 Huỳnh Nhật Quang 10/12/2000 Nam 8
88 24218615089 Nguyễn Thanh Quang 25/03/1999 Nam 0
89 24207106404 Phạm Thị Hồng Quyên 5/3/2000 Nữ 8
90 24217104772 Quyền 24/07/2000 Nam 7
91 24202500679 Lê Minh Quỳnh 20/12/2000 Nữ 8
92 24207207258 Nguyễn Thị Sương 2/11/2000 Nữ 6
93 23213211816 Nguyễn Tường Tam 11/4/1997 Nam 0
94 24211815513 Trần Ngọc Tâm 5/9/2000 Nam 8
95 2321123378 Lê Nho Tân 24/07/1998 Nam 8
96 24217202560 Võ Hoàng Tấn 22/03/2000 Nam 6
97 24217215576 Lê Trần Việt Thắng 16/10/2000 Nam 6
98 24211703595 Từ Minh Thành 7/11/2000 Nam 0
99 24218705803 Trần Tuấn Thành 26/09/2000 Nam 0
100 2321315824 Võ Đức Thạnh 30/06/1999 Nam 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/07/2020 10:07 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100F, HK2 19/20


101 24204306354 Nguyễn Thị Thu Thảo 18/05/2000 Nữ 8
102 24207202225 Ngô Thị Thanh Thảo 24/01/2000 Nữ 8
103 24207204954 Văn Thị Thanh Thảo 30/06/2000 Nữ 8
104 24207213294 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/10/2000 Nữ 8
105 24208602923 Lê Thị Thảo 21/02/2000 Nữ 7
106 24213104711 Lê Xuân Hiếu Thảo 24/09/2000 Nữ 0
107 24203113352 Hồ Thị Kim Thoa 15/07/2000 Nữ 0
108 24202506836 Võ Thị Lệ Thu 30/03/2000 Nữ 8
109 24207104248 Nguyễn Thị Thanh Thùy 17/10/2000 Nữ 9
110 24207206788 Phùng Thị Thu Thủy 26/11/2000 Nữ 7
111 24207206005 Nguyễn Phước Thủy Tiên 9/7/2000 Nữ 8
112 24211204737 Nguyễn Ngọc Tín 8/8/2000 Nam 8
113 24211713763 Trần Nghĩa Tín 23/07/2000 Nam 8
114 24214301231 Đỗ Trung Tín 13/07/2000 Nam 8
115 2121715878 Phan Chí Toàn 22/11/1997 Nam 7
116 24214306070 Lê Đình Trân 20/06/2000 Nam 7
117 2321118126 Võ Quốc Trung 10/11/1999 Nam 0
118 24211700720 Hồ Hữu 7/2/2000 Nam 7
119 2321122528 Bùi Quốc Tùng 24/03/1999 Nam 8
120 24217208476 Nguyễn Thanh Tùng 10/4/2000 Nam 7
121 24211207850 Nguyễn Cảnh Tường 17/07/2000 Nam 0
122 24201214506 Nguyễn Thị Thu Uyên 18/01/2000 Nữ 8
123 24202505353 Nguyễn Thu Uyên 5/2/1996 Nữ 7
124 24207214684 Thái Thị Yến Vi 10/8/2000 Nữ 8
125 25202517342 Nguyễn Thị Tường Vi 28/07/2000 Nữ 8
126 24214304801 Nguyễn Văn 8/11/1999 Nam 6
127 24207107096 Phạm Thị Tường Vy 10/2/2000 Nữ 8
128 24214306936 Trương Triệu Vỹ 3/1/2000 Nam 0
129 24202503902 Đặng Thị Yên 22/01/2000 Nữ 6
130 24207206463 Nguyễn Hoàng Lam Yên 30/10/2000 Nữ 8
131 24204307685 Trần Thị Hải Yến 27/07/2000 Nữ 0
132 24207208525 Phan Thị Hoàng Yến 15/06/2000 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020