Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
27/09/2019 07:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20

Sinh viên xem điểm phản hồi theo thông tin được thiết lập trên lớp trước 10/10/2019.

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


1 24212402870 Mai Thanh An 19/05/2000 Nam 6
2 23208611621 Nguyễn Thị Lan Anh 3/2/1999 Nữ 8
3 24202108479 Tạ Thị Ngọc Anh 25/07/2000 Nữ 4
4 24202507818 Trần Quỳnh Phương Anh 24/04/2000 Nữ 7
5 24203104551 Lê Thị Mỹ Anh 36559 Nữ 8
6 24203108750 Triệu Thị Mai Anh 30/03/2000 Nữ 7
7 24203207725 Lê Phương Trâm Anh 36809 Nữ 0
8 24207104362 Nguyễn Thị Lan Anh 22/03/2000 Nữ 8
9 24207108431 Lê Khánh Phương Anh 19/10/2000 Nữ 0
10 24211407894 Ngô Quang Âu 25/06/2000 Nam 7
11 2121114024 Huỳnh Bá Gia Bảo 19/05/1997 Nam 6
12 2320712496 Trịnh Dương Bảo Châu 29/09/1998 Nữ 0
13 24202515125 Nguyễn Đoàn Minh Châu 36810 Nữ 6
14 24212403696 Trần Minh Chiến 24/11/2000 Nam 6
15 24211709040 Vũ Thành Chung 36836 Nam 6
16 2321142708 Ngô Văn Cương 13/12/1999 Nam 6
17 2221123657 Trần Phước Đạt 35981 Nam 7
18 24211815620 Phạm Lâm Thành Đạt 26/03/2000 Nam 7
19 2220326367 Trần Nguyễn Thục Đoan 24/08/1998 Nữ 7
20 2321724546 Trần Phương Đông 36227 Nam 0
21 2221119254 Trần Phan Hoàng Đức 1/3/1998 Nam 9
22 2321660253 Lê Lương Trường Đức 2/10/1999 Nam 0
23 24212409434 Nguyễn Ngọc Anh Đức 25/12/2000 Nam 0
24 24203115912 Nguyễn Thị Kim Dung 16/02/2000 Nữ 8
25 24203200918 Huỳnh Thị Ngọc Dung 36254 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


26 24212616775 Trần Minh Dũng 35069 Nam 0
27 24207201053 Trương Thị Trà Giang 14/02/2000 Nữ 7
28 24203216760 Nguyễn Thị Kim 10/5/1999 Nữ 7
29 24213206151 Lâm Việt 23/12/2000 Nữ 8
30 23202410062 Phạm Thị Kim Hạ 20/01/1999 Nữ 0
31 24202515419 Hồ Thị Thu Hạ 13/08/2000 Nữ 9
32 24207209596 Nguyễn Thúy Hạ 17/11/2000 Nữ 7
33 24212415344 Trần Hậu Ngọc Hải 14/05/2000 Nam 5
34 24202409992 Phan Việt Hằng 36748 Nữ 8
35 24202502763 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/04/2000 Nữ 0
36 24203109983 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/08/2000 Nữ 8
37 2321716485 Trần Minh Hậu 21/10/1999 Nam 8
38 2221865923 Nguyễn Đức Hiếu 16/01/1997 Nam 8
39 2321216226 Phan Đặng Minh Hiếu 24/12/1999 Nam 0
40 24213202536 Nguyễn Hữu Hiếu 20/11/2000 Nam 0
41 24214302835 Nguyễn Văn Trung Hiếu 6/9/2000 Nam 7
42 24202608561 Trần Thị Thanh Hoài 20/04/2000 Nữ 8
43 2221123636 Nguyễn Huy Hoàng 36110 Nam 7
44 2221125779 Lê Minh Hoàng 17/03/1997 Nam 8
45 2321231470 Đoàn Minh Hoàng 36378 Nam 7
46 24211205135 Đường Thượng Hoàng 25/05/2000 Nam 7
47 24213110224 Trịnh Việt Hoàng 36800 Nam 7
48 24217104144 Phạm Ngọc Hoàng 13/09/2000 Nam 7
49 24217116243 Nguyễn Huy Hoàng 36839 Nam 7
50 24203215259 Lê Nguyễn Khánh Hồng 27/05/2000 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


