Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/12/2011 21:12 # 1
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
[HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!! 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
23/12/2011 14:12 # 2
vohoangminhdn93
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 23/12/2011
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
[HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


    sao nhìu thế . tới bài 120 lun ah 
23/12/2011 15:12 # 3
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


 uk ôn mà!!
 
23/12/2011 17:12 # 4
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


chắc nhiu ngươi ko bik cái ni nhưng ứng dụng khá hay đó!!
#include<time.h>
 void MangNgauNhien(int a[], int n)
{
srand((unsigned)time(NULL));
for(int i=0; i<n; i++)
a[i]=rand()%100 - rand()%100;
}
 
23/12/2011 23:12 # 5
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


 
 
void SapXepTangDanSNT110(int a[], int n)
{
int i, j;
cout<<"\nMang so nguyen to tang dan: \n";
for(i=0; i<n-1; i++)
for(j=i+1; j<n; j++)
if(a[i]>a[j] && KiemTraSNT(a[i])==true && KiemTraSNT(a[j])==true)
HoanVi(a[i],a[j]);
}
 
28/12/2011 16:12 # 6
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


 các câu hỏi công đồng C bàn luận .
 1. In bảng cửu chương bằng C, help?
 2. Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản
 3. Con trỏ trên C như thế nào? Công dụng, tác dụng của con trỏ trên C???
 4. [C++] Thứ tự đánh giá các đối số khi gọi hàm trong C/C++
 5. Kỹ thuật in chữ lộn ngược trong lập trình C?
 6. Bài tập giải thuật | Bài tập thuật toán cơ bản
 7. [C] Mã hóa một file
 8. sắp xếp mảng số nguyên chẵn tăng dần, lẻ tăng dần, không dùng mảng tạm
 9. Phong cách lập trình C --> Tham khảo (ko thật sự chất lượng)
 10. Lập trình hướng đối tượng?!!
 11. [C] In số dưới dạng nhị phân
 12. [ Solved ][BT]Đong nước
 13. Giải thuật trộn n đường (multiway merging) khi sắp dữ liệu. Giúp mình với??
 14. [C++] Cách sử dụng Constructor va Destructor trong C++
 15. Một số kinh nghiệm tránh các lỗi trong C
 16. Đổi số thập phân sang phân số?
 17. Giải thuật cho cờ vua!
 18. Hàm main () không trả về giá trị return
 19. Khám phá trong quá trình học C! Chia sẻ cho anh em!
 20. [C] Bài tập mô phỏng máy tính Fx 500 MS !
 21. Cách sử dụng template trong C++
 22. [C] Mảng 2 chiều, con trỏ đến con trỏ và cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều
 23. [C] error : '=' : cannot convert from 'void *' to 'int *'
 24. [C] In hình chữ nhật rỗng
 25. [C++] Lập trình đồ họa trong C++ như thế nào?
 26. Quản lí lộ trình tàu hỏa viết bằng C
 27. Các thao tác trên Đa thức | Cộng trừ nhân chia da thức
 28. [LT][Số học]Các thao tác trên Số phức
 29. [C] Xây dựng 4 hàm nhập(), xuất(), tổng(), tích() của 2 ma trận a, b
 30. [C++] Cùng xây dựng một lớp xử lý số lớn.
 31. Con trỏ tới hàm trong lập trình C?
 32. [C] CUnit Test và CPPUnit Test
 33. Hoán vị | In hoán vị của n. Các bác giúp em!
 34. Tạo từ điển Anh-Việt, lưu vào file bằng cấu trúc cây nhị phân tìm kiếm
 35. Dự án: Lập nhóm viết phần mềm.
 36. Bài toán xếp 8 quân hậu trong lập trình C
 37. Tính biểu thức trung tố trong lập trình C
 38. [ Solved ]Các thuật giải ngẫu hứng.
 39. Lặp lại chương trình C? hàm return() là hàm có tác dụng gì?
 40. Tính biểu thức hậu tố, sử dụng ký pháp Balan
 41. Vẽ một Auto-bouncing Ball trong lập trình C
