Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/01/2019 10:01 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


Là nơi công bố điểm bài 6. 
Sinh viên xem điểm phản hồi theo kênh đã công bố trước lớp.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh QQ Bài 6
1 24217105565 Đặng Văn An 12/8/2000 Quảng Nam 6
2 24207201929 Nguyễn Viết Bảo Ân 26/02/2000 Lâm Đồng 8
3 24207100705 Trần Nhã Kỳ Anh 1/10/2000 Gia Lai 7
4 24207101413 Trần Thị Phương Anh 2/1/2000 Đắk Lắk 7
5 24207102518 Lê Thị Kim Anh 28/10/2000 Quảng Nam 8
6 24207104171 Đặng Thị Lan Anh 1/1/2000 Hà Tĩnh 6
7 24207104219 Hồ Thị Lan Anh 19/12/2000 Đà Nẵng 7
8 24207104301 Võ Thị Lan Anh 8/9/2000 Đà Nẵng 6
9 24207106891 Lê Thị Kiều Anh 26/08/2000 Đà Nẵng 7
10 24207116877 Nguyễn Phương Anh 18/07/2000 Nam Định 8
11 24217115843 Bùi Quang Anh 4/1/2000 Đà Nẵng 8
12 24207102457 Võ Thị Như Ánh 15/06/2000 Đà Nẵng 6
13 24207104270 Huỳnh Ngọc Ánh 2/4/2000 Quảng Nam 7
14 24207107312 Hà Thị Ngọc Ánh 1/2/2000 Quảng Nam 7
15 24207206599 Lê Thị Ngọc Ánh 26/01/2000 Quảng Trị 7
16 24207116015 Nguyễn Thị Biển 4/5/2000 Hà Tĩnh 8
17 24217105685 Nguyễn Bình 26/10/1999 Quảng Nam 8
18 24217100984 Võ Văn Bộ 13/04/2000 Quảng Nam 8
19 24202615402 Trương Thị Cảnh 7/3/2000 Quảng Nam 8
20 24207103510 Nguyễn Minh Châu 28/03/2000 Đà Nẵng 7
21 24207116169 Nguyễn Thị Bảo Châu 15/08/2000 Bắc Ninh 6
22 24207102967 Lê Huỳnh Chi 22/01/2000 Gia Lai 7
23 24207100412 Nguyễn Thị Kim Cúc 1/6/2000 Bình Định 0
24 24217108509 Phan Huy Cường 8/11/2000 Nghệ An 6
25 24207104447 Nguyễn Đoàn Khánh Đan 16/08/2000 Đà Nẵng 7
26 24217100976 Hồ Mạnh Đạt 21/10/2000 Kon Tum 0
27 24217106697 Đỗ Thành Đạt 11/12/1999 Quảng Nam 6
28 24217108132 Đinh Tấn Đạt 14/02/1997 Quảng Bình 0
29 24217115299 Nguyễn Tấn Đạt 11/10/2000 Đà Nẵng 0
30 24217116139 Lê Quốc Đạt 10/6/1999 Đà Nẵng 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


31 24217116220 Đào Trọng Đạt 12/4/2000 Đà Nẵng 7
32 24217116778 Đỗ Thành Đạt 21/01/2000 Quảng Trị 0
33 24207105964 Lê Thị Thanh Diệu 21/03/2000 Quảng Nam 8
34 24217105869 Nguyễn Văn Trung Đức 28/06/2000 Quảng Nam 6
35 24217206067 Dương Công Đức 31/01/2000 Đà Nẵng 6
36 24207102311 Nguyễn Đình Phương Dung 1/3/2000 Quảng Trị 7
37 24207108424 Nguyễn Thị Dung 30/10/2000 Đắk Lắk 9
38 24207103952 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 16/01/2000 Đà Nẵng 7