51 2221123613 Nguyễn Hoàng Hưng 10/1/1998 Nam 5
52 23207112099 Trần Thị Liên Hương 6/4/1996 Nữ 7
53 2121116673 Nguyễn Viết Huy 16/03/1997 Nam 7
54 2321714411 Đỗ Phan Minh Huy 17/08/1999 Nam 7
55 2321717221 Hà Văn Huy 36202 Nam 7
56 24203208417 Trần Vũ Tường Huy 31/08/2000 Nữ 6
57 24212706659 Hoàng Quang Huy 25/08/2000 Nam 6
58 24202500351 Nguyễn Khánh Huyền 9/5/2000 Nữ 7
59 24202505566 Đoàn Thị Ngọc Huyền 14/01/2000 Nữ 6
60 24203215753 Nguyễn Thị Diệu Huyền 36625 Nữ 8
61 2221123687 Trần Quang Khải 21/05/1998 Nam 4
62 24212410641 Đinh Việt Khải 31/01/2000 Nam 7
63 24203201505 Nguyễn Kim Khánh 36774 Nữ 8
64 24203208230 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 36750 Nữ 0
65 24212408337 Phùng Minh Khánh 15/11/2000 Nam 6
66 24207107453 Võ Thị Thu Lan 36871 Nữ 9
67 2320716417 Nguyễn Thị Kiều Linh 18/12/1999 Nữ 0
68 2320725256 Vương Nữ Thùy Linh 13/01/1999 Nữ 8
69 24202400517 Phạm Ngọc Diệu Linh 36864 Nữ 8
70 24203201126 Lê Thị Hoài Linh 36566 Nữ 8
71 24203215838 Lê Thị Thùy Linh 8/11/2000 Nữ 9
72 2321716422 Phạm Quang Lợi 24/07/1999 Nam 6
73 2221129118 Hà Công Lực 17/02/1998 Nam 6
74 2320716998 Lê Thị Khánh Ly 36314 Nữ 0
75 24202515543 Lê Thị Khánh Ly 26/11/2000 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


76 24203104761 Lê Thị Thảo Ly 36801 Nữ 8
77 24203204988 Trần Thị Thảo Ly 36741 Nữ 7
78 2221123659 Nguyễn Tiến Minh 20/06/1997 Nam 7
79 2321711264 Đặng Hồng Minh 20/02/1999 Nam 0
80 24208605791 Võ Thị Thanh Minh 26/05/2000 Nữ 0
81 24213202380 Lê Ngọc Nhật Minh 13/04/1999 Nam 7
82 2320724884 Huỳnh Tiểu My 23/01/1999 Nữ 8
83 24203215738 Trần Thị Hoàng My 26/09/2000 Nữ 8
84 23201211389 Trần Thị Cẩm Mỹ 24/09/1998 Nữ 0
85 24202505049 Lê Thị Bích Nga 29/03/2000 Nữ 8
86 24203215535 Lê Minh Ngân 36567 Nữ 7
87 24212102987 Đào Duy Nghĩa 29/05/2000 Nam 5
88 24212411767 Lê Trọng Nghĩa 18/02/2000 Nam 8
89 24202403763 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 19/05/2000 Nữ 8
90 24202508063 Trịnh Thị Ngọc 36624 Nữ 7
91 24206500079 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 4/11/2000 Nữ 7
92 2221418800 Nguyễn Thành Nhân 25/12/1998 Nam 6
93 24212515531 Lê Thị Nhạn 21/11/2000 197406619 7
94 2221123649 Nguyễn Quang Nhật 24/03/1998 Nam 8
95 24203216813 Phan Cẩm Nhi 29/08/2000 Nữ 0
96 24207116174 Nguyễn Bảo Uyên Nhi 22/06/2000 Nữ 9
97 24207204357 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/04/2000 Nữ 8
98 24207211939 Đặng Yến Nhi 15/12/2000 Nữ 8
99 24202404207 Lê Huỳnh Như 36654 Nữ 0
100 24202501642 Trần Thị Cẩm Ny 36620 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


101 24202502245 Lê Thị Oanh 21/04/2000 Nữ 8
102 24202516764 Huỳnh Thị Mỹ Oanh 1/5/1999 Nữ 9
103 24203201139 Nguyễn Thị Diệu Oanh 36558 Nữ 8
104 24203202931 Ngô Thị Ngọc Oanh 36535 Nữ 8
105 24212101662 Nguyễn Hoàng Khắc Phong 21/03/1999 Nam 2
106 2221123637 Nguyễn Lâm Thiên Phú 13/06/1998 Nam 6
107 24203215662 Võ Thị Yến Phụng 36565 Nữ 9
108 2320714454 Trịnh Lan Phương 5/3/1999 Nữ 7
109 24202515670 Phạm Dương Thanh Phương 36618 Nữ 8
110 24202612543 Trần Thị Phương 24/08/2000 Nữ 8
111 24203216310 Trần Thị Thu Phương 12/8/2000 Nữ 7
112 24203215452 Phạm Thị Lan Phượng 25/07/2000 Nữ 8
113 24203216708 Nguyễn Mỹ Phượng 16/05/2000 Nữ 8
114 2320214305 Trần Thị Quý 36319 Nữ 8
115 24202601590 Hà Như Quỳnh 30/11/2000 Nữ 8
116 24212405507 Võ Nhật Quỳnh 36775 Nam 7
117 2221128397 Võ Văn Thái Sơn 25/12/1998 Nam 7
118 24212406413 Phạm Phương Sơn 28/11/2000 Nam 3
119 2321724569 Nguyễn Ngọc Tài 36172 Nam 0
120 24212501502 Lữ Kim Tài 30/03/2000 Nữ 8
121 2320262229 Ngô Thị Ngọc Tâm 7/5/1999 Nữ 8
122 24203206045 Hoàng Thị Tâm 29/08/2000 Nữ 8
123 24207108420 Trần Thị Tịnh Tâm 20/05/2000 Nữ 7
124 24212515841 Nguyễn Trường Định Tâm 36687 Nữ 7
125 23208610510 Phan Thị Thắm 35828 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


