Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
26/12/2009 14:12 # 1
anh2bmw
Cấp độ: 48 - Kỹ năng: 44

Kinh nghiệm: 255/480 (53%)
Kĩ năng: 408/440 (93%)
Ngày gia nhập: 27/11/2009
Bài gởi: 11535
Được cảm ơn: 9868
Mẫu ĐƠN XIN TẠM TRÚ


 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 
 


        

 
 
 


ĐƠN XIN TẠM TRÚ

 

  Kính gửi    - Công an Quận: .................................................................................

                     - Công an Phường: .............................................................................

         Tôi tên là: ................................................................................................................

Sinh ngày: ...............................................................................................................

Quê quán: .................................................................................................................

 

Nay tôi làm đơn này xin các cấp cho tôi được tạm trú tại:

...................................................................................................................................

Khối phố: ........................................Phường: ...........................................................

Quận: .......................................................................... thành phố Đà Nẵng.

Từ ngày ....... tháng ....... năm..........đến ngày ........tháng ........năm ........................

Lý do: ……………………………………………………………………………...

…….…………………………………………………………………………….....

    Trong thời gian ở địa phương, tôi xin hứa thực hiện tốt nội quy, quy định về an

ninh trật tự do chính quyền địa phương quy định. Nếu vi phạm tôi xin chịu hoàn

toàn trách nhiệm.

                                                      

                                              Đà Nẵng, ngày........tháng ........năm………

 

  Xác nhận của Cơ quan Công an                            Người làm đơn

      

 

 

 

 

 

 

 

 Thông tin liên hệ anh2bmw khi có bất kỳ thắc mắc:
skype: trantien281
mail: 
anh2bmw@gmail.com


 

 
Các thành viên đã Thank anh2bmw vì Bài viết có ích:
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2024