Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/12/2014 11:12 # 1
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.1 | 0.38 GB


Take a look at these 10 fully textured scenes from Archexteriors vol. 1 with professional shaders and lighting ready to render.
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 7 or higher.
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 R2
*.max - 7 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-1/14/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 2
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.2 | 0.99 GB


Archexteriors will end all your problems. Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 2. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 8 or higher. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max 
- object prepared for V-Ray 1.5 or higher
*.max - 8 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-2/18/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 3
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.3 | 1.04 GB

Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 3. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 8 or higher. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - object prepared for V-Ray 1.5 or higher
*.max - 8 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-3/23/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 4
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.5 | 2.05 GB


Archexteriors Vol. 05 contains 10 textured and shadered visualization scenes ready to be rendered. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 8 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - object prepared for V-Ray 1.5 or higher
*.max - 8 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-5/29/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 5
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.6 | 2.62 GB


Take a look at this 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 6. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 9 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 SP1 or higher
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-6/31/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 6
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.7 | 1.21 GB

Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 or higher with 3ds max 9 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 SP1 or higher
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-7/32/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 7
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.8 | 1.26 GB

Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 SP1 or higher with 3ds max 9 or higher. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 SP1 or higher
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-8/33/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 8
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.9 | 1.37 GB

Archexteriors vol. 9 contains 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render. 
All scenes are prepared only for V-Ray 1.5 SP1 or higher with 3ds max 9 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 SP1 or higher
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-9/34/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 9
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.10 | 1.46 GB


Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 10. 
All scenes are prepared only for 3ds max 9 or higher with vray 1.5 SP2 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
V-Ray *.max
 - 1.5 SP2 or higher
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-10/36/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 10
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULLTake a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 11. 
All scenes are prepared only for 3ds max 2009 or higher with vray 1.5 or higher. 
Note: Now with additional draft rendering settings. 
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max

V-Ray *.max - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2009 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-11/2888/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 11
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.12 | 1.45 GB


Take a look at this 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 12. 
All scenes are prepared for vray and mentalray with 3dsmax 2008. 
Car model included.
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
Mental Ray *.max
 - with textures and shaders
V-Ray *.max - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2008 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-12/3821/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 12
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors vol. 13 | 2.5 GB


Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 13. 
All scenes are prepared for V-ray 1.5 with 3ds Max 2009. 
All presented renders are with postproduction. PSD files are included. 
Recommended system specification: quad core cpu with 4GB of RAM, and 64bit system. 

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2009 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-13/7374/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 13
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol.14 | 0.47 GB


The City of London 
Take a look at this fully textured City of London scene with professional shaders and lighting ready to render. It is one scene with 10 cameras setup. Note that The City of London is a small area within Greater London, England.
The scene is prepared for Mentalray with 3dsmax 2009.
Recommended system specification: quad core cpu with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
Mental Ray *.max
 - with textures and shaders
*.max - 2009 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-14/7626/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 14
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULLTake a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 15.
Car model included.

All scenes are prepared for V-ray 1.5 with 3dsmax 2008.
All presented renders are with postproduction. PSD files are included.

Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max 
- 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2008 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-15/7987/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 15
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archexteriors Vol. 16 | 1.2 GB


Take a look at these 10 fully textured architectural scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archexteriors vol. 16.

All scenes are prepared for V-ray 1.5 with 3dsmax 2010.
All presented renders are with postproduction. PSD files are included.

Recommended system specification: Quad Core PC with 8GB of ram and 64bit system

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2010 or higher

Home Page: _http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archexteriors-vol-16/8884/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 16
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archinteriors Vol.21 | 0.79 GB in 10 files


Take a look at these 10 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archinteriors vol. 21.
All scenes are prepared for vray with 3dsmax 9.
Postproduction PSD files included.
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 9 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-21/5890/0/0/

Download Fshare Link:

Mã:
Fshare:
http://www.fshare.vn/file/T1QQ7AZ07T
Pass Unrar: utut.vn

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 17
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archinteriors Vol.29 | 1.96 GB

Archinteriors vol. 29 includes 5 fully textured loft interior scenes. Every scene is ready to render with professional shaders and lighting and includes 3 camera setups.
NEW: every interior is fully created, not only in the camera views.
All scenes are prepared for V-ray 2.0 with 3dsmax 2010.
All presented renders are with postproduction. PSD files are included.
Recommended system specification: Quad Core PC with 8GB of ram and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 2.0 or higher - with textures and shaders
*.max - 2010 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-29/9520/0/0/

Download FShare Link:

Mã:
http://www.fshare.vn/file/TJANAV4NVT
http://www.fshare.vn/file/TRBVDMZTBT
http://www.fshare.vn/file/T56RG46P7T
http://www.fshare.vn/file/TXR7PA30NT
http://www.fshare.vn/file/TJA6R2GVGT
http://www.fshare.vn/file/T5PZ0FX3MT
Pass Unrar: utut.vn

 Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 18
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archinteriors Vol.26 | 1.83 GB in 20 files


Take a look at these 20 fully textured scenes with professional shaders and lighting ready to render from Archinteriors vol. 26.
All scenes are prepared for vray 1.5 with 3dsmax 2009.
Postproduction PSD files included.
Recommended system specification: Intel Core Duo with 4GB of RAM, and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2009 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-26/8109/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 19
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archinteriors Vol.30 | 3.13 GB


Archinteriors vol. 30 includes 10 fully textured Scandinavian style interior scenes. Every scene is ready to render with professional shaders and lighting. 
All scenes are prepared for V-ray 2.0 with 3dsmax 2010. 
All presented renders are with postproduction. PSD files are included. 
Recommended system specification: Quad Core PC with 8GB of ram and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 2.0 or higher - with textures and shaders
*.max - 2010 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-30/10469/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
15/12/2014 11:12 # 20
Hương-Hà Nội
Cấp độ: 30 - Kỹ năng: 20

Kinh nghiệm: 231/300 (77%)
Kĩ năng: 149/200 (74%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 4581
Được cảm ơn: 2049
Phản hồi: Evermotion - Archexteriors FULL


[​IMG]
Evermotion - Archinteriors Vol.28 | 2.54 GB in 11 files


Archinteriors vol. 28 includes 10 fully textured Asian interior scenes ready to render with professional shaders and lighting.
All scenes are prepared for V-ray 1.5 with 3dsmax 2009.
All presented renders are with postproduction. PSD files are included.
Recommended system specification: Quad Core PC with 8GB of ram and 64bit system.

Formats:
max
psd
V-Ray *.max
 - 1.5 or higher - with textures and shaders
*.max - 2009 or higher

Home page:_http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/archinteriors-vol-28/8923/0/0/Nguyễn Thu Hương
Smod Nhịp sống sinh viên
YH: nguyenthithuhuong_21071991                    Mail: thuhuong217@gmail.com

       

 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2022