Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/03/2019 15:03 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


Cung cấp điểm bài 6 PPL.

Sinh viên phản hồi về theo địa chỉ đã công bố.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 15:03 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6
1 2120713720 Nguyễn Trúc Phương Anh 8/12/1997 Nữ 0
2 2320319767 Trần Thị Quế Anh 16/07/1999 Nữ 6
3 2320377874 Phùng Thị Phương Anh 25/10/1999 Nữ 8
4 23207111646 Hồ Thị Vân Anh 24/08/1999 Nữ 9
5 23207112038 Nguyễn Thị Trâm Anh 10/9/1999 Nữ 6
6 23218612472 Nguyễn Đức Anh 9/3/1999 Nam 7
7 2320324645 Lê Hằng Nguyệt Ánh 25/09/1999 Nữ 0
8 2320860343 Lê Thị Kim Ánh 7/11/1999 Nữ 6
9 2321223942 Nguyễn Hải Biên 28/03/1999 Nam 0
10 2121114150 Nguyễn Văn Bun 28/08/1996 Nam 0
11 2321158418 Cao Ngọc Châu 8/3/1999 Nam 0
12 23217212526 Huỳnh Ngọc Châu 14/01/1997 Nam 0
13 24205107038 Hoàng Thị Kim Chi 18/08/2000 Nữ 6
14 2321121811 Phạm Văn Chung 14/07/1999 Nam 7
15 2321725067 Đặng Quang Đại 15/09/1999 Nam 0
16 2321115042 Lương Phan Thành Đạt 24/09/1999 Nam 0
17 2321242818 Nguyễn Tuấn Đạt 9/11/1999 Nam 0
18 2321716753 Võ Thành Đạt 22/03/1999 Nam 0
19 2320862928 Vũ Thị Ngọc Diễm 2/3/1999 Nữ 9
20 2320721593 Nguyễn Xuân Diệu 1/9/1999 3.01E+10 2
21 2321129978 Huỳnh Nguyên Doãn 19/03/1999 Nam 8
22 24205100047 Huỳnh Đăng Thục Đoan 30/06/1999 Nữ 4
23 2121114067 Nguyễn Huỳnh Đức 19/07/1997 Nam 7
24 2321118033 Nguyễn Huy Đức 3/7/1999 Nam 0
25 2321118084 Nguyễn Tấn Đức 28/03/1998 Nam 0
26 2321123773 Trần Viết Minh Đức 24/10/1999 Nam 0
27 2321249791 Hoàng Anh Đức 20/11/1999 Nam 0
28 2320711613 Lê Lương Uyên Dung 16/08/1999 Nữ 0
29 2320861801 Phan Thùy Dương 9/8/1999 Nữ 6
30 23216610458 Trương Đại Dương 26/05/1995 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 15:03 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