39 24207106910 Trần Thị Mỹ Duyên 20/08/2000 Đà Nẵng 7
40 24207116411 Nguyễn Cẩm Duyên 27/10/2000 Quảng Nam 6
41 24217102339 Nguyễn Châu Mỹ Duyên 24/07/2000 Đà Nẵng 8
42 24207105293 H Guin Êban 11/10/2000 Đắk Lắk 0
43 24207100732 Phạm Thị Thu Giang 18/04/2000 Gia Lai 7
44 24207106065 Nguyễn Hoài Giang 15/12/2000 Đà Nẵng 7
45 24207115859 Lê Cẩm Giang 29/09/2000 Quảng Nam 5
46 24217100090 Phan Hoàng Giang 24/04/1999 Đà Nẵng 3
47 24207102876 Đỗ Ngọc Quỳnh Giao 27/03/2000 Đà Nẵng 7
48 24207104649 Nguyễn Võ Ngọc 12/8/2000 Đà Nẵng 7
49 24207106063 Vũ Thị Nhật Hạ 12/6/2000 Đà Nẵng 4
50 24217106195 Mạc Như Hải 5/1/2000 Đà Nẵng 7
51 24207205742 Trần Thị Hân 24/10/2000 Quảng Nam 8
52 24207103744 Nguyễn Thị Thanh Hằng 4/4/2000 Quảng Nam 8
53 24207104728 Vũ Thị Hằng 22/04/2000 Đà Nẵng 7
54 24207105839 Dương Thị Hằng 2/5/2000 Quảng Nam 8
55 24207216522 Phan Thị Hằng 31/03/2000 Quảng Nam 0
56 24207102981 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 20/02/2000 Quảng Nam 7
57 24207115465 Lê Thị Hồng Hạnh 7/4/2000 Phú Yên 3
58 24207115902 Huỳnh Thị Thu Hạnh 4/8/2000 Đà Nẵng 7
59 24207107179 Phan Thị Diễm Hậu 10/11/2000 Gia Lai 8
60 24207100921 Nguyễn Thị Thu Hiền 19/05/2000 Hồ Chí Minh 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


61 24207102991 Nguyễn Thị Diệu Hiền 12/4/2000 Quảng Nam 7
62 24207108231 Trần Thị Hiền 17/08/2000 Kon Tum 5
63 24207215502 Ngô Thị Thanh Hiền 7/8/2000 Đà Nẵng 8
64 24217107529 Huỳnh Ngọc Hiền 14/03/2000 Đà Nẵng 8
65 24207101142 Nguyễn Thị Ngọc Hiệp 20/06/2000 Quảng Nam 7
66 24207102335 Nguyễn Thị Ánh Hoa 7/9/2000 Quảng Nam 8
67 24207102816 Đặng Võ Thanh Hoa 21/07/2000 Quảng Nam 8
68 24207103551 Phạm Thị Diệu Hoa 20/03/2000 Đà Nẵng 4
69 24202100856 Nguyễn Thị Thanh Hoài 14/01/2000 Đắk Lắk 7
70 24217102809 Nguyễn Tấn Hoàng 15/09/2000 Đắk Lắk 8
71 24217203809 Trần Nhật Hoàng 30/09/2000 Thừa Thiên Huế 7
72 24217115086 Lê Văn Hợp 20/06/2000 Thừa Thiên Huế 5
73 24217104921 Nguyễn Đức Hùng 27/06/2000 Gia Lai 0
74 24217103557 Trần Phúc Hưng 24/09/2000 Quảng Nam 6
75 24207100733 Nguyễn Thu Hương 30/04/2000 Gia Lai 7
76 24207106691 Đỗ Thị Thu Hương 16/09/2000 Quảng Nam 6
77 24207108059 Đặng Thị Giáng Hương 4/2/2000 Quảng Nam 8
78 24212115532 Võ Như Huy 29/03/2000 Đà Nẵng 7
79 24217102149 Nguyễn Quang Huy 18/12/2000 Đà Nẵng 6
80 24217106138 Trần Phước Minh Huy 5/5/2000 Quảng Nam 6
