Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/05/2017 21:05 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


1 2220522995 Bùi Thị Thiên Ân 3/6/1998 Nữ 8 2 2220522860 Nguyễn Thái Vân Anh 9/30/1998 Nữ 8 3 2220522930 Hồng Thị Minh Anh 5/27/1998 Nữ 8 4 2220523093 Nguyễn Phương Anh 10/6/1997 Nữ 8 5 2220523171 Đặng Thị Minh Anh 1/19/1998 Nữ 8 6 2220523227 Trần Thị Ngọc Anh 8/20/1997 Nữ 6 7 2221179487 Thái Ngọc Anh 2/8/1998 Nam 7 8 2220529460 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11/27/1998 Nữ 7 9 2121119796 Nguyễn Quốc Bảo 9/1/1997 Nam 6 10 2221172627 Hoàng Gia Bảo 1/30/1998 Nam 0 11 2221172578 Lê Huy Bình 4/12/1998 Nam 7 12 2221523047 Nguyễn Văn Bình 5/5/1997 Nam 8 13 2221172626 Đặng Tấn Bộ 1/6/1998 Nam 0 14 2220523138 Nguyễn Thị Bông 10/4/1996 Nữ 8 15 2220523013 Dương Thị Minh Châu 3/16/1998 Nữ 8 16 2221174854 Lê Minh Châu 7/16/1998 Nam 8 17 2221172630 Nguyễn Văn Chương 6/7/1998 Nam 0 18 2220523159 Hoàng Thị Phương Cúc 3/22/1997 Nữ 8 19 2221174856 Nguyễn Trọng Cường 8/7/1997 Nam 7 20 2221522797 Phạm Văn Đại 3/16/1998 Nam 7 21 2220522856 Lê Kim Đan 4/6/1998 Nữ 7 22 2221172610 Dương Thục Đạt 6/8/1998 Nam 6 23 2221522931 Trần Thành Đạt 7/20/1998 Nam 7 24 2221528191 Lâm Chí Đạt 6/21/1998 Nam 8 25 2220523059 Nguyễn Hoàng Diễm 9/2/1997 Nữ 7 26 2220523211 Võ Thị Thúy Diễm 9/12/1996 Nữ 8 27 2220528895 Nguyễn Thị Diễm 9/10/1998 Nữ 7 28 2220522867 Nguyễn Châu Hiền Diệu 11/9/1998 Nữ 8 29 2221523200 Nguyễn Thành Đồng 5/3/1998 Nam 7 30 2221174858 Nguyễn Mai Đức 12/7/1998 Nam 8 31 2221174859 Nguyễn Lê Huỳnh Đức 7/4/1998 Nam 0 32 2221178829 Văn Minh Đức 8/12/1993 Nam 0 33 2221522844 Phạm Minh Đức 8/23/1998 Nam 7 34 2221523016 Phan Thanh Đức 4/3/1998 Nam 4 35 2221523176 Lê Đình Đức 6/23/1998 Nam 7 36 2220522948 Phan Thị Thùy Dung 6/28/1998 Nữ 8


