Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/09/2019 08:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


Nơi công bố điểm bài 6.

Sinh viên xem và phản hôi thông tin như nguồn đăng ở lớp học-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm Bài 6
1 24205107466 Trần Thị Hồng Ân 2/3/2000 Nữ 6
2 24205100782 Nguyễn Thị Vân Anh 3/10/2000 Nữ 6
3 24205105256 Bùi Thị Xuân Anh 20/05/2000 Nữ 0
4 24205115825 Võ Thị Kim Anh 22/12/2000 Nữ 7
5 24205100278 Phạm Quỳnh Nhật Ánh 29/09/2000 Nữ 0
6 23218612493 Phan Tiến Bảo 20/04/1997 Nam 0
7 24205108855 Huỳnh Thị Ngọc Bích 28/03/2000 Nữ 8
8 24205101989 Phạm Tú Bình 8/12/2000 Nữ 7
9 2221125586 Nguyễn Lý Thiên Bửu 28/11/1998 Nam 0
10 24205106922 Huỳnh Thị Ánh Chi 25/08/2000 Nữ 7
11 24205105175 Huỳnh Thị Bích Chiểu 24/07/2000 Nữ 8
12 24215100496 Nguyễn Trường Đạt 9/9/1999 Nam 7
13 24205116346 Lê Xuân Đến 30/10/2000 Nữ 0
14 24205100931 Nguyễn Thị Diễm 36861 Nữ 8
15 24205116048 Lê Quỳnh Diễm 15/02/2000 Nữ 8
16 24208606261 Nguyễn Thị Bích Diễm 36414 Nữ 6
17 2320714510 Nguyễn Thị Thanh Diệu 27/12/1999 Nữ 0
18 24215104464 Phạm Văn Vang Đô 8/2/2000 Nam 0
19 24215104693 Trần Đào Thảo Đức 27/02/2000 Nam 7
20 2221128422 Huỳnh Tấn Dũng 35800 Nam 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


31 24205102170 Hà Thị Thúy Hằng 29/11/2000 Nữ 7
32 24205106805 Đặng Thị Hằng 15/12/2000 Nữ 0
33 24205107019 Hứa Thị Thúy Hằng 16/05/2000 Nữ 7
34 24205109965 Lê Thị Minh Hằng 36565 Nữ 7
35 24205105186 Ngô Thị Hồng Hạnh 24/06/2000 Nữ 8
36 24205107677 Lê Thị Hồng Hạnh 36562 Nữ 6
37 24205110081 Trương Thị Mỹ Hạnh 36807 Nữ 0
38 24205107545 Mai Thị Hào 2/4/2000 Nữ 7
39 24205100901 Thái Thị Hiền 36528 Nữ 7
40 24205110102 Lê Mai Hoa 28/02/2000 Nữ 7
41 24205110112 Phan Thị Thùy Hoa 17/08/2000 Nữ 8
42 23207110125 Nguyễn Thị Như Hoà 24/02/1999 Nữ 8
43 24205110145 Võ Phạm Xuân Hòa 36590 Nữ 5
44 2321434186 Nguyễn Minh Hoàn 36223 Nam 0
45 2321716512 Trương Phụng Hoàng 15/04/1999 Nam 0
46 24205104493 Tạ Thị Mỹ Hoàng 36716 Nữ 5
47 24207216586 Nguyễn Thị Hoàng 36565 Nữ 8
48 23212410944 Nguyễn Hưng 26/05/1999 Nam 0
49 24205108174 Phạm Thị Thanh Hương 36531 Nữ 7
50 2321122721 Nguyễn Hữu Huy 29/10/1998 Nam 8
51 2321711260 Nguyễn Cảnh Hoàng Huy 9/5/1999 Nam 7
52 24205100342 Hoàng Thị Thanh Huyền 18/09/2000 Nữ 7
53 24205102933 Đỗ Thị Diệu Huyền 22/10/2000 Nữ 7
54 24205102977 Võ Thị Ngọc Huyền 24/12/1999 Nữ 7
55 24205115269 Nguyễn Thị Thảo Huyền 36714 Nữ 7
56 24205115539 Trương Thị Ngọc Huyền 19/06/2000 Nữ 7
57 24215106685 Trần Hoàng Khanh 26/02/2000 Nam 7
58 23213210639 Nguyễn Quốc Khánh 5/1/1999 Nam 8
59 2321431826 Trần Nguyên Khánh 20/06/1999 Nam 0
60 24205110638 Võ Thị Anh Khánh 25/10/2000 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


