Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
14/06/2018 08:06 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


 Nơi công bố điểm Môn Phương pháp luận _bài 6
Mọi thông tin phản hồi gởi về kênh này hoặc của giảng viên theo thông báo trước lớp;-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm
1 2221619616 Trần Đức Anh 10/14/1998 Nam 6
2 23202111575 Vương Trần Trâm Anh 5/6/1999 Nữ 0
3 23202111773 Đặng Thị Linh Anh 2/28/1999 Nữ 7
4 2320213490 Hoàng Thị Quỳnh Anh 8/28/1999 Nữ 7
5 2320213714 Lê Đăng Tú Anh 12/20/1999 Nữ 5
6 2321210953 Huỳnh Văn Anh 2/22/1999 Nam 0
7 2321210954 Nguyễn Hoàng Anh 10/13/1999 Nam 6
8 23212111422 Từ Tấn Anh 7/11/1999 Nam 0
9 2321212118 Võ Tuấn Anh 8/3/1998 Nam 4
10 2321212121 Nguyễn Tuấn Anh 6/23/1999 Nam 5
11 2321214244 Nguyễn Huỳnh Đình Anh 12/10/1999 Nam 5
12 2321724541 Võ Đình Duy Anh 8/11/1999 Nam 6
13 23202111090 Nguyễn Ngọc Ánh 1/28/1999 Nữ 5
14 2320214245 Lê Thị Hồng Bi 4/29/1997 Nữ 0
15 2321212788 Nguyễn Thế Bình 12/19/1999 Nam 5
16 2320212123 Phan Minh Châu 1/8/1999 Nữ 6
17 2320210955 Lương Thị Huỳnh Chi 11/19/1999 Nữ 6
18 2320210956 Ngô Thị Kim Chi 1/10/1999 Nữ 7
19 23202112454 Phùng Thị Tuyết Chi 10/20/1999 Nữ 7
20 23212111740 Nguyễn Hữu Chiến 1/1/1999 Nam 7
21 2320862926 Bùi Thị Thu Chung 3/9/1999 Nữ 7
22 2321214246 Nguyễn Thành Công 10/29/1999 Nam 6
23 2321219964 Huỳnh Quang Công 6/12/1999 Nam 5
24 2321216109 Nguyễn Tấn Cường 12/1/1999 Nam 7
25 23202110037 Phạm Linh Đan 6/25/1999 Nữ 0
26 2321214753 Ngô Văn Đạt 9/25/1998 Nam 6
27 2220219677 Nguyễn Thị Diễm 1/23/1998 Nữ 5
28 2321213927 Dương Quốc Doanh 6/23/1999 Nam 7
29 2321219649 Hà Trịnh Viễn Đông 9/22/1999 Nam 6
30 2321216122 Nguyễn Lương Đồng 4/22/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


31 2321210896 Phan Anh Đức 10/27/1999 Nam 3
32 23212112420 Nguyễn Văn Anh Đức 6/27/1996 Nam 6
33 23212112507 Nguyễn Hữu Đức 4/21/1998 Nam 7
34 2321211841 Huỳnh Phước Đức 11/14/1999 Nam 7
35 2321212128 Phạm Viết Đức 4/22/1998 Nam 6
36 2321213456 Trần Phước Hoàng Đức 12/5/1999 Nam 0
37 2321123195 Đoàn Quốc Dũng 4/13/1999 Nam 3
38 2321210569 Phạm Đàm Trung Dũng 3/24/1999 Nam 8
39 2321212131 Phan Hữu Dũng 1/25/1998 Nam 4
40 2321212790 Lê Anh Dũng 4/25/1999 Nam 7
41 2321213457 Huỳnh Tấn Dũng 8/11/1999 Nam 7
42 2320213458 Võ Thùy Dương 1/9/1999 Nữ 5
43 2321212132 Nguyễn Quang Duy 3/24/1997 Nam 8
44 2320216079 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 4/21/1999 Nữ 7
45 23202110073 Phan Hoàng Hương Giang 1/26/1999 Nữ 8
46 2320213459 Dương Hương Giang 2/26/1999 Nữ 7
47 2320211689 Trương Thanh 7/16/1999 Nữ 7
48 2320216010 Trần Thị Thu 5/27/1999 Nữ 7
49 23202110142 Võ Thị Thanh Hải 1/2/1999 Nữ 8
50 2320219626 Lê Thị Nhật Hải 1/5/1999 Nữ 7
51 23203710279 Nguyễn Thị Thu Hải 5/6/1999 Nữ 6
52 2321216313 Võ Đắc Thanh Hải 3/12/1999 Nam 5
53 2320212134 Vương Gia Hân 7/8/1999 Nữ 0
54 23212111686 Đinh Diễu Hành 6/10/1999 Nam 0
55 23212112112 Mai Văn Hiên 6/16/1999 Nam 6
56 2320213716 Võ Thị Thu Hiền 2/17/1999 Nữ 6
57 2320213461 Lâm Thị Thu Hiếu 1/1/1999 Nữ 7
58 2320215372 Trần Gia Hiếu 7/27/1999 Nữ 8
59 23212111060 Lê Quang Hiếu 8/25/1999 Nam 8
60 2321212135 Nguyễn Đức Hiếu 12/27/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


