Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2011 14:10 # 1
Romeo_iu_Juliet
Cấp độ: 11 - Kỹ năng: 5

Kinh nghiệm: 100/110 (91%)
Kĩ năng: 27/50 (54%)
Ngày gia nhập: 31/03/2011
Bài gởi: 650
Được cảm ơn: 127
DANH SÁCH LỚP ANH VĂN K17ACD

171195420 Thôi Hiển Chính 26/08/1993 K17ACD C71 K17E16
171195421 Nguyễn Tư  Chung 13/11/1992 K17ACD C71 K17E16
171195422 Lê Thanh  Dân 24/05/1993 K17ACD C71 K17E16
171195423 Dương Tấn  Đông 16/10/1992 K17ACD C71 K17E16
171195424 Lê Thị  Đủ 28/04/1993 K17ACD C71 K17E16
171195425 Nguyễn Thùy Dương 30/09/1993 K17ACD C71 K17E16
171195426 Nguyễn Sơn  Hải 23/07/1990 K17ACD C71 K17E16
171195427 Nguyễn Lê Phúc Hậu 24/08/1993 K17ACD C71 K17E16
171195428 Nguyễn Việt Hùng 07/06/1993 K17ACD C71 K17E16
171195429 Nguyễn Thanh  Hùng 09/05/1993 K17ACD C71 K17E16
171195430 Lê Đình  Khương 08/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195431 Lê Vi King 25/12/1991 K17ACD C71 K17E16
171195432 Hoàng Thành  Lộc 29/03/1993 K17ACD C71 K17E16
171195433 Đàm Văn  Lực 15/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195434 Lê Văn Minh 08/04/1992 K17ACD C71 K17E16
171195435 Trần Hữu Nghĩa 31/03/1993 K17ACD C71 K17E16
171195436 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 01/10/1993 K17ACD C71 K17E16
171195437 Từ Nguyên 22/03/1989 K17ACD C71 K17E16
171195438 Võ Thành Nhân 26/11/1993 K17ACD C71 K17E16
171195439 Phạm Quốc  Phong 21/07/1993 K17ACD C71 K17E16
171195440 Trần Duy  Phương 09/03/1993 K17ACD C71 K17E16
171195441 Nguyễn Đức  Quang 23/04/1993 K17ACD C71 K17E16
171195442 Phan Đình  Quỳnh 27/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195443 Bùi Tấn  Thành 07/10/1993 K17ACD C71 K17E16
171195444 Võ Quốc  Thảo 11/10/1993 K17ACD C71 K17E16
171195445 Mai Thị  Thảo 14/03/1992 K17ACD C71 K17E16
171195446 Đặng Quang Thịnh 10/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195447 Phạm Sỹ Minh  Thông 28/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195448 Hà Phương  Thủy 23/01/1993 K17ACD C71 K17E16
171195449 Nguyễn Công  Thy 16/10/1993 K17ACD C71 K17E16
171195450 Nguyễn Thị Kiều  Tiên 30/11/1993 K17ACD C71 K17E16
171195451 Trương Ngọc  Tín 02/01/1993 K17ACD C71 K17E16
171195452 Nguyễn Trãi 12/10/1993 K17ACD C71 K17E16
171195453 Lê Văn  Trường 22/05/1993 K17ACD C71 K17E16
171195454 Nguyễn Phan Anh Tuấn 30/11/1993 K17ACD C71 K17E16
171195455 Phạm Anh Tuấn 06/09/1993 K17ACD C71 K17E16
171195456 Nguyễn Thanh  Tùng 21/09/1993 K17ACD C71 K17E16
171195457 Nguyễn Đình Tùng 26/09/1992 K17ACD C71 K17E16
171195458 Rơ Chăm 28/08/1991 K17ACD C71 K17E16
171195459 Trần Huỳnh  Viên 06/12/1993 K17ACD C71 K17E16
171195460 Nguyễn Phan Hoàng  22/04/1993 K17ACD C71 K17E16
171198737 Phan Nguyễn Thanh  Nhàn 14/01/1991 K17ACD C71 K17E16
171198738 LÊ PHAN DUY  THÁI 18/10/1993 K17ACD C71 K17E16


Kiến thức là vô tận - Riêng biệt là đẳng cấp - Công nghệ là chia sẻ

Quá khứ là kinh nghiệm - hiện thực là đấu tranh - tương lai là của chúng ta

yahoo:xau_trai_nhat_dtu
email:jimynguyendn@hotmail.co

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021