Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/09/2017 13:09 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


 Mục công bố điểm bài 6 Phương pháp luận - Học kỳ 1 năm học 17/18, lớp PHi 100E
Sinh viên phản hồi trước 15/10/2017 theo phương thức trao đổi trước lớp.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm
1 2220514970 Hồ Thị Ngọc Ái 15/8/1998 Nữ 8
2 2220512711 Nguyễn Thị Thuý An 2/4/1998 Nữ 9
3 2220514971 Võ Thúy An 25/1/1998 Nữ 9
4 2220247918 Ngô Thị Hoàng Anh 26/7/1997 Nữ 9
5 2220265344 Phạm Thị Vân Anh 8/1/1992 Nữ 7
6 2220512698 Nguyễn Thị Tâm Anh 27/9/1998 Nữ 7
7 2220512746 Lương Vân Anh 23/10/1998 Nữ 8
8 2220514972 Phạm Minh Hoàng Anh 1/5/1998 Nữ 9
9 2220514975 Nguyễn Ngọc Anh 28/10/1998 Nữ 0
10 2220518832 Ngô Ngọc Quỳnh Anh 2/11/1998 Nữ 7
11 2220718104 Nguyễn Thị Minh Anh 21/6/1998 Nữ 8
12 2220519000 Nguyễn Ngọc Ánh 20/12/1998 Nữ 9
13 2221514977 Võ Quốc Bảo 1/2/1998 Nam 8
14 2110513112 Ngô Thị Bình 10/11/1997 Nữ 8
15 2220512705 Lê Thị Bình 6/2/1998 Nữ 8
16 2120256788 Nguyễn Vũ Băng Châu 24/2/1997 Nữ 0
17 2220512661 Nguyễn Thị Ngọc Châu 20/12/1997 Nữ 8
18 2220512669 Nguyễn Thị Bảo Châu 31/12/1998 Nữ 8
19 2220512738 Lê Thị Chi 25/6/1998 Nữ 8
20 2220518506 Vũ Thị Bạch Cúc 7/10/1998 Nữ 7
21 2220514981 Trần Thị Linh Đa 4/3/1998 Nữ 7
22 2221125596 Trương Văn Dần 20/4/1998 Nam 0
23 2121213346 Nguyễn Viết Đạt 8/11/1997 Nam 0
24 2220514985 Lê Thị Thúy Diễm 6/5/1998 Nữ 6
25 2220512718 Phạm Hồng Điểm 12/11/1997 Nữ 6
26 2220514988 Nguyễn Minh Diệu 7/7/1998 Nữ 6
27 2220519555 Nguyễn Thị Diệu 15/10/1997 Nữ 9
28 2221514989 Lê Hoàng Đức 12/12/1998 Nam 7
29 2220326369 Nguyễn Thị Kim Dung 13/12/1998 Nữ 8
30 2220512762 Lê Thị Thùy Dung 24/8/1998 Nữ 5

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


31 2221326371 Nguyễn Tiến Dũng 6/3/1998 Nam 0
32 2121215418 Nguyễn Thành Duy 8/6/1997 Nam 0
33 2220326373 Nguyễn Thị Hương Giang 20/4/1998 Nữ 3
34 2220514999 Lê Nguyễn Quỳnh 15/12/1998 1.84E+08 8
35 2220515000 Hồ Thị Khánh 1/4/1998 Nữ 8
36 2221515003 Văn Ngọc Hải 3/9/1998 Nam 8
37 2220512670 Nguyễn Phạm Thị Gia Hân 9/9/1998 Nữ 0
38 2220515004 Võ Thị Lệ Hằng 7/3/1998 Nữ 6
39 2220515006 Hoàng Thị Thúy Hằng 29/7/1998 Nữ 8
40 2220515011 Trần Thị Hồng Hạnh 24/9/1998 Nữ 0
41 2220515012 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/4/1998 Nữ 7
42 2220865911 Phạm Thị Mỹ Hạnh 23/5/1998 Nữ 9
43 2220515014 Trần Thị Ái Hậu 6/5/1998 Nữ 7
44 2220515016 Đinh Thị Thanh Hậu 2/2/1998 Nữ 6
45 2221515015 Nguyễn Thị Nhật Hậu 21/1/1998 Nữ 9
46 2220515018 Lê Thị Thu Hiền 9/8/1997 Nữ 5
47 2220515019 Nguyễn Thị Thu Hiền 5/7/1998 Nữ 9
48 2220515020 Hồ Thị Thúy Hiền 28/4/1998 Nữ 7
49 2220518699 Phan Thị Lệ Hiền 9/11/1998 Nữ 8
50 2121514882 Nguyễn Bùi Minh Hiếu 5/9/1997 Nam 5
51 2221727304 Lương Trần Hiếu 10/10/1996 Nam 6
52 2221515021 Đặng Phúc Hình 27/6/1998 Nam 8
53 2220515022 Trần Thị Phương Hoa 2/4/1997 Nữ 5
54 2221515026 Trương Vũ Việt Hoàng 15/6/1998 Nam 7
55 2220512693 Nguyễn Thị Kim Hồng 20/2/1998 Nữ 8
56 2220515027 Nguyễn Thị Hồng 26/5/1998 Nữ 8
57 2210514659 Lê Thị Mai Hương 21/4/1998 Nữ 8
58 2220512701 Nguyễn Thị Diễm Hương 3/10/1998 Nữ 8
59 2220515031 Đỗ Thị Hường 16/3/1997 Nữ 7
60 2220515033 Phạm Thị Thanh Huyền 14/12/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