61 2321212136 Phạm Văn Bảo Hiếu 11/27/1996 Nam 5
62 2321212596 Trần Lê Trung Hiếu 11/7/1999 Nam 5
63 2320212137 Trần Thị Ngọc Hoa 5/25/1997 Nữ 8
64 2320216071 Ngô Thị Hòa 4/28/1999 Nữ 8
65 2320715207 Đặng Khánh Hòa 6/15/1998 Nữ 7
66 2320213030 Trần Thị Lệ Hoan 2/8/1999 Nữ 0
67 23202112515 Phan Thị Hoa Hồng 8/21/1999 Nữ 6
68 2320212598 Huỳnh Thị Ngọc Hồng 4/25/1998 Nữ 7
69 2320215154 Nguyễn Minh Huệ 2/6/1998 Nữ 8
70 23212111410 Trần Mạnh Hùng 8/8/1999 Nam 0
71 2321211827 Trần Ngọc Hùng 8/27/1999 Nam 3
72 2321212599 Nguyễn Phương Hùng 1/4/1999 Nam 5
73 2321216037 Võ Ngọc Hùng 3/30/1999 Nam 6
74 23212111777 Nguyễn Thanh Hưng 3/8/1999 Nam 5
75 2321214254 Đỗ Viết Hưng 9/27/1999 Nam 0
76 2321215368 Ngô Thanh Hưng 3/10/1999 Nam 8
77 2320215993 Phan Nguyễn Sông Hương 3/4/1999 Nữ 8
78 2320251718 Nguyễn Thị Diễm Hương 4/25/1999 Nữ 7
79 23212112160 Lê Minh Hương 12/23/1999 Nam 0
80 23212111602 Nguyễn Văn Thanh Huy 9/15/1999 Nam 5
81 2321211349 Nguyễn Huy 3/25/1999 Nam 0
82 2321211781 Trần Tấn Huy 4/4/1998 Nam 7
83 2321211822 Võ Nguyễn Minh Huy 9/18/1999 Nam 5
84 2321213463 Lại Tấn Huy 12/16/1996 Nam 5
85 2321213464 Nguyễn Đức Huy 2/12/1998 Nam 6
86 2321213465 Nguyễn Đức Huy 7/3/1999 Nam 5
87 2321214920 Nguyễn Quốc Huy 7/21/1999 Nam 7
88 2321717015 Phan Đức Huy 6/3/1999 Nam 7
89 23202112172 Võ Khánh Huyền 9/29/1998 Nữ 6
90 2320211344 Trần Thị Ngọc Huyền 12/2/1999 Nữ 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


