Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
09/11/2012 20:11 # 1
ka_return
Cấp độ: 4 - Kỹ năng: 4

Kinh nghiệm: 34/40 (85%)
Kĩ năng: 16/40 (40%)
Ngày gia nhập: 04/11/2012
Bài gởi: 94
Được cảm ơn: 76
[Giáo trình] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam


 


MỤC LỤC

 

Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Chương I: Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược (1945 – 1954)

Chường IV: Đường lối công nghiệp hóa

Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội

Chương VIII: Đường lối đối ngoại

 

PASS: FDTU

 
 
Các thành viên đã Thank ka_return vì Bài viết có ích:
18/05/2019 22:05 # 2
civil056
Cấp độ: 15 - Kỹ năng: 6

Kinh nghiệm: 27/150 (18%)
Kĩ năng: 15/60 (25%)
Ngày gia nhập: 28/11/2012
Bài gởi: 1077
Được cảm ơn: 165
[Giáo trình] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam


Thanks!
 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021