61 2321719852 Nguyễn Anh Khiêm 16/02/1999 Nam 6
62 2320125080 Đinh Thị Vân Kiều 30/12/1999 Nữ 7
63 24205105877 Cao Thúy Kiều 15/03/2000 Nữ 7
64 24205115925 Nguyễn Lê Hoàng Kiều 18/10/1999 Nữ 7
65 24205102239 Hoàng Thanh Lam 18/11/2000 Nữ 7
66 2321615338 Võ Thanh Lâm 26/02/1999 Nam 0
67 24205110819 Đỗ Thị Quỳnh Lâm 36562 Nữ 8
68 2320665356 Đoàn Thị Kim Liên 27/01/1999 Nữ 0
69 24205100050 Lê Thị Liên 36469 Nữ 8
70 24205104471 Huỳnh Thị Liên 27/04/2000 Nữ 8
71 24205102588 Trần Thị Thùy Linh 3/4/2000 Nữ 0
72 24205104325 Vũ Phương Linh 24/07/2000 Nữ 8
73 24205110957 Lê Khánh Linh 21/02/2000 Nữ 8
74 2321714519 Tôn Thất Huỳnh Long 29/03/1999 Nam 7
75 24205106883 Đinh Thị Quỳnh Lưu 20/03/2000 Nữ 6
76 24205102667 Ngô Thị Kiều Mi 36656 Nữ 7
77 24205116023 Ngô Thị Miền 28/03/2000 Nữ 8
78 24205104275 Trương Thị Hoàng My 5/11/2000 Nữ 6
79 24205105764 Lương Thanh Cát My 36781 Nữ 8
80 24205111478 Phạm Trà My 28/06/2000 Nữ 7
81 24215111532 Phạm Giang Nam 23/05/2000 Nam 7
82 24205103785 Nguyễn Thị Nga 12/3/2000 Nữ 8
83 24205103963 Lê Thị Thanh Nga 36617 Nữ 7
84 24205101523 Phan Thị Ngân 17/05/2000 Nữ 7
85 24205111620 Nguyễn Thị Bảo Ngân 31/07/2000 Nữ 0
86 2320311755 Trần Thị Kim Ngận 36163 Nữ 8
87 24205102849 Hồ Thị Kim Ngọc 15/07/2000 Nữ 7
88 24205105238 Trần Hoàng Phương Ngọc 5/11/2000 Nữ 7
89 24205111726 Nguyễn Trương Hoàng Ngọc 26/11/2000 Nữ 7
90 24205115538 Nguyễn Lê Ngọc 16/12/2000 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


91 24207206660 Đặng Bảo Ngọc 5/1/2000 Nữ 8
92 24205105884 Bùi Thảo Nguyên 24/01/2000 Nữ 8
93 24205116565 Bùi Thị Minh Nguyệt 21/03/2000 Nữ 8
94 2221532395 Trần Minh Nhật 16/05/1998 Nam 7
95 24211205739 Lê Qúy Nhật 23/10/2000 Nam 0
96 24205101655 Phạm Kiều Nhi 16/07/2000 Nữ 9
97 24205104511 Nguyễn Thị Phúc Nhi 36746 Nữ 6
98 24205105987 Trần Thị Nhi 2/3/2000 Nữ 8
99 24205116166 Phạm Thị Yến Nhi 21/05/2000 Nữ 0
100 24208704445 Từ Thị Yến Nhi 27/04/2000 Nữ 0
101 24205102512 Ngô Thị Quỳnh Như 29/08/2000 Nữ 8
102 23207110264 Trương Thị Mỹ Nhung 25/01/1999 206284805 8
103 24205101479 Đào Thị Nhung 36838 Nữ 8
104 24205100664 Lương Huỳnh Ny 21/05/2000 Nữ 8
105 24205100554 Lê Thị Oanh 16/02/2000 Nữ 0
106 24205102019 Đinh Thị Ngọc Oanh 25/11/2000 Nữ 8
107 24205116550 Nguyễn Thị Kiều Oanh 36719 Nữ 8
108 24215112298 Đoàn Trần Xuân Phát 19/05/2000 Nam 8
109 24205102058 Hoàng Thị Minh Phụng 14/06/2000 Nữ 8
110 2121116361 Lê Thanh Phước 13/10/1997 Nam 8
111 24205100974 Trần Thị Trúc Phương 28/06/1999 Nữ 8
112 24205107422 Hồng Thị Minh Phượng 10/1/1999 Nữ 0
113 2221247938 Trương Thế Quang 35370 Nam 0
114 24215102529 Trần Lưu Quý 36526 Nữ 8
115 24205100551 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 14/11/2000 Nữ 8
116 24205100606 Nguyễn Như Quỳnh 22/02/2000 Nữ 8
117 24205103946 Huỳnh Thị Diễm Quỳnh 23/09/2000 Nữ 9
118 24205104417 Dương Thị Như Quỳnh 25/10/2000 Nữ 8
119 24205104672 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 36836 Nữ 8
120 24205112633 Đinh Thụy Diễm Quỳnh 36870 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


