Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
10/01/2020 09:01 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


Cung cấp điểm bài 6 Phương pháp luận.

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6
1 25207102616 Nguyễn Hồng Diệu An 7/2/2001 Nữ 8
2 25207104382 Hà Thuận An 10/5/2001 Nữ 7
3 25216102455 Lê Đức An 16/04/1997 Nam 8
4 25216103836 Trịnh Phú An 25/08/2001 Nam 7
5 25217102236 Nguyễn Quang Tường An 28/04/2000 Nam 5
6 24218616748 Trịnh Tuấn Anh 15/09/2000 Nam 0
7 25203317169 Võ Thị Vân Anh 28/09/2001 Nữ 8
8 25207101057 Lê Thị Ngọc Anh 26/07/2001 Nữ 0
9 25207104249 Lê Phương Anh 6/2/2001 Nữ 8
10 25207104461 Lê Thị Thùy Anh 18/09/2001 Nữ 8
11 25207107239 Nguyễn Thị Mai Anh 26/07/2001 Nữ 8
12 25207110511 Nguyễn Thị Vân Anh 10/9/2001 Nữ 9
13 25207117648 Trần Hà Minh Anh 30/06/2000 Nữ 8
14 25212103315 Võ Hữu Anh 29/12/2001 Nam 8
15 25214104772 Lê Hoàng Anh 16/02/2001 Nam 7
16 25216116651 Lê Tuấn Anh 5/7/2001 Nam 7
17 25216207993 Đặng Văn Hoàng Anh 8/1/2001 Nam 5
18 25217105908 Nguyễn Ngọc Hoàng Anh 5/10/2001 Nam 7
19 25207109640 Trần Xuân Ánh 2/8/2001 Nữ 7
20 25207210761 Nguyễn Thị Ánh 23/08/2001 Nữ 9
21 25216100933 Trần Hải Bắc 27/03/2001 Nam 9
22 25207115818 Doãn Thị Thái Bảo 24/10/2001 Nữ 8
23 25214108167 Nguyễn Thanh Bình 16/02/2001 Nam 0
24 25216108329 Nguyễn Ngọc Ca 4/10/2001 Nam 7
25 25207105035 Trương Thị Mỹ Chi 15/04/2001 Nữ 0
26 25216116564 Nguyễn Phúc Huy Chương 1/6/2001 Nam 7
27 25207105712 Lê Thị Công 14/10/2001 Nữ 8
28 25216103253 Dương Quang Cường 5/3/2001 Nam 0
29 25217117674 Bùi Châu Trí Cường 13/07/2001 Nam 7
30 25216117693 Huỳnh Bá Danh 10/4/2001 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


31 25207103633 Lê Thị Hoa Anh Đào 5/9/2001 Nữ 7
32 25217116176 Dương Tấn Đạt 4/10/2001 Nam 0
33 25217201185 Bùi Tiến Đạt 15/11/2001 Nam 7
34 25217201736 Huỳnh Tuấn Đạt 23/07/2001 Nam 7
35 25217104778 Trương Khả Di 13/12/2001 Nam 7
36 25217109540 Lê Thiên Định 14/01/2000 Nam 5
37 25216109402 Trần Văn Đức 1/1/2001 Nam 7
38 25216109641 Nguyễn Phạm Anh Đức 6/4/2000 Nam 7
39 25216110350 Võ Minh Đức 4/8/2001 Nam 8
40 25216707691 Võ Trương Dương 15/09/2001 Nam 0
41 25217115984 Ngô Nguyễn Hoàng Duy 2/7/2001 Nam 4
42 25202104741 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 29/06/2001 Nữ 6
43 25202715803 Vũ Thị Mỹ Duyên 20/08/2001 Nữ 7
44 25207103893 Nguyễn Trịnh Thu Duyên 28/12/2001 Nữ 8
45 25207110192 Lê Thị Mỹ Duyên 6/1/2001 Nữ 6
46 25207101157 Đặng Thị Quỳnh Giang 7/1/2001 Nữ 6
47 25207109467 Nguyễn Thị Quỳnh Giang 15/05/2001 Nữ 7
48 25207211394 Phùng Châu Giang 30/05/2001 Nữ 8
49 25207100963 Dương Nguyễn Hoàng 19/12/2001 Nữ 7
50 25207105022 Trần Thị Thu 30/05/2001 Nữ 7
51 25207116231 Đào Lê Ngân 22/08/2001 Nữ 0
52 25207211431 Nguyễn Thị Thu 27/09/2001 Nữ 8
53 25217105403 Phạm Viết 11/10/2000 Nam 6
54 25202107114 Nguyễn Thị Danh Hạ 30/09/2001 Nữ 0
55 25207117664 Phan Thị Hải 30/07/2001 Nữ 8
56 25216107770 Trương Tấn Hải 14/06/2001 Nam 8
57 25216117692 Võ Trần Khắc Hải 2/5/2001 Nam 7
58 25217108033 Lê Chánh Hải 13/12/2001 Nam 5
59 25207108063 Hoàng Nguyễn Bảo Hân 11/6/2001 Nữ 6
60 25217104410 Nguyễn Huy Hân 22/07/2001 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


