Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/06/2020 08:06 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


 Giảng viên công bố điểm bài 6, Phương Pháp Luận (PHI100AA)
Sinh viên phản hồi theo kênh thông tin đã công bố trước lớp.



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Bai - 6
1 25217104176 Nguyễn Trung An 10/2/2001 Nam 5
2 25217204415 Lê Thanh An 28/06/2001 Nam 7
3 25207116193 Nguyễn Thị Bảo Ân 28/03/2001 Nữ 4
4 25203510375 Huỳnh Thị Lan Anh 12/7/2001 Nữ 8
5 25207103438 Nguyễn Lê Thị Vân Anh 5/6/2001 Nữ 6
6 25207116197 Lê Thị Vân Anh 29/09/2001 Nữ 7
7 25207116284 Mang Hoài Trâm Anh 7/12/2001 Nữ 0
8 25207202951 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh 20/10/2001 Nữ 5
9 25207108627 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13/12/2001 Nữ 7
10 25217105769 Đặng Nhật Ánh 19/01/2001 Nam 8
11 25207109003 Nguyễn Lý Hải Âu 29/10/2001 Nữ 7
12 25207115795 Lê Thị Thu Ba 3/5/2001 Nữ 8
13 25207102717 Trần Thị Mỵ Châu 19/11/2001 Nữ 0
14 25207216173 Đoàn Phan Minh Châu 28/05/2001 Nữ 7
15 25217210879 Kiều Hoàng Châu 1/2/2001 Nam 8
16 25207105041 Nguyễn Phương Chi 14/12/2001 Nữ 7
17 25207110094 Lê Thị Bích Chi 10/6/2001 Nữ 8
18 25217115938 Vương Minh Chiến 15/03/2001 Nam 6
19 25217108891 Phan Văn Chính 18/03/2001 Nam 5
20 25207116976 Đặng Triệu 23/09/2001 Nữ 8
21 25207110307 Phạm Thị Linh Đan 5/2/2001 Nữ 0
22 25217107293 Hồ Nguyên Đão 1/2/2001 Nam 7
23 25217103332 Nguyễn Thành Đạt 11/10/2001 Nam 8
24 25217105377 Trần Đạt 17/01/2001 Nam 5
25 25217109879 Trần Xuân Đạt 6/4/2000 Nam 0
26 25217115832 Võ Thành Đạt 18/10/2001 Nam 7
27 25217203456 Nguyễn Tấn Đạt 22/11/2001 Nam 5
28 25207107643 Huỳnh Thị Ngọc Diệp 1/7/2001 Nữ 5
29 25207211029 Phạm Thị Ngọc Diệp 24/10/2001 Nữ 9
30 25217110157 Trần Hùng Đỉnh 6/10/2001 Nam 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


31 25217109669 Đặng Văn Đô 4/7/2001 Nam 0
32 25217104930 Mai Thành Đông 14/07/2001 Nam 0
33 25217108854 Tô Viết Đức 6/3/2001 Nam 0
34 25207103605 Sử Thị Phương Dung 16/09/2001 Nữ 4
35 25207105273 Lê Thị Phương Dung 9/12/2001 Nữ 2
36 25207116439 Lê Hoàng Thùy Dung 9/4/2000 Nữ 0
37 25217105432 Đặng Công Dũng 3/9/2001 Nam 3
38 25217107697 Hoàng Tấn Dũng 14/12/2001 Nam 0
39 25207103084 Võ Lê Yến Dương 8/5/2001 Nữ 4
40 25207107549 Nguyễn Thị Thùy Dương 9/7/2001 Nữ 7
41 25217110258 Nguyễn Đăng Dương 23/06/2001 Nam 0
42 25217109675 Lô Đình Duy 11/12/2001 Nam 7
43 25217116057 Đoàn Nhật Duy 13/04/2001 Nam 6
44 25207101064 Văn Thuỷ Mỹ Duyên 7/2/2001 Nữ 6
45 25207107880 Lê Thị Kỳ Duyên 30/09/2001 Nữ 9
46 25207108061 Võ Thị Mỹ Duyên 1/2/2001 Nữ 0
47 25207109497 Trần Thị Mỹ Duyên 22/09/2001 Nữ 8
48 25203203481 Đoàn Hương Giang 26/08/2001 Nữ 8
49 25207105925 Nguyễn Thanh Kiều Giang 6/10/2001 Nữ 5
50 25202504684 Lê Thị Thanh 12/7/2001 Nữ 5
51 25207105160 Nguyễn Thị Trúc 10/8/2001 Nữ 8
52 25207105446 Phan Thị Thu 5/3/2001 Nữ 6
53 25207108595 Trần Thu 12/9/2001 Nữ 8
54 25207108858 Đặng Thu 23/03/2001 Nữ 8
55 25207109247 Phạm Thị Thu 20/06/2001 Nữ 7
56 25207109289 Nguyễn Thị Thu 10/7/1999 Nữ 8
57 25207116021 Phan Mỹ 18/10/2001 Nữ 2
58 25217104503 Nguyễn Quang Duy 27/12/2001 Nam 1
59 25213407234 Trần Lâm Hải 21/08/2000 Nam 1
60 25207102218 Đặng Bảo Hân 30/09/2001 Nữ 0