81 24217106152 Nguyễn Duy Đức Huy 11/10/2000 Đà Nẵng 7
82 24217107932 Trần Công Huy 30/12/2000 Đà Nẵng 0
83 24217107951 Lê Đức Huy 1/11/2000 Quảng Nam 7
84 24207116762 Trương Thị Kiều Huyên 24/08/2000 Quảng Nam 0
85 24203101248 Nguyễn Phương Huyền 13/08/2000 Kon Tum 7
86 24207105812 Hoàng Khánh Huyền 23/07/2000 Quảng Bình 3
87 24207115282 Lê Ngọc Thanh Huyền 2/2/2000 Đà Nẵng 5
88 24207205335 Ngô Lê Vy Kha 7/12/2000 Đà Nẵng 6
89 24217103772 Bùi Thanh Khải 13/05/2000 Lâm Đồng 7
90 24217102262 Bùi Long Khang 24/10/2000 Đà Nẵng 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


91 24217103971 Vũ Văn Khỏe 6/6/1999 Thái Bình 1
92 24207104502 Lê Hoàng Bảo Khuyên 7/4/2000 Đà Nẵng 9
93 24207108024 Nguyễn Thị Thúy Kiều 9/10/2000 Quảng Nam 7
94 24207116320 Nguyễn Vân Kiều 13/04/2000 Quảng Nam 0
95 24207116747 Nguyễn Thị Ánh Kiều 26/05/2000 Đà Nẵng 6
96 24213203886 Đinh Ngọc Lâm 6/10/2000 Đà Nẵng 6
97 24207105297 Hoàng Thanh Lan 23/10/2000 Đắk Lắk 5
98 24207108202 Nguyễn Thị Hoàng Lan 23/04/2000 Quảng Bình 0
99 24207102452 Hồ Thị Thu Lệ 1/8/2000 Quảng Nam 8
100 24207106214 Trần Thi Mỹ Liên 19/10/2000 Đà Nẵng 7
101 24207107575 Lê Thị Kim Liên 4/6/2000 Quảng Trị 9
102 24207204815 Huỳnh Thị Bích Liên 24/07/2000 Đà Nẵng 7
103 24207104631 Huỳnh Thị Linh 13/07/2000 Quảng Nam 8
104 24207116189 Phạm Thị Thảo Linh 7/5/2000 Quảng Nam 6
105 24207202076 Trương Thị Linh 17/10/2000 Nghệ An 6
106 24211116823 Lê Quang Linh 17/08/1999 Quảng Ngãi 0
107 24217108580 Trần Vũ Lĩnh 6/5/2000 Quảng Nam 8
108 24207103545 Nguyễn Thị Thanh Loan 1/10/2000 Quảng Trị 6
109 24207105026 Nguyễn Thị Diệu Loan 14/03/2000 Quảng Bình 8
110 24207105174 Trương Thị Bích Loan 19/10/2000 Đà Nẵng 6
111 24207105825 Đỗ Thị Kim Loan 1/8/2000 Quảng Nam 7
112 24217105004 Trần Văn Lợi 20/07/2000 Gia Lai 7
113 24212105719 Nguyễn Thành Long 26/06/2000 Gia Lai 5
114 24217103864 Trần Phan Anh Long 1/11/2000 Đà Nẵng 5
115 24217104719 Chế Lữ Thăng Long 24/01/2000 Đà Nẵng 7
116 24217105122 Lê Đức Long 9/4/2000 Đà Nẵng 4
117 24217105166 Lương Thanh Long 3/2/2000 Đà Nẵng 7
118 24207116271 Nguyễn Thị Lựu 11/12/2000 Quảng Bình 6
119 24207103827 Ngô Thị Khánh Ly 7/3/2000 Quảng Nam 7
120 24207115497 Mai Thị Thu Ly 26/08/2000 Đà Nẵng 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


121 24207107418 Nguyễn Thị Hoài 10/7/2000 Quảng Nam 8
