Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
30/01/2012 19:01 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Tin học ứng dụng


 theo yêu cầu của các bạn thì mình sẽ post topic theo từng môn các mong đã học để dễ trao đổi.học xong 1 ngày post bài cũng thảo luận sẽ giúp ích nhiu :D
[PDF] 

GIÁO TRÌNH TIN HỌC ỨNG DỤNG

 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
30/01/2012 20:01 # 2
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Tin học ứng dụng


Đề :
 
Bài đơn giá hồi trưa dc viết như ri nek
=VLOOKUP(RIGHT(J14,1),$G$26:$J$28,IF(LEFT(J14,2)="L1",2,IF(LEFT(J14,2)="L2",3,4)))

Tiền phong đc viết nhi ri:
=IF(I14>20,K14*I14*90%,IF(I14>10,K14*I14*95%,K14*I14))

 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
30/01/2012 20:01 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: Tin học ứng dụng


MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶP TRONG EXCEL
##### Lỗi độ rộng . Lỗi này sinh ra khi cột thiếu độ rộng. Dùng chuột kéo độ rộng cột ra cho
phù hợp. Khi giá trị ngày tháng hoặc thời gian nhập vào là số âm cũng phát sinh lỗi này.
#VALUE! Lỗi giá trị. Lỗi này sinh ra khi công thức được nhập vào một chuỗi trong khi hàm
yêu cầu một số hoặc một giá trị logic. Có thể do đang nhập một hoặc chỉnh sửa các thành
phần của công thức mà vô tình nhấn Enter. Cũng có thể do nhập quá nhiều tham số cho một
toán tử hoặc một hàm trong khi chúng chỉ dùng một tham số. Ví dụ =LEFT(A2:A5). Một
trường hợp sinh lỗi # VALUE khi là thi hành một marco (lệnh tự động) liên quan đến một
hàm mà hàm đó trả về lỗi #VALUE!
#DIV/0! Lỗi chia cho 0. Lỗi này sinh ra do nhập vào công thức số chia là 0. Ví dụ =
MOD(10,0) hoặc số chia trong công thức là một tham chiếu đến ô trống.
#NAME! Sai tên. Lỗi này do dùng những hàm không thường trực trong Excel như EDATE,
EOMONTH, NETWORKDAYS, WORKDAYS,... Khi đó cần phải vào menu Tools - Add-ins.
Trần Công Nghiệp - Giáo trình Tin học ứng dụng (bản thảo)
Phòng Thực hành kinh doanh – Bộ môn Tin học ứng dụng = trang 27=
Đánh dấu chọn vào tiện ích Analysis ToolPak. Cũng có thể do nhập sai tên một hàm số.
Trường hợp này xảy tra khi dùng bộ gõ tiếng Việt ở chế độ Telex vô tình làm sai tên hàm như
IF thành Ì, VLOOKUP thành VLÔKUP. Trường hợp dùng những ký tự không được phép
trong công thức cũng phát sinh lỗi này. Một số trường hợp khác bao gồm hhập một chuỗi
trong công thức mà không có đóng và mở dấu nháy đôi."" hoặc không có dấu 2 chấm : trong
dãy địa chỉ ô trong công thức.
#N/A Lỗi dữ liệu. Lỗi này sinh ra khi giá trị trả về không tương thích từ các hàm dò tìm như
VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP hoặc MATCH hoặc dùng hàm HLOOKUP, VLOOKUP,
MATCH để trả về một giá trị trong bảng chưa được sắp xếp. Cũng có thể do không đồng nhất
dữ liệu khi sử dụng địa chỉ mảng trong Excel. Trường hợp quên một hoặc nhiều đối số trong
các hàm tự tạo hoặc dùng một hàm tự tạo không hợp lý cũng sinh ra lỗi này.
.
#REF! Sai vùng tham chiếu. Lỗi này phát sinh do xóa những ô đang được tham chiếu bởi
công thức. Cũng có khi do dán những giá trị được tạo ra từ công thức lên chính vùng tham
chiếu của công thức đó. Có thể do liên kết hoặc tham chiếu đến một ứng dụng không thể chạy
được.
#NUM! Lỗi dữ liệu kiểu số. Lỗi này phát sinh do dùng một đối số không phù hợp trong công
thức sử dụng đối số là dữ liệu kiểu số. Ví dụ công thức chỉ tính số dương nhưng lại nhập vào
số âm. Có thể do dùng hàm lặp đi lặp lại dẫn đến hàm không tìm được kết quả trả về. Cũng có
trường hợp do dùng một hàm trả về một số quá lớn hoặc quá nhỏ so với khả năng tính toán
của Excel.
#NULL! Lỗi dữ liệu rỗng. Lỗi này do dùng một dãy tóan tử không phù hợp hoặc dùng một
mảng không có phân cách.
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022