Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
16/09/2017 21:09 # 1
nguyenquynhtran
Cấp độ: 32 - Kỹ năng: 18

Kinh nghiệm: 227/320 (71%)
Kĩ năng: 88/180 (49%)
Ngày gia nhập: 27/09/2013
Bài gởi: 5187
Được cảm ơn: 1618
[Fshare]Tiểu luận Môn Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam


Đường lối cách mạng chính là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc cách mạng. Nó là cơ sở để dẫn dắt cuộc cách mạng đi đến thành quả cuối cùng. Một đường lối cách mạng đúng đắn kết hợp với việc thực hiện triệt để sẽ dẫn tới một cuộc cách mạng thành công và ngược lại, một đường lối cách mạng chưa xác định chính xác những vấn đề chính của cách mạng thì sẽ dẫn tới một cuộc cách mạng không đạt kết quả như mong đợi. Đảng ta đã căn cứ vào những điều kiện cụ thể của đất nước ta, vân dụng sáng tạo nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin để vạch ra đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, đưa kháng chiến đến thắng lợi vẻ vang. Có thể nói, Đường lối kháng chiến chống Pháp Đảng ta chính là kết tinh của trí tuệ con người, thể hiện năng lực lãnh đạo vững vàng của Đảng ta. Nó góp phần khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vai trò lãnh đạo dân tộc Việt Nam.

 


LINK DOWN: http://www.fshare.vn/file/CCI9E2RD9WJQSMOD GÓC HỌC TẬP


소녀시대 Taeyeon Red Velvet 


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021