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


61 25207201145 Nguyễn Thị Tuyết Hân 22/09/2001 Nữ 8
62 25207207306 Phan Thị Ngọc Hân 15/06/2001 Nữ 7
63 25217101606 Lê Nhật Hân 25/12/2001 Nam 6
64 25207101578 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/5/2001 Nữ 6
65 25207115996 Dương Thị Lệ Hằng 6/9/2001 Nữ 1
66 25207103052 Lê Phước Hạnh 24/06/2001 Nữ 6
67 25207103442 Phí Thị Hạnh 12/5/2001 Nữ 6
68 25207110053 Phạm Lê Hồng Hạnh 8/9/2001 Nữ 9
69 25207100244 Đỗ Nguyễn Thảo Hiền 3/9/2001 Nữ 5
70 25207102995 Lê Hiếu Hiền 13/07/2001 Nữ 5
71 25207105089 Nguyễn Thị Bảo Hiền 2/6/2001 Nữ 6
72 25207115837 Trần Thị Bảo Hiếu 7/11/2001 Nữ 7
73 25217108784 Trần Công Hiếu 24/02/1998 Nam 0
74 25217115725 Trần Phước Hiếu 23/04/2001 Nam 6
75 25217211750 Ngô Hoàng Hiếu 15/05/2001 Nam 4
76 25213208920 Nguyễn Hòa 9/12/2001 Nam 7
77 25217116761 Bùi Đức Hoài 25/03/2001 Nam 4
78 25207109509 Đinh Thị Mỹ Hoàng 23/06/2001 Nữ 8
79 25217109033 Nguyễn Văn Thế Hoàng 7/7/2001 Nam 6
80 25217115800 Lê Tuấn Hùng 14/07/2001 Nam 7
81 25213405482 Trần Vĩnh Hưng 16/12/2001 Nam 3
82 25217107065 Trần Phục Hưng 17/08/2001 Nam 6
83 25217109939 Nguyễn Hữu Thành Hưng 25/09/2001 Nam 1
84 25217216692 Nguyễn Phúc Nguyên Hưng 15/11/2001 Nam 0
85 25217102769 Kiều Văn Huy 3/11/2001 Nam 5
86 25217104992 Ngô Huỳnh Triệu Huy 24/09/2001 Nam 1
87 25217105635 Nguyễn Đặng Đức Huy 12/1/2001 Nam 5
88 25217116142 Trần Quang Huy 6/2/2001 Nam 6
89 25217116926 Vũ Huỳnh Đức Huy 31/03/2001 Nam 4
90 25207102624 Lê Diệu Huyền 1/5/2001 Nữ 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