 42. Cool - Cơ bản cho lập trình.
 43. Tính toán số lớn | Nhân số lớn viết trên C
 44. [Ask] Cách cài Borland C++5.5...HELp me
 45. Lập trình C++ | Tìm kiếm trong c++
 46. Khởi tạo chế độ đồ họa trong c, cần giúp
 47. Xử lý Music trong lập trình C
 48. [C++] Help - Tạo và phá password
 49. Lập trình C Pete _ Repetition in C
 50. Bài tập về xử lý file-tệp trong lập trình C
 51. [C++] Chức năng thay thế trên thanh Menu của C++ ??
 52. Sân chơi mới lập trình C/C++ cho thiết bị di động.
 53. Trong C/C++ có hàm CreateThread() không nhỉ?
 54. [C++] Xin hỏi về lập trình window forms
 55. [C] Không hiểu rõ về hàm strcopy, mong nghe giải thích chi tiết
 56. Chương trình in tam giác * trên C
 57. [C++] In hình chữ nhật liên nhau
 58. [C] bắt sự kiện bàn phím trong
 59. Some sample questions for Microsoft Software Developer Engineer position
 60. [Chia sẻ]Nhiều sách về C/C++/C# hay và có giá trị .
 61. Lập trình C | Cấp phát động trong lập trình C
 62. [Thảo luận]Khi nào thì nên sử dụng các hàm cấp phát bộ nhớ
 63. [C++]Không thể dùng lệnh delete
 64. Vòng lặp for hoạt động như thế nào?
 65. [C]Tham khảo một số bài tập hay đã được đăng
 66. Các bài tập giả lập các hàm trong C.
 67. Tính sin theo chuỗi Taylor có lỗi, cần giúp đỡ
 68. [C] Cách sử dụng return ???
 69. Âm lịch, Chương trình tính âm lịch bằng C, giúp tớ với!
 70. [C] strim_chuẩnhóa_đổithường==>hoa_đảo ngược
 71. [C] Phép toán tách chuỗi
 72. [C]dùng cách nào để giải quyết cái dấu cộng trừ +/-
 73. [C]Lấy kích thước mảng
 74. Đổi kí tự thường thành kí tự hoa, code
 75. [C] Kiểm tra chuỗi trong chuỗi
 76. Tìm dãy số với các điều kiện cho trước. Giúp mình
 77. [C] Giá trị biến lớn hơn giới hạn kiểu
 78. Thao tác chuỗi trên C như thế nào?
 79. Bài tập tính sin(x) bằng C
 80. hàm scanf trong C không lấy tiếp dữ liệu?
 81. [C]Tạo file và xóa file
 82. [C++]Lỗi thực thi chương trình trong chế độ đồ họa
 83. Kỹ thuật định nghĩa chồng overloading trong lập trình C++
 84. Kỹ thuật xóa node trên cây nhị phân
 85. Lập trình C | Chỉ cho nhập số viết trên C
 86. Ước số chung của hai số, giúp mình
 87. Nhận 1 dãy số từ file vào mảng và sắp xếp chúng
 88. [C++] Kiểm tra trùng lặp trên cấu trúc
 89. Hàm gotoxy trong C?
 90. [C] Sắp xếp dãy số theo chiều tăng
 91. Đếm số chữ số của 1 số nguyên cho trước
 92. Hàm getch() trong C hoạt động như thế nào?
 93. [C] Xử lý (+ - * /) các số lớn (hàng trăm chữ số chẳng hạn)
 94. Lập trình C | Sự khác nhau giữa cscanf, cprintf và scanf, printf
 95. Địa chỉ của các phím trên bàn phím
 96. Lỗi " error: conio.h: No such file or directory"
 97. Khác nhau giữa C và Visual C?
 98. Sơ lược về Ma Phương trong lập trình C
 99. Hàm Gotoxy hoạt động như thế nào?
 100. Lập trình C | Tính USCLN và BSCNN?
 101. [c]lý thuyết đồ thị
 102. [C] Làm sao để sắp xếp dãy số tăng dần?
 103. Lập trình C++ | Hàm trả về tham chiếu là như thế nào?
 104. [C++] Hỏi về "Copy constructor" ???
 105. Cắt bỏ khoảng trống thừa trong chuỗi???
 106. Tìm dãy *2 /3 để đạt được N từ số ban đầu?
 107. File nhị phân trong C++?
 108. Sự khác nhau giữa tham chiếu và con trỏ ?
 109. [share] Game Developer C++ Books
 110. Hỏi về cấp phát động trong chương trình con
 111. Chạy chương trình trong Microsoft Visual C++ 6.0
 112. Sự khác nhau giữa : namespace va include ?
 113. [C] Bài tập về file và ma trận, help??