61 25207116156 Nguyễn Thị Hằng 3/6/2001 Nữ 7
62 25202209925 Võ Thị Hồng Hạnh 15/10/2001 Nữ 6
63 25216100148 Nguyễn Xuân Hảo 10/4/2001 Nam 8
64 25217110499 Nguyễn Công Hậu 20/08/2001 Nam 5
65 25207115758 Nguyễn Thị Hiền 15/08/2001 Nữ 6
66 25207117616 Phạm Hoàn Thanh Hiền 8/1/2001 Nữ 8
67 25216103531 Trần Văn Hiền 28/02/2001 Nam 0
68 25216109476 Nguyễn Thế Hiển 19/01/2001 Nam 6
69 25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu 28/07/2001 Nam 0
70 25216102664 Huỳnh Ngọc Hiếu 11/11/2001 Nam 9
71 25216102957 Nguyễn Công Hiếu 25/08/1999 Nam 7
72 25216117246 Đào Công Hiếu 11/12/2000 Nam 9
73 25217105300 Nguyễn Quang Hiếu 14/07/2001 Nam 7
74 25217116470 Thân Thành Hiếu 17/05/2001 Nam 0
75 25217116938 Đỗ Trung Hiếu 18/12/2000 Nam 7
76 25207101037 Đặng Thị Hồng Hoa 19/03/2001 Nữ 0
77 25207105965 Lê Thị Mỹ Hoa 15/09/2001 Nữ 8
78 25211207076 Hoàng Quảng Hòa 14/04/2001 Nam 7
79 25216110425 Trần Trung Hòa 10/1/1996 Nam 7
80 25216117494 Huỳnh Tấn Hòa 19/04/2001 Nam 8
81 25217105815 Đoàn Văn Hoàng 28/02/2001 Nam 7
82 25217110492 Phan Văn Hoàng 14/06/2001 Nam 0
83 25217211888 Trần Đình Hoàng 3/12/2001 Nam 7
84 25207107761 Phan Thị Thúy Hồng 27/11/2001 Nữ 7
85 25213710112 Nguyễn Trung Hùng 23/10/2001 Nam 7
86 25217107704 Đoàn Quốc Hùng 20/09/2001 Nam 0
87 25217116489 Trần Thanh Hùng 16/08/2001 Nam 5
88 24217115178 Huỳnh Minh Hưng 28/07/2000 Nam 0
89 25217104477 Nguyễn Tấn Việt Hưng 10/5/2001 Nam 7
90 25217110211 Phan Cảnh Hưng 17/07/2001 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


