Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/09/2018 15:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


 Nơi công bố và nhận phản hồi điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PH100A
Mọi thông tin phản hồi chuyển về địa chỉ đã công bố trước lớp./.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Điểm
1 23213112910 Trần Nguyễn Trường An 0
2 2121868617 Nguyễn Trường Anh 0
3 2220716583 Nguyễn Đình Phương Anh 7
4 2320252819 Nguyễn Kiều Vân Anh 0
5 2320253515 Nguyễn Thục Kiều Anh 8
6 2320255185 Nguyễn Võ Quế Anh 9
7 23203211344 Trương Thị Quỳnh Anh 8
8 2320323181 Lê Thị Hồng Anh 0
9 2320377935 Lê Thị Hoàng Anh 8
10 23212510379 Lê Quốc Anh 7
11 23213210011 Hồ Công Anh 7
12 2320253516 Trần Thị Ngọc Ánh 7
13 2021154290 Huỳnh Ngọc Cường 0
14 2220716621 Hồ Thị Lê Anh Đào 0
15 2321713609 Võ Thành Đạt 7
16 2120119592 Trần Thị Kiều Diễm 8
17 2320257479 Phạm Thị Thùy Dung 8
18 2320862404 Nguyễn Ngọc Xuân Dung 0
19 2321315741 Lê Hoàng Dũng 7
20 2221125619 Nguyễn Đồng Hoàng Dương 7
21 2320315865 Nguyễn Thị Ngọc Dương 8
22 2321714846 Nguyễn Hoàng Phùng Dương 8
23 2321253948 Nguyễn Đặng Đức Dưỡng 7
24 2221423434 Phạm Trần Hoàng Duy 0
25 2220865891 Đặng Thị Kiều Duyên 8
26 23203110211 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 7
27 2320315837 Trần Thị Hương Giang 8
28 23203212463 Phan Trà Giang 8
29 2220515001 Trần Thị Hoài 7
30 2221433676 Hồ Thái 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


31 2320252623 Nguyễn Việt 8
32 2320323351 Nguyễn Thanh Hằng 5
33 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 7
34 2320315751 Trần Như Hảo 9
35 2320714394 Nguyễn Thị Tú Hảo 0
36 2320213258 Bùi Hạnh Bích Hiền 0
37 2320377725 Trần Thị Bé Hiền 4
38 2320860786 Nguyễn Thúy Hiền 8
39 2221727304 Lương Trần Hiếu 5
40 2321321838 Phạm Phi Hiếu 7
41 2321321840 Nguyễn Công Hòa 7
42 2321242199 Lý Triệu Huân 6
43 2121119625 Nguyễn Vinh Hưng 6
44 2320863752 Phan Thị Thu Hương 8
45 2021125890 Võ Văn Huy 0
46 2121624226 Phan Quang Huy 7
47 2221435824 Bùi Phạm Thành Huy 7
48 2320315653 Đồng Thị Huyên 9
49 2120866147 Dương Thị Ngọc Huyền 7
50 2320237416 Trịnh Lê Huyền 7
51 23202510241 Bùi Thị Khánh Huyền 7
52 2320259837 Nguyễn Thị Huyền 6
53 23203211745 Nguyễn Thị Thu Huyền 7
54 2120717881 Nguyễn Thiên Khanh 7
55 2121866152 Nguyễn Nam Khánh 6
56 2121868979 Trần Lê Hưng Khánh 0
57 2321862934 Từ Lâm Anh Khoa 6
58 23216112182 Nguyễn Văn Khôi 6
59 2320320734 Phan Thị Lài 7
60 2321214304 Nguyễn Đặng Nhựt Lam 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


61 23203211863 Trần Thị Tố Lan 6
62 2320862686 Huỳnh Phương Lan 7
63 2320237397 Lê Thị Thùy Linh 6
64 2320312947 Nguyễn Cát Linh 1
65 23203211644 Trần Thị Mỹ Linh 9
66 23203211925 Nguyễn Thị Thùy Linh 8
67 2320324651 Trần Thị Ngọc Linh 8
68 2321310438 Nguyễn Văn Long 7
69 2320315844 Trần Thị Thúy Lưu 7
70 2320242489 Trần Thị Trúc Ly 0
71 2320253068 Nguyễn Thị Mẫn 7
72 2321323186 Đỗ Sỹ Mạnh 7
73 23212610233 Võ Huỳnh Nhật Minh 6
74 2321321651 Trần Công Minh 7
75 2321722671 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 5
76 2320240678 Huỳnh Ngọc Uyển My 0
77 2320314896 Trương Trà My 8
78 2320712271 Nguyễn Tôn Nữ Trúc My 6
79 2320315761 Nguyễn Phương Nga 8
80 2320377820 Phạm Thị Thanh Nga 8
81 2320863164 Lương Phan Quỳnh Nga 8
82 2320377799 Nguyễn Vũ Kim Ngân 6
83 2321237410 Lương Đình Nghĩa 8
84 2320711672 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8
85 2320716889 Trần Trương Thùy Ngọc 8
86 2120863917 Nguyễn Phương Nguyên 0
87 2321113757 Phan Huỳnh Quang Bảo Nguyên 8
88 2321321323 Lê Đình Duy Nguyên 7
89 23203111752 Võ Thị Hòa Nhạc 6
90 2121869728 Trần Thành Nhân 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