91 25207107727 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/01/2001 Nữ 8
92 25207108180 Phạm Thị Thuý Huyền 24/05/2001 Nữ 5
93 25207109982 Lê Thị Thu Huyền 20/02/2001 Nữ 6
94 25207116731 Phạm Trần Xuân Huyền 22/07/2001 Nữ 7
95 25217103608 Võ Cao Hoàng Hy 15/12/2001 Nam 3
96 25213505513 Võ Văn Nhật Kha 9/10/2001 Nam 7
97 25213405479 Nguyễn Bá Vinh Khánh 30/06/2001 Nam 7
98 25217104212 Đặng Việt Khánh 12/12/2001 Nam 7
99 25217109052 Trương Đồng Khánh 22/06/2001 Nam 0
100 25217105552 Trần Đăng Khoa 7/9/2001 Nam 4
101 25217108466 Phạm Trung Kiệt 2/1/2001 Nam 6
102 25217108902 Nguyễn Công Lâm 12/1/2001 Nam 0
103 25217204574 Trần Thanh Lâm 9/1/2001 Nam 7
104 25207104317 Võ Thị Thanh Lan 1/1/2001 Nữ 8
105 25207116149 Phan Thị 7/5/2001 Nữ 2
106 25217109679 Ngô Thanh Lịch 13/10/2001 Nam 6
107 25217203161 Trần Văn Liêm 23/05/2001 Nam 8
108 25202107494 Lê Thị Huyền Linh 13/05/2001 Nữ 9
109 25202610265 Nguyễn Thị Mỹ Linh 6/9/2001 Nữ 4
110 25207103313 Đỗ Thị Phương Linh 23/05/2001 Nữ 8
111 25207103472 Nguyễn Thùy Linh 5/2/2001 Nữ 8
112 25207110200 Võ Thùy Linh 1/2/2000 Nữ 8
113 25207117324 Hồ Thị Hà Linh 28/11/2001 Nữ 8
114 25207202747 Trần Thị Linh 28/09/2001 Nữ 7
115 25207204298 Nguyễn Thùy Linh 18/12/2001 Nữ 7
116 25207212426 Hoàng Ngọc Khánh Linh 3/7/2001 Nữ 7
117 25207212481 Nguyễn Thị Thùy Linh 8/12/2001 Nữ 6
118 25217110467 Hồ Tấn Lĩnh 14/01/2000 Nam 3
119 25217116946 Lưu Đức Lĩnh 29/09/2001 Nam 6
120 25207212538 Phan Thị Châu Loan 10/7/2001 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


121 25217108431 Mai Hữu Lộc 27/02/2001 Nam 5
122 25207103568 Đào Nữ Hoàng Long 6/2/2001 Nữ 0
123 25217107632 Lê Thăng Long 7/12/2001 Nam 7
124 25217108555 Nguyễn Nhật Long 23/06/2001 Nam 0
125 25217109184 Hồ Văn Phi Long 29/12/2001 Nam 0
126 25217108673 Nguyễn Thành Luân 14/12/2001 Nam 0
127 25217109927 Hoàng Hiệp Lực 23/06/2000 Nam 0
128 25207103485 Võ Thị Ly 29/06/2000 Nữ 0
129 25207103650 Lê Thị Phương Ly 17/05/2001 Nữ 0
130 25207105814 Nguyễn Thị Thảo Ly 2/12/2001 Nữ 7
131 25207108703 Lương Thị Ngọc Ly 12/4/2001 Nữ 7
132 25207109724 Phan Thị Ly 10/1/2001 Nữ 7
133 25207116047 Trần Thị Minh Mẫn 12/7/2001 Nữ 0
134 25217107366 Trịnh Hồng Mẫn 9/4/2001 Nam 7
135 25217202920 Nguyễn Hồng Minh 25/07/1998 Nam 2
136 25207103341 Nguyễn Thị Diệu My 10/6/2001 Nữ 7
137 25207117608 Lê Thị Trà My 15/08/2001 Nữ 0
138 25207212855 Nguyễn Thị Trà My 30/01/2001 Nữ 8
139 25217103838 Nguyễn Công Hải Nam 14/09/2001 Nam 6
140 25217116704 Nguyễn Đức Nam 15/07/2000 Nam 0
141 25202900117 Nguyễn Phạm Thanh Nga 3/6/2001 Nữ 3
142 25207102907 Huỳnh Xuân Nga 20/08/2001 Nữ 0
143 25207105536 Trần Thị Thu Nga 17/07/2001 Nữ 8
144 25207212975 Phạm Thị Nga 4/5/2001 Nữ 8
145 25203105945 Trần Thị Thùy Ngân 20/07/2001 Nữ 4
146 25207104167 Nguyễn Thị Thanh Ngân 19/02/2001 Nữ 8
147 25207105186 Nguyễn Thị Hoài Ngân 3/3/2001 Nữ 8
148 25207107013 Phạm Thị Thu Ngân 5/9/2001 Nữ 8
149 25207108826 Lê Thảo Ngân 17/12/2001 Nữ 8
150 25207110042 Đặng Thị Hoàng Ngân 22/05/2001 Nữ 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


