Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
31/12/2010 11:12 # 1
HTPHAU
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 12/70 (17%)
Kĩ năng: 54/70 (77%)
Ngày gia nhập: 25/08/2010
Bài gởi: 222
Được cảm ơn: 264
Danh sách chia lớp mới K16 Kiến Trúc


STT MASV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
  142234838 Nguyễn Trung Tín 12/8/1989 K16KTR1
2 152232912 Hoàng Minh   K16KTR1
3 152232955 Hoàng Anh Nhất   K16KTR1
4 162233434 Lê Quý Ân 20/02/1992 K16KTR1
5 162233439 Nguyễn Đức Anh 02/07/1991 K16KTR1
6 162233444 Phùng Quốc  Bảo 13/09/1989 K16KTR1
7 162233449 Trần Thị  Chi 14/04/1991 K16KTR1
8 162233454 Trần Văn  Cường 05/10/1992 K16KTR1
9 162233459 Võ Tiến  Đạt 10/05/1992 K16KTR1
10 162233465 Hoàng Quốc Dũng 08/03/1992 K16KTR1
11 162233470 Nguyễn  Giàu 12/07/1992 K16KTR1
12 162233475 Đỗ Văn  Hải 09/03/1992 K16KTR1
13 162233481 Trần Lý Quang Hào 10/08/1991 K16KTR1
14 162233486 Đặng Quang Điệp 20/06/1991 K16KTR1
15 162233491 Nguyễn Văn  Hiếu 23/09/1991 K16KTR1
16 162233496 Thái Bảo  Hoàng 19/02/1991 K16KTR1
17 162233501 Cao Mạnh Hùng 06/04/1991 K16KTR1
18 162233506 Phạm Vũ Quang Huy 18/03/1992 K16KTR1
19 162233515 Nguyễn Đình  Khoa 13/01/1990 K16KTR1
20 162233523 Lê Thị Thuỳ  Liên 28/07/1991 K16KTR1
21 162233524 Lê Nhất  Linh 22/03/1992 K16KTR1
22 162233533 Nguyễn Thị Hương  Luy 27/10/1992 K16KTR1
23 162233534 Hồ Thị Diễm  Mi 04/08/1992 K16KTR1
24 162233536 Phạm Viết Minh 20/02/1992 K16KTR1
25 162233546 Nguyễn Phước Nghĩa 26/06/1992 K16KTR1
26 162233557 Phạm Châu  Phong 06/09/1991 K16KTR1
27 162233562 Trương Thị Thuý Phương 20/09/1991 K16KTR1
28 162233569 Lê Đức  Quốc 24/03/1992 K16KTR1
29 162233576 Lộ Thanh  Tâm 23/12/1991 K16KTR1
30 162233577 Đặng Văn  Tân 17/05/1992 K16KTR1
31 162233582 Hoàng Tiến  Thắng 12/02/1992 K16KTR1
32 162233587 Ngô Việt  Thanh 04/06/1992 K16KTR1
33 162233592 Nguyễn Quốc  Thạnh 05/03/1991 K16KTR1
34 162233597 Nguyễn Đình  Thông 18/08/1992 K16KTR1
35 162233602 Đinh Lý Hoài Thương 09/10/1990 K16KTR1
36 162233607 Trần Thủy  Tiên 02/02/1992 K16KTR1
37 162233612 Nguyễn Hữu  Tiếp 11/11/1992 K16KTR1
38 162233617 Giang Văn  Toàn 20/08/1992 K16KTR1
39 162233622 Phạm Quốc  Trí 21/01/1992 K16KTR1
40 162233630 Nguyễn Vĩnh Tuấn 16/04/1990 K16KTR1
41 162233637 Hoàng Anh  Việt 30/01/1989 K16KTR1
42 162233642 Nguyễn Thế Vũ 08/04/1992 K16KTR1
43 162236434 Trần Quang  05/04/1990 K16KTR1
44 162236507 Huỳnh Ngọc  Thịnh 05/09/1992 K16KTR1
45 162236643 Trần Thanh  Tịnh 24/04/1991 K16KTR1
46 162236644 Cao Đặng Huyền  Trang 13/09/1992 K16KTR1