31 2320713550 Bùi Thị Trường Giang 20/02/1999 Nữ 6
32 2320716518 Phạm Thanh Giang 27/02/1999 Nữ 6
33 2320864619 Nguyễn Hoàng Lam Giang 6/2/1999 Nữ 6
34 2320377787 Buôn Krông H Lệ 9/8/1999 Nữ 0
35 2321122012 Trần Văn 15/08/1999 Nam 5
36 2321629950 Trần Quốc 1/1/1995 Nam 5
37 2321212483 Nguyễn Ngọc Hải 1/5/1998 Nam 0
38 2320123197 Hoàng Gia Bảo Hân 26/06/1999 Nữ 6
39 2321123213 Tô Trường Hân 18/08/1999 Nam 8
40 2320710555 Nguyễn Nhật Hằng 19/08/1999 Nữ 9
41 23207110088 Nguyễn Thị Thanh Hằng 29/09/1999 Nữ 5
42 2320716665 Zơ Râm Nguyễn Minh Hằng 25/01/1999 Nữ 0
43 23202412393 Võ Thị Hồng Hạnh 16/07/1999 Nữ 9
44 23217210351 Trần Anh Hào 14/09/1999 Nam 0
45 2321716485 Trần Minh Hậu 21/10/1999 Nam 0
46 2320714932 Hồ Thị Phước Hiền 27/03/1999 Nữ 0
47 2321122470 Lê Trung Hiếu 18/10/1999 Nam 0
48 2320862931 Đinh Thị Phú Hoa 21/10/1999 Nữ 8
49 23207110125 Nguyễn Thị Như Hoà 24/02/1999 Nữ 0
50 2321124728 Võ Văn Hòa 16/11/1999 Nam 0
51 2321860879 Phạm Việt Hoài 11/12/1999 Nam 0
52 24205107822 Phan Thị Thu Hoài 2/1/2000 Nữ 6
53 2320245383 Võ Thị Kim Hoàng 10/2/1999 Nữ 0
54 23208610352 Võ Thị Minh Hoàng 3/3/1999 Nữ 4
55 2321253072 Lê Minh Hoàng 8/8/1999 Nam 0
56 2321432556 Võ Thanh Hoàng 9/8/1999 Nam 6
57 23216112929 Nguyễn Việt Hoàng 19/07/1999 Nam 0
58 2320716872 Lê Thị Lệ Hồng 15/01/1999 Nữ 0
59 23217111233 Nguyễn Việt Hùng 2/9/1999 Nam 0
60 23203211608 Nguyễn Việt Hưng 2/8/1999 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 15:03 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


61 2320315793 Dương Thị Thúy Hường 14/06/1999 Nữ 0
62 2321118109 Trần Đình Huy 27/11/1999 Nam 6
63 2321124729 Nguyễn Quang Huy 6/5/1999 Nam 5
64 2321320711 Lê Quang Huy 24/02/1999 Nam 5
65 2321323352 Nguyễn Quang Minh Huy 11/7/1999 Nam 8
66 2321712859 Lý Đăng Huy 9/8/1999 Nam 6
67 2321714515 Nguyễn Ngọc Gia Huy 3/4/1999 Nam 0
68 2321717221 Hà Văn Huy 2/11/1999 Nam 0
69 23218611951 Nguyễn Ngọc Huy 7/11/1999 Nam 5
70 2220217542 Ngô Thị Khánh Huyền 30/07/1998 Nữ 0
71 2320716907 Phạm Thị Minh Huyền 1/12/1999 Nữ 4
72 2320860762 Lê Thị Khánh Huyền 6/4/1999 Nữ 8
73 2221125785 Nguyễn Đình Khanh 1/1/1998 Nam 3
74 2320713314 Tạ Kim Khánh 20/04/1999 Nữ 0
75 2321712643 Nguyễn Phước Khánh 15/06/1999 Nam 0
76 2321865278 Nguyễn Khắc Khánh 11/1/1999 Nam 9
77 2321173411 Trương Nhất Bách Khoa 20/02/1999 Nam 0
78 2321158347 Nguyễn Trung Kiên 4/1/1999 Nam 9
79 2321242201 Lê Hữu Huỳnh Hiếu Kiên 5/1/1999 Nam 5
80 2320717208 Vũ Thị Thuỳ Lam 28/12/1998 Nữ 0
81 2321123217 Nguyễn Tùng Lâm 14/01/1999 Nam 0
82 23202112920 Bùi Thị Thùy Linh 20/03/1999 Nữ 0
83 2320315568 Nguyễn Thị Mỹ Linh 24/04/1999 Nữ 0
84 2321122473 Võ Thành Lộc 25/03/1999 Nam 6
85 2321124963 Phùng Hoàng Phú Lộc 5/11/1999 Nam 6
86 2320377834 Nguyễn Thị Hoài Lợi 4/6/1999 Nữ 0
87 2321123705 Nguyễn Đắc Lợi 15/04/1999 Nam 5
88 2321118283 Nguyễn Giang Phương Long 25/04/1999 Nam 5
89 2320713096 Phạm Thị Hương Ly 5/7/1999 Nữ 9
90 23207210278 Nguyễn Thảo Ly 12/4/1999 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 16:03 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


