Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/03/2018 07:03 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


 Sinh viên xem điểm, phản hồi về giảng viên theo kênh liên lạc đã công bố hoặc ở trang này.
Thời hạn: Trước 1/04/2018.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
21/03/2018 07:03 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm bài 6
1 2220263405 Nguyễn Thị Ngọc Ái 3/1/1997 Nữ 8
2 2220253348 Lê Nguyễn Nguyên An 20/7/1998 Nữ 8
3 2120715537 Trần Lan Anh 28/7/1997 Nữ 6
4 2220717196 Nguyễn Vân Anh 13/8/1998 Nữ 8
5 2221718128 Nguyễn Thị Huyền Anh 5/6/1998 Nữ 4
6 2221865856 Võ Công Đức Anh 10/8/1998 Nam 4
7 2320315734 Nguyễn Lê Minh Anh 2/1/1999 Nữ 5
8 2220716609 Phạm Lê Trân Châu 22/10/1998 Nữ 8
9 2221717201 Phan Quang Châu 21/2/1997 Nam 7
10 1920613371 Nguyễn Thành Đạt 6/1/1995 Nam 5
11 2221716622 Phan Văn Đạt 15/9/1998 Nam 7
12 2211712508 Trần Văn Đức 21/8/1998 Nam 0
13 2221716635 Lê Huỳnh Đức 4/4/1998 Nam 8
14 2221865876 Nguyễn Hồng Đức 3/9/1998 Nam 0
15 2221125614 Phan Hùng Dũng 4/5/1998 Nam 0
16 2220253340 Nguyễn Thị Thùy Dương 3/5/1998 Nữ 8
17 2220277849 Nguyễn Thùy Dương 8/1/1998 Nữ 8
18 2220716659 Võ Thị Mỹ Duyên 3/3/1998 Nữ 0
19 2320720846 Văn Thị Thu 16/3/1999 Nữ 0
20 2220865913 Vũ Thị Mỹ Hạnh 28/5/1998 Nữ 0
21 2221869619 Trương Công Hậu 22/4/1998 Nam 0
22 1811614440 Phan Thế Hiển 17/11/1994 Nam 6
23 2227611021 Trần Văn Hiệp 3/9/1989 Nam 7
24 2221865921 Hoàng Anh Hiếu 28/11/1998 Nam 8
25 2221865928 Vũ Nhật Hoàng 6/12/1998 Nam 5
26 2220716728 Nguyễn Thị Thanh Hồng 21/2/1998 Nữ 8
27 2120718177 Ngô Thị Thu Hương 11/8/1996 Nữ 7
28 2121118275 Trần Nguyễn Lê Huy 3/9/1997 Nam 8
29 2221716751 Huỳnh Nguyễn Vĩnh Huy 23/9/1998 Nam 5
30 2220265382 Dương Thị Bảo Khánh 14/8/1998 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
21/03/2018 07:03 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


31 2221219682 Trần Nguyên Khánh 23/4/1998 Nam 0
32 2221865952 Mai Quốc Khánh 11/6/1997 Nam 5
33 2220326400 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 20/1/1998 Nữ 5
34 2220258858 Ngô Thị Bích Liên 23/6/1997 Nữ 8
35 2220253302 Nguyễn Thị Trúc Linh 9/4/1998 Nữ 7
36 2220717217 Trần Nhật Linh 21/6/1998 Nữ 8
37 2220719101 Huỳnh Thị Ngọc Linh 30/7/1998 Nữ 8
38 2220724338 Lưu Thị Kim Linh 10/8/1998 Nữ 8
39 2320315063 Huỳnh Ngọc Linh 15/11/1999 Nữ 0
40 2220255333 Trần Kiều Loan 29/12/1998 Nữ 7
41 2220716824 Nguyễn Thị Lợi 22/4/1998 Nữ 9
42 2121713739 Phạm Hoàng Long 19/5/1997 Nam 7
43 2221865975 Cao Văn Luật 22/8/1998 Nam 5
44 2220255253 Trần Thị Mai 30/6/1998 Nữ 7
45 2221868149 Nguyễn Hồng Minh 8/8/1998 Nam 0
46 2220217579 Phạm Quỳnh Thảo My 13/9/1998 Nữ 8
47 2220714182 Phạm Trần Nguyệt My 5/10/1998 Nữ 7
48 2220865994 Đặng Thị Thảo My 28/3/1998 Nữ 0
49 2121126348 Phan Công Nam 2/1/1996 Nam 0
50 2221123560 Phạm Hồng Nam 18/12/1998 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
21/03/2018 07:03 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