47 162236915 Lê Thế Phương 15/02/1992 K16KTR1
48 162236916 Lê Xuân Thành 09/10/1992 K16KTR1

STT MASV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 152231512 Cấn Nguyễn Mạnh Cường   K16KTR2
2 152232914 Ngô Tin   K16KTR2
3 152232965 Trịnh Ngọc Huy Toàn   K16KTR2
4 162233435 Võ Ngọc Quỳnh  Anh 16/05/1992 K16KTR2
5 162233440 Đỗ Viết Trần  Anh 18/04/1991 K16KTR2
6 162233445 Nguyễn Viết Biên 19/11/1988 K16KTR2
7 162233450 Lê Văn Chiến 16/10/1992 K16KTR2
8 162233455 Nguyễn Hoàng Quốc  Cường 31/08/1992 K16KTR2
9 162233460 Lương Tấn  Đạt 31/05/1992 K16KTR2
10 162233466 Nguyễn Thị Hướng Dương 11/02/1991 K16KTR2
11 162233471 Phạm Xuân Hà 06/02/1991 K16KTR2
12 162233476 Phan Quốc  Hân 11/12/1992 K16KTR2
13 162233480 Đinh Phương Hồng  Hạnh 30/05/1991 K16KTR2
14 162233482 Nguyễn Nhật  Hậu 23/01/1992 K16KTR2
15 162233487 Lê Trung  Hiếu 11/04/1992 K16KTR2
16 162233492 Trần Viết  Hoàn 17/10/1992 K16KTR2
17 162233497 Lê Bá Nhật  Hoàng 10/02/1992 K16KTR2
18 162233502 Lê Quang Hùng 24/11/1991 K16KTR2
19 162233507 Ngô Văn  Huy 25/05/1991 K16KTR2
20 162233516 Bùi Quang  Khoa 31/03/1992 K16KTR2
21 162233522 Trần Viết Liêm 04/08/1989 K16KTR2
22 162233525 Nguyễn Quang Lĩnh 19/12/1992 K16KTR2
23 162233535 Đoàn Quang  Minh 20/12/1992 K16KTR2
24 162233537 Phạm Hồng  Minh 06/03/1992 K16KTR2
25 162233541 Nguyễn Lê  Na 27/05/1992 K16KTR2
26 162233547 Trương Công  Ngọ 27/07/1990 K16KTR2
27 162233553 Hồ Văn Nhàn 26/10/1992 K16KTR2
28 162233558 Nguyễn Trương  Phú 13/12/1990 K16KTR2
29 162233563 Phạm  Phương 03/03/1991 K16KTR2
30 162233570 Lê Phước  Quốc 26/04/1990 K16KTR2
31 162233572 Trần Đình Quyết 30/04/1992 K16KTR2
32 162233578 Nguyễn Minh  Tân 24/02/1992 K16KTR2
33 162233583 Trần Phước  Thanh 19/11/1992 K16KTR2
34 162233588 Nguyễn Việt  Thành 05/12/1992 K16KTR2
35 162233593 Trần Thị Thanh  Thảo 17/09/1991 K16KTR2
36 162233598 Lê Ngọc  Thu 28/10/1992 K16KTR2
37 162233603 Phạm Thương Thương 25/07/1992 K16KTR2
38 162233604 Nguyễn Phạm Sơn  Thuỷ 29/09/1991 K16KTR2
39 162233608 Nguyễn Nam  Tiến 20/02/1992 K16KTR2
40 162233613 Lê Huy Tín 17/10/1992 K16KTR2
41 162233618 Huỳnh Minh Toàn 04/05/1992 K16KTR2
42 162233623 Nguyễn Quang  Trí 24/08/1992 K16KTR2
43 162233632 Nguyễn Thanh  Tuấn 20/06/1992 K16KTR2
44 162233638 Phạm Bá  Vinh 11/01/1991 K16KTR2
45 162233643 Võ Đình  Vương 20/12/1992 K16KTR2
46 162236435 Nguyễn Thị Bảo  Yến 30/01/1991 K16KTR2
47 162236508 Phạm Ngọc Tú 13/05/1991 K16KTR2
48 162236641 Dương Thị ánh  Nguyệt 16/09/1992 K16KTR2
49 162236709 Ngô Thị  Anh 12/09/1992 K16KTR2