91 2321869985 Lê Công 16/06/1999 Nam 6
92 2320211369 Ngô Thị Mến 12/12/1999 Nữ 6
93 2320315752 Nguyễn Thị Diệu Minh 4/1/1999 Nữ 9
94 2321118183 Nguyễn Đức Minh 27/07/1998 Nam 0
95 2320315631 Phạm Hoàng Tiểu My 25/05/1999 Nữ 8
96 2320244759 Trần Xuân Mỹ 27/11/1999 Nữ 0
97 2321118287 Nguyễn Nhất Nam 14/10/1998 Nam 0
98 2321129658 Lê Hoài Nam 27/03/1999 Nam 6
99 2321216174 Lê Xuân Nhật Nam 20/05/1999 Nam 7
100 23202410009 Nguyễn Thị Thanh Nga 15/11/1999 Nữ 6
101 2320377643 Trần Thị Kim Ngân 23/05/1999 Nữ 6
102 2320710449 Văn Thị Kim Ngân 30/01/1999 Nữ 6
103 2320715218 Phạm Nhật Ngân 6/9/1999 Nữ 0
104 2321244926 Huỳnh Quang Nghĩa 12/4/1999 Nam 0
105 2320714778 Trần Hồng Ngọc 17/11/1999 Nữ 6
106 2320710539 Nguyễn Thị Tâm Nguyện 2/7/1999 Nữ 0
107 2320377877 Trần Minh Nguyệt 1/8/1999 Nữ 9
108 2320714873 Đỗ Thị Minh Nguyệt 7/3/1999 Nữ 6
109 2321329605 Nguyễn Quốc Nhân 4/10/1999 Nam 6
110 23217110399 Nguyễn Trường Nhân 20/01/1999 Nam 0
111 2120717449 Võ Thị Ý Nhi 13/01/1997 Nữ 6
112 23202112921 Lâm Quỳnh Nhi 13/06/1999 Nữ 0
113 2320254838 Hồ Lê Uyễn Nhi 16/10/1999 Nữ 0
114 23203411224 Trần Thị Yến Nhi 28/02/1999 Nữ 0
115 2320514213 Lê Thị Ái Nhi 3/4/1999 Nữ 6
116 2320713102 Trần Thị Nhi 3/12/1999 Nữ 0
117 2320716638 Trần Thị Yến Nhi 27/11/1999 Nữ 0
118 2320716741 Trần Thị Tuyết Nhi 6/12/1999 Nữ 9
119 2320713288 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhiên 27/08/1999 Nữ 0
120 24202615343 Võ Thị Tố Nhiên 11/5/2000 Nữ 9

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 16:03 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