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


2220523003 Hồ Thị Ngọc Dung 1/21/1998 Nữ 8 2221174861 Nguyễn Vũ Dũng 8/7/1997 Nam 5 2221613474 Phạm Trung Dũng 10/23/1998 Nam 7 2221172574 Huỳnh Ngọc Dương 3/17/1998 Nam 8 2111626655 Phan Phương Duy 7/20/1994 Nam 8 2220522798 Phan Thanh Duyên 11/20/1998 Nữ 8 2220522885 Trần Thị Bích Duyên 2/28/1998 Nữ 7 2220523103 Nguyễn Huỳnh Mỹ Duyên 2/22/1998 Nữ 8 2221178716 Cao Việt Hà 6/16/1998 Nam 8 2220523035 Lê Thị Hạ 8/4/1998 Nữ 8 2220528567 Phan Ngọc Vy Hân 10/6/1997 Nữ 7 2220522992 Đặng Thị Thanh Hằng 1/1/1997 Nữ 7 2220523024 Đậu Thị Thanh Hằng 11/12/1998 Nữ 9 2220523033 Lâm Thị Thúy Hằng 5/7/1998 Nữ 7 2220523187 Trần Thị Thúy Hằng 8/6/1998 Nữ 7 2220522823 Lê Thị Đức Hạnh 3/22/1998 Nữ 0 2220523175 Nguyễn Bích Hạnh 1/20/1997 Nữ 8 2220523259 Trần Nguyễn Mỹ Hạnh 4/16/1998 Nữ 7 2220522779 Nguyễn Vũ Thu Hiền 9/7/1998 Nữ 7 2221172577 Nguyễn Việt Hiển 7/5/1997 Nam 0 2221178500 Phan Tấn Hiển 2/3/1998 Nam 8 2221528427 Nguyễn Văn Vinh Hiển 4/28/1998 Nam 8 2221179603 Trịnh Văn Hiện 2/10/1997 Nam 0 2221172598 Lê Trung Hiếu 7/27/1998 Nam 6 2221172631 Lê Quý Hiếu 10/27/1998 Nam 6 2221174867 Lê Minh Hiếu 7/12/1998 Nam 7 2221522828 Hà Minh Hiếu 11/6/1998 Nam 7 2220523094 Phạm Thị Quỳnh Hoa 9/2/1998 Nữ 8 2220528562 Trương Thị Quỳnh Hoa 12/6/1998 Nữ 8 2221528523 Nguyễn Nhật Hòa 10/10/1998 Nam 0 2221522976 Nguyễn Hữu Hoài 3/27/1996 Nam 7 2221178413 Đỗ Trương Minh Hoàng 1/15/1998 Nam 0 2221532334 Trần Đình Hoàng 4/6/1992 Nam 0 2220523162 Trần Thị Hồng 3/15/1997 Nữ 8 2221172586 Lê Ngọc Hùng 4/21/1998 Nam 7 2221172601 Hồ Văn Hùng 10/29/1998 Nam 7 2221172609 Phan Tấn Hùng 6/11/1995 Nam 8 2221179073 Ngô Văn Út Hùng 2/1/1998 Nam 7 2221172593 Đoàn Việt Hưng 5/12/1998 Nam 7 2221522868 Đinh Quang Hưng 9/2/1998 Nam 4 2221523230 Lê Nguyễn Minh Hưng 1/20/1998 Nam 5 2221528241 Hồ Hồng Hưng 5/9/1998 Nam 7 2220522878 Hồ Lan Hương 11/10/1998 Nữ 8 2220522959 Lê Thị Quỳnh Hương 4/6/1998 Nữ 8 2220523046 Nguyễn Thị Lan Hương 1/8/1998 Nữ 7 2220523172 Trần Ngân Hương 11/15/1998 Nữ 8 2221172621 Trần Thế Huy 1/1/1998 Nam 8 2221174868 Nguyễn Khánh Huy 12/24/1995 Nam 8 2221179649 Phạm Gia Huy 3/18/1998 Nam 8 2221522985 Trần Danh Huy 5/23/1998 Nam 8


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 4
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


2221529373 Lê Văn Huy 5/17/1998 Nam 8 2220522842 Võ Thị Ngọc Huyền 2/16/1998 Nữ 8 2220523228 Thủy Thị Ngọc Huyền 6/9/1997 Nữ 7 2121614344 Phạm Đức Huynh 9/19/1997 Nam 0 2121154284 Nguyễn Thanh Khiêm 10/3/1997 Nam 3 2121717080 Lê Thiện Khiêm 12/14/1997 Nam 0 2221172576 Phan Văn Khoa 11/5/1998 Nam 6 2221522870 Trần Thiện Khoa 2/4/1998 Nam 3 2220522996 Bùi Thị Thúy Kiều 7/12/1998 Nữ 8 2220523223 Lê Thị Thúy Kiều 12/16/1998 Nữ 7 2120717883 Võ Thị Ngọc Lài 2/18/1997 Nữ 7 2220522886 Lê Thị Mi Lan 2/24/1998 Nữ 8 2220523070 Lê Thị Lành 2/20/1998 Nữ 9 2220523164 Nguyễn Thị Liên 1/10/1998 Nữ 8 2220523229 Lê Thị Liễu 1/1/1998 Nữ 4 2221172592 Lê Thành Lim 9/8/1998 Nam 7 2220522881 Hồ Thị Thục Linh 1/13/1997 Nữ 8 2220522991 Nguyễn Thị Mỹ Linh 5/6/1998 Nữ 7 2220523082 Lê Gia Linh 6/6/1998 Nữ 8 2220523181 Nguyễn Thị Khánh Linh 1/1/1998 Nữ 8 2221523073 Nguyễn Linh 1/10/1998 Nam 8 2220523218 Lưu Đào Minh Lộc 8/30/1996 Nữ 8 2221174873 Nguyễn Thanh Lộc 3/1/1998 Nam 0 2221178182 Võ Trọng Luật 6/11/1998 Nam 0 2221174875 Trương Đăng Lũy 6/13/1997 Nam 6 2220522923 Hoàng Thúy Ly 1/17/1998 Nữ 6 2220528228 Nguyễn Như Ý Ly 12/9/1998 Nữ 8 2220528537 Nguyễn Thị Hồng Ly 4/14/1998 Nữ 7 2120528835 Ngô Thị Tuyết Mai 11/29/1997 Nữ 0 2220522964 Mai Thị Xuân Mai 6/30/1998 Nữ 0 2220523113 Nguyễn Thị Mai 2/20/1997 Nữ 7 2220523174 Nguyễn Ngọc Mai 3/12/1997 Nữ 7 2220528518 Dương Tuệ Mẫn 12/10/1998 Nữ 8 2221174876 Văn Trung Mạnh 3/10/1998 Nam 7 2221178840 Lê Nhật Minh 1/2/1998 Nam 7 2221522970 Nguyễn Hoàng Minh 4/5/1998 Nam 7 2221523167 Trần Đức Minh 11/25/1998 Nam 0 2221528629 Nguyễn Công Anh Minh 12/18/1998 Nam 8 2220724286 Ngô Thị Thảo My 1/19/1998 Nữ 7 2120325257 Tạ Thị Hồng Na 5/18/1997 Nữ 8