151 25207116497 Bùi Quỳnh Ngân 21/10/2001 Nữ 6
152 25207117212 Hồng Lê Tuyết Ngân 14/08/2001 Nữ 7
153 25217104724 Nguyễn Nghĩa 8/3/2001 Nam 7
154 25207105301 Ngô Thị Hồng Ngọc 24/02/2001 Nữ 7
155 25207116367 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc 23/10/2001 Nữ 7
156 25207205860 Nguyễn Thị Ngọc 29/04/2001 Nữ 8
157 25207102206 Nguyễn Tấn Kim Nguyên 21/12/2000 Nữ 0
158 25207117656 Huỳnh Bá Anh Nguyên 7/11/2000 Nữ 6
159 25217216024 Trần Công Nguyên 30/08/2000 Nam 7
160 25207102330 Phạm Lê Trịnh Nguyễn 2/7/2001 Nữ 6
161 25217108435 Phạm Văn Nhân 15/10/2001 Nam 6
162 25217108574 Tống Thái Nhân 3/6/2001 Nam 6
163 25217108929 Nguyễn Hà Xuân Nhân 13/12/2001 Nam 7
164 25207109403 Trần Thị Lệ Nhật 15/01/2001 Nữ 8
165 25207100027 Phan Huỳnh Yến Nhi 30/01/2001 Nữ 0
166 25207100438 Nguyễn Thị Kim Nhi 10/12/2001 Nữ 0
167 25207105787 Nguyễn Yến Nhi 24/09/2001 Nữ 7
168 25207108404 Hồ Ý Nhi 4/11/2001 Nữ 6
169 25207109061 Hà Thị Châu Nhi 21/02/2001 Nữ 4
170 25207109942 Hà Quỳnh Nhi 24/06/2001 Nữ 7
171 25207109984 Lưu Bảo Nhi 16/04/2000 Nữ 7
172 25207116020 Nguyễn Thị Yến Nhi 9/1/2001 Nữ 8
173 25207116619 Nguyễn Thị Phương Nhi 19/05/2001 Nữ 4
174 25207205546 Lê Thị Thảo Nhi 10/10/2001 Nữ 7
175 25207107675 Võ Thị Huỳnh Như 23/03/2001 Nữ 7
176 25207200837 Trần Thị Quỳnh Như 12/11/2001 Nữ 0
177 25207203271 Lê Thị Quỳnh Như 14/01/2001 Nữ 6
178 25207103445 Lê Thị Hồng Nhung 5/2/2001 Nữ 7
179 25207116207 Lê Thị Cẩm Nhung 20/12/2001 Nữ 0
180 25207200873 Nguyễn Ý Nhung 22/04/2001 Nữ 7

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


181 25217109434 Trần Lý Phát 7/3/2001 Nam 5
182 25217203096 Trần Cao Thái Phong 30/11/2001 Nam 0
183 25207107536 Nguyễn Thị Xuân Phúc 18/07/2001 Nữ 8
184 25213317587 Huỳnh Thanh Phúc 8/3/2001 Nam 6
185 25217109222 Võ Đình Hoài Phúc 12/4/2001 Nam 4
186 25217104728 Nguyễn Duy Phước 18/09/2000 Nam 1
187 25207103814 Lê Thị Thu Phương 4/2/2001 Nữ 5
188 25207108820 Hoàng Thị Thu Phương 16/01/2001 197385806 8
189 25207200945 Nguyễn Trần Minh Phương 27/03/2001 Nam 7
190 25207103294 Trần Thị Như Phượng 21/04/2000 Nữ 1
191 25217102237 Bùi Nhật Quang 10/11/2000 Nam 8
192 25217109512 Huỳnh Đăng Quang 27/07/2001 Nam 1
193 25217115729 Nguyễn Trần Anh Quốc 1/10/2001 Nam 2
194 25202105826 Lê Minh Quyên 21/03/2001 Nữ 5
195 25207109164 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 10/5/2001 Nữ 0
196 25217108660 Nguyễn Thanh Quyết 14/02/2001 Nam 5
197 25207100033 Trần Nguyễn Diễm Quỳnh 5/10/2001 Nữ 6
198 25207102899 Trần Thị Quỳnh 6/9/2001 Nữ 8
199 25207105792 Nguyễn Thị Ngân Quỳnh 18/07/2001 Nữ 7
200 25207117579 Phùng Thị Như Quỳnh 12/8/2001 Nữ 6
201 25217117208 Dương Hiển Sáng 19/07/2001 Nam 8
202 25207107949 Đặng Thị Tú Sương 20/01/2001 Nữ 7
203 25217117037 Đặng Ngọc Tài 15/02/2001 Nam 7
204 25207107797 Ngô Gia Khánh Tâm 17/07/2000 Nữ 7
205 25207108229 Trần Ánh Tâm 14/01/2001 Nữ 6
206 25207204236 Nguyễn Thị Linh Tâm 8/12/2001 Nữ 7
207 25217109601 Trần Hữu Thái 19/08/2001 Nam 7
208 25217109890 Võ Văn Thắng 1/1/2001 Nam 2
209 25217116493 Hồ Vũ Thắng 26/09/2001 Nam 1
210 25207104956 Phạm Thị Yên Thanh 18/06/2001 Nữ 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