STT MASV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 152232028 Lê Đức Trung   K16KTR3
2 152232917 Đặng Trần Hiển 26/11/91 K16KTR3
3 152233015 Nguyễn Đăng Nhật   K16KTR3
4 162233436 Thái Thị  Anh 31/10/1992 K16KTR3
5 162233441 Phan Tuấn  Anh 15/06/1991 K16KTR3
6 162233446 Phạm Văn Chất 30/12/1989 K16KTR3
7 162233451 Trần Hữu Chinh 09/08/1990 K16KTR3
8 162233456 Võ Văn  Cường 02/09/1991 K16KTR3
9 162233461 Nguyễn Văn Đạt 13/11/1991 K16KTR3
10 162233467 Thái Viết  Duy 18/01/1992 K16KTR3
11 162233472 Ngô  Hải 23/03/1991 K16KTR3
12 162233477 Nguyễn Nhật  Hân 21/02/1992 K16KTR3
13 162233483 Nguyễn  Hậu 15/04/1992 K16KTR3
14 162233488 Ngô Văn  Hiếu 21/06/1992 K16KTR3
15 162233493 Đặng Minh  Hoàng 18/03/1992 K16KTR3
16 162233498 Nguyễn Hồng  Hoàng 21/10/1991 K16KTR3
17 162233503 Lưu Văn Hùng 06/11/1991 K16KTR3
18 162233508 Trần Kim  Huy 23/08/1992 K16KTR3
19 162233512 Phạm Thị  Huyền 10/10/1992 K16KTR3
20 162233517 Lưu Tổng Đăng Khoa 11/12/1991 K16KTR3
21 162233526 Lê Văn  Lộc 10/06/1991 K16KTR3
22 162233529 Đặng Hoàng  Long 13/09/1992 K16KTR3
23 162233538 Hoàng Ngọc Bảo  Minh 10/11/1987 K16KTR3
24 162233542 Lê Ngọc Nam 02/05/1990 K16KTR3
25 162233549 Trần Đỗ ánh  Ngọc 03/08/1992 K16KTR3
26 162233554 Lê Thị  Nhàn 25/09/1992 K16KTR3
27 162233556 Hồ Tuấn Phong 17/08/1985 K16KTR3
28 162233559 Nguyễn Duy Phúc 01/01/1992 K16KTR3
29 162233564 Bùi Thị Lan  Phương 08/12/1991 K16KTR3
30 162233573 Trần Hạ  San 01/07/1992 K16KTR3
31 162233579 Nguyễn Văn  Tây 15/11/1992 K16KTR3
32 162233584 Nguyễn Thị Phương  Thanh 06/09/1991 K16KTR3
33 162233589 Vũ Đức  Thành 09/10/1992 K16KTR3
34 162233594 Đoàn Thượng  Thi 11/09/1992 K16KTR3
35 162233599 Nguyễn Thị  Thuận 14/06/1991 K16KTR3
36 162233606 Phạm Thị Lam Thuyên 06/06/1992 K16KTR3
37 162233609 Nguyễn Vũ  Tiến 24/03/1990 K16KTR3
38 162233614 Vũ Văn Tỉnh 23/08/1989 K16KTR3
39 162233619 Cao Xuân  Toàn 15/10/1992 K16KTR3
40 162233624 Nguyễn Minh  Trí 21/09/1992 K16KTR3
41 162233627 Nguyễn Bảo Trung 04/06/1992 K16KTR3
42 162233633 Trần Duy Tùng 20/10/1992 K16KTR3
43 162233639 Trương Tấn  Vinh 09/01/1992 K16KTR3
44 162233644 Phan Bá  Vương 13/01/1991 K16KTR3
45 162236504 Phạm Văn Hoà 27/06/1992 K16KTR3
46 162236638 Trần Văn Bảo 01/01/1988 K16KTR3
47 162236642 Nguyễn Thị Thanh  Thuỷ 07/01/1991 K16KTR3
48 162236710 Nguyễn Văn  Danh 20/03/1989 K16KTR3
49 162237005 Trương Xuân Vinh 13/09/1992 K16KTR3

STT MASV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 152232869 Phạm Minh Tuấn   K16KTR4
2 152232926 Hồ Xuân Thịnh   K16KTR4