122 24217104337 Nguyễn Hoàng 6/1/2000 Đà Nẵng 7
123 24207102344 Lư Ngọc Mẫn 19/03/1998 Đà Nẵng 0
124 24207215514 Dương Thị Mận 27/02/2000 Quảng Nam 8
125 24207104407 Trần Thị Huyền Mi 30/08/2000 Đà Nẵng 7
126 24205115321 Nguyễn Hoàng Thảo My 27/06/2000 Đà Nẵng 7
127 24207101982 Nguyễn Nữ My 12/8/1999 Quảng Nam 7
128 24207103871 Hoàng Thị Trà My 20/07/2000 Quảng Bình 0
129 24207204366 Huỳnh Thị Hà My 27/09/2000 Quảng Nam 8
130 24217105542 Nguyễn Võ Hoàng Nam 6/8/2000 Đà Nẵng 0
131 24207102464 Cao Thiên Nga 17/12/2000 Quảng Nam 8
132 24207102745 Hán Võ Kim Ngân 15/11/2000 Đà Nẵng 8
133 24212200335 Hoàng Minh Nghĩa 16/11/2000 Bình Định 7
134 24203515456 Phạm Thị Ngọc 4/2/2000 Quảng Nam 6
135 24207101102 Hà Thị Mộng Ngọc 3/7/2000 Đắk Lắk 7
136 24207107256 Nguyễn Thị Như Ngọc 9/1/2000 Đà Nẵng 7
137 24207115646 Hoàng Thị Châu Ngọc 13/10/2000 Đà Nẵng 8
138 24207115919 Trà Nguyên Hồng Ngọc 12/8/1999 Quảng Bình 9
139 24207116724 Tống Bảo Ngọc 16/11/2000 Đà Nẵng 8
140 24207204310 Lê Nguyễn Thảo Nguyên 9/6/2000 Đà Nẵng 7
141 24217104923 Trần Xuân Nguyên 6/2/1999 Quảng Nam 0
142 24217115562 Phạm Hoàng Nguyên 14/08/2000 Đà Nẵng 6
143 24217116771 Trần Phước Nguyên 25/01/2000 Đà Nẵng 6
144 24207105898 Bùi Thị Thanh Nhàn 25/02/2000 Quảng Trị 8
145 24217104387 Lê Đình Nhân 17/04/2000 Đà Nẵng 0
146 24203106621 Trần Hoàng Nhi 21/11/2000 Quảng Trị 7
147 24207100071 Trương Thị Yến Nhi 15/03/1999 Quảng Nam 7
148 24207103752 Nguyễn Thị Nhi 20/10/2000 Gia Lai 7
149 24207103877 Trần Thị Uyển Nhi 22/03/2000 Đà Nẵng 5
150 24207107776 Hà Thục Nhi 24/09/2000 Đà Nẵng 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


151 24207115901 Nguyễn Thị Hoài Nhi 12/6/2000 Thừa Thiên Huế 8
152 24207116652 Nguyễn Thị Lệ Nhi 11/2/2000 Đà Nẵng 5
153 24207200247 Nguyễn Thị Thảo Nhi 31/01/2000 Thừa Thiên Huế 8
154 24207107008 Hà Nguyễn Quỳnh Như 2/4/2000 Quảng Nam 0
155 24207115112 Nguyễn Thị Quỳnh Như 17/09/2000 Đà Nẵng 0
156 24207103791 Trần Thị Thảo Nhung 12/2/2000 Gia Lai 0
157 24207115537 Nguyễn Thị Hồng Nhung 25/02/2000 Quảng Nam 8
158 24207100529 Võ Thị Mỹ Nương 13/06/2000 Quảng Ngãi 8
159 24217207937 Phan Quất Oai 18/12/1999 Quảng Nam 6
160 24207100558 Đỗ Thị Kiều Oanh 1/1/2000 Quảng Nam 8
161 24207100319 Tô Ánh Thuyên Phúc 13/09/2000 Bình Định 7
162 24217116008 Phan Lê Thiên Phước 24/06/2000 Thừa Thiên Huế 7