211 25212105448 Nguyễn Bá Thành 6/2/2001 Nam 6
212 25207103567 Nguyễn Thị Thu Thảo 16/02/2001 Nữ 6
213 25207104377 Nguyễn Thị Thanh Thảo 14/02/2001 Nữ 4
214 25207104444 Nguyễn Thị Hoài Thảo 2/1/2001 Nữ 8
215 25207107034 Võ Thị Phương Thảo 6/11/2001 Nữ 7
216 25207107858 Bùi Thị Phương Thảo 5/1/2001 Nữ 7
217 25207109081 Đào Thị Kim Thảo 3/5/2001 Nữ 8
218 25207117350 Đoàn Thị Phương Thảo 25/10/2001 Nữ 5
219 25217107735 Lê Đức Phương Thảo 3/10/2001 Nam 6
220 25217108258 Võ Trung Thảo 16/03/2001 Nam 6
221 25217117632 Lưu Xuân Thảo 18/08/2000 Nam 8
222 25217102936 Ngô Đức Thiện 15/01/2001 Nam 1
223 25218610331 Đỗ Thái Thiện 17/04/2001 Nam 7
224 25207108261 Lê Thị Minh Thơ 16/05/2001 Nữ 0
225 25217107486 Cao Khả Nhật Thoán 13/08/2001 Nam 4
226 25207210272 Lê Thị Thơm 13/08/2001 Nữ 5
227 25217109177 Đoàn Ngọc Thống 18/05/2001 Nam 6
228 25207109996 Nguyễn Trần Minh Thư 25/02/2001 Nữ 7
229 25207117510 Trần Thị Anh Thư 26/11/2001 Nữ 0
230 25203404144 Trần Thị Hoài Thương 31/12/2001 Nữ 6
231 25207107920 Hồ Thị Thanh Thúy 11/4/2001 Nữ 7
232 25207108847 Nguyễn Thị Thúy 18/01/2001 Nữ 8
233 25207109888 Lê Thị Thúy 19/09/2001 Nữ 1
234 25207110297 Trần Thị Thanh Thúy 21/06/2001 Nữ 7
235 25207117309 Hồ Thị Thúy 27/10/1999 Nữ 7
236 25207101922 Nguyễn Thị Kim Thùy 23/10/2001 Nữ 6
237 25207103032 Mai Phương Thủy 15/03/2001 Nữ 6
238 25207101184 Võ Nguyễn Thủy Tiên 6/3/2001 Nữ 7
239 25207103841 Châu Thủy Tiên 8/11/2001 Nữ 8
240 25207117084 Nguyễn Thị Xuân Tiên 2/9/2001 Nữ 8