 114. Chuyển đổi hệ thập phân sang nhị phân không dùng mảng???
 115. Lập trình C | Sắp xếp 2 mảng thành 1 và 1 câu hỏi linh tinh
 116. [c++]Thuật giải tìm đường ngắn nhất
 117. [C++]Điều gì khiến for trờ thành câu lệnh mạnh nhất của C++
 118. [C]Một chú ý nhỏ đối với câu lệnh if
 119. Chuyển hệ 10 sang hệ 2 trong lập trình C
 120. Những Thuật Toán Làm Thay Đổi Thế Giới
 121. Học trực tuyến những điều cơ bản về CTDL các bạn ơi
 122. Bài tập C | Xuất số nguyên tố
 123. Sự cố về mảng trên C- Làm thế nào?
 124. [C] Viết n nguyên tố đầu tiên???
 125. Mình muốn được chỉ giáo về ma trận !!!!
 126. [C/C++]??? Nhận Biết Các Thiết Bị Bên Ngoài Vào
 127. [C] Bài tập Hàm và mảng
 128. [C/C++] lệnh gộp MACRO???
 129. [C++] Knight tour !
 130. [C] Cộng trừ 2 nguyên, mỗi số có ít hơn 100 chữ số. help me!!!!!!!!
 131. Biểu diễn một số thập phân tuần hoàn dưới dạng phân số?
 132. [C]bài tập về thập phân và nhị phân
 133. [C++]Liệt kê file trong directory
 134. Chuyển xâu các hệ số sang số ?
 135. Tính giai thừa n (n!) theo số nguyên tố
 136. [C++] Chỉ mình cách Trộn 2 mảng vào thành một mảng
 137. Chia Sẻ Bài Tập C/c++
 138. [Chia sẻ] Bài giảng nhập môn về môn "lập trình hướng đối tượng"
 139. [C] Bài tập dùng đệ quy tính tổng các ước số của N
 140. Sắp xếp hình cung bằng C
 141. Tính giai thừa số lớn | Tính 100! trong lập trình C
 142. Một số mã nguồn hay từ website manguon
 143. [C++] Hỏi cách lấy được tên chương trình đang chạy
 144. Những câu hỏi thường gặp trong C (tiếng Anh - không giải đáp)
 145. [C] Tách chuỗi bằng độ dài
 146. Bài toán 1000 quân hậu | Bài toán quân hậu
 147. [C] Tách chuỗi theo số lượng ký tự nhập vào
 148. [C] Kiểm tra mảng đối xứng hay không? Help me!
 149. [C] Sử dụng Brute_Force để tìm chuỗi con?
 150. Liệt kê tất cả các mảng con trong lập trình C
 151. Tìm số chẵn lớn nhất nhỏ hơn mọi giá trị lẻ có trong mảng
 152. Bài tập C | Ma trận xoắn chôn ốc trong C
 153. Sắp xếp thứ tự abc
 154. [C]Nhập 1 số, Có phải số nguyên tố hay không?
 155. Tìm mảng con đối xứng dài nhất?
 156. [C] Tìm lỗi logic trong đoạn chương trình sau?
 157. [C] Viết thư viện matrix.h để giải các bài toán Ma trận? Help me!
 158. [BT]Bài toán trong cuộc sống.
 159. nhập vào dãy số nguyên in ra dãy chẵn và dãy lẻ
 160. Đảo chuỗi trong Lập trình C++ như thế nào?
 161. [C] Tách mảng và trộn mảng
 162. [BT]Tính toán trên phân số
 163. [C] Sắp xếp mãng tăng OR giảm
 164. Tối giản phân số | Phân số tối giản | Lập trình C
 165. Lập trình C | Thuật toán sắp xếp chèn thực hiện trên C
 166. Lập trình C | Tạo và sử dụng một mảng động trong lập trình C
 167. [C] Quét thư mục và files trong C và ....
 168. [C] Nhập vào một số nguyên, xuất ra số La Mã
 169. [ Solved ]String Issues !
 170. Kiểu Union và Kiểu liệt kê Enum trong lập trình C/C++
 171. [ Solved ]Dịch trên Turbo C++ ko sao, sang VC++ thì *_*
 172. Thuật toán sắp xếp cac phan tu tang dan
 173. Lập trình C Kiểm tra xem có phải là ma trận đơn vị
 174. Bài tập C++ | Bài tập lớn tới 500 câu lệnh, giúp mình xem lỗi gì?
 175. [HELP]Sắp xếp ma trận tăng dần
 176. Code Quick Sort không đệ qui viết bằng C??
 177. [C++] Em nhờ các bác về lớp kế thừa, giúp em nhé !
 178. [C/C++] Tìm hoán vị củ N phần tử
 179. [C++] Help về Phương thức trong Class
 180. [C] Làm thế nào để nhập số báo danh không trùng nhau?
 181. Con trỏ và bộ nhớ động trên C
 182. ostream& operator<<(ostream& os,const DT &D) có ý nghĩa gì?