163 24203415223 Trương Ngọc Phương 10/9/2000 Quảng Nam 7
164 24207115235 Lê Thị Thanh Phương 15/03/2000 Đà Nẵng 8
165 24207115295 Nguyễn Phan Ngọc Phương 30/05/2000 Đà Nẵng 0
166 24207116881 Trần Thị Bích Phương 19/05/2000 Quảng Nam 0
167 24217101930 Phan Anh Quân 6/9/2000 Đà Nẵng 6
168 24217105215 Quách Ngọc Anh Quân 6/12/2000 Quảng Trị 5
169 24217107781 Nguyễn Lê Anh Quân 13/01/2000 Đà Nẵng 7
170 24217208467 Phan Tấn Quân 31/10/2000 Quảng Nam 5
171 24217105848 Nguyễn Đình Cao Quý 5/5/2000 Quảng Nam 5
172 24207116638 Võ Huỳnh Thảo Quyên 13/03/2000 Đà Nẵng 5
173 24207104370 Nguyễn Thị Như Quỳnh 1/9/2000 Quảng Nam 8
174 24207104701 Trương Thị Quỳnh 11/11/2000 Thanh Hóa 8
175 24207116305 Đoàn Mai Phương Quỳnh 20/08/2000 Quảng Nam 8
176 24207200561 Phạm Thị Thúy Quỳnh 16/02/2000 Gia Lai 8
177 24207215127 Nguyễn Diệu Quỳnh 12/1/2000 Đà Nẵng 7
178 24207107308 Phạm Thị Thu Sen 19/08/2000 Đà Nẵng 10
179 24217116839 Nguyễn Thái Sơn 31/08/1999 Đà Nẵng 0
180 24207116147 Nguyễn Thị Thu Sương 6/6/2000 Quảng Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


181 24217103618 Phan Xuân Sỹ 21/01/2000 Quảng Nam 6
182 24217101180 Ngô Tấn Tài 27/06/2000 Quảng Nam 7
183 24207102376 Trần Thị Thúy Tâm 24/10/2000 Quảng Nam 6
184 24207106224 Phạm Thị Thanh Tâm 14/06/2000 Đà Nẵng 8
185 24207107261 Hồ Xuân Tâm 16/02/2000 Đà Nẵng 8
186 24207216084 Huỳnh Thị Minh Tâm 15/12/2000 Nam Định 1
187 24217102127 Đinh Mạnh Tân 11/12/2000 Hà Tĩnh 8
188 24217103792 Trần Nhật Tân 18/10/2000 Phú Yên 8
189 24217105162 Võ Ngọc Tấn 6/9/2000 Đà Nẵng 7
190 24207115424 Nguyễn Thị Phương Thanh 21/08/2000 Quảng Nam 7
191 24207116066 Hoàng Thu Thanh 4/11/2000 Đà Nẵng 0
192 24217115243 Đào Văn Tố Thành 7/2/2000 Nghệ An 6
193 24217116064 Nguyễn Tiến Thành 15/12/1999 Đà Nẵng 6
194 24207108045 Trần Thị Thanh Thao 9/5/2000 Quảng Ngãi 8
195 24207104465 Lê Thị Phương Thảo 22/08/2000 Đà Nẵng 7
196 24207107156 Nguyễn Thị Thu Thảo 20/07/2000 Thừa Thiên Huế 9
197 24207108464 Lương Diệp Quỳnh Thảo 19/10/2000 Đà Nẵng 8
198 24207115930 Nguyễn Thị Mai Thảo 30/01/2000 Quảng Trị 9
199 24207116428 Bùi Ngọc Phương Thảo 24/12/2000 Đà Nẵng 0
200 24217103622 Phạm Đắc Thảo 20/11/2000 Quảng Nam 8
201 24217106153 Trần Phương Thảo 13/10/2000 Đà Nẵng 0
202 24217107980 Phan Phú Thiện 3/6/2000 Đà Nẵng 4
203 24217101493 Trương Văn Thoại 10/3/2000 Quảng Nam 5