91 2320213460 Hứa Thảo Huyền 12/3/1999 Nữ 0
92 23212112543 Hồ Văn Anh Kha 3/10/1997 Nam 0
93 23212112439 Đinh Quang Khải 9/22/1999 Nam 7
94 2321214823 Đỗ Hữu Trọng Khang 9/18/1999 Nam 4
95 23212111379 Đào Quốc Khánh 2/16/1999 Nam 8
96 2321211345 Mai Quốc Khánh 12/18/1999 Nam 8
97 23212110480 Đỗ Anh Khoa 9/24/1999 Nam 8
98 2321215045 Thái Minh Khoa 7/29/1999 Nam 4
99 2321215156 Trần Cảnh Khoa 7/28/1999 Nam 7
100 2321216046 Trần Văn Khoa 9/10/1999 Nam 6
101 2321210568 Đặng Minh Khôi 11/5/1997 Nam 6
102 2321219959 Phạm Văn Khuê 7/15/1999 Nam 6
103 2321213032 Lê Trần Trung Kỳ 5/17/1999 Nam 5
104 2320216124 Mai Thị Lệ 10/11/1999 Nữ 6
105 23202110360 Nguyễn Thị Kim Liên 3/29/1999 Nữ 7
106 23202110675 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 5/26/1999 Nữ 8
107 23202111010 Phạm Mỹ Linh 10/5/1999 Nữ 8
108 2320213033 Bùi Thị Mỹ Linh 4/22/1999 Nữ 8
109 2320213469 Nguyễn Thùy Linh 4/8/1999 Nữ 7
110 2320216169 Phan Hoài Linh 8/20/1999 Nữ 5
111 23212111258 Khúc Tài Tuấn Linh 6/27/1999 Nam 6
112 23212112157 Hoàng Ngọc Tuấn Linh 3/25/1999 Nam 0
113 2321213471 Nguyễn Hoàng Linh 9/18/1999 Nam 6
114 2321219854 Nguyễn Ngọc Linh 1/17/1998 Nam 0
115 2320663447 Ngô Thị Hồng Lĩnh 3/11/1999 Nữ 6
116 23212111654 Mai Đình Anh Lộc 7/26/1999 Nam 5
117 23202112369 Nguyễn Thị Lời 8/10/1999 Nữ 6
118 2321219681 Bùi Hồng Lợi 1/1/1999 Nam 6
119 2321212795 Nguyễn Vũ Long 3/24/1999 Nam 7
120 2321213034 Giang Phi Long 4/25/1999 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


121 2321216146 Ngô Nhật Bảo Long 4/4/1999 Nam 7
122 2321216206 Võ Thanh Long 10/27/1999 Nam 5
123 2320723326 Phạm Hoàng Hương Ly 11/29/1999 Nữ 8
124 2321214690 Trần Hữu Mẫn 1/4/1999 Nam 0
125 23212111775 Phạm Hùng Mạnh 1/4/1999 Nam 4
126 2321214260 Hà Hữu Mạnh 9/25/1999 Nam 6
127 2320214261 Trình Thị Nhật My 11/3/1999 Nữ 6
128 2320214262 Phạm Thị Trà My 11/9/1999 Nữ 5
129 2320214265 Phan Thị Diễm My 2/1/1999 Nữ 5
130 2320216099 Nguyễn Thị Diễm My 2/26/1999 Nữ 6
131 23202111390 Nguyễn Thị Na 10/12/1999 Nữ 6
132 23202111992 Võ Thị Thành Na 2/27/1999 Nữ 7
133 23202112533 Nguyễn Thị Na 9/19/1999 Nữ 5
134 2320211825 Nguyễn Thị Na 11/14/1999 Nữ 5
135 23202110438 Lê Thị Kiều Nam 6/26/1999 Nữ 6
136 2321212148 Trần Hữu Nam 5/12/1997 Nam 6
137 2321213474 Nguyễn Lê Hoài Nam 4/28/1996 Nam 8
138 2320215159 Phạm Nguyễn Thúy Nga 6/9/1999 Nữ 0
139 2320210968 Đặng Thúy Ngân 5/7/1999 Nữ 7
140 23202110243 Nguyễn Thị Ngân 9/20/1999 Nữ 7
141 2321215990 Văn Hữu Nghĩa 11/11/1999 Nam 0
142 2320216131 Mai Lê Bích Ngọc 10/13/1999 Nữ 8
143 2320216276 Trần Nguyễn Hồng Ngọc 2/6/1999 Nữ 9
144 2321215160 Lê Huỳnh Công Ngọc 5/14/1999 Nam 7
145 2320214266 Nguyễn Hạnh Nguyên 5/11/1999 Nữ 0
146 2320215369 Nguyễn Thảo Nguyên 10/11/1999 Nữ 7
147 2321210491 Hoàng Nhật Nguyên 11/8/1999 Nam 0
148 2321216249 Nguyễn Huy Nguyên 8/1/1999 Nam 7
149 23202111307 Nguyễn Hồ Như Nguyệt 4/4/1999 Nữ 0
150 2320213929 Đặng Nguyễn Minh Nguyệt 8/17/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