 183. In hình tam giác, in hình chữ nhật
 184. Lỗi liên kết thư viện | error LNK2001: unresolved external symbol _WinMain@16
 185. [C] thư viện dos.h trong BORLANDC 502
 186. hỏi cách tạo lênh copy con
 187. Khái niệm về Mã hóa (Cryptography)
 188. [BT]Trò chơi xếp vòng, tìm người cuối cùng.
 189. In ngày tháng, lịch âm dương( tìm lỗi giúp mình với )
 190. Bài thực hành về mảng
 191. Bài tập file, bài tập mảng
 192. cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều trên C như thế nào?
 193. Con trỏ trong C++ hoạt động như thế nào?
 194. Lớp điểm Trong C++. Làm sao quá tải toán tử xuất << ?
 195. [C++]Quả tải toán tử xuất << mọi người dúp mình nha.
 196. Kiểm soát phím nhập???
 197. thông báo lỗi "no symbols loaded"
 198. Bài tập C++ | Bài toán lập lịch phân công công việc
 199. [BT]Xác định tầng của 1 phần tử trong cây nhị phân tìm kiếm
 200. [LT][Tìm kiếm]Xóa node trong cây nhị phân tìm kiếm
 201. Lấy giờ hiện tại của hệ thống
 202. hàm random(int n) hoạt động như thế nào?
 203. Tính hạng của một ma trận trong lập trình C
 204. Hàm gotoxy, Hàm delay! trong lập trình C
 205. Chuyển thập phân sang nhị phân !
 206. C++ Xây dựng chương trình chơi đỡ bóng
 207. Trích xuất thông tin từ một CSDL (Bài viết hỏng)
 208. [Khác]Số Lớn + thuật toán
 209. Hỏi về quy định ngăn cách trong scanf ?
 210. [BT][Khác]Danh sách liên kết đơn
 211. Tính căn bậc 3 của 2 ???
 212. code xóa bỏ khoảng trằng thừa bằng C
 213. đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương, nguyên lý hoạt động như thế nào?
 214. Nén và giải nén file zip như thế nào?
 215. Bài toán người du lịch sử dụng kỹ thuật nhánh cận trong lập trình C++
 216. Các giải thuật cho mã đi tuần?
 217. Multi Screen Trong C++ ?
 218. chương trình chiếc nón ki diệu
 219. tạo project trong BC3.1
 220. [LT][Cây]Các vấn đề về cây nhị phân
 221. [BT]Simple calculations
 222. Lý thuết đồ thị | Bài tập Lý thuyết đồ thị
 223. [C/C++]Đề tài:xây dựng thư viện đồ họa chuẩn VESA
 224. Tìm lỗi cài đặt stack với lập trình C++
 225. [BT]Tìm hệ số sau khi khai triển thành đa thức
 226. [ Solved ]Chương trình in ra màn hình bản cửu chương
 227. Mô phỏng Game Rồng Vàng
 228. Tạo một số float ngẫu nhiên | Tạo Random số float
 229. Chuyển đổi giữa các cách biểu diễn đồ thị?
 230. Minesweeper - Dò mìn sử dụng kỹ thuật nhánh cận
 231. [Khác][Tìm kiếm] Tìm ảnh nét nhất trong chuỗi ảnh
 232. [BT][Số nguyên lớn]Biểu diễn số nguyên lớn bằng danh sách liên kế
 233. [C++] Nạp chồng toán tử ntn?
 234. Bài toán tháp Hà Nội Theo thuật giải AKT
 235. Không biết là sai ở đâu nữa,nhờ các bác chỉ dùm!!!
 236. const trong kế thừa | Lỗi: cannot convert from const myclass to & myclass?
 237. Thuật toán quay lui - Liệt kê các xâu NP có độ dài n
 238. Chương trình Turbo C lỗi invalid direcrory. Cách cài và thiết lập cho turbo C????
 239. [Ebook]Teach yourself Regular Expression in 10 minutes
 240. Cách viết một con virus đơn giản
 241. Các bài tập lập trình C và giải thuật
 242. Tao Project
 243. Tại sao lại có tên thuật toán là Quy Hoạch Động
 244. Open Source Gaim
 245. [Khác]Bàn luận về Cấu trúc số thực, sai số hệ thống và việc làm tròn số
 246. Kỹ thuật mã hóa file
 247. [BT]Đổi chỗ 4 bit đầu và 4 bit cuối
 248. [BT]Bài toán cái túi và Bài toán người du lịch với!!!
 249. Kiểm soát bàn fím và chuột? Ai bít chỉ dùm
 250. điều khiển chuột trong c
 