204 24207104525 Nguyễn Trần Dạ Thư 31/10/2000 Đà Nẵng 8
205 24207104990 Đồng Thị Anh Thư 10/4/2000 Đà Nẵng 7
206 24207116215 Nguyễn Thị Thư 9/10/2000 Đà Nẵng 0
207 24207116422 Đoàn Lê Anh Thư 30/01/2000 Đà Nẵng 8
208 24217104190 Trần Thuận 6/8/2000 Đà Nẵng 5
209 24207102023 Võ Hoài Thương 2/2/2000 Bình Định 0
210 24207102791 Nguyễn Hoài Thương 8/2/2000 Nghệ An 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


211 24207105040 Nguyễn Hoài Thương 8/10/2000 Quảng Trị 9
212 24207116076 Nguyễn Lê Nghi Thường 24/11/2000 Đà Nẵng 0
213 24207101499 Huỳnh Thanh Thúy 30/05/2000 Quảng Ngãi 7
214 24207116410 Nguyễn Huỳnh Diễm Thúy 24/10/2000 Quảng Nam 7
215 24207116731 Lê Đan Thùy 1/1/1999 Đắk Nông 7
216 24207100374 Nguyễn Thị Thu Thủy 21/12/2000 Quảng Nam 0
217 24207115559 Hồ Thanh Thủy 10/6/2000 Đà Nẵng 7
218 24207116377 Nguyễn Thị Thu Thủy 10/1/2000 Đà Nẵng 0
219 24207105556 Nguyễn Thị Kim Thuyên 3/6/2000 Quảng Nam 7
220 24202404972 Nguyễn Thị Thủy Tiên 9/11/2000 Đà Nẵng 7
221 24217116412 Lê Đức Tính 5/1/1997 Đà Nẵng 7
222 24207104120 Phạm Thị Thanh Tịnh 5/9/2000 Đà Nẵng 9
223 24217204595 Võ Minh Toàn 17/07/2000 Đà Nẵng 8
224 24207115105 Phạm Thị Thùy Trâm 14/04/2000 Đà Nẵng 8
225 24207115542 Hồ Thị Phương Trâm 3/5/2000 Đà Nẵng 7
226 24207116030 Lê Thị Bích Trâm 10/11/2000 Đà Nẵng 0
227 24207101712 Phạm Ngọc Bảo Trân 20/10/2000 Phú Yên 9
228 24207102334 Nguyễn Tố Trân 18/09/2000 Đà Nẵng 0
229 24207100696 Huỳnh Thu Trang 25/03/2000 Bình Định 8
230 24207101245 Vũ Ngọc Hà Trang 30/11/2000 Đà Nẵng 6
231 24207101823 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 16/11/2000 Quảng Bình 8
232 24207102586 Đào Thị Thu Trang 18/12/2000 Bình Định 0
233 24207104107 Đào Thị Huyền Trang 4/6/2000 Đà Nẵng 0
234 24207105786 Phạm Thị Như Trang 26/06/2000 Quảng Nam 7
235 24207105811 Hoàng Thùy Trang 22/08/2000 Quảng Bình 0
236 24207106990 Nguyễn Thị Trang 25/02/2000 Quảng Nam 8
237 24207201724 Trần Kim Bích Trang 9/6/2000 Quảng Nam 8
238 24207216458 Nguyễn Thị Thu Trang 20/04/2000 Nam Định 7
239 24217106213 Phan Lê Trí 19/08/2000 Đà Nẵng 6
240 24217106856 Nguyễn Đình Trí 15/07/2000 Đà Nẵng 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
15/01/2019 10:01 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100Y (HK1, 18-19)


241 24207101916 Phạm Huỳnh Huyền Trinh 3/6/2000 Khánh Hòa 0