51 2221865998 Dương Văn Nam 5/5/1998 Nam 0
52 2220727338 Đinh Thị Nga 9/9/1998 Nữ 0
53 23207210179 Nguyễn Thị Hồng Nga 22/10/1999 Nữ 0
54 2220316246 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 14/9/1998 Nữ 0
55 2220716876 Hoàng Thị Thanh Ngân 25/1/1996 Nữ 7
56 2021415126 Nguyễn Duy Nghĩa 22/2/1996 Nam 0
57 1920524358 Đinh Nguyễn Bích Ngọc 16/8/1995 Nữ 6
58 2220718603 Nguyễn Bảo Ngọc 26/10/1998 Nữ 7
59 2220714189 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 22/12/1998 Nữ 6
60 2221168490 Phan Thanh Nguyên 2/2/1998 Nam 6
61 2221716895 Nguyễn Thảo Nguyên 25/5/1998 Nam 5
62 2321118112 Hồ Đắc Nguyên 24/1/1999 Nam 5
63 2221714172 Hồ Nguyễn Quang Nhân 13/11/1998 Nam 5
64 23207112511 Ngô Thị Nhớ 15/8/1999 Nữ 0
65 2220719093 Lê Ánh Như 19/12/1998 Nữ 6
66 2220866025 Đinh Thị Tuyết Nhung 2/2/1998 Nữ 7
67 2220253350 Nguyễn Thị Hồng Oanh 25/3/1998 Nữ 8
68 2220259504 Trần Thị Ngọc Oanh 26/5/1998 201798189 8
69 2220714130 Võ Ngọc Kiều Oanh 20/4/1998 Nữ 9
70 2321724947 Quách Hoa Phú 17/8/1999 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
21/03/2018 07:03 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


71 2121416508 Trần Minh Quang 5/2/1997 Nam 8
72 2221123655 Huỳnh Quốc 14/1/1998 Nam 4
73 2121424328 Phạm Ngọc Quý 3/3/1997 Nam 6
74 2220717230 Huỳnh Thị Ngọc Quyên 15/7/1998 Nữ 8
75 2121213463 Võ Duy Quyền 10/8/1997 Nam 5
76 2221439015 Nguyễn Tú Sinh 6/5/1995 Nam 5
77 2220253338 Nguyễn Thị Thùy Sương 2/3/1998 Nữ 8
78 2221255289 Văn Bá Anh Tài 16/8/1997 Nam 8
79 2221435834 Trần Văn Tân 30/7/1998 Nam 3
80 2220248857 Trần Thị Phúc Thanh 8/3/1998 Nữ 8
81 2221123562 Nguyễn Đức Thanh 1/10/1998 Nam 0
82 2221428508 Lê Tất Thành 16/9/1998 Nam 0
83 2120424330 Đỗ Phan Phương Thảo 29/7/1997 Nữ 3
84 2120713499 Trần Thị Bích Thảo 13/5/1996 Nữ 3
85 2220259674 Nguyễn Lê Phương Thảo 22/4/1998 Nữ 8
86 2220714139 Trần Thái Minh Thảo 5/3/1998 Nữ 7
87 2220717006 Nguyễn Thị Phương Thảo 31/3/1998 Nữ 7
88 2220727391 Lê Kim Thảo 18/7/1998 Nữ 7
89 2121715848 Đặng Trần Hữu Thiện 8/9/1997 Nam 7
90 2220255338 Nguyễn Thị Minh Thu 5/3/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
21/03/2018 07:03 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp Phi 100D (HK2, 17-18)


91 2221717245 Lê Đức Tiến 25/4/1998 Nam 4
92 2220727406 Võ Thị Tiếng 7/6/1998 Nữ 5
93 2221125739 Đoàn Nguyên Trãi 8/7/1998 Nam 0
94 2220255310 Trần Thị Bảo Trâm 17/1/1998 Nữ 8
95 2120715887 Nguyễn Đoàn Bảo Trân 23/4/1997 Nữ 6
96 2220727412 Đoàn Đài Trang 28/4/1998 Nữ 8
97 2011117277 Phan Lê Minh Trí 20/8/1995 Nam 3
98 2321725026 Giang Lý Thái Trung 26/8/1999 Nam 6
99 1921726054 Trần Nhật 27/4/1995 Nam 0
100 1921123201 Đỗ Văn Tuấn 22/9/1995 Nam 7
101 2121114040 Nguyễn Lê Anh Tuấn 17/7/1997 Nam 7
102 2221718332 Huỳnh Văn Anh Tuấn 16/1/1998 Nam 5
103 2021114350 Dương Nguyễn Anh Tùng 29/4/1996 Nam 7
104 2220253347 Nguyễn Thị Kim Tuyến 19/8/1998 Nữ 7
105 2220714184 Vũ Hồng Vân 4/12/1998 Nữ 8
106 2220717158 Hà Lê Thiên Vi 22/12/1997 Nữ 7
107 1921113058 Hồ Quang Hoàng 20/11/1995 Nam 0
108 2221123638 Phan Quang 16/5/1998 Nam 7
109 2220717165 Hoàng Thái Tường Vy 28/9/1998 Nữ 8
110 2220724230 Trần Thị Lan Vy 17/11/1998 Nữ 0
111 2221717163 Trương Vy 20/1/1998 Nam 5
112 2221227841 Huỳnh Quang Vỹ 24/9/1998 Nam 6

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020