151 23202110692 Nguyễn Hoài Nhã 11/13/1999 Nữ 6
152 2320315785 Hồ Thị Hoài Nhân 11/20/1999 Nữ 5
153 2320717281 Lê Thị Nhân 6/14/1999 Nữ 0
154 2321213930 Võ Thành Nhân 8/4/1999 Nam 7
155 23212112186 Thân Minh Nhật 5/3/1999 Nam 5
156 2321713285 Trần Anh Nhật 6/7/1999 Nam 6
157 23202112017 Nguyễn Yến Nhi 7/1/1999 Nữ 6
158 2320216018 Lê Thị Yến Nhi 2/15/1999 Nữ 6
159 2320210459 Phan Thị Quỳnh Như 2/24/1999 Nữ 7
160 23202110965 Nguyễn Thị Quỳnh Như 3/24/1999 Nữ 7
161 23202110513 Trần Thị Ánh Nhung 1/5/1999 Nữ 6
162 23202111732 Nguyễn Thị Hồng Nhung 2/28/1999 Nữ 7
163 2320212152 Lê Nguyễn Hằng Nhung 11/19/1999 Nữ 5
164 2320213477 Phan Thị Hồng Nhung 11/30/1999 Nữ 6
165 2320214269 Hồ Thị Kim Nhung 3/10/1999 Nữ 6
166 23202111240 Nguyễn Thị Nhi Nữ 3/25/1999 Nữ 4
167 2321225176 Lưu Phẩm 2/20/1999 Nam 4
168 2321215991 Phan Văn Pháp 5/1/1999 Nam 1
169 2320210406 Lê Tấn Phát 4/15/1999 Nam 7
170 2321211694 Lỡ Thanh Phi 11/24/1999 Nam 6
171 2321212812 Trương Duy Phong 6/30/1999 Nam 4
172 2321214824 Nguyễn Nho Phúc 5/4/1999 Nam 3
173 23202110044 Hồ Thị Thanh Phương 10/11/1999 Nữ 6
174 23202110053 Huỳnh Thị Thu Phương 2/17/1999 Nữ 6
175 23202110661 Nguyễn Thị Thúy Phương 1/9/1999 Nữ 6
176 23202112093 Trần Thu Phương 11/9/1998 Nữ 6
177 2320216024 Huỳnh Thị Ngọc Phương 7/13/1999 Nữ 7
178 2320216294 Trần Thị Như Phương 11/6/1999 Nữ 6
179 2320210458 Ngô Thị Hà Phượng 9/1/1999 Nữ 6
180 23212111891 Nguyễn Ngọc Quang 4/6/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