28/12/2011 17:12 # 7
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


 


lap trinh c++

Chương 1 – Các bài tập cơ bản
Chương 2 – Bài tập cấu trúc điều khiển – Cấu trúc lặp
Chương 3 – Sử dụng Hàm
Chương 4 – Các bài tập về Mảng 1 chiều và 2 chiều
Chương 5 – Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Chương 6 – Các kỹ thuật nâng cao: Con trỏ, đệ quy, làm việc với tập tin
Chương 7 – Bài tập Project

………………………………………………………………………………………………………
Tên sách: 73 Bài tập và hướng dẫn giải lập trình C++
mã số: 73 bai tap va huong dan giai lap trinh C++

Download ebook

http://www.mediafire.com/?0kc5evetqa28m95
Các bạn hãy download sách về máy để đọc được trọn vẹn cuốn sách

Pass unrar (nếu có): thuviendientu.org
Hướng dẫn: Các bạn đổi đuôi .tvdt=>.rar và giải nén bình thường
Mọi vấn đề xin liên hệ vơi BQT theo nick Y!m: sonpro989
Hoặc theo email:  support@thuviendientu.org
Ebook được post trên TVDT, khi copy sang nơi khác phải ghi rõ nguồn và textlink về TVDT
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
bai tap c++

Nếu bạn đọc không đươc thì vô đây nek:
bài tập nâng cáo thêm đó: http://thuviendientu.org/cong-nghe-thong-tin/73-bai-tap-va-huong-dan-giai-lap-trinh-c.html
 
Các thành viên đã Thank Sinhvienkhoa17 vì Bài viết có ích:
28/12/2011 22:12 # 8
Shuryn
Cấp độ: 6 - Kỹ năng: 11

Kinh nghiệm: 2/60 (3%)
Kĩ năng: 104/110 (95%)
Ngày gia nhập: 30/10/2010
Bài gởi: 152
Được cảm ơn: 654
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


siu chăm học =)) cố gắng nữa nhá e :X 


KHI NÓI RA, là bạn có thể giải tỏa được.Hãy trung thực.Hãy rõ ràng. Nhưng,hãy có lý.

 
Các thành viên đã Thank Shuryn vì Bài viết có ích:
29/12/2011 10:12 # 9
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


 sau đây mình giới thiệu bài ni cực đỉnh với lớp mình ^^
 tính tiền  lương của công nhân bik công nhân ở cty thứ nhất là 2tr 1 người
: công ty thứ 2           -->4 tr 1 người
 tính số tiền mỗi công ti phải trả
Biết nhân viên nữ dc bồ dưỡng thêm 20% số tiền trên
 Câu 2:Thay đổi làm sao cong ti 1 chỉ có nhân viên nữ
 công ti 2 toàn nam
: làm từ từ nhé
 
29/12/2011 21:12 # 10
Sinhvienkhoa17
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 105/130 (81%)
Kĩ năng: 55/80 (69%)
Ngày gia nhập: 18/09/2011
Bài gởi: 885
Được cảm ơn: 335
Phản hồi: [HOT] Tài liệu ôn thi học kì khoa !!!


Hà há cuối cùng xong  1 môn !!!
Bây giơ anh em đối mặt với tin đại cương !! ^^( ko wa bái làm sư phụ ) ^^ nhưng mình tai liêu coi thử làm bik cấu trúc để để làm nhanh ^^.

dow tư liệu ở dưới bà con !!
File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022