91 25217116179 Nguyễn Tấn Tân Hưng 5/11/2001 Nam 7
92 25217205285 Trần Quốc Hưng 7/3/2001 Nam 7
93 25207212147 Nguyễn Thị Diễm Hương 2/2/2001 Nữ 0
94 25216100497 Lê Phước Huy 20/04/1999 Nam 5
95 25216107172 Vũ Đức Huy 19/01/2001 Nam 0
96 25216108447 Nguyễn Đình Huy 23/06/2001 Nam 6
97 25216109604 Võ Đặng Khánh Huy 8/6/2001 Nam 7
98 25217107189 Đặng Hà Gia Huy 1/6/2001 Nam 6
99 25217109783 Ngô Tấn Lê Huy 17/08/2001 Nam 6
100 25217110154 Phùng Tấn Huy 20/02/2001 Nam 0
101 25217115936 Lê Hữu Huy 2/2/2001 Nam 6
102 25217209650 Trần Văn Huy 25/04/2001 Nam 6
103 25207101517 Nguyễn Quỳnh Bích Huyên 22/10/2001 Nữ 0
104 25207105522 Lê Thị Thu Huyền 18/06/2001 Nữ 8
105 25216117558 Phan Nguyễn Quang Khải 18/07/2000 Nam 7
106 25216209371 Phạm Văn Khải 4/9/2000 Nam 0
107 25216100385 Tạ Quốc Khánh 24/11/2001 Nam 9
108 25216110481 Hà Ngọc Khánh 19/08/2001 Nam 0
109 25216700005 Nguyễn Thành Khiêm 4/1/1999 Nam 7
110 25212112258 Nguyễn Hữu Anh Khoa 11/3/2001 Nam 6
111 25216709060 Phan Văn Anh Khoa 25/06/2001 Nam 7
112 25217109587 Trần Quang Khoa 16/02/1999 Nam 0
113 25216109225 Tạ Ngọc Khôi 10/8/2001 Nam 7
114 25216209773 Đoàn Đình Khôi 26/02/2001 Nam 0
115 25217110463 Phạm Phú Khôi 22/10/2001 Nam 5
116 25216208713 Trần Kiên 20/12/2001 Nam 0
117 25216109205 Lê Võ Lâm 22/12/2001 Nam 8
118 25217104195 Trần Thanh Lâm 6/9/2001 Nam 5
119 25217212350 Hồ Thanh Lâm 13/03/2001 Nam 7
120 25207110293 Đặng Thị Phương Lan 6/4/2001 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


121 25214116583 Đặng Huỳnh Lân 16/12/2001 Nam 5
122 25216109860 Nguyễn Hữu Lang 24/08/2001 Nam 7
123 25216116650 Tôn Thất Lập 10/7/2001 Nam 7
124 25202107439 Trần Thị Mỹ Linh 8/10/2001 Nữ 0
125 25203410465 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/04/2001 Nữ 8
126 25207100932 Nguyễn Thị Diệu Linh 17/02/2001 Nữ 0
127 25207104064 Nguyễn Huỳnh Gia Linh 5/3/2001 Nữ 8
128 25207116597 Trần Ngọc Thùy Linh 2/8/2001 Nữ 8
129 25207117179 Huỳnh Hải Linh 22/04/2001 Nữ 7
130 25207117580 Nguyễn Thị Mai Linh 8/5/2001 Nữ 8
131 25211708251 Trương Minh Lộc 1/1/2001 Nam 8
132 25216707019 Huỳnh Long 3/12/2001 Nam 6
133 25217109791 Lê Hồng Long 3/11/2001 Nam 0
134 25217117662 Đỗ Hoàng Long 12/1/2001 Nam 0
135 25207100832 Đinh Thị Mai 6/3/2001 Nữ 8
136 25207212718 Nguyễn Thị Trúc Mai 20/04/2001 Nữ 0
137 25207212745 Trần Thị Huệ Mẫn 26/10/2001 Nữ 8
138 25217110040 Trần Nhật Mẫn 25/03/2000 Nam 5
139 25214104781 Nguyễn Đức Mạnh 21/09/2001 Nam 7
140 25216101647 Đoàn Văn Minh 23/05/2000 Nam 7
141 25216116377 Đặng Bảo Minh 14/11/2001 Nam 5
142 24203205331 Lê Hoàng My 21/11/2000 Nữ 8
143 25207108177 Lê Thị Trà My 12/2/2001 Nữ 7
144 25207117433 Nguyễn Thị Hương My 1/12/2000 Nữ 0
145 25207210458 Trần Hòa My 28/04/2001 Nữ 6
146 25216109251 Lê Hoài Nam 17/11/2001 Nam 9
147 25207105390 Nguyễn Thanh Ngân 26/07/2001 Nữ 7
148 25207116015 Nguyễn Hoàng Thảo Ngân 13/03/2001 Nữ 8
149 25216104054 Hồ Lâm Tùng Ngân 17/01/2001 Nam 7
150 25216108701 Trần Trọng Nghĩa 24/08/2001 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