121 23202411451 Lưu Nguyễn Quỳnh Như 5/2/1999 Nữ 6
122 24205105113 Nguyễn Thị Quỳnh Như 24/10/2000 Nữ 6
123 2320311355 Trương Hồng Nhung 27/11/1999 Nữ 0
124 2321724886 Huỳnh Hoàng Nin 4/12/1999 Nam 0
125 2320377883 Ngô Thị Kiều Oanh 13/05/1999 Nữ 9
126 23207111956 Lê Quỳnh Oanh 21/11/1999 Nữ 6
127 2321118087 Trần Ngọc Phong 11/3/1998 Nam 6
128 2321158326 Lê Hồng Phong 8/1/1999 Nam 6
129 2321129699 Đinh Ngọc Phú 15/01/1999 Nam 6
130 2121866190 Lê Văn Phúc 24/01/1996 Nam 0
131 2321123783 Hoàng Văn Phước 23/08/1999 Nam 6
132 2320315831 Trịnh Thị Trúc Phương 25/07/1999 Nữ 6
133 2320377814 Nguyễn Thị Thanh Phương 25/09/1999 Nữ 0
134 23207111853 La Quý Phương 4/9/1999 Nữ 6
135 2320713106 Nguyễn Thị Hồng Phương 3/11/1999 Nữ 0
136 2320716749 Phạm Thị Thu Phương 29/06/1999 Nữ 6
137 2320721830 Nguyễn Thị Phương 1/11/1999 Nữ 5
138 24202508395 Bùi Thị Như Phương 9/4/2000 Nữ 8
139 2321160838 Văn Quý Quang 29/03/1999 Nam 0
140 2321714459 Thái Quốc Quang 8/9/1999 Nam 6
141 23212510584 Nguyễn Hữu Quốc 4/8/1999 Nam 5
142 23217110529 Trần Văn Việt Quốc 21/12/1999 Nam 0
143 2320315754 Trần Lê Thảo Quyên 25/01/1999 Nữ 0
144 2320371488 Nguyễn Phượng Quyên 28/07/1999 Nữ 0
145 2320719851 Trần Hữu Ngọc Quỳnh 10/10/1999 Nữ 0
146 2320713584 Nguyễn Thị 13/06/1999 Nữ 8
147 2321163227 Phan Thanh Sơn 11/5/1999 Nam 0
148 2321315582 Trần Dương Duy Sơn 6/10/1999 Nam 4
149 2321663449 Nguyễn Hồng Sơn 10/4/1999 Nam 5
150 23211210347 Lê Đức Tài 1/5/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 16:03 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


151 23203510473 Trần Thị Thu Tâm 16/09/1999 Nữ 8
152 2321158368 Nguyễn Thành Tân 6/6/1999 Nam 6
153 2321163416 Bùi Tá Tân 17/02/1999 212581419 6
154 2321223945 Nguyễn Châu Nhật Tân 12/9/1999 Nam 6
155 2321121620 Ngô Hữu Quốc Thắng 13/04/1999 Nam 0
156 2321158340 Võ Quang Thắng 27/10/1999 Nam 5
157 2320862405 Lương Đoàn Thanh Thanh 14/02/1999 Nữ 9
158 2321120912 Trương Đức Hà Thanh 13/02/1999 Nam 5
159 2321262630 Đinh Nguyễn Ngọc Thanh 30/09/1999 Nam 0
160 2221868847 Nguyễn Đình Thành 29/05/1998 Nam 0
161 2321713293 Nguyễn Đăng Thành 20/05/1999 Nam 0
162 2321315824 Võ Đức Thạnh 30/06/1999 Nam 0
163 2220259232 Lê Thu Thảo 9/1/1998 Nữ 0
164 2320257495 Nguyễn Lê Phương Thảo 9/5/1999 Nữ 0
165 23203211663 Hà Thị Thu Thảo 25/02/1999 Nữ 0
166 2320710738 Nguyễn Phạm Thạch Thảo 4/5/1999 Nữ 0
167 23207110126 Trần Đoàn Phương Thảo 11/3/1999 Nữ 9
168 23207111210 Bùi Thị Phương Thảo 20/04/1999 Nữ 0
169 24205106980 Trần Thị Phương Thảo 15/06/2000 Nữ 6
170 2321118049 Trần Đình Thiện 17/04/1998 Nam 6
171 23211611284 Lê Phú Thiện 15/03/1998 Nam 5
172 2321711727 Nguyễn Đăng Thiện 24/08/1996 Nam 0
173 2321118102 Dương Lê Đức Thịnh 17/03/1999 Nam 0
174 2321124143 Trần Viết Bá Thịnh 2/6/1999 Nam 8
175 2321729757 Trần Viết Thời 28/06/1999 Nam 4
176 2320715012 Nguyễn Anh Thư 5/8/1999 Nữ 9
177 2320716572 Võ Thị Hoài Thư 12/6/1999 Nữ 6
178 24205100890 Hoàng Thị Ngọc Thư 9/2/2000 Nữ 0
179 2321123399 Đặng Quang Thuận 15/01/1999 Nam 6
180 2321158393 Nguyễn Hà Minh Thuận 12/8/1999 Nam 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
22/03/2019 16:03 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 17-18)