61 2121614344 Phạm Đức Huynh 19/9/1997 Nam 0
62 2220515035 Lê Hoàng An Khang 18/9/1995 Nữ 0
63 2221515036 Trần Quốc Khang 8/7/1997 Nam 7
64 2221863865 Phan Thái Duy Khôi 15/10/1998 Nam 0
65 2220515038 Hoàng Thị Khuyên 14/7/1998 Nữ 8
66 2220515042 Nguyễn Thị Mỹ Lành 25/8/1998 Nữ 8
67 2220319096 Trần Thị Mỹ Lệ 7/5/1998 Nữ 7
68 2220515044 Bùi Thị Ngọc Lệ 10/6/1998 Nữ 7
69 2220515046 Lê Thị Nhật Lệ 19/1/1997 Nữ 7
70 2220512763 Vũ Thị Liêm 23/9/1998 Nữ 7
71 2220515048 Văn Thị Thùy Liên 31/10/1998 Nữ 6
72 2220255209 Nguyễn Hoàng Hoài Linh 23/5/1998 Nữ 0
73 2220512683 Hoàng Trần Khánh Linh 19/2/1998 Nữ 8
74 2220512712 Võ Thị Mỹ Linh 18/3/1998 Nữ 6
75 2220515059 Phan Thị Diệu Linh 17/10/1998 Nữ 8
76 2220515061 Lê Thị Tài Linh 28/3/1998 Nữ 7
77 2220519044 Trương Thùy Linh 25/8/1998 Nữ 6
78 2220522804 Lê Thị Yến Linh 26/8/1998 Nữ 8
79 2221512728 Phạm Chí Linh 8/7/1998 Nam 8
80 2220518969 Võ Thanh Loan 30/3/1997 Nữ 8
81 2221515065 Đào Văn Lực 25/8/1998 Nam 9
82 2220512716 Đặng Quỳnh Luyến 10/7/1997 Nữ 8
83 2220512731 Đỗ Thị Ly Ly 6/1/1998 Nữ 7
84 2220515066 Nguyễn Đỗ Phương Ly 2/6/1997 Nữ 7
85 2220515067 Bùi Thị Khánh Ly 11/10/1998 Nữ 8
86 2221515069 Lâm Đức Mạnh 25/8/1998 Nam 8
87 2121235966 Nguyễn Quang Minh 14/1/1997 Nam 0
88 2220515071 Đào Ngọc Tuyết My 21/10/1998 Nữ 6
89 2220515073 Nguyễn Thị Trà My 15/2/1998 Nữ 9
90 2220518607 Phan Hạnh My 1/2/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