3 152233016 Trần Duy Sơn   K16KTR4
4 162233437 Nguyễn Công Anh 10/01/1992 K16KTR4
5 162233442 Nguyễn Lê Duy  Bảo 02/03/1992 K16KTR4
6 162233447 Nguyễn Thị Mỹ  Châu 19/01/1992 K16KTR4
7 162233452 Phan Phước  Chung 16/05/1989 K16KTR4
8 162233457 Võ Bá Danh 04/12/1992 K16KTR4
9 162233462 Phạm  Đạt 12/08/1991 K16KTR4
10 162233468 Lê Nguyễn Hạnh Duyên 20/01/1992 K16KTR4
11 162233473 Trương Viết Minh Hải 16/05/1991 K16KTR4
12 162233478 Nguyễn  Hãng 22/05/1991 K16KTR4
13 162233484 Nguyễn  Hiền 04/08/1992 K16KTR4
14 162233489 Phạm Ngọc  Hiếu 24/07/1991 K16KTR4
15 162233494 Lê Ngọc  Hoàng 10/07/1992 K16KTR4
16 162233499 Nguyễn Duy Hợp 30/04/1992 K16KTR4
17 162233504 Nguyễn Quang  Hùng 19/03/1991 K16KTR4
18 162233510 Phạm Nguyễn Công  Huy 24/01/1992 K16KTR4
19 162233514 Ngô Thái Quốc  Khánh 07/05/1992 K16KTR4
20 162233518 Trần Phước  Kỹ 10/05/1992 K16KTR4
21 162233520 Lê Đức  Lâm 15/07/1992 K16KTR4
22 162233527 Nguyễn Văn Lộc 10/01/1989 K16KTR4
23 162233530 Trần Hoàng  Luân 01/10/1992 K16KTR4
24 162233539 Nguyễn Tấn  Mỹ 10/10/1992 K16KTR4
25 162233543 Lê Đình  Nam 28/04/1992 K16KTR4
26 162233545 Lê Mỹ  Ngân 04/01/1992 K16KTR4
27 162233551 Lê Hoàng Quốc  Ngữ 02/01/1992 K16KTR4
28 162233555 Trần Thị Mỹ  Nhi 01/04/1992 K16KTR4
29 162233560 Thiều Quang  Phước 05/03/1992 K16KTR4
30 162233565 Nguyễn Ngọc Nhất Phương 20/11/1992 K16KTR4
31 162233574 Phạm Ngọc Sinh 01/10/1992 K16KTR4
32 162233580 Võ Đức  Thắng 06/01/1992 K16KTR4
33 162233585 Hoàng Minh Thanh 10/11/1992 K16KTR4
34 162233590 Nguyễn Quang  Thành 14/12/1992 K16KTR4
35 162233595 Dương Văn  Thiện 02/03/1992 K16KTR4
36 162233600 Đào Duy Vĩnh  Thuận 27/02/1990 K16KTR4
37 162233610 Nguyễn Tài  Tiến 25/07/1991 K16KTR4
38 162233615 Lê Thanh  Tịnh 12/09/1992 K16KTR4
39 162233620 Huỳnh Thị Thùy Trang 05/12/1991 K16KTR4
40 162233625 Nguyễn Nhật  Trình 30/01/1992 K16KTR4
41 162233628 Thái Lâm  Trường 23/03/1991 K16KTR4
42 162233634 Trịnh Thanh  Tùng 17/03/1992 K16KTR4
43 162233640 Thái Trần Hoàng  09/02/1992 K16KTR4
44 162233645 Võ Khánh  Vỵ 29/07/1992 K16KTR4
45 162236505 Đặng Quốc Huy 11/08/1992 K16KTR4
46 162236639 Nguyễn Quang  Hiếu 02/07/1991 K16KTR4
47 162236834 Tô Ngọc  Quốc 10/10/1990 K16KTR4
48 162237347 Hồ Thị Minh Phương 26/03/1991 K16KTR4
49 162237421 Lê Xuân Quyền 17/09/1990 K16KTR4
STT MASV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 152232871 Hồ Đắc Bảo   K16KTR5
2 152232933 Hồ Thanh Tuấn   K16KTR5
3 152233019 Ngô Thị Giang   K16KTR5
4 162233438 Trần Đức  Anh 09/08/1991 K16KTR5
5 162233443 Nguyễn Quốc Bảo 22/06/1990 K16KTR5
