Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/05/2019 21:05 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản có đáp án-Bài tập Tính từ trong Tiếng Anh


Choose the best answer among A, B, C, D to complete each sentence:

1. Children are _____ with these horror films.

A. Terrify B. terrifying C. terrified D. Terribly

2. They tried to win but their efforts are _____

A. Success B. successful C. successfully D. unsuccessful

3. I think that up to now there has not been a real _____ between men and women.

A. Equal B. equally C. equality D. equalize

Các bạn tải về làm tiếp và so sánh đáp án nhé

Link: https://www.fshare.vn/file/BQHY5FI2ELG8
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024