151 25216716824 Nguyễn Đình Nghĩa 5/9/2001 Nam 8
152 24207108526 Đỗ Võ Hồng Ngọc 27/08/2000 Nữ 0
153 25207103146 Phạm Thị Bích Ngọc 28/09/2001 Nữ 8
154 25207116302 Trần Thị Như Ngọc 9/3/2001 Nữ 8
155 25207117652 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 9/5/2001 Nữ 8
156 25217109536 Trương Minh Ngọc 21/10/2001 Nam 7
157 25207104148 Trần Ngọc Thảo Nguyên 3/9/2001 Nữ 7
158 25207116393 Đỗ Kim Nguyên 9/7/2001 Nữ 8
159 25207201014 Trần Thị Thu Nguyên 2/9/2001 Nữ 7
160 25207213199 Trương Thảo Nguyên 13/12/2001 Nữ 8
161 25216100744 Nguyễn Sỹ Nguyên 1/1/2001 Nam 7
162 25216107221 Nguyễn Ngọc Trọng Nhân 2/3/2001 Nam 8
163 24207105737 Vũ Phan Ngọc Nhi 3/12/2000 Nữ 7
164 25202101317 Đỗ Yến Nhi 17/02/2001 Nữ 0
165 25216200729 Lê Trọng Nhiên 10/11/2001 Nam 9
166 25207101952 Nguyễn Thị Quỳnh Như 18/08/2001 Nữ 4
167 25202102815 Bùi Thị Phi Nhung 2/1/2001 Nữ 7
168 25207105351 Trần Thị Mỹ Nhung 20/07/2001 Nữ 7
169 25207109568 Nguyễn Hồng Nhung 9/7/2001 Nữ 0
170 25207117030 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6/3/2001 Nữ 9
171 25207117141 Võ Thị Hồng Nhung 2/8/2000 Nữ 7
172 25207117209 Hoàng Thị Nhung 26/07/2000 Nữ 7
173 25207213412 Lê Thị Tuyết Nhung 19/04/2001 Nữ 6
174 25207108635 Đặng Thị Bích Ni 9/2/2001 Nữ 8
175 25207213548 Trần Thị Kim Oanh 1/2/2001 Nữ 7
176 25216709815 Lê Xuân Phát 12/9/2001 Nam 0
177 25217103935 Nguyễn Duy Phát 24/04/2001 Nam 7
178 25216107003 Nguyễn Tấn Phin 28/02/2001 Nam 8
179 25217101527 Trương Văn Phú 20/10/2001 Nam 7
180 25217102641 Lâm Thiên Phú 9/6/2001 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


181 25211213607 Nguyễn Hoàng Phúc 14/08/2001 Nam 8
182 25216110286 Lê Quang Vũ Phúc 2/1/2001 Nam 9
183 25217108453 Nguyễn Quốc Duy Phúc 17/05/2001 Nam 5
184 25216101818 Trương Hữu Phước 7/8/2001 Nam 8
185 25203307071 Tô Thị Kim Phương 26/02/2001 Nữ 7
186 25207108060 Nguyễn Thị Thu Phương 1/9/2001 Nữ 6
187 25207109591 Trần Nguyễn Hoài Phương 13/02/2001 Nữ 0
188 25207109782 Hồ Thị Thu Phương 2/1/2001 Nữ 7
189 25207117143 Lê Thị Kiều Phương 24/09/2001 Nữ 7
190 25207117344 Nguyễn Thị Thu Phương 13/11/2001 Nữ 7
191 25217116289 Nguyễn Thanh Phương 5/8/2001 Nam 6
192 24211707337 Nguyễn Hoàng Quân 18/04/2000 Nam 8
193 25216107540 Đặng Minh Quân 24/09/2001 Nam 7
194 25217110364 Nguyễn Vũ Quân 17/12/2001 Nam 0
195 25216707502 Nguyễn Hồng Quang 27/04/2001 Nam 0
196 25217104272 Nguyễn Văn Quang 5/3/2001 Nam 8
197 25216705649 Đào Duy Quý 20/11/2001 Nam 7
198 25217101236 Phạm Xuân Quỳnh 18/09/2000 Nam 8
199 25216704649 Nguyễn Thái San 4/3/2001 Nam 5
200 25214304803 Trần Tiến Sang 9/5/2001 Nam 7
201 25217103151 Ung Cao Quang Sang 14/01/2000 Nam 7
202 25217110065 Nguyễn Thanh 16/01/2001 Nam 6
203 25217104141 Cao Thanh Sơn 12/1/2001 Nam 7
204 25217110491 Nguyễn Thanh Sơn 7/7/2000 Nam 6
205 25211705595 Nguyễn Công Nhật Tài 9/5/2001 Nam 7
206 25214104319 Trần Chí Tài 21/06/2001 Nam 0
207 25214104814 Ngô Ngọc Tài 9/2/2001 Nam 8
208 25214116225 Trần Thanh Tài 27/01/2001 Nam 7
209 25217100609 Hà Thúc Tài 4/11/2001 Nam 6
210 25202114058 Bùi Thị Thanh Tâm 22/10/2001 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


