Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
15/06/2014 21:06 # 1
valentdn
Cấp độ: 31 - Kỹ năng: 32

Kinh nghiệm: 40/310 (13%)
Kĩ năng: 294/320 (92%)
Ngày gia nhập: 09/12/2009
Bài gởi: 4690
Được cảm ơn: 5254
Dấu hiệu nhận biết Tính từ, Trạng từ


1. Dấu hiệu nhận biết Tính từ
 

 • Tận cùng là “able”: comparable, comfortable, capable, considerable

       Ex: We select the hotel because the rooms are comfortable

 • Tận cùng là “ible”: responsible, possible, flexible

       Ex: She is responsible for her son's life

 • Tận cùng là “ous”: dangerous, humorous, notorious, poisonous

       Ex: She is one of the most humorous actresses I've ever known

 • Tận cùng là “ive”: attractive, decisive

       Ex:
She is a very attractive teacher

 • Tận cùng là “ ent”: confident, dependent, different

      Ex: He is confident in getting a good job next week

 • Tận cùng là “ful”: careful, harmful, beautiful

     Ex: Smoking is extremely harmful for your health

 • Tận cùng là “less”: careless, harmless

     Ex: He is fired because of his careless attitude to the monetary issue

 • Tận cùng là “ ant”: important

    Ex: Unemployment is the important interest of the whole company

 • Tận cùng “ic”: economic, specific, toxic

   Ex: Please stick to the specific main point

 • Tận cùng là “ ly”: friendly, lovely, costly (từ này hay xuất hiện trong đề thi)

    Ex: Making many copies can be very costly for the company.

 • Tận cùng là “y”: rainy, sunny, muddy (đầy bùn), windy...

Ex: Today is the rainiest of the entire month

 • Tận cùng là “al”: economical (tiết kiệm), historical, physical...

Ex: Instead of driving to work, he has found out a more economical way to save money.

 • Tận cùng là “ing”: interesting, exciting, moving = touching (cảm động)

Ex: I can't help crying because of the moving film

 • Tận cùng là “ed”: excited, interested, tired, surprised...

He has been working so hard today, so he  is really exhausted
 
 
2. Dấu hiệu nhận biết Trạng từ
 
Trạng từ kết cấu khá đơn giản:
 
Adv= Adj+ly: wonderfully, beautifully, carelessly...
 
Ex: she dances extremely beautifully
 
Trên đây là một số điểm quan trọng liên quan đến đuôi của Tính từ và Trạng từ.NGUYỄN THANH THANH
Smod "Sinh Viên 360"


Fb: facebook.com/Thanhvalent   Mail: valentdn@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021