Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
12/07/2018 11:07 # 1
lequangphuc
Cấp độ: 1 - Kỹ năng: 1

Kinh nghiệm: 1/10 (10%)
Kĩ năng: 0/10 (0%)
Ngày gia nhập: 05/12/2015
Bài gởi: 1
Được cảm ơn: 0
Nội dung ôn tập KTHP HK Hè (2017-2018) môn đường lối cách mạng của ĐCSVN


Chương 1: 
- Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ý nghĩa lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương 2:
Bài học kinh nghiệm trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Chương 3:
- Vai trò của miền Bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước
- Vai trò của miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chương 4:
- Những yếu tố chủ yếu đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế trong CNH - HĐH đất nước. Yếu tố nào là quyết định?
- Những vấn đề cần đặc biệt chú ý trong phát triển nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH đất nước

Chương 5:
- Những thành phần kinh tế đang hình thành và phát triển ở nước ta hiện nay
- Các loại thị trường đang hình thành và phát triển ở nước ta hiện nay
- Mục tiêu của kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đại hội XII của Đảng xác định
- Để mục tiêu kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trở thành hiện thực thì Đảng ta cần phải thực hiện tốt những vấn đè gì?

Chương 7:
- Vai trò của đội ngũ trí thức trong xây dựng và phát triển văn hoá hiện nay
- Nét đặc trưng nổi bật của văn hoá Việt Nam

Chương 8:
- Phương châm đối ngoại theo tinh thần Đại hội XII của Đảng
- Trong điều kiện quốc tế hiện nay, Đảng ta cần phải làm gì để đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định phát triển đất nước.

Đáp án được đính kèm phía dưới:

File đính kèm Bạn phải đăng nhập mới thấy link download


 

 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021