Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2020 13:10 # 1
vietdng
Cấp độ: 7 - Kỹ năng: 3

Kinh nghiệm: 60/70 (86%)
Kĩ năng: 5/30 (17%)
Ngày gia nhập: 19/09/2011
Bài gởi: 270
Được cảm ơn: 35
Fix lỗi Windows bằng dòng lệnh xịn hơn cả sfc /scannow !


Tình hình là mình mấy bữa nay Explorer cứ tự crash suốt, chẳng biết nguyên nhân vì sao, thế là chạy sfc /scannow để nó sửa lỗi xem sao. Nghe đâu dòng này trứ danh từ hồi Windows XP có thể sửa được mọi lỗi, vậy mà hôm nay nó thua :v
 


Lần mò vào cái CBS.log xem tệp nào chưa sửa được. Xong cũng mò ra được:
 

Code:
2013-08-10 20:33:54, Info         CSI  00000442 [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9431.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch[/SIZE][/FONT][/COLOR][/FONT]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 20:34:03, Info         CSI  00000444 [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9431.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 20:43:23, Info         CSI  00000789 [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9431.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 20:43:25, Info         CSI  0000078f [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9431.0, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]


Hóa ra là cái "Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf bị lỗi. Đang định tính tìm xem cu này ở đâu ra diệt mà search cái HDD Laptop có 54000 rpm tìm suốt không được, thế là lên google tìm xem có ai bị giống mình không :v

Tìm được cái này:Mình phát hiện ra một dòng lệnh mới: DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth. Theo như mem trên Technet giải thích thì nó có thể lên mạng request file để sửa lỗi tự động từ sever Microsoft :happy: Tức là bất kể tập tin hệ thống bị hỏng hóc kiểu gì cũng repair được hết. Mình liều mạng chạy thử:
 


Và nó xuất ra được cái Log thế này:
 

Code:
2013-08-10 21:02:57, Info         CBS  Repr: File list: Payload amd64_prncacla.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9431.0_none_a0b955e4c9beb8a5\Amd64\CNBJ2530.DPB requested[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:02:57, Info         CBS  Exec: (Repair) Job has been saved for package: KB777777-printscan~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.9431.0.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:02:57, Info         CBS  Asynchronous Session: 30315986_1355514653 finalized. [HRESULT = 0x00000000 - S_OK][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:01, Info         CBS  Session: 30315986_1402884810 initialized by client WindowsUpdateAgent.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  Session: 30315986_1541619332 initialized by client WindowsUpdateAgent.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD: Bundled index = 0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD: Windows update server URL: http://download.windowsupdate.com/msdownload/update/software/tool/2012/08/dummyrepairpackage_193b1de64386bc37c843c28abc299e53dddae833.cab[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD:Content is Full-Cab package.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD: Windows update server URL: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/tool/2013/06/kb777777-amd64-neutral-printscan_9dbbe5ad39b4f4e2b3c38e6e674afb6815186e21.cab[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD:Content is Express package.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD: Windows update server URL: http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/tool/2013/06/kb777777-amd64-neutral-printscan_e5a4475f45a65b33d4ff9b102a05d29c330249a8.psf[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  DWLD:Content is Express package.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  Repr: Finished collecting payload.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]2013-08-10 21:03:15, Info         CBS  Repr: Finished repairing CBS Store.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]


Đích thực là nó đã lên mạng và request file từ Mcrosoft :bounce: Và nó cũng fix được lỗi:
 

Code:
(p)  CSI Payload Corrupt  (Fixed)  amd64_prncacla.inf_31bf3856ad364e35_6.3.9431.0_none_a0b955e4c9beb8a5\Amd64\CNBJ2530.DPB[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Summary:[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Operation: Detect and Repair[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Operation result: 0x0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Last Successful Step: Entire operation completes.[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Total Detected Corruption:  1[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CBS Manifest Corruption:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CBS Metadata Corruption:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Manifest Corruption:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Metadata Corruption:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Payload Corruption:  1[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Total Repaired Corruption:  1[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CBS Manifest Repaired:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Manifest Repaired:  0[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Payload Repaired:  1[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]  CSI Store Metadata refreshed:  True[/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3][/SIZE][/COLOR]
[COLOR=rgb(20, 20, 20)][SIZE=3]Total Operation Time: 774 seconds.[/SIZE][/COLOR]
[FONT=Georgia][COLOR=rgb(20, 20, 20)][FONT=Tahoma][SIZE=3]


Chưa tin lắm, chạy lại sfc /scannow lần nữa :v
 


Chúc các bạn sửa lỗi thành công :)
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020