Chatbox

Các bạn vui lòng dùng từ ngữ lịch sự và có văn hóa,sử dụng Tiếng Việt có dấu chuẩn. Chúc các bạn vui vẻ!
22/05/2013 19:05 # 1
quynhdtu
Cấp độ: 17 - Kỹ năng: 12

Kinh nghiệm: 120/170 (71%)
Kĩ năng: 34/120 (28%)
Ngày gia nhập: 01/04/2011
Bài gởi: 1480
Được cảm ơn: 694
Phân biêt During, While, For


CÁCH SỬ DỤNG "DURING" - "WHILE" - "FOR"

1. Cách sử dụng "during"

during là một giới từ được dùng trước một a danh từ (during + noun) để nói khi điều gì đó xảy ra. Nó không cho chúng ta biết nó xảy ra bao lâu. Ví dụ:

"Nobody spoke during the presentation."

"We get plenty of snow here during the winter."

2. Cách sử dụng while

Sử dụng while khi ta dùng để nói về hai việc xảy ra cùng một lúc. Độ dài của thời gian không quan trọng. Hãy nhớ là while được dùng với một mệnh đề gồm một chủ ngữ và một động từ (while + subject + verb). Ví dụ:

"The phone rang while I was watching TV."

"I met him while we were studying in the library."

3. Cách sử dụng for

For là một giới từ được sử dụng để nói về một khoảng thời gian một điều gì đó đã xảy ra.

"Simon has been sleeping for 8 hours."

"We waited for 30 minutes outside your house

tienganh123You can if you think you can

Smod "Góc Học Tập"

Skype: mocmummim

Email: phanthiquynh.qnh3@gmail.com

FB: facebook.com/phan.quynh.96


 
Copyright© Đại học Duy Tân 2010 - 2021