91 2220519485 Bùi Diễm My 11/7/1998 Nữ 9
92 2220714131 Lê Thị Trà My 5/6/1998 Nữ 0
93 2220515077 Nguyễn Thị Li Na 11/1/1998 Nữ 8
94 2220515079 Võ Phạm Luy Na 21/8/1998 Nữ 8
95 2220515080 Huỳnh Thị Nga 10/10/1998 Nữ 5
96 2220253336 Đặng Thị Cẩm Ngân 6/1/1998 Nữ 0
97 2220518675 Nguyễn Thị Thu Ngân 25/1/1998 Nữ 6
98 2220519027 Võ Thị Thu Ngân 25/5/1998 Nữ 8
99 2220435830 Trần Thị Kim Ngọc 16/3/1998 Nữ 8
100 2220512745 Huỳnh Lê Bảo Ngọc 7/6/1998 Nữ 8
101 2220515087 Đào Thị Mỹ Ngọc 25/12/1998 Nữ 8
102 2120867331 Trần Thị Thảo Nguyên 7/12/1997 Nữ 0
103 2221515092 Trần Nguyễn Văn Nguyện 17/1/1998 Nam 0
104 2220515093 Nguyễn Thị Nhài 28/10/1998 Nữ 8
105 2220515094 Nguyễn Thị Hồng Nhân 24/11/1997 Nữ 6
106 2220512668 Huỳnh Thị Hồng Nhi 29/9/1998 Nữ 8
107 2220512719 Doãn Hoàng Nhi 4/8/1998 Nữ 7
108 2220515095 Nguyễn Thị Ái Nhi 15/1/1997 Nữ 8
109 2220515100 Trần Thị Phương Nhi 29/10/1998 Nữ 8
110 2220519570 Phan Anh Nhi 18/1/1998 Nữ 5
111 2220869026 Thái Nhi Nhi 21/7/1998 Nữ 5
112 2220518213 Nguyễn Thị Hoài Nhiên 26/3/1998 Nữ 7
113 2221512709 Nguyễn Hữu Nhơn 3/7/1998 Nam 6
114 2220512660 Nguyễn Thị Quỳnh Như 20/8/1998 Nữ 7
115 2220519527 Đào Quỳnh Như 4/8/1996 Nữ 8
116 2220518938 Nguyễn Thị Hoàng Nhung 8/9/1998 Nữ 6
117 1921413580 Hồ Quang Ninh 7/2/1994 Nam 0
118 2220512696 Phạm Thị Thi Nữ 21/3/1998 Nữ 8
119 2220515108 Phan Thị Tú Oanh 14/4/1998 Nữ 8
120 2221518871 Lê Văn Phúc 23/10/1998 Nam 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


121 2220515112 Phạm Dương Hồng Phước 16/1/1996 Nữ 0
122 2220518408 Thái Thị Thu Phương 25/9/1998 Nữ 7
123 2220519618 Lê Thị Phượng 4/5/1996 Nữ 0
124 2021114538 Nguyễn Ngọc Quang 21/10/1996 Nam 0
125 2221518743 Nguyễn Văn Minh Quý 10/3/1998 Nam 4
126 2220512700 Nguyễn Trần Thảo Quyên 13/9/1998 Nữ 5
127 2220512721 Lê Thị Lệ Quyên 1/8/1998 Nữ 6
128 2220512663 Trần Mai Quỳnh 2/2/1998 Nữ 7
129 2220512681 Trịnh Thị Phương Quỳnh 15/4/1998 Nữ 9
130 2220515119 Nguyễn Võ Xuân Quỳnh 25/6/1998 Nữ 8
131 2220519255 Hồ Thị Thu Quỳnh 26/9/1998 Nữ 8
132 2220664948 Nguyễn Thị Thu Quỳnh 22/1/1998 Nữ 8
133 2221512708 Phan Văn Sinh 2/9/1998 Nam 0
134 2221522922 Đặng Ngọc Sinh 30/8/1998 Nam 7
135 2220512757 Võ Thị Thảo Sương 30/6/1998 Nữ 7
136 2220515124 Ngô Thị Thanh Sương 5/6/1998 Nữ 0
137 2220519233 Nguyễn Thị Thắm 1/1/1998 Nữ 6
138 2121253804 Nguyễn Hoàng Thanh 20/3/1996 Nam 0
139 2220515130 Trương Thị Thanh 23/6/1998 Nữ 5
140 2220515131 Đinh Trần Hà Thanh 1/12/1998 Nữ 7
141 2220518365 Võ Thị Thành 18/6/1998 Nữ 8
142 2221123597 Nguyễn Văn Thành 6/11/1998 Nam 0
143 2220263369 Trần Nhật Thảo 13/5/1998 Nữ 0
144 2220512658 Nguyễn Phạm Thu Thảo 9/5/1998 Nữ 7
145 2220512665 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/1/1998 Nữ 7
146 2220512723 Phan Thị Thanh Thảo 8/8/1998 Nữ 7
147 2220515132 Thân Uyên Thảo 11/5/1998 Nữ 5
148 2220515137 Hoàng Thị Thu Thảo 20/11/1998 Nữ 8
149 2220518464 Nguyễn Thị Phương Thảo 7/3/1997 Nữ 0
150 2221515141 Võ Quốc Thi 19/10/1992 Nam 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