6 162233448 Phan Kim  Châu 01/04/1992 K16KTR5
7 162233453 Đỗ Mạnh  Cường 19/01/1992 K16KTR5
8 162233458 Lê Phước Danh 20/07/1992 K16KTR5
9 162233464 Võ Viết  Đức 12/12/1992 K16KTR5
10 162233469 Ngô Thị Kiều  Giang 17/12/1992 K16KTR5
11 162233474 Phạm Thanh Hải 06/06/1991 K16KTR5
12 162233479 Nguyễn Thị Thuý  Hằng 06/09/1992 K16KTR5
13 162233485 Trần Minh Hiển 18/12/1990 K16KTR5
14 162233490 Lê Trung  Hiếu 21/07/1990 K16KTR5
15 162233495 Nguyễn Tri Bảo  Hoàng 08/04/1992 K16KTR5
16 162233500 Võ Thị Huệ 03/05/1991 K16KTR5
17 162233505 Nguyễn Khánh  Hưng 23/08/1992 K16KTR5
18 162233511 Đinh Quốc  Huy 14/08/1992 K16KTR5
19 162233519 Trương Văn  Lâm 13/07/1991 K16KTR5
20 162233521 Nguyễn Thanh Lâm 03/05/1991 K16KTR5
21 162233528 Trần  Lợi 08/11/1990 K16KTR5
22 162233532 Võ Gia  Lưu 11/06/1992 K16KTR5
23 162233540 Hạ Thị Thanh  Mỹ 02/06/1992 K16KTR5
24 162233544 Đặng Thị Kim  Nga 23/04/1992 K16KTR5
25 162233552 Đinh Bình  Nguyên 17/10/1992 K16KTR5
26 162233561 Dương Phú  Phước 28/05/1992 K16KTR5
27 162233567 Hoàng Trọng  Quang 05/01/1992 K16KTR5
28 162233568 Ngô Đình  Quế 04/05/1992 K16KTR5
29 162233575 Cao Thiên Sơn 28/07/1992 K16KTR5
30 162233581 Lê Hoàng Viết Thắng 03/02/1992 K16KTR5
31 162233586 Trần Ngọc  Thanh 19/09/1991 K16KTR5
32 162233591 Hà Công Thành 03/02/1992 K16KTR5
33 162233596 Nguyễn Văn Thịnh 25/01/1992 K16KTR5
34 162233601 Hoàng Thị Hoài  Thương 07/06/1991 K16KTR5
35 162233611 Trần Ngọc  Tiến 20/04/1992 K16KTR5
36 162233616 Nguyễn Nho  Toàn 04/01/1992 K16KTR5
37 162233621 Nguyễn Thế Bích Trang 29/04/1991 K16KTR5
38 162233626 Hà Xuân Trung 25/10/1991 K16KTR5
39 162233629 Trần Công  Trường 06/01/1991 K16KTR5
40 162233635 Phạm Ngọc  Tuyên 12/08/1991 K16KTR5
41 162233641 Lê Minh  26/07/1992 K16KTR5
42 162235216 Phạm Tiến Trung   K16KTR5
43 162236506 Nguyễn Văn  Mạnh 24/12/1988 K16KTR5
44 162236640 Đặng Quang  Luận 01/01/1990 K16KTR5
45 162236835 Nguyễn Chí Duy  Thành 31/05/1992 K16KTR5
46 162237348 Đỗ Thanh Thắng 15/03/1992 K16KTR5
47 162237656 Nguyễn Văn Cường   K16KTR5Hãy Sống Với Tất Cả Lòng Tin

 
09/01/2011 19:01 # 2
duybao
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 3/10 (30%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 14/12/2010
Bài gởi: 3
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Danh sách chia lớp mới K16 Kiến Trúc


Đã có danh sách mới download tại http://kkientruc.duytan.edu.vn/uploads/Files/634297274182132576Copy%20(2)%20of%20DsK16.xls nè 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022