211 25216109643 Hồ Văn Tâm 28/02/2001 Nam 0
212 25216105490 Nguyễn Duy Tân 23/12/2001 Nam 8
213 25217115750 Lê Viết Tân 2/1/2001 Nam 7
214 25214316610 Lê Công Tấn 9/9/2001 Nam 6
215 25216110005 Đoàn Phú Tấn 9/2/2000 Nam 7
216 25217116029 Nguyễn Hữu Thạch 19/08/2001 Nam 6
217 25217202931 Trần Xuân Thái 3/2/2000 Nam 7
218 25207216625 Phạm Thị Như Thắm 28/04/2001 Nữ 3
219 25216102934 Nguyễn Thanh Thăng 6/2/2001 Nam 7
220 25214104138 Lê Tất Thắng 22/09/2001 Nam 7
221 25216108514 Ngô Văn Thắng 21/01/2001 Nam 6
222 25207109360 Lê Thị Minh Thanh 28/08/2001 Nữ 7
223 25214109853 Hà Nhật Thanh 6/5/2001 Nam 5
224 25216103115 Nguyễn Công Thành 26/06/1999 Nam 8
225 25217104278 Nguyễn Tiến Thành 2/1/2001 Nam 7
226 25202108566 Lê Thị Thu Thảo 2/6/2001 Nữ 7
227 25207104385 Nguyễn Phương Thảo 10/4/2001 Nữ 7
228 25207109833 Võ Thị Phương Thảo 7/12/2001 Nữ 7
229 25207109858 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/03/2000 Nữ 8
230 25217116735 Lê Đức Thảo 8/4/2001 Nam 0
231 25212409690 Đỗ Văn Thật 21/07/2000 Nam 7
232 25207116939 Lê Phượng Thi 26/03/2001 Nữ 8
233 25217214365 Nguyễn Xuân Thiên 21/01/2001 Nam 7
234 25216104614 Đỗ Minh Phúc Thiện 12/7/2001 Nam 0
235 25216101882 Trương Văn Thiết 27/03/1998 Nam 9
236 25216108691 Lê Hữu Thịnh 13/12/2001 Nam 8
237 25217103951 Đàm Hoàng Thịnh 26/01/2000 Nam 6
238 25217103827 Nguyễn Trần Hữu Thọ 25/12/2001 Nam 6
239 25207116051 Võ Thị Minh Thu 21/09/2001 Nữ 6
240 25207117718 Hoàng Thị Hoài Thu 24/11/2001 Nữ 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


241 25207109024 Trần Tăng Minh Thư 15/01/2000 Nữ 6
242 25214117466 Nguyễn Vũ Thư 9/8/2001 Nam 6
243 25216104888 Nguyễn Đức Thuần 1/6/2001 Nam 7
244 25217107977 Nguyễn Vinh Thuận 15/04/2001 Nam 0
245 25207104132 Nguyễn Phan Đoan Thục 12/11/2000 Nữ 6
246 25207104345 Mai Như Thục 18/07/2001 Nữ 6
247 25217102244 Huỳnh Công Thức 27/03/2001 Nam 6
248 25207214562 Huỳnh Thanh Thúy 25/02/2001 Nữ 0
249 25207109425 Võ Phương Thy 19/04/2001 Nữ 7
250 25207101605 Đoàn Thị Thùy Tiên 26/03/2001 Nữ 8
251 25207109979 Hồ Thị Cẩm Tiên 28/01/2001 Nữ 0
252 25214104136 Hắc Văn Tiến 1/9/2001 Nam 7
253 25214109753 Đinh Văn Tiến 8/5/2001 Nam 5
254 25216708980 Trương Thế Tiến 22/11/2001 Nam 6
255 25216102694 Nguyễn Ngọc Tín 7/8/2001 Nam 7
256 25217204514 Võ Lâm Sơn Tịnh 10/10/2001 Nữ 0
257 25211210374 Tôn Thất Minh Toàn 15/07/2001 Nam 7
258 25207104252 Nguyễn Thị Trâm 12/6/2001 Nữ 7
259 25207110043 Phạm Quỳnh Trâm 18/02/2000 Nữ 8
260 25207105905 Nguyễn Thị Thùy Trang 4/10/2001 Nữ 8
261 25207109959 Nguyễn Thị Thu Trang 8/2/2001 Nữ 7
262 25207110044 Võ Thị Thùy Trang 1/7/2001 Nữ 7
263 25207115770 Lê Thị Thùy Trang 22/10/2001 Nữ 6
264 25207116954 Lê Ngọc Trang 5/9/2001 Nữ 7
265 25207117011 Nguyễn Thị Huyền Trang 7/6/2001 Nữ 7
266 25207214888 Nguyễn Thị Trang 5/9/2002 Nữ 7
267 25207217594 Trần Thị Quỳnh Trang 4/4/2001 Nữ 7
268 25207100437 Trần Thị Kiều Trinh 11/8/2001 Nữ 8
269 25207105780 Phạm Thị Kiều Trinh 13/01/2001 Nữ 8
270 25207215029 Đỗ Mai Phương Trinh 27/10/2001 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 11
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