91 2320315809 Nguyễn Thị Ngọc Nhân 0
92 2321219772 Nguyễn Văn Nhật 0
93 2320315563 Huỳnh Ngọc Thảo Nhi 7
94 2320321600 Ngô Thị Ánh Nhi 4
95 23203410466 Lê Như Yến Nhi 7
96 2320716638 Trần Thị Yến Nhi 6
97 2220866021 Võ Thị Bích Nhiên 7
98 2321242204 Nguyễn Bá Nho 6
99 2320320561 Lê Thị Quỳnh Như 6
100 2220316259 Trần Thị Tuyết Nhung 6
101 2320257494 Ngô Nguyễn Hoài Nhung 8
102 23203210317 Nguyễn Thị Kim Nhung 8
103 2320321310 Nguyễn Thị Mỹ Ni 7
104 2320315839 Võ Thị Thu Oanh 5
105 2320355920 Trần Thị Kiều Oanh 0
106 2121713479 Đào Duy Phong 6
107 2321215484 Nguyễn Quang Hoàng Phong 0
108 2321213940 Nguyễn Xuân Phú 5
109 171576625 Nguyễn Hoàng Phúc 6
110 23203112531 Lê Thị Phương 8
111 23213211678 Nguyễn Anh Phương 8
112 23213210972 Đinh Vũ Anh Quân 6
113 2320724948 Nguyễn Hàn Quyên 6
114 2320314639 Nguyễn Thị Như Quỳnh 6
115 2320315758 Trần Thị Như Quỳnh 8
116 23203211693 Nguyễn Như Quỳnh 8
117 2320722911 Võ Thị Bích Quỳnh 8
118 2320257557 Phạm Thị Bích Sâm 9
119 23212511699 Nguyễn Văn Sáng 6
120 2320240339 Lê Thị Ngọc Sương 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


121 2121154277 Kim Ngọc Tài 0
122 2321512775 Võ Thành Tài 0
123 2321619990 Mai Ngọc Tài 7
124 2121427669 Ngô Tấn Tâm 6
125 23202411650 Huỳnh Thị Thanh Tâm 8
126 2026522219 Hoàng Minh Tân 0
127 2321113759 Phan Quang Thắng 8
128 2220664953 Hồ Thị Nguyệt Thanh 0
129 2221868847 Nguyễn Đình Thành 0
130 2220518811 Phạm Thị Phương Thảo 6
131 23203111683 Dương Thị Thanh Thảo 7
132 2320325295 Nguyễn Thị Thảo 8
133 2320325460 Lê Thị Thanh Thảo 6
134 2320333340 Kiều Nguyên Thảo 6
135 2320710543 Nguyễn Thị Thu Thảo 8
136 2221618100 Nguyễn Đình Thôi 7
137 2220515158 Nguyễn Thạnh Thu Thủy 7
138 2320213486 Nguyễn Thị Thu Thủy 9
139 2320240493 Nguyễn Hoàng Thy 7
140 2320252828 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 7
141 2321869651 Nguyễn Ngọc Tín 6
142 2120257257 Lê Minh Tính 0
143 2321212702 Nguyễn Công Toản 4
144 2320237427 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 0
145 2320244836 Lê Thị Bảo Trâm 0
146 2320251789 Nguyễn Hồng Trâm 7
147 2320863169 Lương Bảo Trâm 9
148 2320330870 Trần Thụy Ngọc Trân 6
149 2321335882 Lê Thừa Dương Trí 0
150 2220662650 Đỗ Thị Phương Trinh 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/09/2018 15:09 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100A (HK1, 18-19)


151 2121718480 Võ Nguyễn Đắc Trọng 8
152 2021340510 Trần Thanh Trung 0
153 23213210103 Nguyễn Thành Trung 7
154 2321377863 Nguyễn Quang Trung 0
155 2321158372 Lê Quang 8
156 2321121350 Võ Bá Tùng 7
157 23213210306 Nguyễn Khắc Tuyên 0
158 2320259892 Lê Thị Thanh Tuyền 7
159 23207110368 Đặng Thị Thanh Tuyền 9
160 2220717134 Võ Như Hoàng Uyên 9
161 23202511223 Nguyễn Thị Tường Vi 8
162 2320315848 Đặng Thị Thúy Vi 0
163 2320377669 Đào Lê Thảo Vi 8
164 2320864957 Nguyễn Thị Kiều Vi 8
165 23213211739 Lê Hồng Việt 0
166 2321315795 Văn Quốc Vương 6
167 2220662645 Mai Lê Tường Vy 8
168 2220664968 Lê Thị Thảo Vy 8
169 2320241389 Nguyễn Thị Hiền Vy 6
170 2320315774 Võ Thị Lệ Xuân 5
171 23203410003 Võ Thị Ngọc Yến 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020