Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
17/01/2019 22:01 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2


Câu 1. Đóng góp đầu tiên, đồng thời cũng là đóng góp lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong 30 năm đầu thế kỉ XX là

A. chuẩn bị tích cực về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đào tạo cán bộ cách mạng (1921-1929).

B. gửi bản yêu sách 8 điểm đến Hội nghị Véc-xai, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân (1919).

C. hợp nhất ba tổ chức cộng sản (tháng 2/1930).

D. tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, đi theo khuynh hướng vô sản (tháng 7/1920).

Câu 2. Sự kiện quan trọng mở ra thời kì mới của phong trào cách mạng Đông Dương đầu thế kỉ XX là

A. phong trào yêu nước phát triển mạnh mẽ.

B. chủ nghĩa Mác- Lê-nin được truyền bá.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

D. liên minh công-nông hình thành.

Câu 3. Mâu thuẫn chủ yếu, hàng đầu của xã hội Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân pháp và phản động tay sai.

B. giữa toàn thể nhân dân ta với thực dân pháp.

C. giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

D. giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ phong kiến.

Câu 4. Nét nổi bật nhất trong nghệ thuật quân sự của cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý (1075-1077) là?

A. Kết thúc chiến tranh bằng hòa bình.

B. "Tiên phát chế nhân".

C. Phối hợp hiệu quả với các dân tộc ít người.

D. "Vườn không nhà trống".

Câu 5. Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít là gì?

A. Góp phần quan trọng.

B. Hỗ trợ lớn cho Anh và Mĩ.

C. Trụ cột, đóng vai trò quyết định.

D. Vai trò trực tiếp.

Các bạn tải về tham khảo tiếp nhé

Link tải: https://www.fshare.vn/file/94K7Z5EA23YB

Chúc các bạn học tốt
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021