Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
21/11/2016 15:11 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12

Đây là tải liệu tổng hợp 144 câu hỏi và đáp án bao gồm cả lý thuyết và bài tập môn Sinh Học dành cho học sinh phổ thông, hi vọng tài liệu sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong quá trình học tập và ôn thi.

Đây cũng là tài liệu tham khảo rất tốt cho giáo viên soạn giáo án, đưa ra những bài tập hay và cụ thể cho học sinh của mình.

[​IMG]

Link download:

Password: chukienthuc.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 2
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


Đây là tài liệu tổng hợp các công thức tính toán cho môn Sinh Học, soạn ra dành cho Sinh Học nâng cao, nhưng mình thấy thì với những công thức này thì Sinh học nào đi chăng nữa cũng phải đụng tới, không biết phải không nhỉ :D, hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình làmbài tập Sinh Học.

[​IMG]


Link download:

Pass: chukienthuc.com

 


Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 3
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập trắc nghiệm sin học phần Tiến hóa, hệ thống toàn bộ kiến thức của các chương trong phần tiến hóa. Tài liệu dành cho học sinh ôn thi đại học- cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức, đây là bộ sưu tập gồm những đề thi trắc nghiệm về các chủ đề khác nhau. Bộ sưu tập đề TN này sẽ giúp các thầy cô soạn đề thi thử ĐH môn Sinh dễ dàng hơn vì nó gồm rất nhiều đề, tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau.

 

[​IMG]


Link dowload:

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 4
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC


Câu 1.
Căn cứ vào sơ đồ sau của một hệ sinh thái:
Sinh vật nào có sinh khối lớn nhất?
A. Sinh vật ăn tạp. B. Sinh vật ăn cỏ. 
C. Sinh vật phân hủy. D. Sinh vật sản xuất.
Câu 2.
Thứ tự các phân tử tham gia vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin như thế
nào?
A. mARN tARN ADN Polypeptit.
B. ADN mARN Polypeptit tARN.
C. tARN Polypeptit ADN mARN.
D. ADN mARN tARN Polypeptit.
Câu 3.
Các enzym nào tham gia vào việc sửa chữa các tiền đột biến?
A. Reparaza, Ligaza. B. ADN-Polymeraza, Ligaza.
C. Ligaza, Prôlêaza. D. ADN-Polymeraza.
Câu 4.
Đột biến nào có thể mất đi trong quá trình sinh sản sinh dưỡng?
A. Đột biến tiền phôi. B. Đột biến sôma trội.

Link download:

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 5
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


Các bạn có thể tải tài liệu về và in ra đọc, room to tài liệu vẫn ok hết không vấn đề gì.

MỤC LỤC

Mục lục tài liệu Sinh học lớp 12
Mục lục...........................................................................................................................................1
Bài 1: Axit nuclêic......................................................................................2
Bài 2: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN..............................................3
Bài 3: Phiên mã, dịch mã.........................................................................................................4
Bài 4: Điều hòa hoạt động của gen...........................................................................5
Bài 5: Đột biến gen.........................................................................................6
Bài 6: Nhiễm sắc thể.................................................................................................................7
Bài 7: Nguyên phân..............................................................................................8
Bài 8: Giảm phân.......................................................................................................9
Bài 9: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể...............................................................................................10
Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể..........................................................................11
Bài 11: Ôn tập đột biến..........................................................................................12
Bài 12: Quy luật phân li...................................................................13
Bài 13: Quy luật phân li độc lập.........................................................................14
Bài 14: Tương tác gen và tính đa hiệu của gen........................................................15
Bài 15: Di truyền liên kết..............................................................16
Bài 16: Di truyền liên kết với giới tính.............................................................17
Bài 17: Di tryền ngoài nhiễm sắc thể..................................................................18
Bài 18: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen.......................................19
Bài 19: Cấu trúc di truyền của quần thể............................................................................20
Bài 20: Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên.........................................................21
Bài 21: Chọn giống vật nuôi và cây trồng.............................................................22
Bài 22: Chọn giống bằng công nghệ tế bào.........................................................23
Bài 23: Tạo giống bằng công nghệ gen.....................................................................24
Bài 24: Tạo giống bằng công nghệ gen(tt).................................................................................25
Bài 25: Phương pháp nghiên cứu di truyền người......................................................................26
Bài 26: Di truyền Y học..............................................................................27
Bài 27: Di truyền Y học(tt)......................................................................28
Bài 28: Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người............................................................29
Bài 29: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh..............................................................30
Bài 30: Bằng chứng địa lí sinh học, tế bào học và sinh học phân tử...................................................31
Bài 31: Học thuyết tiến hóa cổ điển............................................................................32
Bài 32: Học thuyết tiến hóa của cổ điển(tt).........................................................................................33
Bài 33: Học thuyết tiến hóa hiện đại.........................................................................34
Bài 34: Các nhân tố tiến hóa..............................................................................................35
Bài 35: Các nhân tố tiến hóa(tt)......................................................................................................36
Bài 36: Quá trình hình thành đặc điểm thích nghi.......................................................................37
Bài 37: Loài sinh học và các cơ chế cách li.............................................................................................38
Bài 38: Quá trình hình thành loài.....................................................................................................39
Bài 39: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới..................................................40
Bài 40: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất..................................................................................41
Bài 41: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất...................................................42
Bài 42: Sự phát sinh loài người............................................................................43
Bài 43: Môi trường và các nhân tố sinh thái.............................................................................44
Bài 44: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật..........................................45
Bài 45: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật(tt)............................................46
Bài 46: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể................................47
Bài 47: Các đặc trưng cơ bản của quần thể....................................................................48
Bài 48: Các đặc trưng cơ bản của quần thể(tt).................................................................................49
Bài 49: Biến động số lượng cá thể của quần thể....................................................................................50
Bài 50: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã.................................................51
Bài 51: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã..........................................................................52
Bài 52: Mối quan hệ dinh dưỡng................................................................................53
Bài 53: Diễn thế sinh thái.................................................................................54
Bài 54: Hệ sinh thái..................................................................................................55
Bài 55: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái..................................56
Bài 56: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái(tt)...........................................................57
Bài 57: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái.....................................................58
Bài 58: Sinh quyển..................59
Bài 59: Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên...............................................................60

Link download:

Pass download: chukienthuc.com
Nguồn tài liệu: Thầy Phan Tấn ThiệnThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 6
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


[​IMG]

Tự ôn thi đại học - cao đẳng môn Sinh

Linkdownload:

Pass download: chukienthuc.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 7
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


[​IMG]
Bài tập Di truyền

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn có thể download về học từ link phía dưới.

Linkdownload:

Pass download: chukienthuc.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 8
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


[​IMG]
Hệ thống kiến thức Sinh học THPT


Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này. Các bạn có thể download về từ link phía dưới về học.
Link download:

Pass download: chukienthuc.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 9
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12Lý thuyết xác suất - thống kê và di truyền học


Link download:

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
21/11/2016 15:11 # 10
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 404/440 (92%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9864
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


[​IMG]
111 bài tập trắc nghiệm Sinh học


Link download:

Pass download: chukienthuc.comThông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
25/05/2017 17:05 # 11
ngantran90
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 0/30 (0%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 08/05/2017
Bài gởi: 30
Được cảm ơn: 0
Phản hồi: Tổng hợp câu hỏi lý thuyết và đáp án môn Sinh Học lớp 12


có nhiều câu có đáp án sao vẫn chưa hiểu
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2020