Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
19/02/2019 09:02 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đồng Đậu - Vĩnh Phúc lần 1


Câu 1:
Đặc điểm của quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70 của thế kì XX là
 
xu hướng
 
 
 
A.
đối đầu Đông
Tây.
B.
hòa hoãn Đông – Tây.
 
C.
hợp tác Đông – Tây.
D.
đối đầu Âu
- Mĩ.
Câu 2:
Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế gii th hai là:
 
A.
Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
 
 
B.
Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
 
C.
thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
 
 
D.
th
ế
gii chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đng đ
u mi phe.
Câu 3:
Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là
 
A.
tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chc ASEAN.
 
 
B.
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.
 
 
C.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
 
D.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu v
à Hàn Quốc.
Câu 1:
Đặc điểm của quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70 của thế kì XX là
 
xu hướng
 
 
 
A.
đối đầu Đông
Tây.
B.
hòa hoãn Đông – Tây.
 
C.
hợp tác Đông – Tây.
D.
đối đầu Âu
- Mĩ.
Câu 2:
Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế gii th hai là:
 
A.
Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
 
 
B.
Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
 
C.
thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
 
 
D.
th
ế
gii chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đng đ
u mi phe.
Câu 3:
Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là
 
A.
tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chc ASEAN.
 
 
B.
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.
 
 
C.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
 
D.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu v
à Hàn Quốc.Câu 1:
Đặc điểm của quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70 của thế kì XX là
 
xu hướng
 
 
 
A.
đối đầu Đông
Tây.
B.
hòa hoãn Đông – Tây.
 
C.
hợp tác Đông – Tây.
D.
đối đầu Âu
- Mĩ.
Câu 2:
Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế gii th hai là:
 
A.
Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.
 
 
B.
Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.
 
C.
thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.
 
 
D.
th
ế
gii chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đng đ
u mi phe.
Câu 3:
Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là
 
A.
tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chc ASEAN.
 
 
B.
chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.
 
 
C.
không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.
 
D.
chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu v
à Hàn Quốc.

Câu 1:

 Đặc điểm của quan hệ quốc tế vào đầu những năm 70 của thế kì XX là xu hướng

 A. đối đầu Đông – Tây.

B. hòa hoãn Đông – Tây.

C. hợp tác Đông – Tây.

D. đối đầu Âu - Mĩ.

Câu 2: Đặc trưng lớn nhất chi phối quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới th hai là:

 A. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

 B. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á và châu Âu.

 C. thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

 D. thế giới chia thành hai phe do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe

Các bạn tải về làm tiếp nhé

Chúc các bạn học tốt

Link tải: https://www.fshare.vn/file/GUMDLOEKHC1V

 
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2023