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 5
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


2220522909 Trần Thanh Ngân 10/10/1998 Nữ 8 2220522969 Nguyễn Thị Ngân 5/15/1998 Nữ 8 2220523241 Phan Thị Minh Ngân 12/26/1998 Nữ 8 2121118606 Nguyễn Văn Nghĩa 12/18/1997 Nam 0 2221172579 Hồ Quang Nghĩa 11/12/1998 Nam 7 2221174877 Lê Trung Nghĩa 1/1/1998 Nam 7 2221523017 Nguyễn Duy Nghĩa 3/2/1998 Nam 2 2221523186 Nguyễn Trung Nghĩa 4/15/1998 Nam 0 2221523194 Nguyễn Thành Nghĩa 8/18/1998 Nam 8 2220512672 Nguyễn Thị Bích Ngọc 9/10/1998 Nữ 7 2220522773 Lý Minh Bảo Ngọc 7/24/1998 Nữ 7 2220528424 Lê Thảo Nguyên 11/5/1998 Nữ 8 2220522913 Ngô Khánh Nguyệt 10/22/1998 Nữ 6 2220716903 Hồ Thị Nhàn 10/25/1998 Nữ 9 2220523212 Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân 4/20/1997 Nữ 8 2221523195 Nguyễn Thành Nhân 8/18/1998 Nam 8 2221523144 Nguyễn Hữu Nhất 6/27/1997 Nam 8 2221532416 Phạm Trần Nhất 5/6/1998 Nam 7 2221523137 Trần Minh Nhật 9/3/1998 Nam 6 2221532304 Phan Minh Nhật 12/17/1998 Nam 7 2220522989 Nguyễn Hạnh Nhi 11/28/1998 Nữ 7 2220523097 Nguyễn Thị Yến Nhi 9/10/1998 Nữ 8 2220523246 Nguyễn Thị Hồng Nhi 10/13/1997 Nữ 8 2220523014 Phan Minh Khánh Như 6/22/1998 Nữ 8 2220523129 Võ Thị Cẩm Nhung 9/24/1997 Nữ 8 2221174879 Bùi Viết Nhựt 6/22/1998 Nam 7 2220522999 Phạm Văn Thị Hoàng Ni 7/23/1998 Nữ 8 2110623109 Đầu Thị Mỹ Nữ 10/16/1996 Nữ 7 2220522853 Phạm Nhật Hoàng Oanh 2/19/1998 Nữ 7 2220523118 Trần Thị Kim Oanh 7/20/1998 Nữ 8 2021346978 Vĩnh Phát 10/25/1996 Nam 0 2221628658 Biện Văn Phi 5/3/1997 Nam 6 2221179374 Trần Nguyễn Thanh Phong 8/2/1998 Nam 7 2221179522 Nguyễn Viết Phong 4/1/1998 Nam 7 2121179782 Huỳnh Tấn Phú 2/17/1996 Nam 0 2221174881 Cao Xuân Phú 8/22/1998 Nam 7 2220528768 Thái Nguyễn Hoàng Phúc 3/13/1998 Nữ 8 2220529079 Nguyễn Thị Hồng Phúc 4/26/1998 Nữ 8 2221164847 Nguyễn Thanh Phúc 2/9/1998 Nam 0 2221172603 Vũ Hồng Phúc 7/28/1998 Nam 8 2221172612 Nguyễn Minh Phụng 10/4/1995 Nam 7 2221523256 Nguyễn Hoàng Phước 4/23/1998 Nam 6 2021713413 Hồ Nhật Phương 8/24/1996 Nam 0 2120528932 Phan Thị Ngọc Phương 7/7/1997 Nữ 0