181 2321213931 Nguyễn Văn Quang 9/23/1999 Nam 4
182 23212110229 Nguyễn Tường Bảo Quốc 11/9/1999 Nam 0
183 2320216267 Võ Ngọc Quý 2/2/1999 Nữ 0
184 23212112546 Lê Hà Quý 7/17/1998 Nam 0
185 2320142359 Dương Thanh Ái Quyên 9/29/1993 Nữ 0
186 2320212153 Hồ Thị Tố Quyên 7/9/1998 Nữ 7
187 2320210818 Ông Lê Ái Quỳnh 12/24/1999 Nữ 6
188 2320215370 Văn Lê Như Quỳnh 1/1/1999 Nữ 0
189 2320219903 Ngô Thị Như Quỳnh 4/14/1999 Nữ 4
190 23202611399 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 6/28/1999 Nữ 8
191 23212112108 Nguyễn Văn 9/1/1999 Nam 7
192 23212112047 Phạm Thanh Sơn 12/8/1999 Nam 7
193 2321214825 Nguyễn Minh Sơn 11/10/1999 Nam 4
194 2320215163 Nguyễn Thị Thu Sương 4/26/1999 Nữ 5
195 2321215164 Vòng Hữu Tài 7/26/1999 Nam 6
196 23212112375 Nguyễn Phước Tâm 8/8/1998 Nam 0
197 2321213719 Đinh Hùng Tân 10/22/1999 Nam 1
198 2321211233 Đặng Gia Tạo 9/11/1999 Nam 5
199 23212111506 Lê Ngọc Thạch 3/18/1999 Nam 3
200 2321219609 Nguyễn Tri Thắng 9/8/1999 Nam 0
201 2321243721 Bùi Ngọc Thắng 8/30/1999 Nam 7
202 2320215467 Tạ Thanh Thanh 4/27/1999 Nữ 7
203 23202710376 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 11/12/1999 Nữ 8
204 23212110277 Nguyễn Văn Duy Thành 9/6/1999 Nam 5
205 2321211278 Dương Ngọc Phương Thành 8/5/1999 Nam 7
206 2321712290 Nguyễn Minh Thành 8/15/1999 Nam 0
207 2320210641 Đào Thị Thảo 3/29/1999 Nữ 8
208 2320212160 Bùi Ngọc Thảo 11/3/1999 Nữ 7
209 2320214279 Hồ Thị Thu Thảo 4/16/1999 Nữ 6
210 2320214280 Lê Thị Thanh Thảo 11/2/1999 Nữ 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 9
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


211 2320215167 Nguyễn Thị Phương Thảo 2/26/1999 Nữ 6
212 2320272365 Phạm Thị Thi 12/28/1999 Nữ 5
213 23212112411 Hồ Quý Thiên 11/21/1998 Nam 0
214 23202112558 Lê Anh Thơ 4/12/1999 Nữ 0
215 2321219600 Trần Quốc Thống 3/3/1999 Nam 7
216 2320212162 Huỳnh Anh Thư 5/18/1999 Nữ 7
217 2320213252 Trần Đặng Thanh Thư 10/2/1999 Nữ 5
218 2320214284 Đỗ Thị Anh Thư 9/18/1999 Nữ 7
219 2320211783 Đào Thị Thân Thương 4/4/1999 Nữ 7
220 2320219687 Huỳnh Thị Thương 2/10/1999 Nữ 5
221 23202111689 Hoàng Thị Kim Thúy 9/10/1999 Nữ 6
222 2320214285 Lê Thị Diệu Thúy 8/26/1998 Nữ 6
223 2320713598 Phạm Thị Thúy 4/19/1999 Nữ 7
224 2320216158 Hồ Thị Lệ Thủy 7/11/1999 Nữ 7
225 2321213934 Nguyễn Ngọc Thuyên 9/28/1998 Nam 3
226 2321212802 Hà Viết Tiến 2/28/1999 Nam 0
227 2320712656 Nguyễn Thị Việt Tiệp 2/16/1999 Nữ 5
228 23212111835 Võ Đình Tín 2/8/1995 Nam 7
229 2321214286 Phan Trọng Tịnh 9/12/1999 Nam 6
230 2320211268 Nguyễn Thị Thanh Trà 3/23/1999 Nữ 6
231 2321219728 Phạm Thanh Trà 11/22/1999 Nam 0
232 23202112373 Nguyễn Hoàng Thảo Trâm 7/17/1999 Nữ 0
233 2320213496 Trần Thị Xuân Trâm 8/24/1999 Nữ 0
234 2320216093 Võ Thị Ánh Trâm 3/9/1999 Nữ 6
235 2320315696 Vũ Ngọc Trâm 10/27/1999 Nữ 7
236 23212111567 Nguyễn Văn Trầm 11/24/1999 Nam 7
237 23202110407 Phùng Thị Ngọc Trang 9/15/1999 Nữ 5
238 23202112374 Huỳnh Thị Diễm Trang 6/18/1998 Nữ 6
239 2320213038 Trần Thị Bích Trang 8/19/1999 Nữ 7
240 2320213039 Nguyễn Thị Thùy Trang 11/24/1999 Nữ 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 10
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


