Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/12/2018 23:12 # 1
luattoanquoc463
Cấp độ: 3 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 2/30 (7%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 20/11/2018
Bài gởi: 32
Được cảm ơn: 0
Đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp


ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.……..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………….….…………

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………..………

Số điện thoại:…………..…Địa chỉ email (nếu có)…………………….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………..…

Số tài khoản (ATM nếu có)……….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………….…………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………..……………

Nơi thường trú (1):………………………………………..………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..……………….…………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………………………..tại địa chỉ:…………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………..……

Tải mẫu đơn xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp.
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024