Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
08/08/2013 20:08 # 1
vnttqb
Cấp độ: 13 - Kỹ năng: 8

Kinh nghiệm: 5/130 (4%)
Kĩ năng: 39/80 (49%)
Ngày gia nhập: 21/03/2011
Bài gởi: 785
Được cảm ơn: 319
Một số cấu trúc hay dùng trong tiếng Anh.


Dưới đây là 1 số cấu trúc hay dùng trong tiếng Anh. Hy vọng các bạn sẽ thấy có ích.

1. To advise someone to do something ( Khuyên ai làm gì )
VD: Our teacher advises us to study hard.
( Cô giáo khuyên chúng tôi học chăm chỉ )

2. To plan to do something ( Dự định / có kế hoạch làm gì )
VD: We planed to go for a picnic.
( Chúng tôi dự định đi dã ngoại )

3. To invite someone to do something ( Mời ai làm gì )
VD: They invited me to go to the cinema.
( Họ mời tôi đi xem phim )

4. To offer somebody something ( Mời / đề nghị ai cái gì )
VD: He offered me a job in his company.
( Anh ta mời tôi làm việc cho công ty anh ta )

5. To rely on = count on someone ( tin cậy, dựa dẫm vào ai )
VD: You can rely on = count on me.
( Bạn có thể tin tưởng ở mình ^^ )

6. To keep promise ( Giữ lời hứa )
VD: He always keeps promises.
(Anh ấy luôn giữ đúng lời hứa)

7. To be able to do something = To be capable of + V_ing ( Có khả năng làm gì )
VD: I’m able to speak English = I am capable of speaking English.
( Tôi có thể nói tiếng Anh )

8. To be good at ( + V_ing ) something : Giỏi về (làm) cái gì
VD: I’m good at ( playing ) tennis.
( Tôi chơi quần vợt giỏi )

9. To prefer something to something ( Thích cái gì hơn cái gì )
VD: I prefer apple than orange.
( Tôi thích táo hơn là cam )

10. To apologize for doing smt : Xin lỗi ai vì đã làm gì
VD: I want to apologize for being rude to you.
( Tôi muốn xin lỗi vì đã bất lịch sự với bạn )

Source: Sưu tầm.======================================================================================================

Cuộc đời là một dòng sông. Ai không bơi thì chết. 
 

Name: Tien (Tory) TRAN
Email: TranTien29@gmail.com


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021