151 2221518527 Võ Nguyên Hoàng Thiên 29/4/1997 Nam 8
152 1921163736 Nguyễn Văn Thiện 21/12/1995 Nam 5
153 2220515145 Võ Thị Thời 20/4/1998 Nữ 7
154 2220512761 Nguyễn Ngọc Anh Thư 17/3/1998 Nữ 0
155 2220515148 Phạm Thị Anh Thư 2/9/1998 Nữ 0
156 2220512657 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/8/1998 Nữ 0
157 2220512730 Hoàng Thị Thương 20/1/1998 Nữ 7
158 2220515150 Dương Thu Thương 14/9/1998 Nữ 7
159 2220518154 Nguyễn Thị Thương 17/3/1998 Nữ 0
160 2221515180 Châu Hoàng Thương 4/4/1997 Nam 7
161 2220515154 Nguyễn Ngọc Thúy 1/8/1998 Nữ 6
162 2220519349 Trương Thị Diệu Thúy 7/8/1997 Nữ 8
163 2220515156 Lê Thị Thùy 17/11/1997 Nữ 8
164 2220512684 Nguyễn Anh Thủy 17/11/1998 Nữ 8
165 2220512759 Trần Thị Thanh Thủy 7/6/1998 Nữ 7
166 2220519159 Trịnh Thị Thanh Thủy 20/12/1998 Nữ 8
167 2220512741 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 3/3/1998 Nữ 8
168 2220512758 Phan Thị Thủy Tiên 6/6/1998 Nữ 8
169 2220515160 Lê Thị Kim Tiến 2/8/1998 Nữ 8
170 2220717062 Ngô Thị Tình 18/11/1998 Nữ 7
171 2220518844 Trần Thị Phương Trà 25/10/1998 Nữ 8
172 2220518797 Vũ Tố Trâm 19/2/1998 Nữ 6
173 2220519070 Phan Thị Bảo Trâm 30/3/1998 Nữ 1
174 2220512697 Nguyễn Thị Huyền Trang 10/5/1998 Nữ 8
175 2220512706 Phạm Thùy Trang 20/2/1998 Nữ 7
176 2220512732 Ngô Thị Thu Trang 8/3/1998 Nữ 7
177 2220515167 Nguyễn Thị Thùy Trang 27/4/1998 Nữ 6
178 2220515172 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/11/1998 Nữ 0
179 2220518143 Nguyễn Thị Minh Trang 18/9/1998 Nữ 7
180 2220518564 Trịnh Thị Kiều Trang 12/4/1998 Nữ 7

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
25/09/2017 13:09 # 8
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm học phần Phương pháp luận - Bài 6 - 1(17/18) - Phi 100E


181 2220519069 Tô Thị Thuỳ Trang 1/8/1998 Nữ 7
182 2220512736 Nguyễn Thiều Kiều Trinh 27/11/1998 Nữ 5
183 2220518106 Nguyễn Lâm Tuyết Trinh 11/2/1998 Nữ 8
184 2220518640 Nguyễn Thị Kiều Trinh 4/3/1998 Nữ 7
185 2220519357 Huỳnh Thị Phương Trinh 23/6/1996 Nữ 7
186 2220717101 Trần Thị Tuyết Trinh 13/3/1998 Nữ 0
187 2220515177 Nguyễn Thị Xuân Trúc 27/9/1998 Nữ 7
188 2220515178 Trần Thị Thanh Trúc 9/12/1998 Nữ 6
189 2220518369 Lê Thị Diễm Trúc 7/10/1998 Nữ 7
190 2220515181 Nguyễn Thị Xuân Truyền 15/2/1998 Nữ 6
191 2121627665 Đoàn Minh Tuấn 28/9/1997 Nam 5
192 2220518928 Võ Thị Tuận 6/2/1998 Nữ 6
193 2221515183 Hà Thanh Tùng 8/2/1998 Nam 0
194 2221512679 Lê Huy Tường 18/7/1998 Nam 6
195 2220519162 Văn Thị Thanh Tuyền 10/7/1998 Nữ 8
196 2220329133 Đỗ Thị Ánh Tuyết 16/6/1998 Nữ 0
197 2220518341 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 28/5/1998 Nữ 8
198 2120345180 Hoàng Nữ Hà Uyên 17/2/1996 Nữ 0
199 2220512702 Hoàng Công Thị Thục Uyên 17/1/1998 Nữ 7
200 2220519383 Nguyễn Thục Uyên 2/4/1998 Nữ 8
201 2220863793 Nguyễn Thị Thu Uyên 10/11/1998 Nữ 1
202 2220227837 Ngô Thị Tường Vi 6/8/1998 Nữ 8
203 2220512707 Trần Thị Tường Vi 26/2/1998 Nữ 6
204 2221518103 Phan Vinh 12/11/1998 Nam 7
205 2221512666 Nguyễn Tú Vương 26/8/1998 Nam 8
206 2220512667 Lâm Thị Vy 17/9/1998 Nữ 5
207 2220518575 Trần Hồ Lan Vy 21/2/1998 Nữ 7
208 2220512724 Huỳnh Thị Như Ý 20/2/1998 Nữ 8
209 2220512765 Vũ Thị Hải Yến 4/3/1998 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020