242 24207102881 Bùi Thục Trinh 4/2/2000 Đà Nẵng 8
243 24207106024 Trương Thị Kiều Trinh 14/06/2000 Quảng Trị 9
244 24207106828 Trần Huỳnh Thục Trinh 29/07/2000 Đà Nẵng 8
245 24207107172 Nguyễn Thị Thảo Trinh 23/03/2000 Đà Nẵng 0
246 24207115215 Nguyễn Thị Diễm Trinh 22/01/2000 Quảng Nam 7
247 24207116131 Nguyễn Thị Kiều Trinh 12/5/2000 Đà Nẵng 0
248 24207116628 Nguyễn Thị Kiều Trinh 14/04/2000 Quảng Nam 7
249 24207102397 Phạm Thị Mỹ Trúc 17/09/2000 Quảng Nam 6
250 24207116177 Nguyễn Thị Kim Trúc 15/06/2000 Quảng Nam 9
251 24217108208 Nguyễn Thành Trường 15/04/2000 Quảng Nam 7
252 24217115504 Nguyễn Ngọc Trường 30/12/2000 Đà Nẵng 8
253 24207115949 Trần Ngọc 15/12/2000 Đắk Lắk 8
254 24217100168 Nguyễn Anh 7/10/2000 Bình Định 6
255 24217108396 Bùi Trịnh Minh Tường 26/12/2000 Đắk Nông 6
256 24217108266 Trương Văn Tuyền 23/12/1998 Quảng Nam 8
257 24207103588 Võ Thị Ánh Tuyết 13/02/2000 Quảng Nam 8
258 24207102862 Đào Nguyên Phương Uyên 2/1/2000 Gia Lai 0
259 24207115566 Trang Thị Thảo Uyên 27/11/2000 Đà Nẵng 6
260 24207104519 Nguyễn Thị Thu Vân 28/12/2000 Đà Nẵng 8
261 24207108397 Lê Thị Ánh Vân 26/05/2000 Đà Nẵng 7
262 24203106874 Lê Khánh Vi 16/08/2000 Quảng Nam 0
263 24207105114 Mai Thị Thảo Vi 9/8/2000 Bình Định 4
264 24207105784 Trần Thị Triệu Vi 10/7/2000 Quảng Nam 6
265 24207106064 Nguyễn Thị Phương Vi 14/08/2000 Đà Nẵng 9
266 24207116119 Nguyễn Yến Vi 26/10/1999 Đắk Lắk 6
267 24207116720 Trần Thị Na Vi 5/10/2000 Quảng Nam 8
268 24217104392 Võ Quốc Việt 15/01/2000 Đà Nẵng 0
269 24212116597 Nguyễn Long 26/03/2000 Kon Tum 0
270 24217101207 Phạm 28/05/2000 Quảng Ngãi 8
271 24202102516 Trịnh Thị Cẩm Vy 18/07/2000 Quảng Nam 8
272 24207102377 Trương Thị Hà Vy 6/3/2000 Quảng Nam 0
273 24207102749 Lê Thị Tường Vy 28/02/2000 Đà Nẵng 8
274 24207104122 Nguyễn Thị Kiều Vy 26/09/2000 Quảng Nam 6
275 24207104505 Phạm Thị Anh Vy 22/02/2000 Quảng Ngãi 5
276 24207107528 Võ Lê Vy 1/1/2000 Đà Nẵng 9
277 24207115323 Võ Thị Trường Vy 13/03/2000 Quảng Nam 8
278 24207207591 Phạm Khánh Vy 3/12/2000 Quảng Nam 6
279 24207214804 Cao Thị Yến Vy 10/9/2000 Bình Định 8
280 24203405961 Trần Thị Như Ý 5/11/2000 Quảng Nam 8
281 24207102677 Trần Phan Thị Như Ý 15/05/2000 Đà Nẵng 7
282 24207103977 Nguyễn Thị Kim Yến 1/2/2000 Quảng Nam 8
283 24207105632 Lê Hồng Yến 18/07/2000 Quảng Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022