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 6
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


2220528287 Lê Đỗ Hoài Phương 3/11/1998 8 2221174882 Lê Duy Phương 8/24/1998 Nam 7 2221522807 Nguyễn Hoàng Phương 5/29/1998 Nam 7 2221174883 Nguyễn Duy Quân 1/15/1998 Nam 7 2221178641 Phạm Khánh Quang 9/2/1998 Nam 7 2221523091 Nguyễn Thành Quang 10/13/1998 Nam 6 2221523219 Hồ Hoàng Quang 1/18/1998 Nam 6 2221523208 Nguyễn Văn Quốc 9/12/1996 Nam 8 2221172582 Nguyễn Ngọc Quý 10/3/1998 Nam 7 2220522811 Lê Thị Như Quỳnh 2/21/1998 Nữ 8 2220528884 Trần Xuân Quỳnh 3/31/1998 Nữ 7 2121154255 Dương Quang Nguyên Sa 10/21/1997 Nam 8 2221172616 Võ Thanh Sang 6/10/1998 Nam 0 2221174885 Nguyễn Văn Sơn 1/10/1998 Nam 3 2021173712 Bùi Viết Song 6/2/1996 Nam 0 2221172625 Nguyễn Văn Sỹ 12/25/1998 Nam 8 2121118600 Đặng Phước Tài 5/8/1997 Nam 0 2121518464 Nguyễn Tấn Tài 9/4/1997 Nam 8 2221523061 Phạm Tứ Tại 5/18/1998 Nam 6 2220523090 Nguyễn Thị Minh Tâm 6/19/1997 Nữ 8 2220523127 Trần Thị Minh Tâm 1/22/1997 Nữ 8 2220529082 Trương Thị Nhật Tâm 9/5/1998 Nữ 7 2221172620 Trần Minh Tâm 10/4/1998 Nam 0 2221174886 Nguyễn Minh Tây 7/25/1998 Nam 6 2220522829 Đỗ Thị Kim Tha 10/6/1998 Nữ 8 2221174887 Lê Trọng Thạch 11/21/1997 Nam 3 2221172602 Nguyễn Quang Thái 9/13/1998 Nam 8 2221172584 Nguyễn Văn Thắng 9/15/1998 Nam 7 2221172615 Đặng Quang Thắng 2/3/1998 Nam 0 2221172581 Bùi Ngọc Thành 8/10/1998 Nam 8 2221172589 Nguyễn Tiến Thành 10/28/1998 Nam 5 2221174889 Nguyễn Văn Thạnh 3/28/1998 Nam 0 2120524843 Nguyễn Thị Thạch Thảo 12/7/1996 Nữ 8 2220522865 Nguyễn Trần Thanh Thảo 1/7/1998 Nữ 8 2220522897 Trần Thị Phương Thảo 4/24/1998 Nữ 8 2220522950 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/6/1998 Nữ 7 2220523180 Phan Lâm Bích Thảo 11/1/1997 Nữ 8 2220523214 Trần Thị Thạch Thảo 4/27/1998 Nữ 8 2220528927 Trần Thị Như Thảo 5/4/1998 Nữ 8 2221172580 Nguyễn Quốc Thịnh 8/14/1998 Nam 4 2221174891 Lê Công Thịnh 8/7/1996 Nam 6 2221528536 Nguyễn Ngọc Thịnh 3/14/1996 Nam 8 2220523249 Đặng Nguyễn Anh Thư 2/22/1998 Nữ 7 2220532403 Lê Thị Anh Thư 1/20/1997 Nữ 7 2220724319 Nguyễn Thị Minh Thư 6/17/1998 Nữ 8 2220522898 Trần Thị Ngọc Thúy 9/22/1998 Nữ 7


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/05/2017 21:05 # 7
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6 phương pháp luận. Phi 100 B&D, Hk2-16/17