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


241 25217109000 Nguyễn Văn Tiên 30/07/2001 Nam 7
242 25217117281 Nguyễn Bá Tiến 24/07/2001 Nam 7
243 25217117301 Huỳnh Công Tiến 16/02/2001 Nam 7
244 25217110204 Bùi Văn Tín 6/3/2001 Nam 4
245 25217103110 Mai Xuân Toàn 6/12/2001 Nam 6
246 25217109517 Võ Chí Toàn 25/02/2001 Nam 1
247 25207108405 Tống Thị Hương Trà 3/5/2001 Nữ 4
248 25207104162 Lê Thị Thùy Trâm 14/01/2001 Nữ 6
249 25207105066 Nguyễn Thị Trâm 8/12/2001 Nữ 6
250 25207109387 Ngô Nguyễn Thùy Trâm 29/09/2001 Nữ 8
251 25207214924 Bùi Thị Ngọc Trâm 3/9/2001 Nữ 7
252 25207216977 Lê Thị Huỳnh Trâm 11/1/2001 Nữ 6
253 25203405137 Hồ Thị Thu Trang 26/05/2001 Nữ 6
254 25207101291 Đinh Thị Huyền Trang 19/03/2001 Nữ 0
255 25207105106 Nguyễn Thị Đoan Trang 4/10/2001 Nữ 0
256 25207117072 Vũ Ngọc Phương Trang 19/01/2000 Nữ 0
257 25207200084 Lê Thị Thu Trang 12/1/2000 Nữ 4
258 25217108470 Huỳnh Tấn Triệu 29/04/2000 Nam 0
259 25203305936 Nguyễn Thảo Trinh 30/11/2001 Nữ 7
260 25207105176 Nguyễn Thị Trinh 15/08/2001 Nữ 8
261 25207108526 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 16/02/2001 Nữ 2
262 25207116476 Mai Thị Ngọc Trinh 19/05/2001 Nữ 5
263 25217215090 Nguyễn Văn Nhật Trịnh 4/11/2001 Nam 2
264 25217103693 Phạm Phú Trọng 12/5/2001 Nam 5
265 25217104500 Nguyễn Khiêu Trọng 4/4/2000 Nam 1
266 25207108477 Huỳnh Thị Thanh Trúc 29/07/2000 Nữ 7
267 25217103657 Bùi Thành Trung 26/01/2001 Nam 4
268 25217104248 Phan Tấn Trung 15/10/2001 Nam 6
269 25217104832 Lương Quang Trưởng 26/08/2001 Nam 6
270 25217105284 Trần Văn 10/11/2001 Nam 5

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
16/06/2020 08:06 # 11
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AA (19-20)


271 25217103141 Nguyễn Thanh Tuấn 23/06/2001 Nam 6
272 25217105961 Hoàng Ngọc Anh Tuấn 28/06/2001 Nam 5
273 25217116222 Nguyễn Ngọc Minh Tuấn 22/10/2001 Nam 6
274 25217109511 Nguyễn Công Tùng 10/5/2001 Nam 4
275 25217215248 Nguyễn Văn Tùng 1/9/2001 Nam 0
276 25207100483 Huỳnh Thị Kiều Uyên 24/02/2001 Nữ 0
277 25207107816 Hà Đặng Tú Uyên 2/11/2001 Nữ 0
278 25207116950 Lê Thái Xuân Uyên 11/11/2001 Nữ 4
279 25207117007 Nguyễn Cẩm Vân 9/3/2001 Nữ 0
280 25207215405 Nguyễn Thị Hồng Vân 15/01/2001 Nữ 7
281 25217109143 Dương Triệu 4/5/2001 Nam 3
282 25217208837 Trần Thanh Viên 3/12/2001 Nam 6
283 25207108896 Nguyễn Thị Bích Việt 17/04/2001 Nữ 6
284 25217105906 Nguyễn Lê Đức Việt 22/01/2001 Nam 5
285 25217107854 Nguyễn Công Việt 28/05/2001 Nam 6
286 25217103463 Lưu Văn 28/08/2001 Nam 5
287 25217110282 Nguyễn 5/9/1998 Nam 5
288 25207105196 Phạm Trần Thảo Vy 2/10/2001 Nữ 6
289 25207109327 Trần Nhật Vy 13/08/2001 Nữ 6
290 25207215557 Lê Minh Tường Vy 29/05/2001 Nữ 7
291 25207105737 Mai Thị Thúy Xinh 18/09/2001 Nữ 7
292 25207103798 Nguyễn Như Ý 16/08/2001 Nữ 0
293 25217109913 Nguyễn Như Ý 6/2/2001 Nam 0
294 25217116519 Bùi Như Ý 6/4/2001 Nam 7
295 25207104411 Phạm Thị Bảo Yến 14/08/2001 Nữ 6

 



-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020