241 2320213497 Nguyễn Thị Thu Trang 7/23/1999 Nữ 0
242 2320214288 Nguyễn Minh Trang 5/24/1999 Nữ 5
243 2320519432 Trần Thị Bảo Trang 12/11/1999 Nữ 8
244 2321213041 Võ Văn Minh Trí 5/20/1999 Nam 0
245 2321213253 Trần Văn Trí 5/15/1998 Nam 75
246 2321215371 Vương Đông Triều 11/7/1999 Nam 6
247 2320212486 Trần Vũ Huyền Trinh 5/2/1999 Nữ 5
248 2320213487 Nguyễn Thị Huyền Trinh 5/9/1998 Nữ 7
249 2320214289 Nguyễn Lý Phương Trinh 10/2/1999 Nữ 8
250 2320215367 Nguyễn Triệu Mai Trinh 2/24/1998 Nữ 6
251 2320215481 Lương Võ Ngọc Trinh 6/23/1998 Nữ 5
252 2320219686 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 7/19/1999 Nữ 5
253 2321212167 Lê Vĩnh Trung 4/8/1999 Nam 3
254 2321212168 Trần Trung Trung 1/18/1999 Nam 0
255 2321213042 Nguyễn Hải Thành Trung 11/24/1999 Nam 7
256 2321213255 Ngô Văn Trung 2/19/1999 Nam 0
257 23212111889 Hà Xuân Trường 3/29/1997 Nam 5
258 2321211779 Lê Nhật Trường 7/4/1999 Nam 7
259 2321215171 Phùng Văn Trường 3/19/1999 Nam 0
260 2321216208 Nguyễn Ngọc Trường 10/14/1998 Nam 1
261 23207111814 Lê Thị Ngọc 5/25/1999 Nữ 6
262 2321212806 Đỗ Minh 10/6/1997 Nam 5
263 2321213720 Bùi Anh 5/15/1999 Nam 6
264 2321216097 Nguyễn Thanh 7/19/1998 Nam 6
265 2320214296 Phan Thanh Tuấn 6/27/1999 Nam 6
266 2321210517 Trần Anh Tuấn 11/13/1999 Nam 0
267 2321212169 Nguyễn Đức Anh Tuấn 4/23/1999 Nam 4
268 2321212808 Trương Công Anh Tuấn 5/25/1999 Nam 5
269 2321213488 Trần Anh Tuấn 2/24/1999 Nam 6
270 2321214295 Hoàng Anh Tuấn 9/18/1999 Nam 4

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
14/06/2018 08:06 # 11
nqlamdn
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 17/110 (15%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 567
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: CÔNG BỐ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP LUẬN LỚP PHI 100 U - BÀI 6, HK1 (17/18)


271 23212112474 Đào Thanh Tùng 5/27/1999 Nam 5
272 2321214298 Võ Thanh Tùng 4/30/1999 Nam 7
273 2321219942 Phạm Thanh Tùng 1/25/1999 Nam 6
274 2320210475 Trần Thị Thanh Tuyền 3/8/1999 Nữ 7
275 2320214299 Trần Tú Uyên 4/14/1999 Nữ 4
276 2320214756 Trương Thị Thu Uyên 5/2/1999 Nữ 7
277 2320216083 Lê Thị Cẩm Uyên 7/12/1999 Nữ 7
278 23202111620 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 5/18/1999 Nữ 5
279 2320213043 Nguyễn Vũ Thanh Vân 9/3/1999 Nữ 6
280 2320219911 Nguyễn Thị Thu Vân 1/28/1999 Nữ 7
281 2320711751 Đoàn Thị Vân 5/12/1999 Nữ 5
282 2320253950 Đặng Thị Thanh Vi 8/3/1999 Nữ 4
283 2320377879 Nguyễn Thị Yến Vi 8/26/1999 Nữ 5
284 2321212809 Nguyễn Bá Việt 5/18/1999 Nam 7
285 23212112448 Ngô Hoàng 2/1/1996 Nam 5
286 23212112509 Lương Đình 12/10/1999 Nam 7
287 2321214300 Phan Quốc Vương 1/20/1999 Nam 4
288 2320122532 Nguyễn Mai Vy 9/2/1999 Nữ 7
289 2320213256 Đỗ Thị Khánh Vy 1/16/1999 Nữ 7
290 23202112004 Huỳnh Thị Bình Yên 6/27/1999 Nữ 4
291 2320210982 Văn Trần Ngọc Yến 9/28/1999 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022