Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/11/2013 17:11 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
[Bài tập ] 940. Quan hệ -- Mã bài: COND


Từ tập các bài có trên SPOJ (acm)

940. Quan hệ

Mã bài: COND

 

Xét một tập N đối tượng có thể so sánh được (2<=n<=10). Giữa 2 đối tượng a và b có thể tồn tại 1 trong 3 quan hệ phân loại:

a = b; a < b; a > b;

Như vậy, với 3 đối tượng (a, b, c) có thể tồn tại 13 quan hệ phân loại như sau:

a = b = c; a = b < c; c < a = b; a < b = c
b = c < a; a = c < b; b < a = c; a < b < c
a < c < b; b < a < c; b < c < a; c < a < b
c < b < a;

Cho số n, hãy xác định số lượng quan hệ phân loại khác nhau.

Input

Gồm nhiều số n. Mỗi số trên 1 dòng. Kết thúc file là -1.

Output

Với mỗi n, đưa ra số lượng quan hệ phân loại tìm được, mỗi số trên 1 dòng (không có dòng trống).

Example

Input:
2
3
-1
Output:
3
13

 

Link nộp bài ở đây nhé. : http://vn.spoj.com/problems/COND/======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
12/12/2013 23:12 # 2
BabyCoder
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 4/10 (40%)
Kĩ năng: 1/10 (10%)
Ngày gia nhập: 12/12/2013
Bài gởi: 4
Được cảm ơn: 1
Phản hồi: [Bài tập ] 940. Quan hệ -- Mã bài: COND


Đây là code của mình, xem và tham khảo nhé 

 1. #include<algorithm>
 2. #include<cstdio>
 3. #include<cmath>
 4. using namespace std;
 5. typedef long long LL;
 6. const int MAXN = 10;
 7. const int INF = 1000000001;
 8. int n;
 9. LL f[MAXN+10][MAXN+10];
 10. LL g[MAXN+10];
 11. int main(){
 12. f[0][0] = 1;
 13. for (int i=1;i<=MAXN;i++) 
 14. for (int j=1;j<=i;j++)
 15. f[i][j] = f[i-1][j-1]+j*f[i-1][j];
 16. g[0] = 1;
 17. for (int i=1;i<=MAXN;i++) 
 18. g[i] = g[i-1]*i;
 19. scanf("%d", &n);
 20. while(n>=0){
 21.       LL res = 0;
 22.       for (int k=1;k<=n;k++) 
 23. res += f[n][k]*g[k];
 24.       printf("%lld\n", res);
 25.       scanf("%d", &n);
 26. }
 27. return 0;
 28. }
  
Các thành viên đã Thank BabyCoder vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023