126 2321122732 Nguyễn Lê Thân 26/10/1999 Nam 8
127 24202103587 Lê Thị Thanh 22/01/2000 Nữ 8
128 24202515325 Nguyễn Xuân Thanh 10/1/2000 Nữ 8
129 24202403874 Trần Thị Thu Thảo 36567 Nữ 8
130 24202515302 Trần Phương Thảo 23/03/2000 Nữ 8
131 24202515884 Trần Thị Ngọc Thảo 21/12/2000 Nữ 8
132 24203215948 Trần Thị Thu Thảo 6/1/2000 Nữ 8
133 24203216710 Bùi Phương Thảo 13/06/2000 Nữ 0
134 2321716643 Nguyễn Hữu Thiện 36413 Nam 8
135 2321140835 Nguyễn Hữu Thịnh 24/08/1997 Nam 8
136 2321141707 Phan Đức Thịnh 20/10/1999 Nam 8
137 2321145305 Đỗ Hoàng Thông 36314 Nam 8
138 24202403652 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/8/2000 Nữ 8
139 24203215365 Doãn Thị Anh Thư 27/12/2000 Nữ 6
140 24207107674 Trần Thị Thanh Thương 36535 Nữ 8
141 2320719895 Lê Thị Thanh Thủy 10/4/1999 Nữ 8
142 24202601440 Phạm Thu Thủy 18/06/2000 Nữ 8
143 24205213613 Nguyễn Ngọc Anh Thy 22/02/2000 Nữ 0
144 24211102131 Mai Văn Tiến 21/11/2000 Nam 0
145 2321869651 Nguyễn Ngọc Tín 35983 Nam 0
146 2321145319 Nguyễn Văn Minh Tới 36198 Nam 8
147 24203215691 Nguyễn Trần Bảo Trân 36778 Nữ 8
148 2320717173 Lê Thị Trang 12/4/1999 Nữ 8
149 24203204779 Nguyễn Thị Hương Trang 18/10/2000 Nữ 8
150 24212601389 Đường Minh Trí 36685 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
27/09/2019 07:09 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm lớp PHI100i HK1, năm 19-20


151 2221123598 Huỳnh Bá Khánh Trình 11/8/1998 Nam 6
152 2321716773 Nguyễn Hữu Trình 2/9/1999 Nam 8
153 2221123578 Đỗ Văn 35857 Nam 0
154 24213203797 Phan Nguyễn Thanh 22/09/2000 Nam 7
155 2321142509 Đỗ Anh Tuấn 28/01/1999 Nam 7
156 24213114379 Võ Văn Thái Tuấn 25/05/2000 Nam 7
157 2321144726 Nguyễn Hữu Tường 24/05/1999 Nam 8
158 24202200992 Nguyễn Cảnh Thanh Tuyền 2/1/2000 Nữ 6
159 24202101743 Phan Thị Tố Uyên 36534 Nữ 7
160 24202501835 Nguyễn Thị Thu Uyên 36748 Nữ 8
161 24202505353 Nguyễn Thu Uyên 5/2/1996 Nữ 0
162 24202515397 Trương Hồ Thảo Uyên 5/2/2000 Nữ 8
163 24203201251 Phạm Thị Ngọc Uyên 36565 Nữ 8
164 24203202286 Phan Hồng Uyên 28/09/2000 Nữ 7
165 24203215967 Trần Hoàng Phương Uyên 20/06/2000 Nữ 0
166 24207115410 Nguyễn Thị Thu Uyên 30/06/2000 Nữ 8
167 24203216676 Nguyễn Thị Vân 28/09/2000 Nữ 8
168 24207200479 Bùi Thị Hải Vân 16/07/2000 Nữ 0
169 24203102252 Trần Thị Tường Vi 13/06/2000 Nữ 9
170 23208610581 Nguyễn Thị Tuyết Vy 15/05/1999 Nữ 9
171 24203215495 Hồ Thảo Vy 12/7/2000 Nữ 8
172 2321714505 Trần Chí Vỹ 24/09/1999 Nam 0
173 24203208406 Hà Thị Thiều Xinh 36680 Nữ 8
174 2320724585 Nguyễn Thị Huỳnh Ý 36469 Nữ 0
175 24203215453 Bùi Thị Ngọc Yến 36651 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020