121 24205115227 Nguyễn Như Sa 20/08/2000 Nữ 0
122 24211615540 Phan Xuân Sơn 29/07/2000 Nam 7
123 2221123625 Trương Văn Tam 36046 Nam 0
124 24205113152 Trương Thị Hồng Thắm 18/08/2000 Nữ 8
125 2321724571 Phan Thành Thắng 29/06/1999 Nam 0
126 2321214278 Trần Đức Công Thành 13/04/1999 Nam 0
127 2320321370 Trương Thiên Thảo 36467 Nữ 8
128 24205104624 Phan Thị Hương Thảo 1/1/2000 Nữ 0
129 24205113224 Hồng Thị Thảo 36592 Nữ 6
130 24205115979 Hoàng Thị Thảo 36747 Nữ 8
131 24207213337 Trần Thị Thu Thảo 9/5/2000 Nữ 8
132 2321121684 Võ Văn Thật 4/9/1999 Nam 7
133 2321724573 Huỳnh Ngọc Thịnh 29/08/1999 Nam 0
134 24205108474 Trần Nguyễn Anh Thư 23/11/2000 Nữ 8
135 24215107429 Nguyễn Hồng Thương 36617 Nữ 9
136 24205103764 Lê Ngọc Thùy 28/08/2000 Nữ 0
137 24202607026 Nguyễn Thị Thanh Trà 25/01/2000 Nữ 8
138 2221125739 Đoàn Nguyên Trãi 8/7/1998 Nam 7
139 24205100532 Lê Mai Huyền Trâm 30/06/2000 Nữ 0
140 24205104444 Trịnh Ngọc Trâm 23/10/2000 Nữ 9
141 24205102689 Bùi Thị Thùy Trang 26/08/2000 Nữ 8
142 24205103847 Hoàng Huyền Trang 7/12/2000 Nữ 0
143 24205104506 Nguyễn Nguyệt Trang 25/02/2000 Nữ 0
144 24205104556 Trần Thị Minh Trang 15/10/2000 Nữ 9
145 24205113966 Trần Thị Huyền Trang 26/06/2000 Nữ 8
146 24205115660 Hoàng Thị Thùy Trang 36588 Nữ 7
147 24205114200 Phạm Nguyễn Phương Triều 17/07/2000 Nữ 8
148 24205105785 Văn Thị Trinh 26/03/2000 Nữ 9
149 24202603582 Lê Nguyễn Phương Trúc 36593 Nữ 8
150 2321213255 Ngô Văn Trung 19/02/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
12/09/2019 08:09 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100E (HK1, 19-20)


151 24205114259 Huỳnh Thị Ngọc Trưng 24/08/2000 Nữ 8
152 2321723145 Huỳnh 29/07/1999 Nam 0
153 24215114357 Phan Đức Anh Tuấn 27/03/2000 Nam 8
154 24205207462 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 36715 Nữ 8
155 2320322962 Bùi Hoàng Bảo Uyên 36380 Nữ 8
156 24205107632 Hoàng Thị Thu Uyên 36557 Nữ 8
157 24205116277 Trần Tố Uyên 23/10/2000 Nữ 8
158 24207201322 Trương Trần Nhã Uyên 2/11/2000 Nữ 8
159 24205114610 Nguyễn Thị Thảo Vân 36688 Nữ 8
160 2321723648 Trương Đình Vĩnh 24/11/1999 Nam 8
161 24205105534 Võ Dương Vy 17/07/2000 Nữ 8
162 24205105617 Lê Kim Vy 25/03/2000 Nữ 8
163 24205116225 Nguyễn Ngọc Tường Vy 30/10/2000 Nữ 8
164 24215108460 Lê Nguyễn Hoàng Vy 36835 Nam 0
165 24205108028 Trương Bảo Yến 24/08/2000 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020