Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
25/06/2013 18:06 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Đảo ngữ câu điều kiện_mẹo thi Toeic


Câu 1/ ____ Mary study hard, she will pass the exam

a. If / b. Should/ c. Were/ d. Had

<1> Đối với câu 1, sẽ có nhiều bạn thấy mệnh đề bên kia là "will" sẽ nghĩ ngay đến câu điều kiện loại 1 nên chọn ngay đáp án là A (thế là ra đi 1 câu ^^)

Bạn có thấy rằng nếu là câu điều kiện loại 1 thì mệnh đề If là thì hiện tại đơn. Vậy phải là "If Mary studies..." nhưng ở đây lại là 
"......Mary study....." < Không sai ngữ pháp nha các bạn >

Ở đây người ta dùng đảo ngữ cho câu điều kiện loại 1. Vậy cách đảo ngữ thế nào ?

Người ta sẽ dùng "Should" và đảo chủ ngữ ra sau "Should"
Ex: If you should run into Tom, tell him he owes me a letter
--> Should you run into Tom, tell him....

* Như vậy câu 1:
- "will" --> là câu điều kiện loại 1
- study ở dạng nguyên mẫu, trong khi trước nó là chủ từ ngôi thứ 3 số ít
--> phải dùng Should để đảo ngữ --> chọn đáp án B

Câu 2/ _____they stronger, they could lift the table

a. If/ b. Should/ c. Were/ d. Had
<2> Đối với câu 2: 
- mệnh đề bên kia có "could + V1" --> câu điều kiện loại 2
Nếu là câu điều kiện loại 2 thì mệnh đề If phải chia QKĐ (be-> were)
Như vậy nếu đúng phải là:
-> If they were stronger, they could lift the table

Ở đây người ta dùng đảo ngữ, và ở câu ĐK loại 2 phải dùng "Were" và đảo chủ từ ra sau.

Ex: If they were stronger, they could lift the table
--> Were they stronger, they could lift the table

* Như vậy câu 2 --> chọn đáp án C
* TRONG CÂU ĐK LOẠI 2, NẾÚ TRONG CÂU CÓ WERE THÌ ĐẢO NGỮ LÊN TRƯỚC, CÒN KHÔNG CÓ THÌ MƯỢN "WERE" VÀ DÙNG "TO V1"

Ex1: If I learnt English, I would read a English book.
→ Were I to learn English, I would read a English book.

Ex2: If they lived in Nha Trang now, they would go swimming.
→ Were they to live in Nha Trang now, they would go 

Câu 3/ _____Mary studied hard, she would have passed the exam

a. If/ b. Should/ c. Were/ d. Had

♥> Đối với câu 3:
- Mệnh đề bên kia "would have passed" đây chính là câu điều kiện loại 3 thơm kèo --> chọn đáp án A ^^

Hãy xem nếu là câu ĐK loại 3 thì mệnh đề If phải chia quá khứ hoàn thành. Trong khi đó ở đây là "...Mary studied hard..." không có "had"

--> Như vậy đối với câu ĐK loại 3 người ta sẽ dùng "Had" và đảo chủ từ ra sau ngữ.

Ex: If Mary had studied hard, she would have passed the exam
--> Had Mary studied hard, she would have passed the exam.

--> Đáp án đúng phải là đáp án D

*** Tóm lại:

Câu điều kiện loại 1: dùng Should đảo ngữ
Câu điều kiện loại 2: dùng Were đảo ngữ
Câu điều kiện loại 3: dùng Had đảo ngữ

Nguồn: tienganhonline.vnYou can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021