Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
18/04/2017 09:04 # 1
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)


 Là nơi công bố điểm môn Phương pháp Luận, bài 6 lớp PHI100L, HK2 (16-17)

Mọi thông tin phản hồi về giảng viên.

Thông tin đã công bố trước lớp.-- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/04/2017 09:04 # 2
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)


DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP PHI 100 L (HK2, 16/17), bài 6 
STT Mã_Sinh_Viên Họ_Lót Tên Ngày_Sinh Giới_Tính Điểm B6
1 2120257731 Lê Thị Thúy An 07-09-97 Nữ 0
2 2120863939 Nguyễn Quỳnh Anh 07-09-97 Nữ 8
3 2120868612 Phạm Thị Vân Anh 14-02-97 Nữ 7
4 2121114139 Nguyễn Ngọc Anh 01-03-96 Nam 2
5 2120866099 Lê Thị Kim Ánh 19-05-97 Nữ 8
6 2121116801 Lưu Quốc Bảo 28-11-97 Nam 4
7 2121713625 Trần Tấn Bảo 21-12-97 Nam 8
8 2121116285 Huỳnh Văn Quốc Bình 27-02-97 Nam 8
9 2120869508 Phạm Thị Hồng Cẩm 01-02-97 Nữ 0
10 2121114079 Phan Hùng Cường 16-12-97 Nam 0
11 1921113091 Lê Quang Đại 01-09-95 Nam 0
12 2121213346 Nguyễn Viết Đạt 08-11-97 Nam 0
13 2121514900 Nguyễn Trường Đạt 17-05-97 Nam 0
14 2121717412 Trần Quốc Đạt 07-09-97 Nam 8
15 2121715577 Lý Minh Đức 14-11-97 Nam 6
16 1921163758 Lê Đại Dương 13-10-95 Nam 8
17 2121126304 Võ Hoàng Duyên 25-09-97 Nam 0
18 2120713549 Lê Thị Thu 09-03-97 Nữ 0
19 2010417512 Lê Thùy Ngọc Hạnh 28-10-96 Nữ 0
20 2121215427 Nguyễn Đình Hậu 01-10-97 Nam 0
21 2021127119 Khổng Minh Hoàng 20-10-95 Nam 0
22 2021148108 Nguyễn Đức Hoàng 29-10-96 Nam 0
23 2121118263 Vũ Xuân Hùng 05-03-97 Nam 0
24 2121119765 Trần Văn Hưng 04-08-97 Nam 8
25 2120713735 Lương Thị Thiên Hương 21-11-97 Nữ 8
26 2111715035 Lương Ngọc Huy 12-08-97 Nam 0
27 2121116330 Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Huy 02-12-97 Nam 0
28 2120715664 Nguyễn Thị An Khanh 24-08-97 Nữ 0
29 1921613350 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 18-10-95 Nam 0
30 1921163741 Phạm Sĩ Anh Kiệt 10-10-95 Nam 6
31 2120245960 Nguyễn Thị Kim Kiều 06-04-97 Nữ 8
32 2121237959 Trần Hoàng Kim 05-10-97 Nam 0
33 2121117768 Lê Hải Lâm 28-11-97 Nam 0
34 1920255549 Đỗ Thị Thùy Linh 25-01-95 Nữ 8

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
18/04/2017 09:04 # 3
nqlamdn
Cấp độ: 10 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 99/100 (99%)
Kĩ năng: 19/40 (48%)
Ngày gia nhập: 01/09/2012
Bài gởi: 549
Được cảm ơn: 79
Phản hồi: Công bố điểm bài 6, Phương pháp luận lớp PHI100L, HK2 (16-17)


35 2120866159 Nguyễn Thị Yến Linh 28-01-97 Nữ 6
36 2121253821 Nguyễn Nhật Long 25-09-97 Nam 6
37 1921418568 Nguyễn Văn Minh 27-11-94 Nam 5
38 2121116728 Phạm Xuân Nam 10-04-97 Nam 0
39 2121126352 Nguyễn Trọng Nghĩa 10-03-97 Nam 8
40 2121126353 Hà Quang Nhân 07-06-97 Nam 8
41 2121158448 Nguyễn Hoàng Nhân 21-10-97 Nam 8
42 2120233777 Trần Thị Ái Nhi 02-05-97 Nữ 8
43 2120869135 Phạm Thị Khánh Ninh 16-11-97 Nữ 6
44 2021323776 Lê Trung Hồng Phát 08-06-95 Nam 0
45 2121867588 Nguyễn Văn Phong 04-09-97 Nam 8
46 2121118597 Nguyễn Ngọc Phước 05-07-97 Nam 3
47 2121718030 Trần Nguyên Phương 04-12-97 Nam 8
48 2121126365 Tôn Thất Nhật Quân 16-06-97 Nam 8
49 2121113984 Huỳnh Đức Quang 08-01-97 Nam 0
50 2120866198 Trần Thị Như Quỳnh 04-09-97 Nữ 5
51 2121114201 Nguyễn Ngọc Sơn 01-04-97 Nam 4
52 2120868121 Nguyễn Thị Hồng Sương 21-01-97 Nữ 4
53 2121114084 Lê Minh Thái 29-09-97 Nam 7
54 2121114161 Nguyễn Hữu Thành 19-09-97 Nam 7
55 2121718383 Phạm Minh Thạnh 18-01-97 Nam 0
56 2121113999 Phan Thọ 16-04-97 Nam 8
57 2120715859 Lê Thị Phương Thuận 02-10-97 Nữ 6
58 2121253796 Trần Xuân Toản 27-11-97 Nam 0
59 2121119208 Lê Quang Trí 13-01-97 Nam 8
60 2021143323 Trần Quang Trung 09-01-95 Nam 0
61 2021340510 Trần Thanh Trung 23-07-94 Nam 6
62 2021714973 Nguyễn Thành Trung 19-09-96 Nam 0
63 2121116393 Hồ Minh Tuấn 09-06-97 Nam 0
64 2121216777 Phan Mạnh Tuấn 21-09-97 Nam 5
65 2121245980 Đỗ Thanh Anh Tuấn 30-08-97 Nam 8
66 1821413563 Trần Thanh Tùng 20-06-94 Nam 0
67 2121114063 Hồ Ngọc Vương 08-04-97 Nam 6
68 2120715942 Trần Lê Kiều Xuân 11-04-97 Nữ 0

 -- Có công mài sắt, có ngày nên kim ---


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020