Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/10/2017 22:10 # 1
nguyenthuongtra
Cấp độ: 28 - Kỹ năng: 7

Kinh nghiệm: 154/280 (55%)
Kĩ năng: 38/70 (54%)
Ngày gia nhập: 17/09/2015
Bài gởi: 3934
Được cảm ơn: 248
[Fshare] Bài tập trắc nghiệm môn Giáo dục công dân lớp 12: Pháp luật và đời sống


BÀI 1: PHÁP LUẬT VÀ ĐỜI SỐNG

Câu 1: Pháp luật được hình thành trên cơ sở các:

A. Quan điểm chính trị                    B. Chuẩn mực đạo đức

C. Quan hệ kinh tế - XH                  D. Quan hệ chính trị - XH

Câu 2: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại...... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là.........

A. 4 – chủ nô – phong kiến – tư hữu – XHCN

B. 4 – phong kiến - chủ nô – tư sản – XHCN

C. 4 – chiếm hữu nô lệ – phong kiến – tư bản - XHCN

D. 4 – địa chủ – nông nô, phong kiến - tư bản - XHCN

Câu 3: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

A. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

B. Pháp luật thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

C. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

D. Cả a, b, c.

Câu 4: Đặc điểm của pháp luật là:

A. PL thể hiện ý chí của giai cấp thống trị.

B. PL là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung.

C. PL do Nhà nước đặt ra và bảo vệ.

D. Tất cả những câu trên.

Câu 5: Pháp luật XHCN mang bản chất của giai cấp:

A. Nhân dân lao động                 B. Giai cấp cầm quyền

C. Giai cấp tiến bộ                      D. Giai cấp công nhân.

Câu 6: Pháp luật do nhà nước ta ban hành thể hiện ý chí, nhu cầu lợi ích của

A. Giai cấp công nhân                  B. Đa số nhân dân lao động

C. Giai cấp vô sản                       D. Đảng công sản Việt Nam

Các bạn tải về làm tiếp nhé!

Link: https://www.fshare.vn/file/AOB8VIOLM4D9
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021