2220523120 Phan Thị Thanh Thủy 2/14/1997 Nữ 7 2120524627 Nguyễn Bảo Thuyên 12/15/1997 Nữ 0 2220528380 Nguyễn Thị Thủy Tiên 9/22/1997 Nữ 7 2211128224 Ngô Tấn Tin 12/19/1998 Nam 7 2220523110 Nguyễn Thị Hồng Tin 4/4/1998 Nữ 8 2221172588 Lê Trung Tín 9/20/1998 Nam 7 2220522889 Nguyễn Thị Tình 8/15/1997 Nữ 8 2221522771 Nguyễn Kim Toàn 8/28/1998 Nam 0 2221523236 Nguyễn Minh Toàn 1/1/1998 Nam 4 2220529267 Nguyễn Thị Hoàng Trà 6/5/1998 Nữ 8 2220523087 Lưu Nguyễn Huyền Trân 7/9/1998 Nữ 7 2220522795 Dương Kiều Trang 9/10/1998 Nữ 7 2220522869 Nguyễn Khánh Trang 1/25/1998 Nữ 7 2220522921 Trần Thị Thùy Trang 4/12/1998 Nữ 0 2220522980 Nguyễn Thị Thu Trang 10/14/1998 Nữ 0 2220523045 Trương Thị Trang 6/4/1998 Nữ 7 2220523243 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 11/10/1997 Nữ 8 2220528636 Cao Thị Trang 8/8/1998 Nữ 7 2220528643 Triệu Vũ Kiều Trang 6/23/1998 Nữ 7 2220528762 Trần Thị Thùy Trang 7/12/1998 Nữ 7 2220538652 Trần Thị Thuỳ Trang 4/8/1998 Nữ 8 2221522780 Phan Lê Minh Trí 12/7/1998 Nam 7 2221522962 Lê Phan Trí 8/17/1998 Nam 8 2221172607 Thái Phương Triều 7/26/1998 Nam 7 2221172599 Trần Kim Triệu 11/4/1998 Nam 7 2220528545 Nguyễn Trần Hoàng Trinh 8/20/1998 Nữ 8 2221174894 Nguyễn Đức Trọng 5/12/1998 Nam 7 2220522940 Nguyễn Thị Thanh Trúc 1/1/1998 Nữ 6 2221523098 Đặng Văn Gia Trung 9/7/1998 Nam 5 2221528373 Nguyễn Ngọc Trung 10/4/1998 Nam 5 2221179591 Lê Nho Trường 1/28/1998 Nam 7 2221522927 Đào Hữu Tú 4/20/1998 Nam 6 2220522906 Nguyễn Thị Tứ 10/24/1998 Nữ 8 2211122474 Đỗ Anh Tuấn 3/14/1998 Nam 0 2221174896 Dương Trí Tuấn 5/10/1998 Nam 5 2221178486 Phan Nguyễn Thanh Tuấn 3/28/1998 Nam 5 2221178909 Nguyễn Anh Tuấn 5/4/1998 Nam 7 2220522924 Đinh Thị Xuân Tuyền 5/8/1998 Nữ 7 2220522818 Đỗ Thị Kim Tuyển 7/13/1997 Nữ 7 2220523008 Đặng Thị Ty 3/14/1998 Nữ 7 2220522975 Đoàn Thị Hải Uyên 7/4/1998 Nữ 6 2220523029 Hoàng Tú Uyên 7/7/1998 Nữ 8 2220523036 Hồ Thị Thanh Uyên 3/11/1997 Nữ 5 2220523209 Trương Ngọc Phương Uyên 12/20/1998 Nữ 7 2220528225 Nguyễn Trường Tú Uyên 3/11/1998 Nữ 8 2220523216 Lê Thị Thúy Vân 12/16/1998 Nữ 7 2220528222 Nguyễn Thị Thu Vân 10/12/1998 Nữ 5 2221532330 Nguyễn Văn Văn 10/11/1998 Nam 6 2221172575 Phan Hồng Viên 9/10/1998 Nam 5 2221174898 Lê Công Vinh 7/7/1998 Nam 6 2221217717 Phạm Thanh Vinh 5/1/1998 Nam 5 2221523198 Phạm Công Vũ 3/9/1998 Nam 6 2220522805 Hồ Mai Vy 1/1/1998 Nữ 7 2220523145 Phạm Thị Ái Vy 3/8/1998 Nữ 7 2220529047 Trương Thị Thúy Vy 2/18/1998 Nữ 8 2221172596 Võ Trọng Vỹ 9/18/1998 Nam 7 2220522850 Phạm Nguyễn Hạ Yên 4/14/1998 Nữ 8


-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020