271 25207215074 Phạm Thị Trinh 28/04/2001 Nữ 8
272 25216217268 Đinh Quốc Trọng 9/7/1997 Nam 0
273 25207116635 Phạm Thanh Trúc 24/03/2001 Nữ 6
274 25207117106 Nguyễn Thị Quỳnh Trúc 12/12/2000 Nữ 7
275 25206108396 Mai Văn Trung 10/11/2001 Nữ 6
276 25214205016 Huỳnh Quốc Trung 9/3/2001 Nam 6
277 25218617328 Nguyễn Chí Trung 26/01/1998 Nam 6
278 25216705168 Dương Trường 12/4/2001 Nam 7
279 25207105336 Lưu Thị Cẩm 30/04/2001 Nữ 8
280 25216707471 Nguyễn Văn 25/02/2001 Nam 0
281 25217116357 Huỳnh Thanh 10/2/2001 Nam 0
282 25216101942 Phan Công Anh Tuấn 10/2/1999 Nam 9
283 25216107240 Lê Đức Anh Tuấn 19/10/2001 Nam 8
284 25216205019 Mang Chí Anh Tuấn 20/08/2001 Nam 6
285 25217215207 Lê Tự Tuấn 28/10/1998 Nam 6
286 25217215237 Võ Duy Tuấn 21/05/2001 Nam 5
287 25204202072 Nguyễn Thị Tài Tuệ 5/11/2001 Nữ 6
288 25207215251 Lê Thị Mỹ Tuyên 16/03/2001 Nữ 8
289 25207105203 Trần Thị Kim Tuyết 2/3/2001 Nữ 8
290 25217215310 Lê Văn Ty 1/8/2001 Nam 0
291 25207108706 Lê Thị Hoàng Uyên 26/02/2001 Nữ 8
292 25204108127 Bùi Nguyễn Hồng Vân 1/11/2001 Nữ 0
293 25207116970 Võ Thị Vân 21/10/2001 Nữ 7
294 25207103269 Nguyễn Thị Tường Vi 17/03/2001 Nữ 8
295 25207104392 Trần Thị Diệu Vi 2/8/2001 Nữ 8
296 25207215452 Sử Triều Vi 26/07/2001 Nữ 0
297 25214105676 Lê Quang Việt 3/3/2001 Nam 5
298 25212105009 Nguyễn Phi 5/8/2001 Nam 0
299 25216209078 Ngô Văn 2/1/2001 Nam 0
300 25217116448 Nguyễn Tấn 28/02/2001 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
10/01/2020 09:01 # 12
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100AC (HK1, 19-20)


301 25216704502 Võ Đăng Vương 10/10/2001 Nam 9
302 24207104251 Nguyễn Thị Tường Vy 6/8/2000 Nữ 8
303 25207103005 Nguyễn Lê Vy 20/12/2001 Nữ 8
304 25207107495 Bùi Thị Tiểu Vy 15/07/2001 Nữ 7
305 25207116184 Lê Hiền Vy 31/01/2001 Nữ 8
306 25207117045 Trần Đào Ái Vy 8/2/2001 Nữ 8
307 25207117065 Đặng Lê Tường Vy 9/5/2001 Nữ 7
308 25216702611 Cao Trần Phi Vỹ 29/06/2001 Nam 8
309 25203117585 Đoàn Thị Thanh Xuân 25/01/2001 Nữ 8
310 25206105017 Lê Thụy Kiều Xuân 5/5/2001 Nữ 8
311 25202116172 Dương Thị Bảo Xuyên 3/12/2001 Nữ 8
312 25216116777 Lê Đức Ý 19/06/2001 Nam 0
313 25207104876 Trần Thị Ngọc Yến 11/10/2001 Nữ 8
314 25207108486 Nguyễn Thị Kim Yến 23/05/2001 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022