181 23218611355 Lê Văn Thuận 6/2/1999 Nam 0
182 2320223508 Trịnh Minh Thương 3/11/1999 Nữ 6
183 23203211300 Cao Thị Hoài Thương 28/11/1999 Nữ 0
184 2320864054 Hồ Nguyễn Hoài Thương 1/4/1999 Nữ 8
185 2320377742 Trần Thị Thanh Thúy 2/11/1999 Nữ 6
186 2320262632 Hoàng Thị Như Thủy 23/05/1999 Nữ 5
187 2220869130 Huỳnh Vũ Hà Tiên 22/03/1998 Nữ 8
188 2320212609 Nguyễn Thủy Tiên 11/5/1999 Nữ 0
189 24205100913 Huỳnh Thủy Tiên 16/01/2000 Nữ 6
190 2320710348 Nguyễn Thị Gẩm Tin 6/1/1999 Nữ 6
191 23211210167 Phạm Văn Tín 20/09/1999 Nam 0
192 2120257257 Lê Minh Tính 26/06/1997 Nữ 0
193 23202510600 Nguyễn Thị Tình 10/6/1999 Nữ 0
194 2321864627 Trần Hữu Toàn 23/10/1998 Nam 8
195 24205107220 Nguyễn Thị Trà 19/05/2000 Nữ 0
196 23201210942 Trần Thị Thùy Trân 19/04/1999 Nữ 5
197 23201211795 Trần Thị Huyền Trang 4/1/1999 Nữ 8
198 2320320816 Bùi Thị Thùy Trang 17/02/1999 Nữ 6
199 2320329759 Lê Thị Thu Trang 20/11/1999 Nữ 0
200 2320712657 Lê Trần Xuân Trang 11/7/1999 Nữ 0
201 23203111932 Nguyễn Thị Kiều Trinh 1/9/1999 Nữ 8
202 2320714489 Hồ Thị Hồng Trinh 8/12/1999 Nữ 8
203 2320714944 Huỳnh Thị Tố Trinh 8/9/1999 Nữ 0
204 2320344609 Huỳnh Lê Ngọc Trúc 27/08/1999 Nữ 0
205 2321118026 Đặng Quang Trung 6/10/1999 Nam 0
206 2321244925 Võ Duy Trung 31/10/1999 Nam 0
207 2321377863 Nguyễn Quang Trung 22/10/1999 Nam 0
208 2321121321 Đoàn Kim Tuấn 21/10/1999 Nam 5
209 2321862690 Trần Thanh Tuấn 15/07/1997 Nam 0
210 2321714010 Phạm Đức Tùng 24/01/1999 Nam 6
211 2320124148 Nguyễn Hồ Diễm Uyên 7/5/1999 Nữ 5
212 23203112922 Phan Lê Bảo Uyên 29/01/1999 Nữ 6
213 23207111309 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 17/12/1999 Nữ 0
214 2320715016 Ngô Thị Mỹ Uyên 16/08/1999 Nữ 6
215 2320715241 Lê Phương Uyên 25/07/1999 Nữ 0
216 2320864629 Nguyễn Đỗ Thục Uyên 7/8/1999 Nữ 0
217 23213211867 Nguyễn Khánh Văn 5/10/1998 Nam 0
218 2320315625 Phạm Hà Vi 25/05/1999 Nữ 6
219 2321158425 Huỳnh Minh 2/11/1999 Nam 0
220 2321723648 Trương Đình Vĩnh 24/11/1999 Nam 0
221 2321124126 Nguyễn Văn Anh 8/8/1999 Nam 7
222 23207110325 Phạm Thị Tường Vy 12/9/1999 Nữ 9
223 2320719926 Vương Kiều Vy 21/03/1999 Nữ 0
224 24202502592 Nguyễn Thị Tường Vy 25/02/2000 Nữ 9
225 2320714539 Phạm Thị Ngọc Ý 26/02/1999 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022